WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена ...»

Парламентарен контрол 19/09/2017

II. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно ситуацията в Асеновград.

3. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно изграждане на полицейски участъци в ромските махали.

4. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно противодействие на ало-измамите.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.

6. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ, КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ, ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г.

7. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта "Син кит".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преминаваме с въпроси към министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Той ще отговори на въпрос от народния представител Виолета Желева относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.

Заповядайте, госпожо Желева.

ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Няма да цитирам поредните заглавия от новинарските емисии на основните телевизионни канали за поредно пребит и ограбен възрастен човек. Битовата престъпност е непосилен бич за хората от малките населени места, особено със значително ромско присъствие. Проблемът с престъпността зае основно място в предизборните обещания под заглавието „Полицейско присъствие във всяко населено място и хиляда допълнително униформени – полиция и жандармерия“.

Да, това е основно послание в предизборната кампания на Политическа партия ГЕРБ.

Малко след назначаването Ви лично го опровергахте. Няма да Ви държа отговорен за тези популистки обещания. На всички ни е ясно, че това няма как да стане, защото ще са нужни не хиляда, а повече от 15 хиляди допълнителни служители на реда.

Инициативата „Засилено полицейско присъствие“ следва да е съобразена със спецификите на отделните региони, броя на населените места и потенциално застрашените обекти.

Селищната мрежа в община Димитровград се състои от два града – Димитровград и Меричлери, и 25 села. Населението на Меричлери е 1800 души и няма постоянно полицейско присъствие. Има районен инспектор, който има приемен ден един път в седмицата, и забележете – с един час на ден, защото отговаря за още един квартал и още едно село. За цялата община с население около 60 хиляди души вечер няма на смяна достатъчно полицаи. Ще Ви кажа колко са брой, сигурно сте добре запознат – двама от „Охранителна полиция“ и двама от „Пътна полиция“.

В град Меричлери трябва да има постоянен полицейски пункт и във всички зони, в които престъпността е с високи нива.

В тази връзка, уважаеми господин Министър, въпросът ми е: кога ще бъде осигурено такова в град Меричлери и какви са мерките на МВР за допълнително и постоянно полицейско присъствие в населени места със значително ромско присъствие? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.

За отговор има думата господин министър Радев.

Заповядайте, имате три минути.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, какви мерки ще предприемем за осигуряване на допълнително и постоянно присъствие на полицейски екипи в населените места с повишена битова престъпност и значително ромско население – това е първата част от Вашия въпрос. За овладяването на криминалната престъпност в страната са предприети комплекси мерки по превенция и противодействие, целящи опазването на обществения ред.

На база на оценка на оперативната обстановка и анализ на извършените криминални престъпления и в съответствие с наличните ресурси, в това число и кадрово обезпечаване, се прилага гъвкава организация при работата на полицейските органи чрез извеждане на допълнителни сили и средства от Дирекция „Жандармерия“ в отдалечени и малки населени места. Така се цели подобряване на работата по линия на престъпленията против собствеността и осигуряване на оптимално полицейско присъствие.

С цел превенция и недопускане на ескалация в рисковите райони с компактно ромско население е създадена организация за оценка на оперативната обстановка и идентификация на проблемите на местната сигурност.

На второ място, получаване на изпреварваща информация за планирани публични прояви и за подготовка на провокационни действия за предизвикване на саморазправа и масови безредици. Идентифицират се техните организатори, цел, място, време за провеждане и броя на участниците.

На следващо място, наблюдение на виртуалното пространство – форуми, социални мрежи и така нататък, с цел привеждане в известност на инициаторите по места, които декларират намерения за нарушаване на обществения ред.

На следващо място, засилено наблюдение над лица, представляващи интерес за полицията, особено склонни към извършване на екстремни прояви.

На следващо място, провеждане на специализирани полицейски операции в районите с преобладаващо ромско население, работни срещи с органите на местно самоуправление и сътрудничество с неправителствени организации, включително и местни лидери.

С министерска заповед от месец юни тази година са утвърдени правила за организация по опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие. В допълнение на това е изготвен План за противодействие на конвенционалната престъпност за периода 2017 – 2018 г.

На второ място, ще бъде ли осигурена такава в град Меричлери, както питате конкретно? Във връзка с постъпилата молба от кмета на град Меричлери за откриване на полицейско управление на Областна дирекция на МВР – Хасково, са предоставени следните данни.

Към 31 декември 2016 г. населението на Меричлери е 1541 души, регистрираните престъпления за периода са общо 112, от които 54 са разкрити – 57,44% разкриваемост.

През първото шестмесечие на 2017 г. са регистрирани 10 престъпления, от които едно срещу личността, четири срещу собствеността и четири други. Мога да Ви предоставя и други информации.

Град Меричлери и неговото землище са част от седми микрорайон, който се обслужва на териториален принцип от Димитровград посредством един инспектор, един младши експерт по линия на криминалната полиция, както и един младши полицейски инспектор по линия на охранителната полиция. В града е изградено видеонаблюдение с пет камери, като сигналите от тези системи са изведени в оперативна дежурна част в Районното управление – Димитровград.

За горепосочения период се наблюдава запазване на броя на регистрираните престъпления, като средно е около 25 на година. Разкриваемостта също запазва относително високия си ръст. Въпреки недокомплекта, след назначаване на служители на свободните щатни бройки в секторите „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“ при Районно управление – Димитровград, предвижда се от 1 ноември да бъдат назначени четирима разузнавачи към сектор „Криминална полиция“, се очаква подобряване на превантивната дейност, което ще доведе до намаляване на престъпността на обслужваната територия. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.

Реплика – заповядайте, госпожо Желева.

ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за програмата, която в началото споделихте с нас. За мен обаче това звучи малко като хубава програма, но с добри пожелания.

По същество, за град Меричлери. Дано да намалеят престъпленията с допълнително назначените четирима души, за които преди малко споменахте.

За статистиката, която преди малко изчетохте пред нас, мога да Ви кажа защо броят на престъпленията се запазва и може би защо според Вас това е нормален брой. Неколкократно съм била на приемни там и от тази трибуна ще Ви спестя разказите на хората, които споделят с мен за болката им, за страха им, затова че трябва да продават родните си къщи, защото да се живее под страх не е нормално. Затова и броят на престъпленията се е запазил. Ако по-нататък няма конкретни мерки и проблемът продължава да съществува, защото той е от много години, ще Ви поканя на една приемна лично да изслушате хората от град Меричлери. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.

Дуплика – заповядайте, господин Министър.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Желева! Изчетох малко бързо суха статистика – такова е времето, с което разполага един министър да отговаря.

Искам да Ви кажа за тези 1000 души, за които казахте. Права сте! Едно може да се говори от тази трибуна, всички можем да говорим, които сме в администрацията или в управлението, Министерството на вътрешните работи също.

