WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Щитковичский детский сад-средняя школа» Сборник разработок уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий аг. Щитковичи, 2015 Содержание ...»

Государственное учреждение образования

«Учебно-педагогический комплекс

Щитковичский детский сад-средняя школа»

Сборник разработок уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий

аг. Щитковичи, 2015

Содержание

TOC \o "1-3" \h \z \u Пазакласнае чытанне 3 клас. Вусны часопіс “Святое слова-хлеб” PAGEREF _Toc415124322 \h 3Русское чтение 4 класс. Н.Некрасов «Дедушка Мазай и Зайцы». PAGEREF _Toc415124323 \h 10Беларуская літаратура 9 клас. “Аповесць мінулых гадоў” (урывак пра Усяслава Полацкага) PAGEREF _Toc415124324 \h 16Русский язык 7 класс. Междометие как часть речи. PAGEREF _Toc415124325 \h 20Математика 8 класс. Площадь трапеции PAGEREF _Toc415124326 \h 24Нямецкая мова 9 класс. Задачы сродкаў масавай інфармацыі PAGEREF _Toc415124327 \h 26Информатика 10 класс. Электронные таблицы. Построение диаграмм PAGEREF _Toc415124328 \h 29Біялогія 6 клас. Урок-гульня Кафэ «Біялагічная карусель» PAGEREF _Toc415124329 \h 35Химия 8 класс. Растворы. Вода – универсальный растворитель PAGEREF _Toc415124330 \h 43Сусветная гісторыя 7 клас. “Умацаванне Маскоўскага княства” PAGEREF _Toc415124331 \h 52Трудовое обучение (технический труд) 9 класс. Нарезание внутренней резьбы PAGEREF _Toc415124332 \h 57Трудовое обучение (обслуживающий труд) 9 класс. Бюджет семьи PAGEREF _Toc415124333 \h 62

Лагун Ірына ІванаўнаПазакласнае чытанне 3 клас. Вусны часопіс “Святое слова-хлеб”Задачы:1.Пашырыць веды вучняў пра хлеб;

2.Фарміраваць навык арфаэпічна-правільнага чытання;

3.Прывіваць цікавасць да чытання, выхоўваць павагу і любоў да хлеба, да працы, да людзей, якія яго стварылі.

Абсталяване: стол, накрыты льняным абрусам. на ім хлеб, жытнёвы снапок, часопіс з назвай “Святое слова-хлеб”, прэзентацыя, выстава збожжавых культур, выстава кніг, малюнкаў па тэме.

ХОД УРОКА

І.Арганізацыйны момант

.-Паважаныя дзеці, госці! Сёння мы будзем гаварыць пра хлеб-сімвал жыцця і працы. Штодня кожны з нас некалькі разоў бярэ ў рукі хлеб, з задавальненнем есць яго, колькі захоча. Мы прывыклі да хлеба, як прывыклі да паветра, часам не заўважаем яго, не думаем пра яго, ды і каштуе ён мала. І мы нават не ўяўляем сабе, як можа быць інакш.

З даўніх часоў жаданых гасцей сустракалі з хлебам –соллю, зернем жыта абсыпалі маладых. Каб жылі яны дружна і багата.

ІІ. Часопіс “Святое слова-хлеб” (Слайд 1)

Сёння мы адкрываем часопіс “Святое слова-хлкб”.

(На дошцы прымацаваны “часопіс” – старонкі з загалоўкамі, на кожнай з якіх прыказка;

Гартаем “часопіс”, да кожнай старонкі вучні чытаюць адпаведныя творы.)

Першая старонка “Хлебнае поле” ( Слайд 2,3)

Хлеб пачынаецца з зярнятка, а зярнятка трэба ўкінуць у зямлю.\

Але не на кожнай зямлі можа вырасці добры ўраджай

Прачытайце прыказкі (запісаны на гэтай жа старонцы часопіса) і растлумачце іх сэнс:

*У каго чорна глыба, у таго й хлеба скіба.

*На чорным полі белая пшаніца родзіць.

Чытанне верша В. Зуёнка “Поле”

Поле-не толькі зямля, гэта і неба, і ветрык,

І васілёк, што здаля свеціць душою прыветнай.

Гэта і жаўранка спеў-першынца хмаркі вясёлай.

Гэта надзеі пасеў, мудрасці жніўная школа.

Гэта і дождж, што ідзе, каб з ярыной паяднацца,

Гэта бяссонне людзей і хлебадайная праца.

Зернем нівы засявалі хлебаробы ў весні час.

Сэрцам шчодрым сагравалі, клапаціліся пра нас.

Рупнай працай, цёплым ветрам і расою пахне хлеб.

Нібы сонейка над светам, ён заўсёды на стале.

-Што аўтар называе полем? –Чым пахне хлеб?

З чым аўтар параўноўвае хлеб?

Пшаніца

Пшанічны колас- важкі самы, калі даспее ў жніўны час.

Пшанічны колас-шчодры самы: частуе белым хлебам нас.

Ячмень

Вусач ячмень-пшаніцы брат. Што ён скупы, ніхто не скажа:

Ячменны хлеб-з яго зярнят, і крупнік ён, і каша.

М Чарняўскі

-Што новага вы даведаліся з гэтых вершаў?

-Што яшчэ робяць з пшаніцы і ячменю?

-Вы ўжо вялікія і ведаеце, як да нас прыходзіць хлеб. А вось што здарылася з малымі хлопчыкамі, мы зараз даведаемся з верша І.Муравейкі “Як сеялі абаранкі”

Інсцэніроўка (аўтар, 2 хлопчыкі з машынкамі ў руках; 2 механізатары-хлопчык і дзяўчынка)

Мы за вёскаю гулялі, там два трактары аралі.

Будзем сеяць абаранкі, - трактарысты нам сказалі.

А Іванка засмяяўся: цётка Ганка, дзядзька Вася!

Я сам бачыў-мама ўранку пякла ў печы абаранкі.

Дзядзька ж Вся, цётка Ганка запыталіся ў Іванкі:

А з чаго, скажы, Іванка, пякла мама абаранкі?

А Іванка хлопчык смелы, адказаў на гэта ўмела:

-З цеста круцяць абаранкі. Тры мяхі мукі ў нас белай.

Трактарысты зноў спыталі: - а мукі дзе ж вы дасталі?

Можа ты ў сваім млыночку намалоў яе з пясочку?

-Не з пясочку, а з зярнятак намалоў мукі мой тата!

-Маладзец! – сказалі Йванку дзядзька Вася, цётка Ганка.

-Але ж дзе раслі зярняты, не пытаўся ты ў таты?

-На палях, дзе спее колас, - мы гукнулі ў адзін голас.

-Дзядзька Вася, цётка Ганка, хутчэй сейце абаранкі!

-Што развесяліла вас у гэтым творы? –Пра што новае даведаліся дзеці?

Слова жыта паходзіць ад слова “жыццё”. Ёсць хлеб-значыць, ёсць і жыццё. Хлеб! Якое кароценькае слова, але колькі сіл, працы патрэбна для таго, каб вырасціць яго. Кажуць, што лёгкага хлеба не бывае.

Тут і праца сейбіта, які кінуў зерне ў зямлю, і прца вучонага, які вывеў новы гатунак зерня, і праца інжынера.

Другая старонка “Хлебаробам слава!” (Слайд 4)

-Які шлях прайшоў хлеб ад зярнятка да бохана? Пакажыце яго шлях па ілюстрацыях. (Дзеці па парадку расстаўляюць карткі на тэму “Адкуль хлеб прыйшоў на стол”)

Чытанне вершаў К.Буйло, Э.Агняцвет

Хлебаробы

Гонар, слава хлебаробам, што ў маім жывуць сяле,

Хлебаробы хлеб нам робяць-ён штодня ў нас на стале.

Іх рукам няма спакою, ці то восень, ці зіма.

Кожны скажа, кожны знае: прыгажэй тых рук- няма.

Хлебароб штолета ў полі. Нам вырошчвае ўраджай.

Глянь, пшаніца каласіцца- дзе пачатак ёй, дзе край?

А ясцё вы паляніцу, булкі смачныя ясцё,

Не забудзьце пакланіцца хлебаробам за ўсё.

Перш чым на нашым стале з’явіўся хлеб, прайшло шмат стагоддзяў. І шмат часу прайшло, перш чым людзі навучыліся берагчы, шанаваць, паважаць хлеб. Аб гэтым наступная старонка часопіса.

Фізкультхвілінка

Трэцяя старонка “Гісторыя хлеба” (Слайд 5)

Растлумачце прыказкі:

*Работа і корміць, і поіць.

*Ад ляноты чакай бядоты.

У якім апавяданні якога аўтара гаворыцца пра тое, як людзі навучыліся берагчы, паважаць, цаніць хлеб? (І.Грамовіч “Кавалак хлеба”)

Сціслы пераказ твора.

-Чаму вы навучыліся, прачытаўшы гэты твор?

-Зачытайце самыя галоўныя, павучальныя радкі:

“Хлеб разумней за чалавека. …Берагчы хлеб, шанаваць самы маленькт кавалачак, кожную скарыначку прывучалі дзед і бацька. “…З’еш усё! Не пакідай агрызак! – сварылася маці. –Не можна”. –Чаму? (Голад можа настаць)

…Пацалуй недаедзены кавалачак і пакладзі ў торбу…

…І людзі пакляліся вечна цалаваць яго (Хлеб)…

Харавое чытанне вучнямі верша М.Рубцова “Хлеб”

У дарогу ўзяў з сабою сыр, пячэнне.Для прысмакаў прыхапіў міндаль.

Хлеб не ўзяў, бо з ім адно мучэнне-валачыся ў гэтакую даль.

Але бабка ўціснула акраец,бабка ведала цяжары ўсе:

Слухай, што старыя людзі раяць, - хлеб заўсёды сам сябе нясе.

-Аб чым вы задумаліся, чытаючы гэты верш?

-Людзі, якія спазналі гора, перанеслі цяжары жыцця, ведаюць сапраўдную цану хлебу, вучаць нас берагчы і паважаць яго. Яны дзеляцца з намі сваімі цяжкімі ўспамінамі.

Чацвёртая старонка “Сапраўдная цана хлеба” (Слайд 6)

Прачытайце і растлумачце прыказкі:

*Хлеб даражэй за золата

*Без хлеба няма абеда

-Што вы даведаліся пра дзяцінства Інінай мамы з апавядання А Пальчэўскага “Акрайчык хлеба”?

Задайце адзін аднаму падрыхтаваныя пытанні:

-За што Іначцы далі білет у Крэмль?

-З чаго маці пякла праснакі?

-Чаму дзеці радаваліся прыходу Ліды?

-Апішыце ўражанні Іны ад ёлкі.

-Які падарунак выбрала Іна?

-Чаму яна адчувала сябе няёмка?

-А ў час Вялікай Айчыннай вайны хлеб выдавалі па картках. Згубіш іх-застанешся без хлеба.У час вайны дарослыя атрымлівалі 250г хлеба, а дзеці-125г. Чалавек, які перажыў вайну, ніколі не кіне кавалак хлеба, недаедзеную булку. Пасля вайны хлеб даставаўся цяжка. Хлеб ў сям’і-вялікае шчасце. Маці сама не з’есць, а аддасць кавалак хлебе дзецям.

Вучань чытае расказ Б.Сачанкі “Хлеб”

-Як маці адносілася да прынесенага хлеба? Чаму?

-Як паводзіў сябе хлопчык? Аб чым сведчаць такія яго паводзіны?

-Як здарылася, што ён з’еў увесь хлеб?

-Як вы думаеце, якія пачуціі авалодалі хлопчыкам, калі ён чуў, як не можа заснуць стомлены галодны брат?

-Чаму малога ніхто не папракнуў за такі ўчынак?

Аўтар да гэтага часу ўспамінае тое здарэнне. Якія пачуцці выклікаюць у яго гэтыя ўспаміны?” А вось як пра крошкі хлеба напісаў П.Марціновіч

Крошкі хлеба

Са стала ні крошкі хлеба змарнаваць не дам, падбіраю залацінкі, лік вяду гадам.

Я цану той крошкі знаю: каласы збіраў я ў полі і вазіў снапы.

Толькі быў на караваі даўні дзень скупы.

На гумне з малацьбітамі песні я спяваў і дубцом валоў стамлёных цяжка паганяў.

