WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Тып урока: камбінаваны ўрок. Мэта ўрока: азнаямленне з традыцыйными беларускімі стравамі. Задачыўрока: пазнаёміць вучняў са спосабамі і прыёмамі прыгатавання традыцыйных ...»

Лазюк Ала Яўгеньеўна, настаўнік працоўнага навучання ДУА «Ліпская сярэдняя школа»Клас: 7.

Тэма ўрока: Традыцыйныя беларускія стравы.

Тып урока: камбінаваны ўрок.

Мэта ўрока: азнаямленне з традыцыйными беларускімі стравамі.

Задачыўрока:

пазнаёміць вучняў са спосабамі і прыёмамі прыгатавання традыцыйных беларускіх страў;

замацаваць практычныя навыкі па прыгатаванню традыцыйных страў з бульбы;

выявіць узровень ведаў і уменняў вучняў па тэме «Асновы прыгатавання ежы»;

спрыяць развіццю умення сервіраваць стол, частаваць гасцей; выхоўваць цікавасць да прадмета, да кулінарнай справы, любоў і павагу да традыцый свайго народа, акуратнасць, эстэтычны густ, дабразычлівасць і гасціннасць.

Абсталяванне і прыстасаванні: прадметы сялянскага побыту – маслабойка, ступа, прыстасаванне для вырабу клінковага сыру; посуд для сервіроўкі стала; фотаздымкі сялянскай сям’і за сталом.

Ход урока

I. Арганізацыйны пачатак урока.1. Кантроль наведвання.

2. Праверка наяўнасці фартухоў і касынак.

ІІ. Пастаноўка задач урока.

Гульня «Лато народнай мудрасці».

Перад вамі на парце ляжаць тры карткі, на якіх напісаны канцоўкі прыказак і прымавак.

Я на сваіх картках зачытваю пачатак прыказак, вы ў сваіх – шукаеце адпаведнасць. У выпадку правільнага адказу вы закрываеце адну з частак на картцы. Пажадана знайсці адпаведнасць усім прыказкам.

Тэма прыказак і прымавак адпавядае тэме нашага ўрока. Па заканчэнні гульні паспрабуйце вызначыць тэму сенняшняга ўрока.

Чалавек галодны – ні на што не годны.

Не дораг абед, а дораг прывет.

Госць не дзьміся – еш, што ў місе.

Будзе час, будзе і квас – не ўсё зараз.

Калі хлебна на возе, то няма бяды ў дарозе.

Запас бяды не чыніць.

Смачна было, ды блізка дно.

Без хлеба яда – да парога хада.

Бульба – хлебу падмога.

Ітак, гульня завершана. Паспрабуйце сфармуліраваць тэму нашага урока (адказы вучняў).

Запішам тэму ўрока ў сшытак: «Традыцыйныя беларускія стравы. Прыгатаванне страў з бульбы».

ІІІ. Фарміраванне новых уменняў і ведаў.

Беларуская кухня мае цікавую шматвекавую гісторыю. Яна цесна звязана з культурай, побытам, звычаямі беларускага народа. Прасочваецца яе ўзаемасувязь з найбліжэйшымі суседзямі: палякамі, украінцамі, рускімі, латышамі, літоўцамі. Гэта паўплывала на асартымент кулінарных вырабаў, а шматлікія стравы маюць нават аднолькавыя ці блізкія назвы. Напрыклад, зацірку гатуюць не толькі беларусы, a і палякі, украінцы, літоўцы. Крупнік (суп з круп) мае агульную назву у беларусаў, палякаў і літоўцаў, а традыцыйная беларуская страва верашчака папулярна і ў Літве.

Асаблівасцямі, якімі адрознівалася заўсёды беларуская народная кухня, з’яўляліся эканомнасць у расходаванні прадуктаў, высокая патрабавальнасць членаў сям’і да чысціні і акуратнасці.

Асобая увага надавалася хлебу. Па наяўнасці хлеба лічылі аб дастатку працоўнай сям’і.

Вучні зачытваюць урывак пра хлеб з твора У.Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі».