Статистиката каква е? Мога да Ви докажа, че тя е по-малка, престъпленията са по-малко, но същите не са такива. Съгласен съм с Вас. Много хора страдат от тази престъпност, особено в места, където има общности на едно място. Знаете какво направихме в Асеновград, само ще посоча едни примери.

Забележете, от програмата ни – 187 страници, от 32 страница започва Управленската програма на правителството 2017 – 2021 г., има едно нещо и Вие го споменахте: назначаване поне, пише, 1000 полицейски служители с униформа – полицаи, полиция, жандармерия, гранична полиция. Ние вече назначихме 1021, сигурно са вече повече. Тези хора са с направление точно натам, и ние го изпълнихме. От многото задачи и цели, които сме си поставили в програмата, това е едно от първите неща. Срокът е краят на годината, ние го направихме сега. Да, може да е малко, може да е много, аз споменах – колкото са средствата, каквито са възможностите, това правим. Но това сме го изпълнили и то е насочено точно натам.

Няколко пъти подчертах и Ви моля да го чуете, става въпрос за превенция. Много по-важно е да превентираме, а не да намираме вече станали на 17-18 години, пък и по-малките, вече престъпници. Затова нашето правителство направи друго – избута напред и каза: най-важният приоритет ще бъде образованието. Тези хора да отидат в образованието още от малки, преди първи клас дори. Да влязат вътре, да се ограмотят, а не да идват в Министерството на вътрешните работи или ние да отиваме при тях – вече утвърдени престъпници или поне по един път, или ако не и рецидивисти. Това правим и мисля, че мерките са добри. Не може да се усетят веднага. Изчакайте! Готов съм да дойда във всяка приемна. Разпоредил съм, има приемни в Министерството на вътрешните работи – министърът и всички заместник министри всеки вторник по ред приемаме граждани. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.

Следващият въпрос е от народния представител Христо Грудев относно ситуацията в Асеновград.

Заповядайте, господин Грудев.

ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! На 27 юни 2017 г. в следобеда по време на тренировка на лицата от Спортен клуб по кану-каяк „Асеновец“ възниква свада с групи роми, които плажуват на брега на язовир „40-те извора“.

Свадата прераства в саморазправа, която впоследствие продължава и в Асеновград пред болницата. Две лица са пострадали със средна телесна повреда. Това неминуемо доведе до ескалиране на напрежението на съгражданите ми в Асеновград. Възникнаха спонтанни протести, многолюдни. Благодарение на адекватните действия на полицията, на жандармерията напрежението постепенно се успокои, намаля. Благодарение основно на действията на държавата, в последствие и на общината, нещата сега са под контрол.

Във връзка с това въпросът ми към Вас е следният: има ли информация ръководеното от Вас Министерство за ситуацията и какви мерки се предприемат за нормализиране на положението в Асеновград?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Грудев.

Господин Министър, заповядайте за отговор.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Грудев! Във връзка с възникналото напрежение в град Асеновград – Вие разказахте накратко какво се случи месец юни, на 10 юни 2017 г. от 18,00 ч. в община Асеновград бе проведена разширена среща с участието на представители на изпълнителната, местната, законодателната власт, както и представители на Инициативен комитет за протестиращите, гражданите, журналисти и общественици.

На срещата бяха обявени предприетите допълнителни мерки, а именно гарантиране засилено полицейско присъствие и обезпечаване на обществения ред, сигурността в района и недопускане на етническо напрежение в града.

По отношение на тренировките на Спортен клуб „Асеновец“ ръководството на Областна дирекция на МВР – Пловдив, е предприело допълнителни мерки за обезпечаване ежедневната им охрана. На следващо място, със съдействие на кмета на община Асеновград и след проведена извънредна сесия на общинския съвет, бе обособен полицейски пункт. Той даде мястото, изградиха го, ние дадохме служителите за изпълнение на патрулно-постова дейност и успешно приключи изграждането на полицейската приемна за граждани в ромската махала в кв. „Лозница“.

За времето от 24 август 2017 г. до настоящия момент в изнесената приемна на Асеновград в кв. „Лозница“ е извършена следната дейност. По линия на противодействие на криминалната престъпност са профилактирани пет лица и са проведени беседи с 27.

На второ място, по линия на териториална полиция са приети 45 лица и са приети 11 сигнала за нарушаване на нощната и дневната тишина.

На трето място, по линия на график периодично е използвана приемната стая за вземане на административно отношение и отношение съгласно Закона за МВР – пътно-транспортните произшествия.

Извършват се ежедневни полицейски проверки в кв. „Лозница“ за установяване на лица на територията на ромската махала, пребиваващи в нарушение на Закона за гражданската регистрация.

Съвместно с „Напоителни системи“, на следващо място, в Министерството на земеделието, храните и горите е създадена организация за ежедневен контрол по спазване забраната за къпане в язовир „40-те извора“. Полицейските органи изпълняват задълженията си по отношение контрола върху наложените забрани за нерегламентирано движение на каруци в града в нарушение на наредбата на общинския съвет и отредените заповеди на кмета на общината. Ежедневно служители на Районно управление – Асеновград, оказват съдействие на общинските служители за изпълнение на мероприятия по описването и премахването на незаконни постройки в квартала.

Ръководството на Министерството на вътрешните работи и ръководството на Областната дирекция на МВР – Пловдив, предприеха комплекс от мерки относно кадровото обезпечаване на Районното управление в Асеновград – подробна информация мога да Ви дам в справка. В резултат от предприетите административни и наказателни мерки за периода от 10 до 28 юли е извършена мащабна дейност по проверяване на адреси, санкциониране на правонарушители, съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване на разпореждания по Закона за МВР – също има подробна справка.

Ръководството на Областната дирекция на МВР – Пловдив, на база на анализите на оперативната обстановка в района на град Асеновград, извършва ежедневна разстановка на силите и средствата, включително при дадените от Дирекция „Жандармерия“, с цел оптимално насищане на обслужващата територия.

Областната дирекция на МВР – Пловдив, поддържа готовност за изпълнение на допълнително възникнали задачи на територията и, ако се усложни, разбира се, обстановката, е готова да приложи и други сили, и да покани отново или аз да разпоредя да отиде и жандармерията. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Радев.

Заповядайте за реплика, д-р Грудев – две минути.

ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Да така е, предприеха се множество адекватни действия както от държавната, така и от местната власт. Аз неколкократно посещавах язовира и спортната база на Клуба по кану-каяк на „40-те извора“. Наистина, ежедневно имаше охрана от страна на жандармерията. Нещата в момента са значително по-спокойни, особено след разкриването и на приемната, която е в съответния наш ромски квартал. Това се посреща добре даже и от жителите на местната общност в ромския квартал, понеже периодично ескалират саморазправи, напрежение и когато има полицейско присъствие на място, те търсят помощ там, намират адекватна помощ и нещата се решават.