З торбай беднаю, пахілы, між палёў блукаў, у далінах і цяснінах долю я шукаў,

А цяпер прачнуся толькі ў доме гарадскім, чую покліч: “Перапечкі, булкі, праснакі!”

Прадавец трымае кошык, просіць “Выбірай!”Да дзвярэй маіх падносіць пышны каравай.

Ходзіць свежы водар хлеба вуліцай маёй.Ад яго цяплее неба, светла над зямлёй.

Залацяцца на палетках, спеюць каласы, аў мяне ўсё тая ж звычка-і на ўсе часы-

Як пашана, як павага, як святы закон: падбіраю крошкі хлеба. Нізкі ім паклон!

-Адкуль аўтар ведае цану хлебу?

-У якіх радках гаворыцца, што хлеб робіць жыццё радасным?

-Хлеб для нашага народа быў і застанецца святыняй. З пакалення ў пакаленне нашы продкі перадавалі любоў і павагу да хлеба.

Пятая старонка “Хлеб-наша святыня” (Слайд 7)

Растлумачце радкі, запісаныя на старонцы:

Без хлеба яда –не яда, а з хлебам усмак і вада.

Спрадвеку чалавеку хлеб адной з важнейшых быў патрэб.

Народ назваў, відаць, таму хлеб галавою ўсяму.

Жыта

Ёсць словы жыта і жыццё, іх час не возьме ў забыццё.

Бо жыта-хлеб, святы набытак. А хлеб для нас усіх жыццё…

-Якія словы не забываюцца з цягам часу?

-У якіх словах захавана павага, любоў да хлеба?

(Выходзяць дзеці і на сурвэтках нясуць хлеб, па чарзе чытаюць верш)

Хлебныя словы

Адценне слоў-не глупства, ты ім не пагарджай:

Скарынка, скіба, луста, акраец, каравай.

Акраец-шлях, дарога і зайцаў хлеб лясны.

Скарынка-сум, трывога і боль былой вайны.

А скіба-дзень вясновы. Ралля. Плугі. Сяўба.

Наш хлеб- жыцця аснова, працяг і барацьба.

А луста-слова сытнае, духмянае і шчодрае,

Яна бывае сітная, ці наздравата-чорная.

А каравай, як сведчанне, што ўраджай багаты.

На ручніку нясе яно і радасць нам, і свята.

І смак не толькі ў ежы, а ў смачным змесце слоў,

І ў жніўным ветры свежым, і ў звоне каласоў. П.Панчанка

-Якія пачуцці выклікае гэты твор?

Рэфлексія: -Як, на вашу думку, трэба адносіцца да хлеба? А да людзей працы?

ІІІ.Падвядзенне вынікаў урока

-Вось і скончыўся наш урок. Няхай кожны з вас задумаецца пра свае адносіны да хлеба, свае ўчынкі. Будзем берагчы хлеб, паважаць людзей, якія стварылі для нас гэтую святыню, вучыць іншых правільна адносіцца да злеба, да людзей працы.

Авчинникова Людмила Владимировна

Русское чтение 4 класс. Н.Некрасов «Дедушка Мазай и Зайцы».Цели: 1) Учить анализировать произведение, составлять план.

2) Развивать речь учащихся, работать над выразительностью чтения.

3) Воспитывать любовь к родной природе.

ХОД УРОКА

Организационный момент

1. Вступительная беседа учителя. ( ознакомление учащихся с первой частью произведения)

- В Малые Вежи жил дедушка Мазай – одинокий, добрый человек. Влюблённый в природу, он большую часть своей жизни проводил в лесу, на охоте. Деревня, где жил Мазай, была особенная. Домики стояли на высоких столбах. Деревня была расположена в низине, и весной во время половодья,

Её так затопляло, что жители не ходили по улицам, а плавали в лодках. (слайд 1.)Летом Малые Вежи утопали в зелени. Некрасову нравилась эта деревня,

И он каждое лето приезжал туда отдохнуть, побродить по лесам, поохотиться. В этих походах его незаменимым спутником был дед Мазай.

Мазай знал много забавных рассказов, и Некрасов любил их слушать. (слайд 2.)

И вот однажды, когда поэт и его старый друг были на охоте, совершенно неожиданно пошёл сильный дождь. Охотники спрятались в каком-то заброшенном сарае, и, пока пережидали дождь, Мазай рассказал об одном интересном случае из его жизни. Н.Некрасов на основе этого случая написал стихотворение « Дедушка Мазай и зайцы». Итак  послушайте это стихотворение. ( грамзапись или чтение учителем)

Первичное восприятие:

- О каком интересном случае из своей жизни рассказал дедушка Мазай?

- Когда произошёл этот случай?

2. Работа над непонятными словами. ( слайд 3.)

-Подбери объяснение значения слов.

силки          забава, веселье

багры           издал громкий, резкий звук

тягота         петли для ловли птиц

лопочут       шесты с металлическими крючками

гуторить        говорят быстро, много, неясно

ухнул           беседовать, разговаривать

сажень

аршин

3. Самостоятельное чтение, деление на законченные картины по иллюстрациям.

(слайд 4.)

-Расположи иллюстрации по порядку.

4. Чтение вслух по законченным картинкам, подбор к ней подписи из текста.(слайд 5)

Вот так охотник.

Где у них совесть

Вижу один островок небольшой – зайцы на нём собралися гурьбой.

Столбик на столбик, зайчишка на пне.

Глядь у куста копошиться зайчиха.

Мимо бревно суковатое плыло, сидя, и стоя, и лёжа пластом, зайцев с десяток спасалось на нём.

Как прокатил я деревней зайчишек.

К берегу плотно бревно я пригнал..Мигом команда моя разбежалась.

За ночь больные мои отогрелись.

- К каким заголовкам нет иллюстраций?

- Перечитай те эти отрывки и устно нарисуйте картинку.

5.Работа над языком произведения.( ознакомление с теми изобразительными средствами, с помощью которых автор рисует деда Мазая, человека доброго, влюблённого в свой « болотистый, низменный край», во всё живое вокруг.

-За что дед Мазай осуждал своих односельчан?

( за то, что они ловят дичь сетями, давят силками, а весной ловят, топят и бьют баграми зайцев, за жестокое истребление дичи, за варварство, потому что он сам был добрый человек)

-Как относились односельчане к тому, как дед Мазай в половодье спасал зайцев? (выборочное чтение)

-Ради забавы спасал Мазай зайцев? (Нет. Во время половодья зайцы «сотнями гибнут»,

«их жалко до слёз», Мазай спасал их от гибели. )-Как Мазай заботился о больных зайцах?

-Итак, как относился Мазай к родной природе, ко всему живому?

-Отражается ли в речи Мазая его отношение к природе? (доброе, ласково-шутливоеобращение Мазая к зверькам) ((слайд6.)

-Выберите лишние слова.

горемыка

звери

бедные зверьки

несчастные

зайцы мои

команда косая

болезненныезайчики

плуты косые

трусливыебольные мои

В стихотворении много народных выражений

-Подберите синонимы к ним. (слайд 7)

кабы        стремительно убежали

гинут                                           если

этак гуторя                                  погибают

 лопочут ушами                          только        

чур                                               так беседуя

дали стрекоча                              волнуются

- С какой целью  употребляются эти выражения?

Лопочут ушами - испуг, беспокойство бедных зверьков на островке.

Дали стрекоча – стремительный побег зверьков, оказавшихся на воле.

6. Работа над особенностями стихотворной речи.

-Найдите то место, где стихотворные строчки становятся значительно короче?

- Почему поэт меняет ритм стихотворения?

- О чём говориться в этом отрывке? ( слайд 8)

И во весь дух

Пошли зайчишки.

А я им: « У-х!

Живей, зверюшки!..

Смотри, косой,

Теперь спасайся,А чур, зимой

Не попадайся!

Прицелюсь-бух!

И ляжешь…Ууу-х!.- В этом отрывке говориться о том, как стремительно побежали зайцы, когда дедушка Мазай « к берегу плотно приплыл»

-Поэт, чтобы показать стремительность их движения, сокращает стихотворные строки.

Эту часть нужно читать быстрее, чем все остальные.  

7. Работа над выразительностью чтения.

1-я картинка: до слов  «…Я раз за дровами…». Эту часть надо прочитать так, чтобы передать, как дед осуждает своих односельчан за жестокое истребление дичи.

2-я картина: до слов « Этак гуторя…».

При чтении этой части надо показать, как дед Мазай беспокоился, когда увидел утопающих зайцев на островке, и очень обрадовался, когда ему удалось их спасти.

- Обратите внимание на паузы внутри и в конце строк. Их отсутствие приводит к нарушению ритмичности и созвучия. Попробуйте отметить паузы косой чертой.

(слайд9)

С каждой минутой вода подбиралась

К бедным зверькам;/ / уж под ними осталось/

Меньше аршина земли в ширину,

Меньше сажени в длину.

Тут я подъехал: / /лопочут ушами,

Сами не с места; / / я взял одного…

3-я картина: до слов «Только что начал работать веслом…»

4-якартина: до слов «Мимо бревно бревно суковатое плыло…»

-При чтении нужно показать ласковое, доброе отношение Мазая к зайчишке на пне и зайчихе-толстухе.

- Почему? ( зайчишку он называет горемыка, а зайчиху ласково-шутливо - дура.

Дедушка накрыл зайчиху зипуном, чтобы её согреть)5-я картинка: до слов «Было потехи…»

Мазай очень удивился, когда увидел зайцев на бревне. Какой он был находчивый:

и этих зайцев спас.!6-я картинка: до слов « мы за деревней…»

Основная мысль части забавно смотреть односельчанам, какдед Мазай в лодке и тащит за собой с десяток зайцев.

7-я картинка: до слов « Только на лодке две пары осталось…»

Читая, передать беспокойство зайцев, когда они увидели берег, « озимь, и рощу, и кусты густые». Темп чтения второй части быстрый, живой.

8-яф картинка: до конца. При чтении этой картины дети должны показать заботу

деда Мазая о больных зайцах; ведь он был рад, что спас и этих зайцев.

-Внимание на паузы.( слайд 10)

Только на лодке две пары осталось-

Сильно измокли, ослабли; / / в мешок/

Я их поклал-/ / и домой поволок.

За ночь больные мои отогрелись,

Высохли, выспались, плотно наелись;

Вынес я их на лужок; / / из мешка /

Вытряхнул, ухнул - / / и дали стречка!...Выразительное чтение всего стихотворения.

8. Работа над образом главного героя. ( слайд 11)

-Как вы представляете себе деда Мазая? Опишите его внешность, используя иллюстрацию. ( с бородой, с доброй улыбкой, в лаптях, в зипуне)

-Понравился ли вам Мазай?  Почему? (добрый, хорошо знает повадки зайцев, любит их, помогает им.- Как сам автор относиться к деду Мазаю, к зайцам? ( как и дед Мазай он любит природу, животных.)

Вспомним слова и сочетания ( слайд 6.) выражено и отношение самого автора.

Доброта, заботливое отношение к окружающей природе отражается в языке призведения.

- Что можно сказать об авторе, который так много употребляет народных слов и выражений? ( Некрасов – мастер языка, хорошо знал народный язык.)

9. Итог урока.

-Что вы узнали о жизни животных? (гибнут во время половодья, нуждаются в помощи человека)

- Какое отношение к  животным побуждает автор? ( животных надо не только любить, но и помогать им в беде, как делал дед Мазай)

-Какие выражения из стихотворения вам хочется запомнить? Почему?

Чтение детьми понравившихся выражений или частей произведения.

Заяц Валянціна Аляксандраўна

Беларуская літаратура 9 клас. “Аповесць мінулых гадоў” (урывак пра Усяслава Полацкага)Мэта: Шляхам аналітычнай гутаркі раскрыць вобраз Усяслава ў старажытным усходнеславянскім летапісе; даць агульнае паняцце пра летапіс,звярнуць увагу на сцісласць і дакументальнасць апісання, на адметнасць паказу вобраза ў “Слове пра паход Ігаравы”, рамане “След ваўкалака” Л.Дайнекі і ў летапісе; развіваць уменне суадносіць гістарычныя веды і змест вывучанага твора, уменне супастаўляць, параўноўваць, рабіць высновы; выхоўваць пачуццё гонару і пашаны да славутых асоб нацыянальнай гісторыі

ХОД УРОКА

1.Арганізацыйны момант.

2.Матывацыйны этап

Настаўнік. Звернемся да эпіграфа: “Пылінку праху раздзьмувае час, і з мёртвага ўспыхвае жывое…” (М.Арочка)

-Якія пачуцці выклікалі ў вас гэтыя радкі?

