WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«ПРОЈЕКАТА ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ МИНИСТАРСТВА ...»

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ПРОЈЕКАТА ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ МИНИСТАРСТВА „РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА“

Установа Припадност Универзитету Име и презиме руководиоца пројекта Назив пројекта Број предмета Буџет (РСД) Реализатор укључен у акциони план Укупно бодова

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Бошко Николић Предмети из области интелигентне обраде великог скупа података у оквиру мастер студија софтверског инжењерства 6 1,498,243.41 Да 88.00

Електронски факултет Универзитет у Нишу Вера Марковић Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија 6 1,500,000.00 Да 84.83

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Александар Ракић Примена информационих технологија за модернизацију индустријских система 6 1,499,678.35 Да 83.00

Електронски факултет Универзитет у Нишу Горан Ђорђевић Иновирање групе предмета из области комуникационоинформационих технологија на Електронском факултету у Нишу 6 1,493,237.04 Да 80.17

Факултет техничких наука Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Небојша Арсић Управљање ризицима од природних катастрофа 4 1,000,000.00 Да 77.25

Универзитет у Београду - Машински факултет Универзитет у Београду Татјана Лазовић-Капор Практични развој креативности и предузетничких вештина студената Дизајна у машинству 1 250,000.00 Не 76.00

Географски факултет Универзитет у Београду Дејан Филиповић Развој мастер академског студијског програма Географски информациони системи 6 1,495,477.52 Да 76.00

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Предраг Иваниш Иновирање предмета Принципи модерних телекомуникација,Теорија информација и кодови у телекомуникацијама иСтатистичка теорија телекомуникација 3 748,295.11 Да 75.33

Економски факултет Ниш Универзитет у Нишу Бојан Крстић Развој компетенција студената за управљање интелектуалним капиталом 1 250,000.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 75.00

Универзитет у Београду - Биолошки факултет Универзитет у Београду Марко Ђорђевић Опремање рачунарске лабораторије на Универзитету у Београду- Биолошком Факултету за предмете везане за ИТ сектор 6 1,500,000.00 Не 74.67

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Милан Поњавић Програмирање хардверских система и апликација 6 1,498,528.57 Да 73.67

Државни универзитет у Новом Пазару Државни универзитет у Новом Пазару Братислав Мирић Коришћење, програмирање и управљање ресурсима насавременом Web-у 6 1,394,446.90 Да 73.50

Факултет техничких наука у Чачку Универзитет у Крагујевцу Вања Луковић Модернизација курикулума предмета Основи рачунарске технике на Студијском програму ОАС Информационе технологије 1 249,426.00 Да 73.00

Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу Мина Васковић Примена наменских хардверских система у образовању ИТ стручњака за рад у индустријском окружењу 6 1,484,200.00 Да 72.83

Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитет у Новом Саду ИВАН ЛУКОВИЋ Креирање новог модула РАЧУНАРСТВО ВИСОКИХ ПЕРФОРМАНСИ на мастер академским студијама из области рачунарства и аутоматике и информационог инжењеринга 6 1,500,000.00 Да 72.50

Математички факултет Универзитет у Београду Филип Марић Развијање новог студијског програма мастер студија за професоре информатике 6 1,499,947.40 Да 71.67

Економски факултет Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Тања Вујовић Развијање и увођење модула Предузетничко пословање 6 1,493,876.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 71.67

Универзитет у Београду - Учитељски факултет Универзитет у Београду Данимир Мандић Назив пројектаДИГИТАЛНЕ НАСТАВНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ - ДНК 5 1,201,361.60 Да 71.40

Универзитет у Београду - Машински факултет Универзитет у Београду Михаило Лазаревић Иновирање предмета Мехатронска роботика у оквиру МодулаМеханике 1 250,000.00 Не 71.00

Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Јелена Ђурђевић Николић Унапређење компетенција будућих наставника хемијебазирано на примени ИКТ-а и инклузивног образовања унастави хемије 4 998,898.30 Да 70.50

Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Ана Капларевић-Малишић Развој нових курикулума на основним студијама информатике и усаглашавање наставних садржаја са захтевима софтверске индустрије 6 1,493,200.00 Да 70.50

Војна академија Универзитет одбране Дамир Пројовић Иновирање и развој студијског програма Менаџмент у одбрани (МуО-ИН) 4 1,000,000.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 70.25

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Захарије Радивојевић УНАР – Унапређење наставе из Архитектуре рачунара 6 1,470,000.00 Да 70.00

Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Милан Младеновић Увођење информатичких предмета на мастер студије хемије Природно-математичког факултета у Крагујевцу кроз модул,,Хемоинформатика и моделирање” 6 1,500,000.00 Да 70.00

Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Ненад Стевановић Развој новог модула информационих технологија студијског програма физике 6 1,495,646.00 Да 70.00

Универзитет у Београду - Економски факултет Универзитет у Београду Раде Станкић Информационе технологије и економија– креирање програма за нови модул„Пословна информатика“на Економском факултету у Београду 6 1,499,823.00 Не 69.83