Обявени са конкурси за назначаване на служители в Районното управление на Полицията, доколкото имам информация – осем сержантски позиции и четири офицерски. Нашето предложение и виждане е по възможност, след съответните проведени конкурси, хората, които бъдат назначавани на тези позиции, да са от Асеновград, тъй като те са местни, познават обстановката, ще си останат да служат там – естествено в кариерното развитие, който се развива нагоре, това е друга тема. Това е нашето предложение. Целта е да останат по места хората, които познават обстановката, познават живота и местните хора ще имат и по-добър контакт с тях.

Това е нашето предложение, уважаеми господин Министър. Благодаря за отговора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д-р Грудев.

Това беше реплика.

Заповядайте за дуплика, господин Министър, разполагате с две минути.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.

Не ми трябват две минути. Само искам да добавя, че аз бях там. Сега се сещам, и Вие бяхте там, разбира се, и много други колеги в Асеновград. Там казах, че по-добре да откриваме някакви други обекти вместо полицейски управления. Радвам се, че все пак това дава отражение – присъствието на полицаи и хората се поуспокоиха.

Всъщност това беше и последното ми изречение, което не успях да прочета, че обстановката в доклада на колегите е нормална, всичко се е нормализирало и продължава профилактиката. Това е най-важното нещо. Там, когато бях с Вас и с другите колеги, видях много разумни хора измежду тези, които бяха там – ромите. Много се надявам работата на нашите колеги, които са на място, които Вие споменавате – част чакаме да дойдат и есента. Едни са част от тези 1021, които сме назначили, а две момчета, които ще завършат и Школата на МВР, те ще бъдат от там. Може би е добра идея. Ще проверя дали са местни. Но работата на тези хора е точно това – да работят с местните лидери, да видят кои са там по така грамотните да могат да разберат всъщност защо го направихме това и кога ще успеем, все пак, да махнем Районното управление. Това е моята цел – там да се успокои обстановката и да няма нужда от това. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

Следващият въпрос към Вас ще зададе народният представител Миглена Александрова относно изграждане на полицейски участъци в ромските махали.

Заповядайте, госпожо Александрова.

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател.

Колеги, уважаеми господин Министър! Моят въпрос е по повод на ситуацията, която се създаде в Асеновград. След възникналото напрежение в Асеновград, вследствие на побоя на роми над деца от Гребната база, беше взето решение в ромската махала да се изгради полицейски участък. Отбелязвам само, че в тази ромска махала се установи, че има много роми без адресна регистрация, както и незаконни постройки и не е ясно защо досега не са били взети мерки. Роми без адресна регистрация, незаконни постройки и престъпност има не само в Асеновград, а и в най големите ромски махали: „Столипиново“ в Пловдив, „Максуда“ във Варна, „Филиповци“ в София и други. А в Пазарджик ромската махала се е превърнала в територия за проповядване на радикален ислям, за демократична идеология и законите на Шариата. Циганският терор се проявява почти навсякъде под различна форма – от звуков тормоз, през кражби, до посегателства над хора, които завършват понякога фатално.

В тази връзка, моля да ми отговорите предвижда ли се изграждане на полицейски участъци в други големи ромски махали? Какви превантивни мерки взима МВР, за да не се стига до възникване на напрежение между роми и българи, където има концентрация на по-големи ромски общности? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте за отговор, министър Радев. Разполагате с три минути.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Предвижда ли се изграждане на полицейски участъци в други големи ромски махали? Полицейските участъци се създават по предложение на директора на съответната областната дирекция на Министерството на вътрешните работи до ръководството на Министерството на вътрешните работи след анализ и оперативна обстановка, криминогенни факти, население и така нататък. Имаме една интерактивна карта, показал съм я, където са най-големите престъпления и ние съответно вземаме решение.

Съгласно Закона за МВР, чл. 42, ал. 3, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления, както преди малко докладвах за Районното управление в Асеновград, участъци и други звена с по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.

Съгласно същия Закон, чл. 42, ал. 6, министърът на вътрешните работи, при условие на ал. 3, може със заповед да създаде и закрива участъци в отделни населени места, обслужвани от районни управления територии в рамките на утвърдения числен състав и средства за работна заплата. Така правим.

Какви превантивни мерки взема МВР, за да не се стигне до възникване на напрежение между роми и българи? Креативна концентрация на по-големи общности.

Част от нещата казах в отговор по друг въпрос, някои ще допълня. С цел превенция на правонарушенията и недопускане на ескалирането на напрежение в рискови райони, каквито са те, в компактно ромско население особено, и създадена организация за системна оценка на оперативната обстановка. Това се прави постоянно – идентификация на проблемите на местната сигурност, получаването на изпреварваща информация, за планирани публични прояви, както и подготовка на провокационни действия за предизвикване на саморазправа и масови безредици, техни празници и така нататък; идентифицират се техни организатори, целта, мястото и времето за провеждането на тези събития, както и броят на участниците; наблюдение на виртуалното пространство – споменах преди малко, форуми, мрежи. Всичко това се гледа. Засилено наблюдение на лица, представляващи интерес за полицията от криминогенните среди, склонни към извършване на такива екстремни прояви; провеждане на специализирани полицейски операции в районите с преобладаващо ромско население; работни срещи с органите, с неправителствените организации, с местните лидери, за които казах, също е мярка, която се използва масово от нас.

На база оценка на оперативната обстановка и анализ на тези извършени криминални престъпления преди това се прилага гъвкава организация на работата. С тази мярка се гарантира и оптимално полицейско присъствие за противодействие на престъпленията против собствеността, в съответствие с наличните ресурси, в това число кадровото обезпечаване в отдалечените и малки населени места се извеждат допълнителни сили, включително средства на Дирекция „Жандармерия“.

С министерска заповед от средата на 2017 г. са утвърдени правила, за които преди малко споменах, има такъв план за противодействие, това са документи. Аз ги споменавам и леко усетих, че има, ако не присмех, поне някаква несигурност или неяснота. Да, без документи, без такива документи нашите хора не могат да бъдат спокойни за това, което вършат, и не само там, във всички населени места, но включително в ромската общност. Там са разписани точно правилата какво се прави и този план е една гаранция, че през годината ще бъде обърнато внимание, включително на случаи, каквито Вие посочвате.

Със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи е създаден постоянен екип за организиране, координиране и контролиране на полицейската дейност. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Планират се ефективно взаимодействие на структурите по линия на противодействие на битовата престъпност, реагиране на получените сигнали за групови нарушения на обществения ред, особено ако има извършено тежко криминално престъпление. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте за реплика, госпожо Александрова.