-Напэўна вам захацелася акунуцца ў далёкае мінулае?

- Як вы думаеце, пра што мы будзем весці гутарку на ўроку сёння?

-Якія задачы паставіце перад сабою?

3.Актуалізацыя ведаў

Настаўнік. Мы працягваем вывучаць літаратуру эпохі Сярэднявечча і пагаворым сёння пра Усяслава Полацкага (Чарадзея). Тэма нашага ўрока “Аповесць мінулых гадоў” (урывак пра Усяслава Полацкага) вучні робяць запіс у сшыткіСлайд №1. А зараз звярніце ўвагу на задачы, якія будзем вырашаць на ўроку Слайд №2. Калі ласка, адкажыце на пытанні:

-Што сабой уяўляла літаратура Сярэднявечча?

-З якімі жанрамі літаратуры Сярэднявечча вы пазнаёміліся на папярэдніх уроках? Назавіце творы.

4. Этап засваення новых ведаў

Настаўнік. Як вы думаеце, што сабой уяўлялі летапісы?

Паведамленне вучня пра летапіс як жанр літаратуры эпохі Сярэднявечча (вучні запісваюць у сшытак азначэнне летапісу)

Настаўнік. Звярніце ўвагу на выставу партрэтаў князя Усяслава Чарадзея. На кожным з іх Усяслаў Полацкі паказаны па-рознаму і ў той жа час аднолькава.Усе партрэты паказваюць полацкага князя, гераічную, велічную і загадкавую асобу Слайды №3, 4, 5. А які партрэт, на вашу думку, лепшы? Усяслаў Чарадзей – вялікі князь Полацкай зямлі, Полацкага княства. Давайце зазірнём у сівую мінуўшчыну і адшукаем на карце Беларусі Полацкае княства

( На фоне аднаго з партрэтаў паведамленне вучня пра Усяслава Полацкага)

Настаўнік. А цяпер спынімся на летапісе “Аповесць мінулых гадоў”. Якім паўстае перад намі Усяслаў Полацкі ў гэтым творы?

( Прэзентацыя з апорай на тэкст “Аповесць мінулых гадоў”)

Настаўнік. Вобраз Усяслава Полацкага прысутнічае ў творах пісьменнікаў розных эпох. Напрыклад, у “ Слове пра паход Ігаравы”- старажытным помніку пісьменства і ў рамане сучаснага беларускага пісьменніка Л.Дайнекі “След ваўкалака” ( дэманстрацыя кніг, слайд №6). Які з твораў вы чыталі?

( Паведамленне вучня пра “Слова пра паход Ігаравы”)

“ Слова пра паход Ігаравы” – сапраўднае “залатое слова” старажытнарускай паэзіі, найкаштоўнейшы помнік культуры ўсходнеславянскіх народаў.

Створаны амаль 800 гадоў назад, ён і сёння хвалюе і захапляе нас. Перакладзены на мовы розных краін свету. Найбольш на ўкраінскую і рускую. Першым урывак са “Слова..” пераклаў М.Багдановіч у 1910 годзе, затым увесь твор у празаічным варыянце пераклаў Я.Купала ў 1919 годзе, а ў 1921 годзе- у вершаваным варыянце М.Гарэцкі.Апошні пераклад зрабіў Р.Барадулін у 1991 годзе.

5. Праца з табліцай па групах

А зараз звернемся да ключавых момантаў рамана “ След ваўкалака” і параўнаем вобраз Усяслава Полацкага ў гэтым творы і ў “Слове пра паход Ігаравы”.

-Якія рысы характару Усяслава Полацкага адзначае Л.Дайнека ў творы “След ваўкалака” і якія рысы характару прыпісваюцца вялікаму князю ў “Слове пра паход Ігаравы”? ( вучні па чарзе зачытваюць рысу характару, цытату, разважанні)

Вывад.

Усяслаў Полацкі(Чарадзей) – полацкі князь, гераічная, велічная і загадкавая асоба. Таму і называлі яго чарадзеем, што ён мог тварыць цуды. Яго валадарства цягнулася больш чым паўвека, і менавіта ў той час дасягнула росквіту Полацкае княства. Гэта пры ім будавалася многа новых храмаў і нават гарадоў. Ён кінуў выклік магутнаму Кіеву, імкнуўся адстаяць незалежнасць сваёй дзяржавы. Усяслаў перамагаў, цярпеў паражэнні, ратаваўся ўцёкамі і трапляў у палон, але, вызваліўшыся, працягваў незалежную палітыку. Усяслаў Полацкі-сапраўдны патрыёт, рыцар свайго часу. Усе свае сілы аддаў барацьбе за ўмацаванне палітычнай магутнасці, незалежнасці Полацкага княства.

У творах “ Слова пра паход Ігаравы”, “След ваўкалака” князь Усяслаў паказаны як дальнабачны палітык, магутны велічны ўладар, кіраўнік, смелы і таленавіты палкаводзец. Разам з тым, у рамане “След ваўкалака” аўтар паказаў князя Усяслава вельмі набожным, а ў “Слове пра паход Ігаравы” ён паказаны як чарадзей.

6.Замацаванне матэрыялу

Настаўнік. А зараз выканайце тэставае заданне Слайд №7

( Пасля выканання вучнямі задання праводзіцца ўзаемаправерка па ключы)

7. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія.

Настаўнік.

- Якое пачуццё ўзнікла ў вас пасля працы на ўроку?

(пачуццё гонару за тое, што на Беларусі былі і ёсць такія асобы, як Усяслаў Чарадзей. Яны з’яўляюцца для нас прыкладам патрыятызму; пачуццё любові да роднага краю, які даў гісторыі такіх герояў; пачуццё адказнасці за свае ўчынкі.)

-Ці справіліся мы з пастаўленай праблемай?

8.Каменціраванне адзнак.

9.Дамашняе заданне:

С.34.-39, адказы напытанні, с.39 вучэбнага дапаможніка

Качан Татьяна Ивановна

Русский язык 7 класс. Междометие как часть речи.Цели урока:

- обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание учащимися изучаемого материала о междометиях через исследовательскую работу с использованием компьютера;

- создать условия для развития у школьников умений анализировать текст через комплексную работу с текстом в индивидуальной, фронтальной форме;

- способствовать развитию речи учащихся через работу с текстом, устные ответы учащихся, выразительное чтение.

- помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности через фронтальную работу, работу в парах и учебный материал.

Педагогическая технология: проблемное обучение, исследовательская деятельность.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Форма проведения: урок-презентация.

ХОД УРОКА

1. Оргмомент.

2. Речевая разминка.

(На экране текст Е. Измайлова «Слово Ох и слово Ах…» (презентация, слайд №1.) Отрабатываются навыки выразительного чтения текста, выполняется его анализ.)Учитель: предлагаю наш урок начать с речевой разминки и поработать с текстом Е. Измайлова «Слово Ох и слово Ах…», который поможет при изучении новой темы.

Задания к тексту:

- прочитайте стихотворение выразительно,

- докажите, что перед вами текст,

- озаглавьте текст,

- определите стиль текста, докажите своё мнение.

3. Повторение изученного.

Задание: выпишите из текста частицы, укажите их разряд.

(Учащиеся проводят самопроверку по образцу (презентация, слайд №2), который проецируется на экран через 3 минуты, выставляют отметки по критериям.)

Учитель: работая с текстом, мы вспомнили ранее изученный материал, который пригодится нам на уроке.

4. Актуализация знаний.

Учитель: тема нашего урока – «Междометие как часть речи». (Целеполагание, мотивация). Скажите, ребята, на какие группы делятся все части речи?

(Таблица «Самостоятельные и служебные части речи» (презентация, слайд № 3). Ученики вспоминают все части речи в их системе, используя таблицу.)5. Самостоятельная работа.

Учитель: дайте общую характеристику самостоятельных и служебных частей речи. (Охарактеризуйте с точки зрения лексического и грамматического значения, синтаксической роли).

(Через 3 минуты сравниваем ответы учащихся с ответами, приготовленными на слайде № 4.)

Учитель: вспомните схему частей речи; что вы можете сказать о междометии?

(Учащиеся отмечают, что междометие стоит особняком, не входит ни в самостоятельные, ни в служебные части речи).

6. Этап изучения нового.

Учитель: я предлагаю вам выполнить небольшую исследовательскую работу, которая поможет ответить на главный вопрос урока: почему междометие не относится ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи?(Текст для исследовательской работы и вопросы к ней на слайде № 5.)

Творческую исследовательскую работу учащиеся выполняют индивидуально.

Учитель: ребята, давайте проверим, к каким результатам мы с вами пришли в ходе исследования.

7. Этап обобщения нового материала.

(На этом этапе используются слайды № 6 - № 10.)

Учитель комментирует слайды, обобщая ответы учащихся.

Учитель: междометия составляют особую часть речи, которая не входит ни в самостоятельные, ни в служебные. Междометия – это слова, выражающие чувства, настроения и эмоции (слайд №6 – иллюстрации со звуковым сопровождением, примеры междометий); содержащие побуждения, команду и приказ (слайд №7 – иллюстрации, примеры междометий); служат для выражения речевого этикета (слайд №8 – иллюстрации, примеры междометий).

Междометия не изменяются, не являются членами предложения, в предложении выделяются запятыми, если произносятся с особой интонацией, то есть выделяются восклицательным знаком; междометия, образованные повторением слов, пишутся через дефис (слайд № 9 – примеры).

Многие междометия являются многозначными: одно и тоже междометие может выражать разные значения (слайд № 10 – иллюстрации со звуковым сопровождением).

Стилистическое употребление междометий характерно для устной речи. В художественных произведениях междометия чаще всего используются в диалогах.

Делаем вывод: междометия не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи, так как они не похожи на самостоятельные и служебные части речи, значительно отличаются от них.8. Этап закрепления.

Учитель: знания, которые вы получили самостоятельно, выполняя исследовательскую работу, помогут вам успешно справиться со следующей работой (слайд № 11 (задание на закрепление): текст А. С. Пушкина «Любопытный» и вопросы для анализа).

Перед вами текст и задания к нему. Прошу ответить на вопросы.

(Индивидуальный опрос).

Вывод: междометие является одной из особенностей разговорного стиля, помогает передать эмоциональное богатство.

9. Контрольное задание.

Учитель: ребята, проверьте, как вы научились находить междометия в предложениях, в текстах. (Упражнение на закрепление).

Самопроверка по ключу к контрольному заданию (появляется слайд №12 – ключ и критерии оценок).

10. Итоги урока, рефлексия.

Удалось ли нам ответить на главный вопрос урока?

Оцените нашу работу.

11. Домашнее задание.

(Дифференцированное, по выбору учащихся).

Упражнение 515 (составить диалог на тему «Встреча друзей после летних каникул»).

Упражнения 513, 514 (списать предложения, расставить знаки препинания).

Создание лингвистической сказки на тему «Междометие» (творческое задание по выбору).

Бакеров Александр Викторович

Математика 8 класс. Площадь трапецииЦель: определение площадь трапеции, наработка навыков использования формулы площади трапеции и свойств трапеции при решении задач; создание условий развития логического мышления, навыков установления связей, вычислительных навыков, пространственного воображения; воспитание внимательности, аккуратности, самостоятельности, коллективизма.Форма организации урока: фронтальная

ХОД УРОКА

Организационный момент

Эмоциональная подготовка класса

Постановка целей и задач

Проверка домашнего задания ( № 203 )

Устный счёт: работа с текстовой программой на ПК, предполагающей задания закрытого и открытого типа.

Изучение нового материала

Определение формулы площади трапеции с использованием конкретных значений оснований трапеции, высоты трапеции и формул площади треугольника.Задание 1.

Определение формулы площади трапеции через основания и высоту трапеции ( через среднюю линию и высоту)

Задание 2. (S = (а + в)/ 2 • h ; S = MN • h)

Физкультминутка

Наработка навыков использования формулы площади трапеции и свойств трапеции при решении задач (работа в группах)

Задание 3. Сделать необходимые измерения на модели трапеции и вычислить площадь трапеции (S = 232,5)

Задание 4. Используя свойства трапеции, вычислить площадь прямоугольной трапеции (S = 90).

Задание 5. Используя свойства равнобедренной трапеции, вычислить площадь равнобедренной трапеции (S = 60 кв.