Яшчэ ў 20-30 гады XX стагоддзя распаўсюджаны былі такія стравы, як талакно (спецыяльна прыгатаваная аўсяная мука), жур (аўсяны кісель), крупнік (каша з пшанічных крупаў), поліўка, верашчака, аржаныя і бульбяныя бліны з тоўчаным насеннем ільну і каноплі. Гэтыя традыцыйныя стравы папулярныя і ў наш час. Шырокае распаўсюджванне ў беларускай кухні мелі сачні, драчона, скавароднікі. Іх гатавалі з аржаной, ячнай, часам пшанічнай мукі. Скавароднікі пяклі з кіслага цеста, сачні былі танчэй за скавароднікі, але таўсцейшыя за бліны. Для прыгатавання сачнёў часта выкарыстоўвалі начынку з бульбы, яблыкаў, слівы і іншую. Для драчон бралі сыроватку, хлебны, кляновы ці бярозавы квас. Вучні зачытваюць урывак пра першыя стравы з твора У.Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі», пра квас - урывак з твора Я.Коласа.

Запіс у сшытак назваў першых традыцыйных беларускіх страў:

Талакно – з ачышчанага пражанага аўса.

Жур – аўсяны кісель.

Поліўка – дужа тлусты гарачы суп, падбоўтаны мукой.

Панцак – пярловы суп з грыбамі.

3 мясных і рыбных страў гатавалі верашчаку (сялянская каўбаса, клёцкі з пшанічнай мукі, тушаныя ў чырвоным соусе на парцыённай патэльні), каўбасу сялянскую (абалонка для каўбасы, напоўненая пасечанай свінінай са спецыямі, адвараная і падсмажаная), смажанку (мяса, морква, цыбуля, грыбы, бульба, тушаныя ў чыгунку ў грыбным булёне са смятанай), рыбнік (сфармаваны ў выглядзе рыбы фарш, прыпушчаны ў рыбным булёне), галкі рыбныя (адварная катлетная маса ў выглядае клёцак), мачанку (мяса з рэбрамі і сялянская каўбаса, абсмажаныя, тушаныя і злучаныя з соусам).

Вучні зачытваюць урывак пра другія стравы з твора У.Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі».

Запіс у сшытак назваў другіх традыцыйных беларускіх страў:

Верашчака – сялянская каўбаса, клёцкі з пшанічнай мукі, тушаныя ў чырвоным соусе на парцыённай патэльні.

Смажанка – мяса, морква, цыбуля, грыбы, бульба, тушаныя ў чыгунку ў грыбным булёне са смятанай.

Мачанка – мяса з рэбрамі і сялянская каўбаса, абсмажаныя, тушаныя і злучаныя з соусам.

3 круп у ежу выкарыстоўвалі грэцкія і манныя. 3 іх гатавалі першыя і другія стравы: пялюхі (адвараныя ў вадзе ці булёне невялікія ромбікі, прыгатаваныя з грэцкіх круп), грачанікі (пельмені з грэцкай мукі, начыненыя пасераванай зялёнай цыбуляй), маннік (крупы, набухшыя ў кефіры, запечаныя ў гарачай шафе), каша манная з морквай, зразы манныя з чарнаслівам.(Дэманстрацыя ступы для здрабнення круп)

Значнае месца ў харчаванні займалі малочныя прадукты. Масла і смятану падавалі да бліноў, аладак, бульбяной бабкі, з тварагу рабілі клінковы сыр, тварожныя батончыкі (абсмажаныя ў масле тонкія палоскі тварожнай масы), сырнікі.

(Дэманстрацыя прыстасавання для вырабу клінковага сыру, маслабойкі)

Разнастайнасцю адрозніваліся стравы з агародніны: халаднік, капуста, грыжанка (з бручкі). Агародніну выкарыстоўвалі ў сырым выглядзе і дабаўлялі ў іншыя стравы. Капусту, гуркі, буракі квасілі, салілі.

У мінулым і сёння на тэрыторыі Беларусі выкарыстоўваліся дзікарастучыя расліны: шчаўе, каліна, шыпшына, ажына і іншыя. Стравы і напоі, прыгатаваныя з дабаўленнем дзікарастучых раслін і іх пладоў, узбагачалі ежу вітамінамі, мікраэлементамі, біялагічна актыўнымі рэчывамі.

Беларусы шырока выкарыстоўвалі лясныя ягады, садавіну. Іх сушылі, мачылі, варылі варэнне, напоі: узвар (кампот з сухафруктаў на мёдзе), кулага (свежыя ягады, звараныя з дабаўленнем мукі, падаюцца да бліноў), хлебны кавс, кляновік (кляновы сок, настояны на молатым ячмяні), кісель з сухафруктаў, журавін, вішні, каліны.