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми господин министър, много Ви благодаря за отговора. Това, което искам да кажа е, че аз виждам, че Вие полагате усилия, защото така наречената „битова престъпност“ всъщност е престъпност, която предимно тръгва от ромските гета. В отговора, който Вие ми дадохте, аз така и не разбрах: ще има ли изградени полицейски участъци в „Столипиново“, в „Максуда“, във „Филиповци“ – конкретно в ромските гета, а не само за случая, за който говорихме преди това? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Александрова! Аз се конкретизирах, колкото можах. Казах Ви каква е процедурата, как става – с доклад до мен и ние решаваме. Няма как да има навсякъде. Тук някой го спомена от колегите, които ми зададоха въпрос. Ако не бъркам, при 5156 населени места, няма как да има навсякъде полицаи, в тези населени места в държавата. Ние затова казваме, че увеличаваме поне с 1000 души и ги слагаме там и аз затова показах тази карта, където е наситено и има в много повече тъмен цвят червен с криминални престъпления и аз тук Ви показах една карта чрез журналистите, сигурно сте забелязали, че това става в гр. Бургас. Ако там има такива и има доклад, разбира се, го правим.

Вярвайте ми, няма как да стане, ако там има повече криминогенни елементи, повече престъпления, това да остане незабелязано и ние да не насочим сили. Веднага го правим, но не го правим целенасочено. Не може да открием едно РПУ. Случи се нещо за седмица, две, месеци и ние ще го махаме. Няма как да стане. Трябва да има нещо. Данните, които ние получаваме да бъдат такива, че има нужда от постоянно присъствие, защото става въпрос за сграда, за назначаване на хора, те трябва да пътуват отнякъде и така нататък, така че това правим.

Очевидно, трети въпрос имам по тази тема и това е много важно. Благодаря, че Вие насочихте вниманието натам, но както и Вие отбелязахте, правим възможното със средствата, които аз се надявам, че ще гласувате и повече средства тази година за Министерството за вътрешните работи. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин министър.

Следващият въпрос е зададен отново от народния представител Миглена Александрова относно противодействие на „Ало-измамите“.

Заповядайте, госпожо Александрова.

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми господин министър! Всеки ден ставаме свидетели как предимно възрастни хора дават десетки хиляди левове на така наречените „Ало-измамници“. За съжаление „Ало-измамниците“ стават все по-изобретателни, а сумите, които им се дават все по-големи. Често тези измамници са агресивни и заплашват жертвите си със саморазправа, ако не дадат исканата сума. В новите схеми на измама те дори се представят за полицейски инспектори и полицаи. МВР е предприемало различни инициативи и кампании за борба с това тревожно явление, но измамите продължават.

В тази връзка, моля да ми отговорите: колко са заловените „Ало- измамници“ от началото на годината и колко пари са успели да присвоят? В сравнение с миналата година каква е тенденцията, каква тенденция наблюдаваме и какви мерки ще вземе МВР, за да противодейства на все по-изобретателните „Ало-измамници“? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.

Господин Министър, имате думата за отговор.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Измамата е на второ място по разпространение след кражбата при престъпление против собствеността. През последните години особена актуалност придобиха телефонните измами – права сте. Тези престъпления представляват около 30% от общорегистрираните измами. Това са престъпления с висока финансова, морална и социална цена за жертвите, които са предимно възрастни хора – права сте.

Статистически данни за регистрирани телефонни измами в периода до края на шести месец, тази година. По данни на централната полицейска статистика, регистрираните телефонни измами през шести месец на 2017 г. са 406, спрямо 380 за същия период на 2016 г., или около 7%, ако смятам добре, със 7% е повишението.

Разкрити са 61 престъпления, или 15,2% от регистрираните през периода спрямо 27 за миналата година, което представлява 7%. Тоест, налице е увеличение при разкриваемостта – малко над 7 - 8%.

Установени са 47 лица, извършители на такива престъпления спрямо 19 за същия период на миналата година.

През 2016 г. на телефон 112 са получени общо 18 409 сигнала за извършени телефонни измами и опити за телефонни измами, а за периода до 11 май тази година, постъпилите са 7734. Ако ги умножим по месеците и през втората половина, може би, ще се изравни, но малко под 18 хиляди ще бъдат сигурно.

Министерството на вътрешните работи не води официална статистика за инкриминираните суми, за които питахте, но по приблизителни данни, причинените имуществени вреди за 2017 г. надхвърлят 2 млн. и 800 хил. – 3 млн. лв. Единични суми, с които са ощетени гражданите, варират в диапазона от няколкостотин до няколко десетки хиляди лева.

Тенденции. Като цяло основната тенденция при телефонните измами е миграцията на контингента на територията на Република Румъния, както при извършване на престъпления, за които използват, знаете, СИМ картите от Румъния.

Регистрирани са и случаи на телефонни измами, извършени на територията на Република Сърбия, със СИМ карти обаче от български мобилни оператори.

Към момента в МВР е налична информация и за движение на лицата от активния криминален контингент по линия на българското Черноморие, откъдето извършват престъпната си дейност, възползвайки се от натовареността на курортите с туристи. Политиката в тази посока на МВР е формиране на самостоятелен сектор със заповед на министъра – „Измами“ се казва към Отдел 02 – „Криминална полиция“.

В областните дирекции на МВР, на чиято територия е концентриран криминалният контингент по линия на „Телефонни измами“, са обособени самостоятелни звена за противодействие на тази нова престъпна дейност.

До средата на месец юли 2017 г. съвместно с 10 областни дирекции на СДВР са организирани и са проведени общо 13 полицейски операции за противодействие на телефонните измами.

През 2017 г. от сектор „Измами“ са проведени работни срещи с представители на Върховна касационна прокуратура, Софийски градски съд, както и с представители на ДАТО, на Националната следствена служба и Бюрото за контрол на СРС-та.

На територията на Република България МВР пряко сътрудничи с мобилните оператори, с НАП, с Дирекция „Национална система 112“. Разбира се, във връзка сме, с колегите от Румъния за тези прословути карти техните, ако е възможно, работим и там да бъдат намалени. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.

Заповядайте за реплика, госпожо Александрова.

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател!

Благодаря Ви, господин министър, за отговора. Всъщност, става ясно, че нямаме особено подобрение в тази област, което е доста притеснително и доста плашещо. Оценяваме усилията Ви и ще продължаваме от „Обединени патриоти“ да следим ситуацията и да Ви питаме за това. Много се надяваме да успеете да намалите тези престъпления, защото те наистина са насочени към нашите родители, баби и дядовци и е толкова недопустимо да се случва това с тях. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Желаете ли дуплика, господин министър? Да.

Заповядайте, имате думата. Разполагате с 2 минути, от които може да се възползвате.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря.

Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Александрова! Взех думата само едно нещо да кажа. Не мога да разбера как нашите родители, възрастни хора, пък и по-млади, успяват да бъдат излъгани и да хвърлят такива средства. Аз се обръщам към тях и от тази трибуна – да спрат да дават пари на такива измамници, които използват, говоря само за тези, които използват Министерство на вътрешните работи, на което искат да помогнат. Измамата е такава – „Моля Ви се във връзка с полицейска операция, хвърлете пари“ и така нататък.