см)

Закрепление изученного материала: работа с текстовой программой на ПК.

Подведение итогов.

Рефлексия

Домашнее задание: № 214, 218

Галенсон Ульяна ДанілаўнаНямецкая мова 9 класс. Задачы сродкаў масавай інфармацыіТып урока: камбінаваны

Мэты ўрока:

Адукацыйная: развіццё ўменняў успрымання і разумення мовы на слых і чытання; развіццё ўменняў гаварэння на аснове праслуханага і прачытанага тэкстаў

Развіваючая:развіццё ўвагі,памяці, камунікатыўных навыкаў;

Выхаваўчая:садзейнічанне фарміраванню цэнасных адносін да сродкаў масавай інфармацыі.

Абсталяванне: камп’ютар, (мультымедыйная ўстаноўка), аўдыёзапіс (CD), мультымедыйны матэрыял, раздатачны матэрыял.

ХОД УРОКА

Пачатак урока:

Уводзіны ў тэму ўрока і вызначэнне мэтаў ( слайд 2)

Ich freue mich, heute euch alle zu begren.Wie ist eure Stimmung? (адказы вучняў). Und das ist meine Postkorrespondenz: die Zeitungen “SB”, “AIF”, die Zeitschrift “ Deutschland”. Vermutet, wie heit das Thema der Stunde?

(Вучні самастойна фармулююць тэму ўрока) Das Thema haben wir also bestimmt. Und wie sind Ziele unserer Stunde? Whlt die passende Variante.-(слайд 3). Arbeitet zu zweit. Wir hren den Text von dem CD, lesen die Texte und suchen die Information.

Развіццё ўменняў чытання і разумення прачытанага

1.Welche Aufgaben haben die Massenmedien? Lest bitte den Text und versucht, die Antwort auf diese Frage zu finden.

Aber zuerst beachtet bitte die Bedeutung folgender Wrter.(слайд11)

2.Nun lest bitte den Text.

3.Кантроль разумення прачытанага тэкста

Sagt bitte: Wie viele Aufgaben sind hier genannt?

(слайд 12)

3.Развіццё ўменняў дыялагічнай мовы(гаварэння)

Jetzt arbeitet zu zweit und stellt einen Dialog ber Aufgaben der Massenmedien zusammen.

Seite 210, bung 4b

Рэлаксацыя.

1.Фізкультхвілінка (гімнастыка для вачэй)

Развіццё ўменняў успрымання і разумення маўлення на слых

1.Перадтэкставая работа. (Зняцце моўных цяжкасцяў)

2.Hrt den Text aufmerksam dann antwortet auf meine Fragen.

3.Кантроль разумення праслуханага тэкста:

Welche Massenmedien gibt es in Deutschland

Wie heit der grte Verlag?

ber welche Zeitungen geht es die Rede?

ber welche Zeitschriften geht es die Rede?

Was macht Konkurenz der Printmedien?

Was gehrt zu den neuen Massenmedien?

Развіццё ўменняў гаварэння (на аснове праслуханагa тэкста)

Jetzt arbeitet ihr in kleinen Gruppen Die erste Gruppe bespricht folgendes Fragenspektrum: (раздатачныя карткі)

Was gehrt zu den Massenmedien? (слайд 5)

Welche deutschen Zeitungen und Zeitschriften knnt ihr nennen? (слайд6)

Welche Vorteile haben die Massenmedien? (Seite 210,bung 4c)

Die zweite Gruppe spricht: (раздатачныя карткі)

Welches Massenmedium ist am populrsten? (слайды 7, 8)

Wie knnt ihr jedes Massenmedium anhand des Diagramms charakteresieren? (слайд 9)

Welche Nachteile haben die Massenmedien? (Seite 210, bung 4c)

Berichtet ber die Ergebnisse eurer Arbeit.

Рэфлексіўна-ацэначны этап

1.Падвядзенне вынікаў

Was fr ein Thema hatten wir heute?

Welche Ziele hatten wir?

Haben wir alles geschafft?

Was knnen wir jetzt?

Welche Aufgaben haben die Massenmedien? (слайд 13)

2.Тлумачэнне дамашняга задання

Eure Hausaufgabe ist folgend:

1.das Medientagebuch, Kommentare dazu zu schreiben (Seite 211 bung 4e)

2. den Text zu lesen (Seite 211,bung 4d)

3.Выстаўленне адзнак

Лялькина Александра Валентиновна

Информатика 10 класс. Электронные таблицы. Построение диаграммЦель урока:

Закрепить у учащихся навыки:

Освоить способы визуализации числовых данных.

Научиться моделировать и строить математические задачи в среде MS Excel.

Составлять алгоритм решения задачи в среде MS Excel.

Задачи урока:

Образовательные:Практическое применение изученного материала.

Закрепление знания общих принципов работы табличного процессора MS EXCEL и умения составить таблицу для решения конкретной задачи.

Приобретение навыков в составлении таблиц разного типа, особенно имеющих практическую направленность.

Развитие умения выбрать наиболее оптимальную структуру таблицы, создать таблицу и соответственно оформить.

Оформление результатов задач в диаграммах, удачно сочетая тип, вид, форматирование и параметры диаграмм.

Развивающие:Развитие навыков индивидуальной и групповой практической работы.

Развитие способности логически рассуждать, делать выводы.

Развитие умений применять знания для решения задач различного рода с помощью электронных таблиц.

Воспитательные:Воспитание творческого подхода к работе, желания экспериментировать.

Развитие познавательного интереса, воспитание информационной культуры.

Профессиональная ориентация и подготовка к дальнейшему самообразованию к будущей трудовой деятельности.

Тип урока: комбинированный.

Форма проведения урока: беседа, работа в группах, индивидуальная работа.

Программное и техническое обеспечение урока:

компьютерный класс;

программа MS EXCEL.

ХОД УРОКА

Организационный этап.

Проверка домашнего задания (Тестирование по теме "Электронные таблицы") на выполнение – 5 минут.

Тест по теме: “Электронная таблица”

А1. Электронная таблица — это:

1. прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых документов и работы с ними

2. прикладное программное обеспечение, используемое для хранения и обработки данных в прямоугольных таблицах

3.прикладное программное обеспечение, используемое для создания, редактирования и просмотра графических изображений

А2. К табличным процессорам относятся следующие:

1. Lexicon 2.0 for Windows, Word for Windows 6.0

2. Quattro Pro, Super Calc

3. Microsoft Excel

А3. Основными функциями табличных процессоров являются:

1. редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать

2. разработка графических приложений

3. создание таблиц и выполнение расчетов по ним

А4. Адрес ячейки электронной таблицы составляется из:

1. значений полей страницы и полей столбца

2. заголовка столбца и заголовка строки

3. количества строк и столбцов

А5. Для загрузки программы MS- Excel необходимо:

1. в меню Пуск выбрать пункт Программы, затем — Microsoft Excel

2. в меню Пуск выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю щелкнуть по строке Microsoft Excel

3. в меню Пуск выбрать пункт Настройка, затем — Microsoft Excel

А6. Текстом в MS- Excel является запись:

1. А1+М5

2. -12.5

3. =В7+Н6

А7. Формулой является запись:

1. (А1-В7)

2. =А1-В7

3. А1-В7

А8. Для завершения работы в редакторе MS- Excel необходимо:

1. Файл – Выход – Сохранить изменения в файле, “да” или “нет”

2. щёлкнуть по пиктограмме “-”

3. щелкнуть пиктограмму “Вырезать”на панели инструментов

А9. В терминах Excel файл называется:

1. рабочим журналом

2. рабочей страницей

3. рабочей книгой

А10.Документом (объектом обработки) MS Excel является файл с произвольным именем и

1. расширением.DOC

2. расширением.XLS

3. расширением.BMP

А11. Документ электронной таблицы называется:

1. рабочим листом

2. рабочим журналом

3. рабочей газетой

А12. Строки в MS Excel нумеруются

1. буквами русского алфавита

2. буквами латинского алфавита

3. целыми числами

А13. Столбцы в MS Excel нумеруются

1. латинскими буквами

2. целыми числами

3. целыми числами и русскими буквами

А14. Числом является запись:

1. 123,45

2. +123,45

3. +123.45

А15. Для указания фиксированного адреса ячейки используются

смешанные ссылки

относительные ссылки

абсолютные ссылки

По завершении выполнения теста предлагается провести самопроверку и / или взаимопроверку: Слайд №1-5

самоанализ согласно Критериям оценивания,

самостоятельный подсчет баллов

выставление отметки

Актуализация опорных знаний.

Тема “Электронные таблицы” – одна из наиболее практически значимых, востребованных, после текстового редактора Word и его возможностей. Знания, полученные при изучении электронных таблиц пригодятся вам при планировании и решении как стандартных задач, так и задач, имеющих прикладной характер.

Разминка

– Сегодня на уроке мы будем использовать электронные для решения реальных задач прикладного характера.

ВОПРОСЫ РАЗМИНКИ:

Слайд № 6-21

Что представляет собой “Табличный процессор Microsoft Excel”?

Назовите основные возможности программы Microsoft Excel”?

Документом Microsoft Excel является файл с произвольным именем и расширением …

Назовите основные объекты программы Microsoft Excel.

Ячейка – это место …

Ссылка на ячейку, не изменяющуюся при копировании, например $A$1, называется…

Ячейка называется активной если …

В терминах Excel файл называется …

Электронная таблица называется …

Как вы понимаете термин “деловая графика”?

- Под этим термином обычно понимают графики и диаграммы, наглядно представляющие динамику развития того или иного производства, отрасли и любые другие данные.

Сообщение темы, цели и задач урока.

Слайд №22

Сегодня на уроке мы познакомимся со способами создания диаграмм, гистограмм и графиков функций, решая задачи прикладного характера

Изложение нового материала.

Объяснение нового материала сопровождается мультимедийной презентацией.

Слайд №23-34

Решение задач практического характера.

Используйте дидактические карточки “Построение диаграмм.

Слайд №35-39

Учащиеся выполняют задания на ПК индивидуально и в группах, открыв файл задание.xls в папке Мой компьютер\D\электронные таблицы\

Обобщение, осмысление и систематизация знаний.

Слайд №40

Каждая группа, выполнив задание, характеризует свою диаграмму, мотивируя правильный выбор типа, вида, оформления - визуализации числовых данных.

8. Подведение итогов урока. Домашнее задание.

Слайд №41

– Вам понравилась работа в группах, индивидуальная работа? В процессе сегодняшнего урока по теме "Электронные таблицы" мы с вами закрепили полученные знания, умения и навыки работы с табличным процессором. Результаты опроса, тестирования показали хорошие результаты. Практическая работа в группах показала хорошие знания электронной таблицы, которые можно применять для решения задач прикладного характера.

Сделайте вывод:

- результат собственной деятельности;

- результат деятельности группы.

Д/з Слайд №42

Знать, что такое электронные таблицы, уметь вводить записывать формулы, используя функции, строить диаграммы.

Дополнительное задание: познакомиться с остальными видами диаграмм в Excel.

Спасибо вам за хорошую работу!

Выставление оценок в журнал.

Красоўская Ала Віктараўна

Біялогія 6 клас. Урок-гульня Кафэ «Біялагічная карусель» Значэнне раслін у прыродзе і жыцці чалавека

Мэта ўрока:

1.Адукацыйная мэта: Сфарміраваць уяўленні аб разнастайнасці царства раслін; пашырыць кругагляд вучняў і вызначыць ролю раслін у прыродзе і жыцці чалавека;

2.Развіваючая мэта: Развіваць уменні аналізаваць і параўноўваць розныя біялагічныя з’явы і аб’екты, ўсталёўваць ўзаемасувязі паміж працэсамі жыццядзейнасці.

3.Выхаваўчая мэта:Выхоўваць самастойнасць, уважлівасць, пачуццё сяброўства і ўзаемадапамогі; беражлівых адносін да прыроды.

Тып урока: урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў

Форма ўрока: урок-гульня

Метады навучання: часткова- пошукавы і наглядна-ілюстратыўны

Формы арганізацыі ўрока: індывідуальная, франтальная, групавая

Абсталяванне і крыніцы інфармацыі:раздатачны матэрыял(схема, тэст, незакончаныя сказы, крыжавік, рэбусы, тангаграмы, мультымедыйная прэзентацыя)

ХОД УРОКА

I.Арганізацыйны момант(3мін)

Настаўнік-адміністратар:Добрай раніцы дзеці і паважаныя госці!