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу Универзитет у Нишу Данијела Здравковић Развијање електронске подршке, за акредитовани СП дипломске академске студије за образовање васпитача Педагошког факултета Унивезитета у Нишу, увођењем изборног модула Васпитач за рад са старијим лицима 6 1,499,253.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 69.67

Факултет организационих наука Универзитет у Београду Биљана Стошић Развој образовања у области управљања технологијом, иновацијама и еколошком одрживошћу уз подршку информационих технологија 6 1,500,000.00 Да 69.50

Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Владица Симић Развој практичних вештина студената Екологије и Биологије уобласти одрживог коришћења биолошких ресурса копненихвода кроз предмете „Хидроекологија и заштита вода“,„Конзервациона биологија“ и „Одрживо рибарство иаквакултура“ кроз унапређење садржаја и функционисањеАкваријума и репроцентра на Природно-математичкомфакултету у Крагујевцу 3 749,350.02 Да 69.33

Машински факултет Универзитет у Нишу Горан Петровић Примена савремених информационо-комуникационих технологија у одрживим, интелигентним и еколошким транспортним и логистичким системима 6 1,482,237.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 69.17

Универзитет у Београду Правни факултет Универзитет у Београду Мирјана Дреновак Ивановић Развој правне клинике за еколошко право 1 250.000,00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 69.00

Машински факултет Универзитет у Нишу Бобан Николић Виртуелизација образовних процеса у области мотора и возила применом едукативних мултимедијалних софтвера 6 811,454.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 69.00

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Павле Вулетић Унапређење наставе на предметима из области рачунарскихмрежа и заштите података 6 1,466,000.00 Да 68.83

Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Млађен Јовановић „Унапређење примене геоинформационих технологија у студијским програмима природних наука и дуалном образовању“ 6 1,492,000.00 Да 68.50

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Драгана Шумарац Павловић Примена ИТ у мерењу и контроли буке 6 1,480,000.00 Да 68.33

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитет у Крагујевцу Александра Радовановић Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама 1 250,000.00 Не 68.00

Економски факултет Ниш Универзитет у Нишу Марија Радосављевић Утемељење знања и развој вештина операционог менаџмента применом информационе технологије 5 1,249,685.00 Не 67.40

Природно-математички факултет у Нишу Универзитет у Нишу Бранимир Тодоровић Унапређење наставе у области примене машинског учења у интелигентној обради података 6 1,432,750.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 67.17

Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитет у Новом Саду ДРАГОЉУБ НОВАКОВИЋ Развој и иновирање образовног процеса студијског програма графичког инжењерства и дизајна на факултету техничких наука у новом саду 6 1,332,000.00 Да 67.00

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Здравко Грујић Компјутерски криминалитет 1 250.000,00 Не 67.00

Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу Зоран Матовић Хемија аналитике и ремедијације у очувању животне средине у духу одрживог развоја 6 1,471,283.76 Да 66.50

Универзитет у Београду - Шумарски факултет Универзитет у Београду Милан Кнежевић Назив пројекта: „Унапређење и осавремењавање квалитета наставе из уже научне области екологија шума“ 5 918,079.00 Не 66.40

Факултет техничких наука у Чачку Универзитет у Крагујевцу Недељко Дучић Иновирање наставних предмета из области производних технологија засновано на имплементацији дуалног образовања 5 1,246,749.00 Да 66.20

Универзитет у Београду - Машински факултет Универзитет у Београду Бојан Бабић Информационе технологије у производном машинству 4 999,948.00 Не 66.00

Факултет организационих наука Универзитет у Београду Милан Мартић Унапређење студијског програма мастер академских студија Пословна аналитика 6 1,202,551.59 Да 66.00

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Драган Милићев Веб-базирана платформа за практичну наставу оперативних система – Програмски језик pico C++ 1 248,000.00 Да 66.00

Природно-математички факултет у Нишу Универзитет у Нишу Јелена Игњатовић Развој студијског програма основних академских студија „Пословни информациони системи и електронско пословање“ – група предмета из рачунарских наука 6 1,499,700.00 Не 66.00

Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитет у Новом Саду ИВАНА КОВАЧИЋ Мултимедијална и интерактивна настава и учење Инжењерске механике 6 1,499,844.00 Да 65.83

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Слободанка Перић ЈАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА Мастер академске студије права (Јавно правни смер) 6 1,250,000.00 Не 65.83

Факултет организационих наука Универзитет у Београду Саша Лазаревић Модернизација наставе софтверског инжењерства и развоја софтвера 6 1,500,000.00 Да 65.67

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Милан Илић Фундаментални предмети за ИКТ инфраструктуру 6 1,498,291.24 Да 65.67

Факултет техничких наука Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Јордан Радосављевић Развој едукативног софтверског пакета за анализу електроенергетских систем 3 749,916.00 Да 65.50

Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитет у Новом Саду МИЛАН ЗЕЉКОВИЋ РАЗВОЈ УЖЕ ОБЛАСТИ - МАШИНЕ АЛАТКЕ, ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ПРОЈЕКТОВАЊА 3 749,990.00 Да 65.33

Математички факултет Универзитет у Београду Младен Николић Иновирање садржаја и организације наставе на предметима из области вештачке интелигенције 6 1,500,000.00 Да 65.17