Нека знаят, че полицията не работи с такива средства по този начин. Най-малко двама души ще дойдат при Вас, ако има случай, когато не ползваме собствени пари – говоря на държавата. Обикновено те са на държавата, те са белязани и така нататък. Разказвам малко подробности, но това е много важно тези хора да го чуят. Защото те благородно, от сърце да помогнат на Министерството на вътрешните работи, и на органите, които пазят всички ни, дават тези пари. Нека не го правят! Ние работим със собствени средства. Там, където ние работим – да не давам пример, с отвличане и така нататък – обикновено, никой не Ви говори по телефона, идват поне двама, трима, те ги виждат. Работят дълго време и тогава се дават пари. В никой случай да не го правят! Продължаваме битката. Съгласен съм с Вас, леко се увеличават. Какво ли не правим, включително с румънските, и със сръбските колеги. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.

Следва въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.

Заповядайте, господин Ибрямов.

ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател!

Господин Министър, колеги! Моят въпрос към Вас е относно проявена физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител. На 20 юни госпожа Богомилка Николова, която е учител по етика и право в Столичната професионална гимназия по туризъм, е нападната и брутално ударена от 16-годишния Мартин в учителската стая пред погледите на нейни колеги. По думите на директора на училището госпожа Антоанета Джонева в изявление пред медиите, няколко дни преди самия инцидент Мартин е бил малко неспокоен, след което тя се разпорежда за среща с Педагогическия съвет.

Господин министър, направих проучване на случилото се и установих следните обстоятелства. Четири-пет дни преди нападението Мартин проявява агресия, рита кафе-машината в коридора на училището, вика и буйства в знак на несъгласие с поставената му слаба оценка. Дори нещо повече, връхлита да бие дежурния учител на училището.

След проведена среща и разговор с Педагогическия съветник се констатира, че той е добре, дори му позволяват и го изпращат на практика по готварство.

Дни по-късно при провеждане на разговор с Мартин, един от родителите му, класния ръководител и педагогическия съветник, той отново проявява изключителна агресия, бяга от срещата, викайки: „Отивам да избия всички“, започва да удря по стените на училището, чупи преградна стена и си прорязва ръката. След това нахлува в класната стая и виждайки госпожа Богомилка Николова, я удря жестоко с крак, крещейки „Умри!“. Грабва стол и отново посяга към нея. Нанася удар по крака на госпожа Николова, както и по главата на друга учителка, като крещи: „Не искам да бъда толерантен“.

След появата на районния инспектор Мартин е озаптен, но преди да му бъдат поставени белезници, излизайки от учителската стая, забележете, той отправя поздрав с вдигната ръка „Хайл Хитлер!“. Два дни по-късно се провежда педагогически съвет за определяне на наказанието на Мартин в присъствието на заместник-министър Таня Михайлова и началника на Районното управление по образование – София-град, госпожа Ваня Кастрева.

В тази връзка моят въпрос към Вас е: Министерството на вътрешните работи разполага ли с информация за съществуването на скинхедс или неонацистки организации на територията на Република България и дали Вие сте запознат със съществуването и съдържанието на Парижкия мирен договор от 1948 г., по специално с клаузите му, касаещи България?

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ибрямов.

Господин Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ибрямов, на 20 юли 2017 г., както Вие казахте, няма да разказвам случая, само ще обърна внимание, че в хода на разследването е установено, че по време на плануваната среща, за която казахте, ученикът е избухнал и се е насочил към учителската стая, където е хвърлил стол, изритал е една от своите учителки.

Сигналът до органите на реда е подаден броени минути преди инцидента, вследствие на което ученикът е задържан в Пето районно управление – СДВР, с полицейска заповед за срок до 24 часа.

По отношение на твърдението, че преди поставянето на белезниците, ученикът е отправил поздрав с вдигната ръка „Хайл Хитлер“, също не отговаря на обективната истина, тъй като доброволно е поставил ръцете си зад гърба след команда от страна на полицейския служител. На 21 юни 2017 г. материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и срещу лицето е повдигнато обвинение.

Министерството на вътрешните работи няма данни за съществуването на неонацистки организации на територията на Република България и към момента не събира статистически данни за такива деяния. Процесите на образование и възпитание са ключов фактор за откъсване на подрастващите от различни нетрадиционни и примамливи внушения, свързани с радикализация, тероризъм и други идеологически, в какъвто влиза и този случай вероятно.

От 2000-та година специализираните полицейски служители за работа с деца в Министерство на вътрешните работи, инспекторите от детските педагогически стаи, водят активна и целенасочена профилактична работа в учебните заведения, като изпълняват Националната програма „Работа на полицията в училищата“.

Заложените цели са изграждане на модели за безопасно поведение на подрастващите, създаване на положително отношение към полицията и нейната дейност и запознаване на учениците съобразно възрастта им с първоначалните елементарни правни понятия. В Програмата са включени теми, касаещи безопасността на децата вкъщи, на улицата, опасни непознати – какво правят с тях, пътна безопасност, наркотици, трафик на хора, проституция и така нататък.

При актуализиране на Програмата през 2015 г. едни от новите теми, включени в нея, са превенция на прояви на екстремизъм и толерантност в мултикултурна среда. Министерство на вътрешните работи съвместно с Държавна агенция „Национална сигурност“ и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са провели обучение на специализираните полицейски служители за работа с деца за идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършилите пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер, или съмнение за това. Макар че българското общество не приема под никаква форма екстремните идеологии – така е записано там, където посочихте, в документа, не може да се изключи вероятността отделни членове на това общество или чужди граждани, пребиваващи на територията на Република България, да станат съпричастни към подготовката и същината на подобна дейност.

При конкретни прояви на подобни явления, така наречените „престъпления от омраза“, свързани с проява на екстремизъм, Министерство на вътрешните работи осъществява бърз и навременен обмен на информация със служителите от Държавната агенция „Национална сигурност“ на основание Глава втора, чл. 4, ал. 1, т. 13 от Закона за Държавната агенция, тъй като една от функциите й е свързана с дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични и екстремни организации, затова работим заедно с тях. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.

Господин Ибрямов, имате думата за реплика.

Заповядайте.

ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Учуден съм от факта, че са Ви дали подвеждаща информация, господин Министър. Самият ученик признава, че членува в такава организация. Дори нещо повече, директорът и заместник-директорът на училището знаят за това. При провеждане на час - занятие, където се говори за толерантност, самият той излага една лекция, в която одобрява действията на неонацистките организация от времето на Хитлер. Затова беше моят въпрос.