Заплюшчыце вочы.Уявіце сабе, што вы зараз у прыгожым казачным лесе.Вакол стаяць абсыпаныя бялюткім снегам дрэвы і кусты.Усё навокал пераліваецца срэбрам, зіхаціць, свеціцца.Аднекуль з вышын даносіцца мелодыя(званочак). Дзінь-дзінь! Дзінь-дзінь!

-Што адчуваеце вы? Што ў вас на душы?(У нас вельмі добры і радасны настрой)

-Так, сапраўды светла і радасна на душы.Сёння мы з вамі адпраўляемся ў цікавае падарожжа ў не зусім звычайнае кафэ "Біялагічная карусель”

Тэма ўрока : Значэнне раслін у прыродзе і жыцці чалавека.

Дзеці, скажыце калі ласка, з якой мэтай вы рашылі наведаць наша кафэ?(Даведацца больш дакладна аб значэнні раслін)

Мэта нашага ўрока: пашырыць кругагляд і вызначыць ролю раслін у прыродзе і жыцці чалавека; развіваць уменні аналізаваць і параўноўваць розныя біялагічныя з’явы і аб’екты; выхоўваць беражлівыя адносіны да прыроды.

А дэвізам нашага падарожжа ў кафэ з’яўляюцца наступныя радкі

"Каб пераварыць веды, трэба паглынаць іх з апетытам"

А. Франс

Усе стравы ў кафэ будуць падавацца бясплатна, а за добры апетыт вы атрымаеце жэтоны.

Сёння на ўроку прымаюць удзел дзве каманды вучняў 6 класа.Гэта каманды ”Клетка” і “Фотасінтэз”

У пачатку я хачу пачаставаць вас фірменнай стравай пад назвай "Праверанс”

Вам неабходна хто хутчэй адказаць на пытанні.За правільны адказ 1 жэтон.

III. Праверка дамашняга задання (7мін)

Настаўнік- адміністратар:

1 Які тэрмін выкарыстоўваюць для абазначэння расліннага свету Зямлі? (Флора.)

2.Якія расліны маюць самую простую будову? (Імхі.)

3.Якія асаблівасці будовы цела маюць расліны?(Цела падзелена на органы: корань, сцябло, і ліст.Органы пабудаваны з клетак, якія выконваюць розныя функцыі.)

4.Якія расліны размнажаюцца насеннем? (Голанасенныя і кветкавыя.)

5.Як завуцца расліны, у якіх развіваюцца кветкі і плады? (Кветкавыя.)

6.Назавіце галоўныя часткі расліннай клеткі. (Цытаплазма, ядро, хларапласты, вакуолі з клеткавым сокам, абалонка.)

7. Як харчуюцца расліны? (Арганічнымі рэчывамі, атрыманымі пры фотасінтэзе.)

8.У чым сутнасць фотасінтэзу? (Працэс утварэння ў клетках раслін на святле арганічных рэчываў з вуглякіслага газу і вады з выдзяленнем кіслароду.)

9.Дзе ажыццяўляецца фотасінтэз? (У хларапластах.)

10. Які працэс забяспечвае рост расліннага арганізма? (Дзяленне клетак.)

IV. Вывучэнне новага матэрыялу(20 мін)

Настаўнік-адміністратар:

А зараз я вам прапаную меню нашага кафэ.Як у любым кафэ вы маеце права выбраць стравы на свой густ.Выбіраем па чарзе і першай выбірае каманда “Клетка”

Меню кафэ “Біялагічную карусель”

Салаты

1. Вінегрэт “Прымаўка”

2. Салата “Загадка”

Першыя стравы

1. Суп “Няскончаны сказ”

2. Боршч “ Няскончаная схема”

Другія стравы

1. Рагу “ Крыжаванка”

2. Плоў “Рэбус”

Дэсерт

1 Марожанае “Тангаграма”

2. Пірожнае “Наадварот”

Напоі

1.Чай “Маляўнічы”

2.Сок “Рэкламны”

Салаты:

Вінегрэт “Прымаўка”

Настаўнік-адміністратар:

Прыказкі і прымаўкі-найстаражытныя жанры вуснай народнай творчасці Яны ёсць ва ўсіх народаў свету Давайце пазнаёмімся з некаторымі з іх.

Устаўце ў прыказкі і прымаўкі неабходныя словы выкарыстоўваючы словы-падказкі.Пачынае каманда “Клетка”

1.Не будзе хлеба, не будзе абеду

2.Паеў бы рэдзькі, ды зубы рэдкія

3.Рыба-вада, ягада-трава, а хлеб-усяму галава

4. Цыбуля ад сямі нядуг

5.З’ясі і моркву, калі яблычка няма

Словы-падказкі: нядуг, абеду, рэдкія, няма, усяму галава

Салата “Загадка”

Колькі трэба таленту, майстэрства, каб загадкі стварыць, але няпроста і адгадаць загадкі! Паспрабуе свае сілы другая каманда.

Адгадайце загадкі:

1.У зямлі крошкі, а з зямлі аладкі. (Пшаніца.)

2.Лік пахкі, а хвост калючы (Ружа.)

3.Рос шарык белы, падзьмуў вецер-шарык паляцеў. (Дзьмухавец.)

4.Галаву ядуць, цела кідаюць, а скуру носяць (Лён).

5.Не пчала, а джаліць (Крапіва)

Настаўнік-адміністратар:

Час пераходзіць да гарачых страў.Выконваюць заданне адначасова две каманды.

Першыя стравы

1. Суп “Няскончаны сказ” для каманды “Фотасінтэз”

Прачытайце ўважліва тэкст падручніка на стар.50 “Роля раслін у прыродзе” і закончыце сказы:

1.Расліны з вуглякіслага газу і вады ўтвараюць…(арганічныя рэчывы)

2.Раслінамі і іх часткамі кормяцца…(жывёлы, грыбы, гетэратрофныя бактэрыі)

3.Расліны выдзяляюць…(кісларод), неабходны для жыцця ўсіх жывых арганізмаў.

4.Расліны ўмацоўваюць сваімі каранямі глебу і перашкаджаюць утварэнню …(яроў і ірвоў)

5.Расліны аказваюць уплыў на фарміраванне…( клімату)

2. Боршч “ Няскончаная схема”

Прачытайце ўважліва тэкст падручніка на стар.50-52 “Роля раслін у жыцці чалавека”і малюнак 38.Запоўніце схему:

Настаўнік-адміністратар:

-Вы, мабыць, ужо стаміліся.Адкладзіце у бок свае ручкі,сядзьце зручней.Мы з вамі крышачку адпачнём.

V. Фізмінутка(5мін)

Настаўнік-адміністратар:

Пераходім да наступных страў

Другія стравы

Настаўнік-адміністратар:

1.Рагу “ Крыжаванка”

Дзеці, вам неабходна ў кожным радку знайсці назвы раслін, якія з'яўляюцца сімваламі дзяржаў:

1.Японіі

2.Беларусі

3.Велікабрытаніі

4.Германіі

5.Расіі

А І Р П Х Р Ы З А Н Т Э М А К

Р У Д Х Ф Е К В А С І Л Ё К Ю

Ц Ы Б В Ч Н Е З А Б У Д К А Ж

Ф І Я Л К А Н А Г А Т Ы В Ч О

В Я Р Х Э К У П А П А Р А Ц Ь

2. Плоў “Рэбус”

Якія назвы кветак зашыфраваны ў рэбусах?

1,2 5 М-Ш

Адказ: ландыш

Адказ : мак

Настаўнік-адміністратар: Самае любімае страва ў дзяцей-гэта дэсерт.Запрашаю вас да спробы.

Дэсерт

1 Марожанае “Тангаграма”

Тангаграма ў перакладзе з кітайскай мовы называецца “хітры ўзор з сямі частак”

Вам неабходна скласці фотаздымкі чырвонакніжных раслін Беларусі:венерын чаравічак і гарлянкі пірамідальнай

2. Пірожнае “Наадварот”

Другой камандзе як мага хутчэй адгадаць лекавыя расліны, названыя настаўнікам наадварот:

1.шыднал(ландыш)

2.кінтупырт( трыпутнік)

3.каномар (рамонак)

4.кінняатявс (святаяннік)

5.кінўавырк (крываўнік)

Апошняя страва –гэта напоі.Паспрабуйце калі ласка!

Напоі

1.Чай “Маляўнічы” атрымлівае каманда…

Намаляваць і абараніць малюнак “Расліны на Зямлі”

2.Сок “Рэкламны”

Складзіце рэкламу- заклік да людзей па ахове прыроды

Настаўнік-адміністратар:

-Дзякуй вялікі вам, дзеці!

Выдатны свет жывой прыроды, а людзі - частка яго. Нам трэба разам берагчы, памнажаць, спазнаваць гэты вялікі свет! Без яго не было б ні паэзіі, ні мастацтва, а значыць і чалавека ў самым вялікім сэнсе гэтага слова! Любіце прыроду і будзьце адказныя за яе!

VI. Замацаванне і падвядзенне вынікаў урока.(5мін)

Настаўнік-адміністратар:

Каб даведацца аб выніку нашага з вамі адпачынку я прапаную

тэст “Выніковы”

Пастаўце “+”калі згодны ці “- ” калі не згодны каля наступных сказаў:

1Сасна, елка, піхта, ліпа –гэта хвойныя расліны.

2.Папараці размнажаюцца насеннем.

3.У ходзе фотасінтэзу расліны паглынаюць вуглекіслы газ.

4.Лясы садзейнічаюць назапашванню вільгаці

5.Чалавек выкарыстоўвае расліны ў якасці будаўнічага матэрыялу, паліва, сыравіны для прамысловасці, прадуктаў харчавання і лекавых раслін.

Настаўнік-адміністратар:

А зараз даведаемся ў якой з каманд добрыя веды ў вобласці біялогіі і лепшы апетыт.Падлічым колькасць жэтонаў.Пераможцам стала каманда…

VII. Рэфлексія (3мін)

Настаўнік-адміністратар:

Якія адчуванні ў вас пасля наведвання кафэ?(Кветкі настрою)

Да якіх высноў вы прыйшлі ў канцы нашай сумеснай працы? Падыйдзіце да плаката і сваім значком выкажыце свае пачуцці.

На гэтым наш адпачынак закончаны.

Дзякуй за тое, што наведалі наша кафэ!

VIII.Заданне на дом (2мін)

Настаўнік-адміністратар:

Параграф 13, стар.50-54;

напісаць міні-сачыненне "Аб чым маглі б расказаць расліны, калі яны ўмелі б гаварыць?”

Кривольцевич Лариса Адамовна

Химия 8 класс. Растворы. Вода – универсальный растворительЦель: создать условия для изучения процесса растворения как физико-химического явления.

Задачи:

Дать понятие о растворе как однородной устойчивой системе, состоящей из растворителя и растворённого вещества. Показать, что растворение – это физико-химический процесс. Закрепить знания о строении молекулы воды как диполя и изучить её роль при растворении веществ. Рассмотреть процессы образования гидратов и кристаллогидратов в растворах.

Развивать у учащихся выделять главные понятия «раствор», «растворитель», «растворённое вещество», «гидраты», «кристаллогидраты». Формировать умения сравнивать, классифицировать, обобщать факты и понятия, делать выводы. Совершенствовать навыки работы с реактивами и лабораторным оборудованием.

Воспитывать коммуникативные умения учащихся и навыки самостоятельной деятельности. Формировать чувство ответственности за работу одноклассников, работающих в группе.

Задачи, которые определили ученики:

Систематизировать знания о воде.

Узнать, что такое раствор, гидраты и кристаллогидраты.

Провести интересный опыт.

Развивать навыки самостоятельной работы.

Учиться делать выводы.

Совершенствовать умения решения задач.

Показать хорошие знания по теме.

Своя цель.

Материальное обеспечение урока:

Реактивы: вода, хлорид натрия, медный купорос, никелевый купорос, перманганат калия.

Оборудование: набор пробирок, колбы конические, химические стаканы, мерный цилиндр, электронагреватель.

Наглядность: портрет Д.И. Менделеева, физическая карта мира, карточки-задания.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Форма проведения урока: кооперация в обучении (групповая работа) с использованием информационных технологий.

Девиз урока:

В каждом параграфе, в каждом рассказе,

В сказке и в песне, даже во фразе –

Ты только вдумайся, только всмотрись –

Кроется самая главная мысль.