Грађевински факултет у Београду Универзитет у Београду Милан Килибарда Адаптација мастер студија геоинформатике у складу са савременим потребама привреде и тржишта рада 6 1,489,000.00 Не 65.17

Архитектонски факултет у Београду Универзитет у Београду Владимир Лојаница Развој и унапређење курикулума на предметима „Студио пројекат“ на Основним и Мастер академским студијама Архитектура и Унутрашња архитектура 5 1,249,220.00 Не 65.00

Математички факултет Универзитет у Београду Владимир Филиповић Развијање новог студијског програма докторских студија информатике на енглеском језику 6 1,499,992.29 Да 65.00

Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Милош Мојовић Информационе технологије у биофизичкој хемији 1 250,000.00 Не 65.00

Факултет техничких наука у Новом Саду Универзитет у Новом Саду ГОРАН СТОЈАНОВИЋ Модернизација предмета „Медицинска електроника“ 1 250,000.00 Да 65.00

Универзитет у Београду - Машински факултет Универзитет у Београду Ненад Миљић Иновација наставе у области информационих технологија за ауто-мото индустрију 6 1,498,400.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 64.67

Универзитет у Београду, Фaкултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду Анита Радовановић Вежбаоница за дигиталну микроскопију 6 1,500,000.00 Не 64.67

Војна академија Универзитет одбране Слободан Симић Развој и иновирање студијског програма мастер академских студија Војноелектронско инжењерство 6 1,500,000.00 Не 64.50

Универзитет у Београду-Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Драган Николић Конструктивно усаглашавање и унапређење исхода и метода наставе и учења на предметима мастер академских студија 6 1,499,999.73 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 64.33

Факултет техничких наука у Чачку Универзитет у Крагујевцу Данијела Милошевић Развој курикулума и наставничких компетенција за предмете на основним академским студијама Информационе технологије акредитоване 2017. године 6 1,498,900.00 Да 64.33

Електронски факултет Универзитет у Нишу Драган Пантић Развој нових и иновирање постојећих предмета из области обновљивих извора енергије, соларних технологија и фотонапонских система 6 1,453,445.00 Да 64.33

Машински факултет Универзитет у Нишу Никола Витковић Формирање рачунарске учионице у сврху унапређења примене информационих технологија у машинском инжењерству 6 1,499,700.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 64.33

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду Жељко Ђуришић Развој лабораторије и унапређење наставе из групе предмета на смеру Обновљиви извори енергије 3 749,925.31 Да 64.00

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду Универзитет у Београду Марина Миленковић Увод у биомедицинска истраживања 1 249,484.80 Не 64.00

Универзитет у Београду - Машински факултет Универзитет у Београду Војкан Лучанин Унапређење наставе на модулу за Шинска возила Машинског факултета у Београду у области безбедности - процес кочења шинских возила увођењем савременог мехатронског симулатора 6 1,466,100.00 Не 63.83

Грађевински факултет у Београду Универзитет у Београду Дејана Ђорђевић Примена нових информационих технологија у области уређења водотока, пловне инфраструктуре и заштите од поплава 5 768,000.00 Не, али планира од 2017/2018 кроз овај пројекат 63.80

Похожие работы:

«ООО АКВАТЕХНИКП А С П О Р Т на рукав резиновый в металлической оплетке с концевой арматурой водопроводный бытовой (гибкая подводка для воды) АКВАТЕХНИК Изготовитель: Sanmix international Co., Ltd / Санмикс Интернэшнл Ко., Лт...»

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Белорусский Государственный Аграрный Технический Университет Кафедра ЭОСХП Расчетно-пояснительная записка...»

«СОДЕРЖАНИЕ: Пояснительная записка....3 Общая характеристика учебного предмета.. Место учебного предмета в учебном плане...4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета..4 Содержание уч...»

«КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 04-05/9613 от "05" сентября 2013 г. на закупку "Внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления предприятием (АСОДУ) ПСП "Шахтоуправление имени Героев Кос...»

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 9 августа 2010 г. № 1174 О Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации С...»

«КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР ЭКГ-8И ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экскаватор ЭКГ-8И электрический полноповоротный, предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства или в отвал полезных ископаемых и вскрышных пород на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, промышленности строительных...»

«Приложение № 4 к договору управления многоквартирным домом (01.07.2014-01.07.2015) Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № п/пНаименование работ Периодичность работ Техническое обслуживание конструктивных элементов многоквартирного дома Тариф на 1 кв.м общей площ...»

«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" ПОЛОЖЕНИЕОБ УПРА...»

«КАНДИДАТЫ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ "АВТОМЕХАНИК" Плаксицкий Вячеслав Павлович Сапожников Игорь Александрович Савин Александр Пискарев Валерий Николаевич Ермаченков Алексей Владимирович Утин Никита Александрович Гусев Александр Сергеевич Платонов Александр Александрович Иванников Владислав Сергеевич Ма...»

«Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства Малоэтажное и коттеджное строительство в условиях социально-экономической неопределенности: от частной инициативы к национальным приоритетам. Доклад. За последние 20 лет в...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.