Преди два месеца в Европарламента, господин Министър, се прие нова декларация срещу расизма и нетолерантността, хубаво е да се запознаете с нея, срещу антисемитски действия на база Парижкия мирен договор, в който България като страна приема следните политически клаузи, една от която гласи: „България, която в съответствие със Споразумението за примирие е предприела мерки за разпускане на всички организация от фашистки тип на българска територия, било то политически, военни или паравоенни, както и други организации, които водят враждебна пропаганда спрямо Обединените нации, не ще позволи за в бъдеще съществуването дейността на организации от такова естество, които имат за своя цел да отнемат и да не позволяват упражняването от хората на демократичните права“.

Нещо повече, господин Министър, преди няколко дни – на 15 септември, имаше погром върху еврейските гробища в България. Имаше само извинителна нота от Външно министерство. Вие като министър на вътрешните работи сте длъжен да разкриете извършителите. Защото, ако досега сме били свидетели на единични индивидуални актове, това говори за организираност. Според мен и според нашите колеги от „Движение за права и свободи“ тези актове няма да намаляват, а ще се увеличават. Това е тревожен факт за България, предвид председателството ни на Съвета на Европейския парламент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше репликата на Джейхан Ибрямов.

Заповядайте за дуплика, господин Министър.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги народни представители! Господин Ибрямов, прав сте. Благодаря Ви, че прочетохте и чл. 11 от Парижкия договор – 1947 г. Така е, ние сме го казали това, разпуснати са фашистките организации. Аз казах статистиката, дори не събираме такава. Считаме, че няма, това са нашите сведения.

Може би за случая Вие имате някаква друга информация. Ако имате, дайте ми я, но това, което ние сме проверили, аз го докладвах точно и казах, че веднага, броени минути след това, е отишъл полицейски инспектор и така нататък.

Слушах и декларацията на „Движението за права и свободи“ от лидера й днес. Съгласен съм. Опитваме се, и то основно с превантивна дейност, защото това е процес, който може да ескалира. Ако ние не го следим, ако обществото не го следи, чрез нас и други институции, много лоши неща могат да се случат. Така че разбирам посоката на въпроса Ви, притеснението Ви. Съгласен съм с тезите Ви, правим възможното и най-вече по случая това, което Ви докладвах. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

Следва въпрос от народните представители Славчо Велков, Кольо Милев, Елена Йончева и Спас Панчев относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българо-турската граница към месец август 2017 г.

Заповядайте, уважаеми господин Велков.

СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, инженерно-преградно съоръжение по протежение на българо-турската граница е важна част от националната система за сигурност, независимо от спекулациите от вчера и през последните дни в съседна Турция, че това е стена на срама и че е неприемливо в XXI век да бъдат изграждани подобни съоръжения, още повече че то се приема като средство за потисничество от страните от Европейския съюз.

Аз бих искал да кажа, че с необходимо чувство на уважение към високоотговорната Ви мисия и съпричастност към умората, която изпитвате, силно се надявам да отговорите на въпроса, който задаваме с моите колеги, и по този начин най-после да се сложи край на разискванията по отношение на така наречената „ограда на българо-турската граница“, още повече че председателят на парламентарната група на ГЕРБ един път заяви, че сухопътната граница е 242 км, след това, че съоръжението е 234 км, че то е непробиваемо, че натискът на мигрантски потоци е нулев, ние сме свидетели на факта, че постоянно биват задържани хора, които са преминали границата, а броят на тези, които са задържани на българо-сръбската граница многократно, в пъти, надвишава този на задържаните на турско-българската граница.

Във връзка с това Ви моля да отговорите на нашия въпрос, който, разбира се, е производно на динамичните промени в средата за сигурност и особено в предстоящото европредседателство на Република България и сигурността на външната граница на Европейския съюз, какво е състоянието на инженерно-преградното съоръжение към края на месец август – степен на завършеност в километри, качество, охрана, обслужваща го специална техника и интегрираната информационна система? Ако има участъци, които не са изградени, не ги посочвайте къде са, но кажете има ли ги. По този начин няма да насочваме онези, които искат да ги преминават. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Велков.

Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор в рамките на три минути.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря.

Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Йончева, господин Велков, господин Милев и господин Панчев! Ето ги данните: за територията на област Хасково напълно готови участъци от инженерно-възпрепятстващи съоръжения или оградата, както Вие казвате, са 42 км 753 м, от които 31 213 м са по сухоземна граница и 11 540 м по речната граница. Към момента в строеж са точно 1 км 700 м, ще го кажа къде, там усилваме в момента и охраняваме. Ако искате, но добре, ще го премълча.

За територията на област Ямбол – напълно готови участъци от инженерно възпрепятстващи съоръжения са 65 км, 30 от тях са изградени и 30 допълнително от тези са изградени, знаете, от Министерството на отбраната.

На територията на област Бургас напълно готови участъци са 126 км 208 м, от които 66 км 808 м сухоземна граница и 59 км 400 м речна граница. Общата дължина на изграденото съоръжение, точното число е 233 км 961 м или 234 км за по-лесно.

По отношение качеството на инженерно-възпрепятстващите съоръжения следва да се отбележи, че съгласно предварително изготвените задания от Главна дирекция „Гранична полиция“, на основа на които са разработени проектите за съответните областни управители съгласно Постановление № 55 от 12 март 2015 г., областните управители имат ангажимента за петгодишна гаранция за поддръжка на инженерно- възпрепятстващото съоръжение, но тя не включва поддръжката от вреди, нанесени вследствие опит за неговото преодоляване – срязване и така нататък.

За обслужване на изграденото съоръжение са осигурени 10 броя преносими моторни пръскачки, подвижна пръскачка, която се прикачва към автотракторна техника и специализиран препарат за третиране на треви и леки храсти. Също така е осигурен шредер, така се казва, предвиден за използване зоната на отговорност на Гранично управление в Малко Търново, който унищожава храсти с дебелина до 8 см, както и осем броя преносими моторни триони.

Във всички главни полицейски управления около Елхово ежедневно се планират и излъчват гранични полицейски наряди за проверка целостта на оградното съоръжение и обособените към него портали, знаете, че има такива.

Инженерното възпрепятстващо съоръжение по българо турската граница е изградено така, че в по-голямата си част да попада в обхвата на изградената, Вие споменахте интегрирана система за наблюдение, през която се осъществява и допълнителен контрол освен излъчваните гранично полицейски отряди по неговото състояние. Знаете какъв е проблемът с тази интегрирана система. В момента текат още конкурси и от тези 320 млн. лв. европейска солидарност допълнително ще бъде наситено съоръжението. Механичното вече е изградено, остава да го наситим с допълнителна техника. Засега имаме и термовизии, и неща, знаете от част от тази система, която поради прекъсване на поддръжката не работеше. Но на много места работи, някъде, да не ги казвам, както и Вие казахте и сте прав, не работи системата и там минаваме с патрули, включително 68-ма бригада в момента от Министерство на отбраната, които помагат на Гранична полиция. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.