Она не всегда открывается сразу:

Строчка за строчкой, фраза за фразой –

Ты только вдумайся, ты только всмотрись –

Откроется самая главная мысль

С.М. Бондаренко.

ХОД УРОКА

Организационный момент

Здравствуйте, ребята! В начале урока я предлагаю создать свою формулу удачи. Какими вы должны быть на уроке, чтобы у вас всё получилось? Предполагаемые ответы: активными, внимательными, самостоятельными.

Наша формула удачи: А В С. Не забывайте о ней на протяжении урока.

Ребята, если вы готовы к познанию законов химии и их применению, если вы готовы к сотрудничеству как между собой, так и со мной, тогда мы начнём урок по теме «Растворы. Вода - универсальный растворитель».

Знакомство с целями урока.

Контроль домашнего задания

Мы начали изучение раздела «Растворы».

На протяжении изучения этого раздела вы узнаете о роли воды и растворов в природе и жизнедеятельности человека, познакомитесь с характеристиками состава растворов, изучите условия протекания химических реакций водных растворах. На первом уроке вы познакомились с неоднородными смесями: эмульсией, суспензией, аэрозолями и пенами. А теперь давайте проверим, как вы эти понятия применяете на практике. Я буду читать предложение, а вы должны ответить «Верите ли вы….» или «Не верите…» и «Почему»?

Верите ли вы, что смеси веществ реже встречаются, чем чистые вещества?

Верите ли вы, что аэрозоли – это устойчивые системы?

Верите ли вы, что воздух является однородной газообразной смесью?

Верите ли вы, что хлеб можно рассматривать как твёрдую пену?

Верите ли вы, что молоко является эмульсией?

Верите ли вы, что зубная паста представляет собой суспензию?

Верите ли вы, что самая чистая вода – родниковая?

Верите ли вы, что пыль в воздухе – это суспензия?

Верите ли вы, что пемза представляет собой твёрдую пену?

Верите ли вы, что желток куриного яйца можно рассматривать, как эмульсию?

Мотивационный этап

Природа – это огромная лаборатория. Самым распространенным веществом в природе является вода. Тысячелетиями и веками человек наслаждается, любуется и восхищается водой. (Просмотр видеоролика «Живая вода»).

Вопрос классу: Почему воду в природе называют живой водой?

Предполагаемый ответ:

Вода является необходимым условием для жизни всех организмов.

Вопрос классу:

Можно ли назвать природную воду химически чистой водой?

Какая вода самая чистая? (Ответ: дистиллированная)

Послушайте стихотворение Леонида Мартынова «Дистиллированная вода»

Вода!

Благоволила литься,

Она сияла столь чиста,

Что не умыться, не напиться,

И это было неспроста.

Ей не хватало ивы, тала

И горечи цветущих роз.

Ей водорослей не хватало

И рыбы жирной, как стрекоз.

Ей не хватало быть волнистой,

Ей не хватало течь везде,

Ей жизни не хватало чистой

Дистиллированной воде.

В этом стихотворении поэт сравнивает природную воду и дистиллированную. Дистиллированная вода также находит своё применение: в лабораториях, аптеках, на химических предприятиях.

Актуализация знаний

Вода – это обыкновенное чудо с необыкновенными свойствами.

Какие необычные свойства воды вы знаете?

Предполагаемые ответы:

- вода - самое распространенное вещество на Земле;

- только вода встречается на Земле в трёх агрегатных состояниях;

- плотность воды в твёрдом состоянии меньше, чем в жидком;- вода – универсальный растворитель.

Давайте посмотрим на воду глазами географа.

Вопросы:

Какую часть земного шара занимает вода?

Где находятся самые большие запасы пресной воды?

Почему вода является самым дефицитным веществом, несмотря на то, что это самое распространенное вещество на земле?

Давайте посмотрим на воду глазами биолога.

Вопросы:

Какую часть от массы человека составляет масса воды?

В виде каких растворов вода содержится в организме человека?

Какие симптомы наблюдаются, если человек теряет воду примерно на 6%?

Давайте посмотрим на воду глазами химика.

Вопросы:

Какой тип химической связи в молекуле воды?

Какую форму имеет молекула воды в пространстве?

Почему молекула воды является диполем?

Чем с точки зрения химии является природная вода: минеральная вода, морская вода, дождевая вода, родниковая вода? (Ответ: водные растворы.)

Таким образом, объектом изучения нашего урока являются растворы.

5. Изучение нового материала

Сейчас вы будете работать самостоятельно в группах. (Приложение 2)

Прежде чем приступить к выполнению заданий, вам необходимо познакомиться с памяткой по работе в группе (Приложение 3).

Первая группа изучает вопрос «Процесс растворения».

Вторая группа изучает вопрос «Растворы».

Третья группа изучает вопрос «Гидраты и кристаллогидраты».

После изучения теоретических вопросов, группа делится на эрудитов, лаборантов и знатоков, которые выполняют соответствующие задания. Обучение правилам безопасности. (Приложение 3)

6. Сообщения учащихся о проделанной работе по плану.

Учитель: Теория – первый шаг к познанию. Давайте обсудим теоретические вопросы.

Проблемный вопрос:

Что представляет собой процесс растворения? (Демонстрация процесса растворения) Как вы думаете, какое это явление, физическое или химическое? Об этом расскажет нам ….(Выступает эрудит 1 группы)

Вывод: Растворение – физико-химический процесс.

Вопросы классу:

Почему при растворении одних веществ температура раствора понижается, а при растворении других – температура повышается?

Учитель: Перед вами растворы солей. Что представляет собой раствор?

Какое положение растворы занимают между механическими смесями и чистыми веществами? (Выступление эрудита 2 группы).

Вывод: Раствор – однородная устойчивая система переменного состава.

Вопрос классу:

Почему мы не видим растворённых веществ в растворе?

Можно ли раствор разделить с помощью фильтрования и отстаивания?

Какие методы применяются для разделения растворов?

Учитель: В процессе растворения веществ проходят не только физические явления, а и химические. Впервые гидратную теорию растворов создал Д.И. Менделеев. Этот великий русский учёный работал почти во всех областях науки химии. Что представляют продукты гидратации: гидраты и кристаллогидраты? (Демонстрация кристаллогидратов)

(Выступление эрудита 3 группы).

Вывод: Гидратация – это процесс взаимодействие воды с частицами растворённого вещества. Продуктами гидратации являются гидраты и кристаллогидраты.

Вопрос классу:

Являются ли гидраты и кристаллогидраты устойчивыми веществами?

7. Физкультминутка

Учитель: А, ну-ка, опыт, подскажи! Я обращаюсь к лаборантам. Какие эксперименты вы провели и какие выводы сделали? (Выступают лаборанты 1, 2 и 3 группы, рассказывают о проделанных опытах и своих выводах.)

Учитель: Теория без применения – что тучи без дождя.

На доске решаются задачи.

1 гр. Какие вещества хорошо растворяются в воде: хлороводород, кислород, хлорид калия, серебро?

2 гр. В 120 граммах сахарного сиропа содержится 80 грамм сахара. Какая масса воды в растворе? Какое вещество является растворителем?

3 гр. Рассчитайте массу воды, которая образуется при прокаливании медного купороса химическим количеством 10 моль.

8. Тест-самопроверка по теме «Растворы». (Приложение 1)

9. Закрепление

Что такое вода? Минерал, не имеющий цвета,

Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись!

Это главное таинство, главное чудо планеты,

Это главный исток, из которого началась жизнь?

Вопросы классу:

Назовите девять наименование воды, применяемых в метеорологии. (Дождь, снег, град, облака, тучи, водяной пар, роса, иней, туман.)

Почему в зимнее время в водоёмах сохраняется жизнеспособность их обитателей? (Плотность льда меньше, чем плотность воды в жидком состоянии.)

Почему в небольшие морозы растаёт снег, когда дороги посыпаются смесью соли и песка? (Раствор соли и воды замерзает при более низкой температуре, чем вода)

10. Творческое задание

А теперь давайте сделаем вывод о воде в форме синквейна

11. Обобщение

Вспомните девиз нашего урока и выделите «самые главные мысли» сегодняшней темы.

Предполагаемые ответы:

Растворение является сложным физико-химическим процессом.

Растворы – это однородные устойчивые системы переменного состава.

Основными компонентами раствора являются растворитель и растворённое вещество.

Гидратация – процесс взаимодействия растворённых веществ с водой.

Подведение итогов урока

Анализ работы учащихся на уроке.

Домашнее задание

§25, с.103 - 109. Домашний эксперимент «Выращивание кристаллов». Инструктаж по выполнению

Рефлексия

Устная форма. Вопросы:

Достигли ли вы поставленных целей?

Что вам особенно запомнилось на уроке?

Помогла ли вам «формула удачи»?

Новік Іван Іванавіч

Сусветная гісторыя 7 клас. “Умацаванне Маскоўскага княства”Мэта ўрока: сфарміраваць веды аб працэсе ўзвышэння Маскоўскага княства.

Задачы ўрока: вызначыць уклад маскоўскіх князёў у працэс стварэння адзінай рускай дзяржавы, раскрыць подзвіг рускага народа ў Кулікоўскай бітве, падвясці да разумення таго, што бітва паклала пачатак вызваленню Русі ад мангола-татарскага іга; стварыць умовы для развіцця навыкаў работы з картасхемамі, карцінамі, характарыстыкай гістарычных дзеячаў, умення аналізаваць гістарычныя падзеі; стварыць умовы для выхавання пачуцця суперажывання і спачування рускаму народу, які змагаўся за свабоду.

Забеспячэнне ўрока: Гісторыя сярэдніх вякоў 14 – 15 стст: вучэбны дапаможнік для 7 класа агульнаадукацыйных устаноў пад рэд. В. А. Фядосіка. Мн., 2009;карта “Утварэнне і пашырэнне Расійскай дзяржавы ў 14 – 16 стст.”, раздатачны матэрыял для вучняў, камп’ютарная прэзентацыя.

Тып урока – камбінаваны.

Афармленне дошкі: тэма ўрока, эпіграф, праблемнае заданне, план урока,дамашняе заданне.

Праверка д.з. Слайд 1,2.

Новы матэрыял: Слайд 4

Эпіграф

“Ныне же пойдём за Дон, и там или

Победим и всё от гибели сохраним,

Или сложим свои головы»

«Сказанне аб Мамаевым пабоішчы.Слайд 5

Праблемнае заданне “Ці можна сказаць, што Маскоўская дзяржава нарадзілася на шырокіх прасторах Кулікоўскага поля?”

Слайд 6

План урока:

1. Узвышэнне Маскоўскага княства.

2. Дзейнасць першых маскоўскіх князёў.

3. Кулікоўская бітва.

ХОД УРОКА

Актуалізацыя ведаў

У 1486 г. нямецкі падарожнік і дыпламат Мікалай Поппер у справаздачы імператару Свяшчэннай Рымскай імперыі Фрыдрыху ІІІ адзначаў: “Вельмі дзіўна, але за Польшчай, у землях Татарыі, ёсць яшчэ адна дзяржава, уладар якой непадуладны польскаму каралю, уладанні яго значна большыя польскіх, ён больш багаты і магутны, чым польскі кароль”.

Аб якой дзяржаве ідзе размова? (Маскоўскае княжства)

Сёння на ўроку мы пачынаем вывучаць гісторыю рускіх зямель у 14 – 15 стст. Разгледзім тэму “Умацаванне Маскоўскага княства”.

Прапаную гульню “Успомніць усё”. На рад атрымаеце ліст, на якім кожны з вас напіша па сказу аб становішчы Русі ў 13 ст. Пераможа той рад, які дасць найбольш поўны адказ.

1. -988г.-прыняцце хрысціянства ; 2 - Я. Мудры – «Руская праўда»:3 -1240- бітва на р. Няве; 4.-1242 –Лядовае пабоішча.5. нашэсце татар на Русь.

Вывучэнне новай тэмы.

На пытанні адказваюць вучні падымаючы карткі з надпісамі: ведаю, не ведаю, сумняваюся.

1. Што такое феадальная раздробленнасць?

2. Якія ўмовы неабходны для вызвалення рускіх княстваў ад мангола-татарскага іга?

3. Цэнтрам аб’яднання рускіх княстваў стала Масква?

4. Якія князі зрабілі большы ўклад у справу ўмацавання Маскоўскай Русі?

5. Як складвалася барацьба з мангола-татарамі?