Заповядайте за реплика, уважаеми колеги, задали въпроса.

Заповядайте господин Милев.

КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, както разбираме от Вашия отговор, оградата още не е доизградена и затова не трябва да се правят прибързани изказвания, че на 100% съоръжението е изградено и изпълнява предназначението си.

Аз искам да отбележа тук, че в началото на изграждането на оградата започна с формирования от Българската армия и тези 30 33 км, които бяха изградени за цена по 250 хиляди на километър показват, че Армията тогава се справи, и то много успешно с изпълнение на тази задача и при много ниски цени. Искам да кажа тук пред всички и пред българския народ, че ние дължим извинение на Българската армия и на военнослужещите, които участваха при изграждането на оградата, дори и на колегите от инженерните формирования, и най-вече на тези висши офицери и двама генерали, които бяха упрекнати, че едва ли не са забавили умишлено или пък са оскъпили оградата. При една елементарна сметка се вижда, че следващите километри, с които е довършена, или това, което е направено, струва, не по-малко от 950, точно 956 хил. лв. Правете сметка, почти четири пъти е оскъпено изграждането.

Аз като инженерен офицер мога да кажа, че това инженерно съоръжение, за да си изпълнява предназначението, е необходимо към него да се предвидят и изпълнят комплекс от мероприятия и те са залегнали, но за тази цел са необходими много средства. Именно поради това постоянно се получават брешове или такива участъци, през които мигрантите могат да минават и ние виждаме, че над 2 хил. 600 души от началото на годината досега са поискали убежище в България и те няма откъде да минат. Същата работа е и от сръбската граница. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)

Така че, уважаеми господин Министър, считате ли Вие, че ние все пак дължим някакво извинение на военнослужещите от Българската армия, които участваха в изграждането на това съоръжение, и имаме ли сили в бъдеще да го поддържаме на 100% с доизграждане на тази интегрирана система за…

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Милев.

Заповядайте господин Министър, за дуплика.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги народни представители, уважаеми колега Милев, и другите колеги – Велков. Точно мен не трябваше да ме питате дали трябва да се извиняваме на Българската армия. Защото веднага ще Ви отговоря, че БСП трябва да се извини на Българската армия и тези, които измислиха тази схема армия в този си вид професионална армия да строи инженерно съоръжение. И не трябваше да ме питате за цената. Вие сте генерал, аз съм икономист, цената на оградата или на инженерното съоръжение, построено от Българската армия, 30-те километра, на километър е по-скъпа от сега строената ограда. Четири пъти казвате, че е по-скъпа сега строената – не е вярно.

Отново се обръщам към Вас като бивш военнослужещ, ако сметнем пропуските на Армията, която е отишла там, няма да навлизам защо е отишла там и кой ги принуди тези хора да отидат да строят оградата, какво са пропуснали те, ако калкулирате всичко това, а то много трудно може да се калкулира, но може, аз все някога ще го направя сигурно, защото ме попитахте и така емоционално Ви говоря по темата. Така че им се извиняваме на тях, че ги накарахме да извършват нещо несвойствено, вместо да си вършат свойствената дейност.

Нещо друго, на което не отговорих одеве. Казахте, господин Велков мисля, че Вие, че има повече хванати на сръбската граница отколкото на турската, които влизат. Да, това е постоянен проблем, постоянно стои на бюрото ми и постоянно го гледаме – сутрин справките и аз гледам това. Да, но повечето от тях, за Ваша информация и за зрителите и слушателите, голяма част от тях са регистрирани в AFIS, те просто не искат да стоят в държавата и напускат. Разбира се, има и такива, които не успяваме да ги хванем. В никоя държава не може 100% да ги спрем, знаете и преди това е било, когато не е имало такова инженерно съоръжение. Това е малкият нюанс, който исках да подчертая – внимаваме много върху това, защото в Европа, предвид председателството, ни питат постоянно и мен като член на този Съвет по правосъдие и вътрешни работи: „Какво правите с трафика, справяте ли се добре?“ И ние постоянно доказваме с информация, не от нас, а от Фронтекс, че се справяме добре. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин министър.

Следва въпрос от народния представител Теодора Халачева относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта „Син кит“.

Заповядайте, госпожо Халачева.

ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! От началото на годината в средствата за масова информация има множество новини и коментари за разпространението на интернет играта „Син кит“ на територията на Република България. Специалистите наричат играта „Новата руска рулетка“, тя е изключително опасна и се разпространява скоростно сред тинейджърите не само в България, а и в останалите европейски страни. Включването става в социалните мрежи, децата получават задачи под формата на предизвикателства, а последното такова е подтик към самоубийство.

В обществото съществуват две противоположни тези. Първата е, че играта не съществува; че това е маркетингов трик или масова психоза.

Втората е, че играта е реална и вече взима много жертви. Коя от двете е вярна, могат да кажат само службите. Факт е, за жалост, че на моята приемна в навечерието на новата учебна година дойдоха много развълнувани и стресирани родители за сигурността на своите деца. Те са обезпокоени от трагедията със самоубилото се на 4 септември 2017 г. 11-годишно момче в гр. Стрелча. За него се твърди, че е мотивирало фаталната постъпка именно от играта „Син кит“.

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Темата е от изключителна важност, защото поражда един много по-сериозен проблем, а именно проблемът със сигурността на децата ни в интернет пространството. За родените през новия век онлайн пространството е реалност. То мотивира техните действия, техните постъпки. Съгласете се с мен, загубата на контрола над процесите там може да доведе бързо до фатални последици.

Затова поставям следните въпроси: има ли данни Министерството на вътрешните работи на Република България за съществуването на игра „Син кит“ на територията на страната ни? Следи ли се разпространението й и какви мерки се вземат за предотвратяване на опасните последици от нея за здравето и живота на българските деца? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Халачева.

Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Халачева! В началото на 2017 г. в български сайтове, печелещи от привличане на потребители чрез сензационни заглавия, публикуват темата за съществуването на онлайн играта, под името, както и Вие казахте, „Син кит“. Според авторите играта принуждава тинейджърите да изпълняват възложените им задачи, като последиците са склоняване към самоубийство.

Информацията не е подплатена от журналистически разследвания, конкретни случаи и факти. Единствената цел е търсене на сензации от публикувани материали в интернет, предимно от руски сайтове.

Първите данни за наличие на такава игра датира от края на 2015 г., когато в руски електронни медии започва да се спекулира с убийството на 16-годишно момиче. В този период в руската социална мрежа „В контакте“ – така се казва, възникват групи с название на хаджтагове „Син кит“, „Море китов“, „Тихий дом“ и други. Публикуват се снимки с изрязан на ръката кит, дори видеоклип с цел превенция на самоубийства, които така и не са се случили.