Зыходзячы з вашых адказаў, вызначце, на якія пытанні вы хацелі б атрымаць адказы на ўроку. Вучні фармулююць задачы ўрока.

На працягу ўрока мы паспрабуем знайсці адказ на пытанне “Ці можна сказаць, што Маскоўская дзяржава нарадзілася на шырокіх прасторах Кулікоўскага поля?”

Каб вызначыць, чаму менавіта Масква стала цэнтрам аб’яднання рускіх княстваў, прапаную вам папрацаваць з матэрыялам падручніка на стар. 95-96.

Слайд 7

Слайд 8. Гістарычная даведка пра першае ўпамінанне Масквы, дзейнасць Юрыя Далгарукага.

Каб вызначыць, дзякуючы каму Маскоўскае княства дасягнула магутнасці, будзеце працаваць у групах над заданнямі на картках. Выконваеце заданні, затым карткамі мяняецеся. Работа з матэрыялам падручніка і раздатачным матэрыялам.

(Групы атрымливаюць раздатачны матэрыял)

Гутарка па пытаннях: Што было зроблена Іванам Калітой (каля 1295 – 1340)

для ўмацавання Маскоўскага княства?

Што было зроблена Дзмітрыем Іванавічам (1350 – 1389) для ўмацавання Маскоўскага княства?

Якія землі былі далучаны да Масквы?

Тэрытарыяльныя змены дзяржавы паказваюцца на карце.

Кулікоўская бітва.

Звернемся да эпіграфа. Гэта словы Дзмітрыя Іванавіча, узятыя з “Сказання аб мамаевым пабоішчы”. Як разумееце сэнс сказанага?

Звярніце ўвагу на карціну “Раніца на Куліковым полі”.( Бубнов Александр Павлович Слайды 11 - 12. Якія пачуцці выклікае? Які настрой воінаў перадае?

Кулікоўская бітва адбылася 8 верасня 1380 г. Паглядзіце ход Кулікоўскай бітвы. Слайд 13.

Чым закончылася бітва?

Работа над праблемным пытанне па метадзе “124”.

Падкрэсліваецца значэнне Кулікоўскай бітвы.

Замацаванне.

Гульня “Гістарычнае лато”. Слайды 15 – 21.

Дамашняе заданне. § 17, пытанні на старонцы 100. Па жаданні падрыхтаваць паведамленне пра Івана ІІІ.

Рэфлексія. Сінквейн з ключавым словам “урок”.

- 1.Называецца тэма адным словам

-2. Апісанне тэмы (два прыметнікі)

- 3. Апісасанне дзеянне ў рамках данай тэмы, трымя словамі

- 4. Фраза з чатырох слоў якая паказвае адносіны да тэмы

- 5. Паўтарэнне сутнасці тэмы другім словам на эмацыянальным ці філасфскім узроўні.

Гісторыя

Старажытная, пазнавальная

Даследуе, пазнае, вывучае.

Навука,якая вывучае мінулае

Людзі. (прыгодніцтвы)

Іван Данілавіч Каліта

(каля 1295 – 1340)

Вялікі князь маскоўскі (з 1325 г.) і вялікі князь уладзімірскі (з 1328 г.). Калі Іван Данілавіч пачаў княжыць, у яго ўладанні ўваходзіла, акрамя Масквы, яшчэ сем гарадоў, а праз 15 гадоў ён кожнаму са сваіх сыноў пакінуў удвая больш земляў, чым атрымаў сам. Да канца жыцця стаў першым на Русі князем, а Масква зрабілася галоўным рускім горадам. Разумны і хітры, Іван Каліта з усяго ўмеў атрымаць выгаду. У 1327 г. у Цверы ўспыхнула паўстанне супраць Залатой Арды. Паўстанцы забілі сваяка хана Узбека Чалхана, а вялікі князь уладзімірскі Аляксандр Цвярскі падтрымаў паўстанцаў. Іван Каліта скарыстаўся сітуацыяй і адначасова забіў двух зайцаў. Ён адправіўся ў стаўку хана, запэўніў яго ў сваёй адданасці і вярнуўся з татарамі ўціхамірваць Цвер. Паўстанне было жорстка падушана, а Цвер падверглася пагрому і надоўга выпала з палітычнага жыцця. За адданасць Іван атрымаў ярлык на вялікае княжанне. Ён змог пераканаць Узбека не пасылаць больш баскакаў на Русь, а даручыць збор даніны рускім. Баскакі рабавалі народ, але значную частку даніны ад хана ўтойвалі. Зараз, калі збор даніны быў даручаны Каліце, рускі народ уздыхнуў вальней, а хан, тым не менш, сапраўды атрымліваў больш. Пры Іване Каліце Масква была абнесена новымі драўлянымі сценамі. Масквічы пры князю жылі добра. Іван трымаўся проста, заўсёды падаваў міластыню. На поясе князь заўсёды насіў кашэль (каліту), за што і атрымаў мянушку. Важным для ўзвышэння Масквы было запрашэнне Іванам Калітой у Маскву мітрапаліта Пятра.

Дзмітрый Іванавіч Данскі

(1350 – 1389)

Вялікі князь маскоўскі (з 1359 г.) і вялікі князь уладзімірскі (з 1363 г.). Унутраная палітыка Дзмітрыя Данскога была накіравана на адзінаўладдзе. Працяглае супрацьстаянне з Цверру (1368 – 1375 гг.), канфлікты з разанскім князем (1371 г.) скончыліся падпісаннем міру і прызнаннем улады Масквы.

Вялікі князь Дзмітрый Іванавіч увайшоў у рускую гісторыю як герой кулікоўскай бітвы. Хан Мамай быў незадаволены палітыкай, якую праводзіў вялікі князь: памер даніны, якая выплачваецца ў Арду, скараціўся, у Ніжнім Ноўгарадзе было разгромлена татарскае войска і забіты пасол, але ніхто не быў пакараны за гэта. Мамай стаў збіраць сілы, адначасова пасылаючы на Русь вялікія атрады. У 1380 г. Мамай з велізарным войскам выступіў супраць Русі.

Падчас княжання Дзмітрыя Іванавіча ў Маскве быў пабудаваны белакаменны Крэмль – першая каменная крэпасць у Паўночна-Усходняй Русі. Дзмітрый Іванавіч памёр 19 мая 1389 г. Праз 599 гадоў, у 1988 г. на саборы Рускай праваслаўнай царквы вялікі князь уладзімірскі і маскоўскі быў кананізаваны і прылічаны да ліку святых.

Макарич Виктор Федорович

Трудовое обучение (технический труд) 9 класс. Нарезание внутренней резьбыЦель урока: образовательная способствовать формированию и развитию умений и навыков при нарезании внутренней резьбы, формированию представления о приёмах работы при нарезании резьбы;развивающая способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету «Технический труд», формированию и развитию самостоятельности;

воспитательная способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, эстетических, качеств личности.

профориентационная обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере в металлобрабатывающей промышленности.

Дидактическое обеспечение: учебник «Технический труд 9 класс», плакаты, инструкционно-технологические карты.

Материально-техническая база: кабинет (мастерская) трудового обучения, инструменты для нарезания резьбы.

Межпредметные связи: черчение, математика, физика.

ХОД УРОКА:

Организационный этап.

Приветствие, проверка явки учащихся, заполнение учителем классного журнала, проверка готовности учащихся к уроку.

Целе-мотивационный этап.

Доведение до учащихся плана урока, настрой учащихся на работу.

Этап актуализации знаний (фронтальный опрос).

1. Какие инструменты и приспособления используют при нарезании наружной резьбы?

2. Как устроена плашка?

3. Назовите приспособление для закрепления плашки.

4. Как определить диаметр стержня для нарезания наружной резьбы?

5. Раскройте последовательность нарезания наружной резьбы.

6. Назовите основные требования по охране труда при нарезании наружной резьбы?

Этап сообщения теоретических сведений.

Для нарезания внутренней резьбы вручную применяют метчики и воротки (рис. 33). Метчик – это стержень с винтовой нарезкой (рис. 33, а). На его поверхности прорезаны продольные канавки, которые образуют режущие зубья, а также нужны для выхода стружки. Метчик состоит из двух частей: рабочей и хвостовика (рис. 33, б).

На рабочей части различают заборную часть (внизу) и калибрующую часть (вверху) (см. рис. 33, б). Заборная часть выполняет основную работу по снятию стружки и, чтобы облегчить вход в отверстие, имеет коническую форму. Калибрующая часть направляет метчик и зачищает резьбу.

Хвостовик – это часть метчика, которая служит для его закрепления и приведения в движение. Верх хвостовика квадратной формы, благодаря которой он вставляется в вороток – специальное приспособление для установки и вращения метчика (рис. 33, б, в).

В зависимости от диаметра и шага внутренней резьбы её нарезают одним или несколькими (2 или 3 шт.) метчиками в комплекте (рис. 34). При нарезании одинарным метчиком полный профиль резьбы получают сразу (рис. 34, ж).

В комплект, состоящий из трех метчиков входят черновой, средний и чистовой метчики (рис. 34, а-в). Все они различаются по диаметру. Профиль полной резьбы имеет лишь чистовой метчик, остальные имеют меньший диаметр и срезают больше слой металла при проходе (рис. 34, г-ж). Для различия метчики маркируют, нанося на хвостовой части одну (рис. 34, а), две (рис. 34, б) или три (рис. 34, в) круговые риски, или ставят соответствующий номер (1, 2, 3). На хвостовике каждого метчика указывают размер резьбы и марку стали (для резьбы более 6 мм).

Воротки бывают цельные (см. рис. 33, в) и раздвижные (см. рис. 33, г). В цельном воротке имеется несколько квадратных отверстий под разные размеры хвостовиков метчиков. Раздвижные воротки имеют разъёмный корпус или корпус с вкладышами. Вращая ручку, можно менять зазор между вкладышами, подгоняя его под размер хвостовика необходимого метчика.

Диаметры отверстий (свёрл) для нарезания внутренней резьбы

Наружная резьба Диаметр отверстия, ммМ3

М5

М6М8

М10

М12 2,5

4,2

5,0

6,7

8,4

10,2

Помните: для облегчения начала нарезания резьбы в отверстии следует сделать небольшую фаску большим сверлом, а метчики смазать машинным маслом.

Закрепление теоретических знаний (фронтальный опрос).

1. Какие инструменты используют при нарезании внутренней резьбы?

2. Как устроен метчик?

3. Назовите приспособления для закрепления метчиков.

4. Как определить диаметр сверла для получения отверстия под резьбу?

5. Какова последовательность нарезания внутренней резьбы?

6. Назовите основные требования по охране труда при нарезании внутренней резьбы?

Самостоятельная практическая работа.

1. вводный инструктаж

- сообщение названия практической работы;

- разъяснение задач практической работы;

- ознакомление с объектом труда (образцом);

- ознакомление со средствами обучения, с помощью которых будет выполняться задание (оборудование, инструменты, приспособления);

- ознакомление с учебно-технической документацией (инструктаж по ТК, ИК, ИТК);

- предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы;

- инструктаж по технике безопасности.

2. проверка усвоения содержания практической работы, технологии изготовления изделия

3. проверка усвоения правил безопасности труда, организации рабочего места

4. практическая работа и текущий инструктаж

1.Получите у учителя чертёж и заготовку из металла с отверстием определённого диаметра для нарезания внутренней резьбы.

2.Подготовьте учебное место, необходимые инструменты и приспособления для нарезания внутренней резьбы.

3.Закрепите заготовку в тисках и нарежьте внутреннюю резьбу.

4.Проверьте качество резьбы штангенциркулем и резьбомером, а также винтом с соответствующей по размеру резьбой. Сдайте готовое изделие учителю..

5. Заключительный инструктаж

Рефлексия.

1.На уроке я работал:

активно / пассивно

2.Своей работой на уроке я

доволен / не доволен

3.Урок для меня показался

коротким / длинным4.За урок я

не устал / устал5.Мое настроение

стало лучше / стало хуже

Подведение итогов урока.

Уборка рабочих мест.

Лялькина Александра Валентиновна

Трудовое обучение (обслуживающий труд) 9 класс. Бюджет семьиЦель: формирование у учащихся знаний по теме «Бюджет семьи»

Задачи:

Повторить пройденный материал, дать теоретические сведения по теме «Бюджет семьи», раскрыть основные понятия.

Воспитывать экономическое мировоззрение, инициативность, самостоятельность, чувство товарищества, продолжить формирование бережливости и экономии.