С оглед осъществяване на основните дейности на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ продължи установената практика за провеждане на ефективна превенция по противодействие на киберпрестъпността с всички заинтересовани институции и организации.

На 21 февруари 2017 г. от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на интернет страницата www.sibercrime.bg е публикувана обща позиция по темата „Син кит“. Който иска, може да се запознае с текста, където е опровергана изнесената в интернет пространството информация и са предложени конкретни съвети към родители и потребители.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ осъществява публично-частно партньорство с неправителствени организации с цел подобряване сигурността на гражданите в интернет.

Изразената позиция по темата „Син кит“ е споделена и разпространена в Националния център за безопасен интернет – safenet.bg, и гореща линия за безопасен интернет – web112.net, чрез които се извършва обмен на информация. По проблема многократно са давани интервюта и изявления пред български медии от експерти на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Служители на тази дирекция продължават установената практика за провеждане на беседи и лекции сред подрастващите в учебните заведения из цялата страна по теми, касаещи безопасното използване на интернет.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ осъществява част от превантивната си дейност както на официалния си сайт за борба с компютърните престъпления – споменах Ви, www.sibercrime.bg, така и във Фейсбук-страницата си, www.sibercrime.bg. Към настоящия момент в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и от партньорските служби от Европейския съюз, от Русия, от САЩ не са постъпили конкретни сигнали за наличие и разпространение чрез социалните мрежи на тази игра „Син кит“.

В заключение ще обобщя, че темата „Син кит“ е преекспонирана в опит да бъде привлечено вниманието на потребителите с чисто комерсиална цел, без да е подплатена с каквито и да е конкретни доказателства и факти. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, Министър Радев.

Заповядайте за реплика, госпожо Халачева.

ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми господин Министър, приветствам действията Ви, свързани с разрешаването на проблема и това, че успокоихте обществото и родителите, чиито притеснения съществуват.

Смятам, че при заплаха за живота на децата ни службите трябва да реагират адекватно на тази заплаха. Затова Ви поздравявам за взетите мерки. Днес над 75% от четвъртокласниците в България имат регистрации и в социалните мрежи. По изследване на УНИЦЕФ това са 220 хиляди деца на територията на Република България. Те са 10-11-годишни. Въпреки правилата за регистрация, които не позволяват те да имат профили в социалните мрежи, оказва се, че не се спазва.

Питам: кой може да контролира това и на базата на каква нормативна основа? Има ли пропуски в нашето законодателство? Съгласете се с мен, заплахите в интернет бързо могат да излязат извън релси, особено днес, когато много български родители по причини, известни на всички ни, са далече от децата си, не могат да осъществяват наблюдение и контрол над тяхното поведение в интернет пространството.

Справянето с проблема за сигурността на децата ни в киберпространството изисква реална представа и сериозен диалог. Именно затова предлагам в заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, на която съм член, да направим изслушване на Вас и Ваши експерти по въпроса за киберсигурността. Също така смятам, че можем да се възползваме от компетенцията на нашия еврокомисар, чийто ресор е именно киберсигурността. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Халачева.

Имаше предложение, господин Министър – желаете ли дуплика?

МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви за поканата. Сигурно, ако ни поканите, ще се отзовем или ще дойдем – аз споменах какво правим ние, но не очаквайте от нас да успяваме да следим всички тези регистрации на децата.

Извинете ме, че ще го кажа, няколко пъти го споменавам, но имат задължение и семействата, и учители, и възпитатели, и всички по веригата преди да се стигне до Министерството на вътрешните работи. А това, което ние конкретно правим, аз го изложих коректно пред Вас. Винаги мога да добавя, разбира се, и подробности с колегите си и ако ни поканите, с удоволствие ще дойдем да обсъждаме тази особено важна тема. Въпреки че тя не е приоритет, и това да допълня, на председателството. Там имаме други две, всъщност три теми. Едната от тях е тероризмът, другата е миграцията, а третата – сигурността на границата, но киберпрестъпността и борбата с нея е международна битка. Тя ще се води и на европейския терен, и у нас ще трябва да направим необходимото, свързани по всякакъв начин с тези системи. Така че благодаря Ви за насочеността. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да благодарим на господин Валентин Радев – министър на вътрешните работи, за участието му в този парламентарен контрол.

Похожие работы:

«План работы отдела культуры Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района РТ с 12 по 18 декабря 2016 г. № п/п Наименование мероприятий Сроки и место проведения Ответственные Выставка детских рисунков учащихся 1 класса художественного отделен...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА Департамент образования Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43П Р И К А З 29.08.2014_ №_216/1-ОД_ Об утверждении критериев оценки п...»

«Е.М. Радха Говинда Прабху Вайшнава Таттва Лекция 2 Фестиваль "Бхакти Сангама" Украина 18.09.2013 Вчера мы давали общие определения Вайшнавов с точки зрения формы и сути, немного касались внутренне...»

«Конспект подгруппового логопедического занятия по автоматизации звука [Р] в слогах, словах: "В гостях у сказочных героев"Составила: учитель-логопед МБДОУ детский сад № 5 "Ладушки" Козлова Наталья Николаевна р.п. Шилово, 2016 год Конспект подгруппового логопедического занятия по автоматизации звука [Р] в слогах, словах: "В г...»

«УТВЕРЖДЕНО решением организационного комитета краевой общественно-государственной инициативы "Пермский характер" Протокол № 1 от 10.06.2015 годаПОЛОЖЕНИЕ о краевой общественно-государственной инициативе "Пермский характер"1. Общие положения На...»

«Игровые технологии на уроках русского языка Игра – лучший вариант обучения для ребенка, она позволяет превратить рутинное и скучное занятие в увлекательный и динамичный процесс. http://www.umniki21.ru/Педагогу в современном образовательном пространстве предоставлен огромный выбор методов...»

«Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования"СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (ГОУ СПО СПК) ПЦК психолого-педагогических дисциплин, предметной подготовкиВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по методике преподаван...»

«Домашний игровой уголок дошкольника               Каким должен быть домашний игровой уголок и когда ему следует появиться у ребенка? Вопросы далеко не праздные, и ответы на них не очевидны для родителей. Многие, к сожалению, вообще не задаются такими вопросами....»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Софьинская средняя общеобразовательная школа Утверждаю Директор МБОУ Софьинской средней общеобразовательной школы И.А. Волхонская "" 2016 г. Рабочая программа по географии (базовый уровень) 7 класс Составитель Горшкова Галина Николаевна, учитель географии 2016 год Пояснительная записк...»

«Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Куйбышевского района "Гжатская средняя общеобразовательная школа" Принято Утверждаю МО Гжатского ШКО Директор школы Протокол № от " " сентября 2015 г. Сивцова Л.В.–-2015 г.Программа творческого объединения "Литерату...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.