Развивать познавательную активность, формировать универсальные учебные действия: умение анализировать, делать выводы, грамотно формулировать ответы, работать в группе, применять полученные знания на практике.Методы: словесные (беседа, объяснение), наглядные (демонстрация наглядных пособий), практические приёмы (самостоятельная работа учащихся, письменные работы, тест), контроль и взаимоконтроль.Оборудование: компьютер

Наглядное пособие: таблицы, карточки-задания, инструкционные карты, тесты.

ХОД УРОКА.

Организационный момент.

Проверка подготовленности к уроку, проверка отсутствующих.

Вступительное слово учителя.

Мы познакомимся с экономикой домашнего хозяйства – наукой о повседневной экономической жизни семьи. Семейная экономика позволяет нам разобраться со своими потребностями, выбрать эффективные оптимальные средства для их удовлетворения, разумно организовать семейный труд, рассчитать расход денег и времени, быть в меру щедрым и скупым, знать цену трудовой копейки.

Повторение пройденного материала. Опрос учащихся.

Что такое семья? (Семья - это важнейший источник социального и экономического развития общества)

Какие функции выполняет семья? (Семья выполняет следующие функции: репродуктивную, коммуникативную, рекреативную, социальную, экономическую)

Вся наша деятельность направлена на удовлетворение насущных потребностей человека. На какие группы делятся потребности? (Потребности рациональные (разумные), потребности ложные (неразумные), материальные, духовные).

Сообщение цели урока.

Для удовлетворения любых потребностей человека или члена семьи необходимы определённые ресурсы. Это то, чем располагает семья, сколько заработали все её члены, занимаясь разными видами деятельности и сколько им надо потратить, чтобы удовлетворить их семейные потребности. Сегодня на уроке мы познакомимся с понятием «Бюджет семьи», изучим его структуру, принципы его планирования и определим вашу роль в увеличении доходной части бюджета.

Начинается демонстрация слайдовой презентации(слайд №1)

Изложение программного материала.

Бюджет семьи - структура всех её доходов за определённый период времени (месяц или год). (слайд №2)

Скажите, что вы понимаете под доходом? Из чего он складывается? (Доход – это деньги, которые поступают в семью. Это заработная плата родителей, пенсии бабушки и дедушки, стипендия брата, сестры, средства от реализации продуктов подсобного хозяйства и т.д). (слайд №3)

Это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, услугу или другую деятельность. Доход всех членов семьи называют совокупным доходом.

А теперь подумайте, на что ваша семья тратит деньги? Что является семейными расходами? (На покупку продуктов питания, проезд в транспорте, покупку одежды, оплату коммунальных услуг, походы в кино, театры и т. д).

Таким образом, расходы – это затраты на покупку, на изготовление, содержание, ремонт и обслуживание каких-либо изделий, услуг. (слайд №4)

Давайте представим бюджет семьи как весы.(слайд №5) На одной чаше весов находятся доходы семьи, которые поступили, а на другой чаше будем ставить гирьки расходов. Потратили на что-то деньги – ставим гирьку на весы. Если обе чаши будут в равновесии, то наши расходы не превышают доходы, тогда говорят, что такой бюджет сбалансированный. Нам хватает заработанных денег на жизнь, мы не делаем долги.

Если же расходы перетянули чашу, то наш бюджет имеет дефицит.

- Что произошло? (Мы потратили больше денег, чем заработали, пришлось брать в долг).

А вот если перетянет чаша с доходами, тогда наш бюджет будет называться избыточным.

- Что это означает? (Значит, мы потратили меньше денег, чем заработали).

Каждая семья должна уметь правильно распределять свой бюджет, для этого необходимо знать основы домашней бухгалтерии. Кто-то из взрослых является домашним бухгалтером. Он знает доходную часть бюджета семьи и планирует, сколько средств и на что будет израсходовано с учётом цен на товары и услуги. В этих целях удобно вести хозяйственную книгу, куда ежедневно вносятся записи о покупках, их стоимости, все платежи.

Расходы семьи делятся на две основные группы: постоянные и переменные.(слайд №6)

Постоянные расходы – расходы, которые не меняются в течение какого-то периода времени (покупка основных продуктов питания, плата за квартиру, проездной билет и т.д).

Переменные расходы включают в себя периодические (циклические и сезонные) и единовременные (непредвиденные) расходы.

Циклические расходы – покупка предметов разного срока пользования (мебель 10-12 лет; верхняя одежда 2-3 сезона; бытовая техника, материалы на ремонт и т. д).

Сезонные расходы связаны с определёнными сезонными явлениями (заготовка впрок ягод и овощей, закупка семян и удобрений для садового участка и т. д).

Непредвиденные расходы часто связаны с критическими ситуациями (покупка лекарств, ремонт бытовой техники и т. д).

Деловая игра «Расходы и доходы». (слайд№7)

Учащиеся делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа – это «семья».

1 задание. Обсудите в группе вопросы, подготовьте ответ.

Вопросы: Почему люди за некоторые вещи и услуги не платят деньги? Действительно ли эти блага достаются им бесплатно?

Какие вещи, предметы, услуги, по вашему мнению, можно и должно просить, получать, использовать, не уплачивая за них?

Следует ли платить деньги за воздух, за воду, за свет, за солнечное тепло?

Задание может быть выполнено в устной или письменной форме. После ответа каждой группы необходимо провести обсуждение, сделать вывод. (слайд №8)

2 задание. Заполните таблицу

Ученики в группах должны распределить роли членов семьи - отец, мать, бабушка, дедушка, дочь, сын. Могут быть самые разнообразные варианты, это ребята должны определить для своей команды самостоятельно. Например, в команде может не быть "бабушки", но есть двое детей.

После этого ученики выполняют задание:

Перечислите как можно больше видов денежных доходов человека.

Перечислите расходы семьи, которые, на ваш взгляд, обязательно будут.

Результаты работы учащиеся заносят в таблицу: (слайд №9)

Член семьи Доходы Расходы

Мать    

Отец    

Бабушка    

Дедушка    

Сын    

Дочь    

Время на заполнение таблицы - 10 - 15 минут.

3 задание. Рассчитайте бюджет семьи за неделю, результаты работы представьте в таблицах. Сделайте вывод о типе семейного бюджета.

Член семьи Доходы (руб.)

Мать  

Отец  

Бабушка  

Дедушка  

Сын  

Дочь Итого Виды расходов Расходы (руб.)

 

 

 

 

 

 

Итого  

После выполнения задания учащимся предлагается разрезать таблицу пополам (доходы - расходы) и поменяться расходами с другими семьями.

4 задание. В семье расходы очень часто бывают непредвиденными, необходимо быть готовыми к самым разнообразным тратам. Совместите часть своей таблицы с чужой частью. Предложите пути выхода из сложившейся ситуации. (слайд №10) ( 5- 10 мин.)

Представление результатов работы в группе, обсуждение. Подведение итогов игры. Подведение итогов урока, выставление оценок.

Похожие работы:

«1837690-459740УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ №58 /Т.М.Елхова/ Приказ № 04-02/33-о/д от 31.08.2017 г. Утверждено решением педагогического совета протокол № 1от _30.08.2017 г. Рабочая программа во...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕОТРОКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Рассмотрено Утверждена приказом на методическом совете директора школы МКОУ Отрокская СОШ протокол № от _2013г. Верещагиной Л.В. № _ от _2013г ПРОГРАММА по литературному чтению 4...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №27" ПРИНЯТ на педагогическом совете Протокол №2 "7" ноября 2014г. "УТВЕРЖДАЮ" Директор МБОУ СОШ№27 _/Муталипов Г.Б./ Приказ№66/4-П от 11.11.2014г. Планграфик введени...»

«Согласовано. Утверждаю. На заседании ШМС Директор МОУ "СОШ №3" Протокол № _ О.В. Зацепилин от Приказ №_ от РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПО ФИЗИКЕ ДЛЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Выполнил учитель физики высшей категории МОУ "Средняя общеобразовательная школа №...»

«муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 28 "Ручеёк" "Принято" "Утверждено" ПротоколомЗаведующим МБДОУ № 28 Педагогиче...»

«Ход урока: Организационный моментПрозвенел звонок на урок. Мне приятно видеть вас всех, таких умных красивых ребят. Сегодня на уроке у нас присутствуют гости. Greet our guests, please! Давайте один раз повернемся к гостям, поглядим на них, подарим друг другу хорошее настроение: улыбнитесь, поприве...»

«Урок технологии (в соответствии с ФГОС) 7 класс Тема раздела "Интерьер дома" Тема урока "Комнатные растения в жизни человека"Тип урока: урок "открытия" нового знания (системно-деятельностный подход в обучении) Учебник "Технология ведения дома" 7 класс. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Автор: Фалькова Рита Васильевна, у...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования"ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного униве...»

«Министерство просвещения ПМР МУ Управление культуры г. БендерыМОУ ДО БДХШ Методическая разработка На тему : "Методические приемы обучения основам цветоведения на занятиях живописью в ДХШ" Составила : Корсак М. В. преподаватель изобразительн...»

«Доклад на тему: Основные причины нарушения звукопроизношения и способы их устранения у детей дошкольного возраста. Учитель-логопед ГУ СШ№8 г.КостанаяБерикбаева Гульмира АсетовнаОвладение прави...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГ...»

«Урок по английскому языку на тему: "Твои новые друзья", 2 класс С. Г. Тер-МинасоваБредихина Анна Олеговна, учитель английского языка МКОУ "ООШ №8" г. КоркиноЗадачи урока:провести беседу о важности и необходимости изучения иностранного языка;ознако...»

«Тема: Лирика петербургского периода. "К Чаадаеву". Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. "К морю". "Анчар". Цели: Познакомить учащихся с петербургским периодом творчества Пушкина, с жизнью Пушкина в Михайловском,с особенностями вольнолюбивой лирики поэта. Раскрыть спасительную роль тво...»

«Итоговый тест по русскому языку 1 класс Вариант 1 А1.Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие.1)река2)птица3)сирень4) сырок А 2. В какой строке все слова правильно разделены для переноса?1) де-ньки, в...»

«МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ "Наша Родина Крым" "КЪЫРЫМ МЕНИМ ВАТАНЫМ" Ведущий: (указывая на репродукцию картин с изображением видов Крыма" Ребята, мы живем в прекрасном земном уголке, называемом Крымом. Издавна к...»

«Конспект непосредственно-образовательной деятельности для детей старшей группы на тему "Правила поведения в гостях" Подготовила воспитатель Сарафанова Л.С. ДОУ № 118 г. Липецк, 2013г. Тема : "Правила поведения в гостях".Программное содержание: Познакомить детей с правилами поведения в гостях. Дать представление о прав...»

«"Стиль семейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка"Разговор на эту тему начнем с определения понятия "семья". Что же такое семья? Семья – это не просто сумма всех ее членов, а сложная система "невидимых" связей и взаимоотношений. Семья – это взаимозависимость одних членов от других: детей от родителей, родителей от бабушек и дедушек,...»

«МАРКИЗ ДЕ САД И ХХ ВЕК (убедительная просьба не сдавать этот реферат в МГУПечати и, в особенности, на физфаке педагогич. университета кафедра психологии)ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1. Чудовище Глава 2. Атеист Глава 3. Революционер...»

«Сценарий общешкольного мероприятия "Самый классный класс-2016" Звучат песни о школьной жизни Выходят ведущие В. 1 Добрый день! В. 2 Здравствуйте! В. 1 В этот замечательный день, перед весенними каникулами, мы собрались не просто так! В. 2 Главным событием сегодняшнего дня...»

«Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (ЦРТДиЮ) Сегодня мы представляем   открытый доклад за 2015 – 2016 учебный год. Он пред...»

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Утверждено приказом директора № 11-П от "07" апреля 2016 г.АНКЕТА Информация о деятельности организации1. Сведения об организации Полное наименование организации в соответствии с учредитель...»

«Укусы насекомых (T63.4) Введение. Укусы насекомых у детей встречаются в теплый период года и в основном протекают в виде местных реакций. Но есть дети у которых после укусов развиваются токсические и аллергические состояния. Наиболее часто отмечаются аллергические реакции на укусы пчел,...»

«Помоздино 2016 год С О Д Е Р Ж А Н И Е Пояснительная записка. Концепция программы. Цель и задачи программы. Характеристика программы. Организационно-педагогические основы обучения. Ожидаемые результаты и способы их проверки. Учебно-тематический план. Содержание тем...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.