Яшчэ адна асаблівасць, характэрная для беларускай кухні – наяўнасць вегетатыўных страў. На тэрыторыі Беларусі шырока выкарыстоўвалі гарбуз, моркву, цыбулю, і канешне бульбу.

Урывак пра бульбу з твора У.Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі».

Бульба мае вялікую харчовую каштоўнасць. (Вучань зачытвае паведамленне аб гэтым)

На сённяшнім уроку, выкарыстоўваючы нашы сучасныя магчымасці, хацелася б паказаць каларыт традыцыйнай беларускай кухні. Але, як бачыце, яна вельмі разнастайная. Таму мы спынімся на стравах з бульбы.

Дамашнім заданнем было прыгатаваць адну з традыцыйных страў. Зараз мы перамесцімся да нашага стала, і «гаспадынькі» будуць прэзентаваць свае стравы з бульбы і нас частаваць.

ІV. Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу. Правілы бяспекі працы.

Якая небяспека можа ўзнікнуць пры рабоце з гарачай вадкасцю?

У які бок знімаць крышку з гарачай каструлі?

Якая небяспека можа ўзнікнуць пры рабоце з электранагравальнымі прыборамі?

Як правільна запаліць газавую пліту?

Якія правілы трэбы выконваць пры карыстанні рэжучымі кухоннымі прыборамі?

Назавіце асноўныя правілы сервіроўкі стала.

Нашы продкі прытрымліваліся не толькі рэжыму у дамашнім харчаванні, але і адпрацаваных стагоддзямі правіл этыкету. Хто іх ведае?

V. Уводны інструктаж. Пры падачы стравы вы павінны стаяць з левага боку ад чалавека, якому падаецца страва.

Карыстаццы прыхваткамі ці сурвэткамі.

VI. Замацаванне вывучанага матэрыялу.

Прэзентацыя прыгатаваных страў з бульбы. Сервіроўка стала.

Паведамленнні аб цеплавой апрацоўцы бульбы.

Паўтарэнне правіл паводзін за сталом.

Ці можна размаўляць за сталом?

Маша чаўкае, сапе, суп сёрбае, чай цягне у сябе з паветрам, шмыгае носам. Які савет ёй дасце?

Празвінеў званок і вы пайшлі ў сталовую. На стале стаяць талеркі з маннай кашай. Усе бяруць за лыжкі. Фу! – раптам моцна кажа Пеця. – Якая праціўная каша. Самі ешце гэтую гадасць, а я не буду.

VII. Заключны інструктаж.

Аналіз характэрных памылак і іх прычын.

Ацэнка работы кожнага вучня.

VІII. Кантроль ведаў і уменняў.

Выкананне тэставага задання па тэме «Асновы прыгатавання ежы».

Праверка выніковасці выканання тэставага задання.

ІХ. Вынікі ўрока. Выстаўленне адзнак.

Дадатак 1

Прыказкі і прымаўкі пра яду

Якая яда, такая і хада.

Хлеб у доме – гаспадар, на працы – друг, у дарозе – таварыш.

Вялікі кусок дзярэ раток.

Госць не дзьміся – еш, што ў місе.

Чалавек галодны – ні на што не годны.

Адзін з’еш хоць вала – адна хвала, а як станеш з людзьмі есць – будзеш мець чэсць.

На смачны кусочак знойдзецца раточак.

Калі на стале гусь і парася, то работа хараша.

Дзе каша і аладка, там будзе і грамадка.

Не дораг абед, а дораг прывет.

Калі хлеб у возе, то няма бяды ў дарозе.

Кашы маслам не сапсуеш.

Смачна было, ды блізка дно.

Бульба – хлебу падмога.

Як зварыш, так і з’ясі.

Будзе час – будзе і квас, не ўсё за раз.

Запас бяды не чыніць.

Без хлеба яда – да парога хада.

Дадатак 2

Правілы застольнага этыкету продкаў:

Малодшыя члены сям’і ніколі не садзіліся за абедзенны стол раней за старэйшых.

У час яды не было чуваць прыхлёбванняў, прыцмокванняў.

Бясед за сталом звычайна не вялі.

“Як ем - і хлух і нем”, - нагадваў старэйшы дзецям.

Гаспадары былі гасціннымі, добразычлівымі, шчодрымі.

Дадатак 3

Урыўкі з твора У.Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі»

Пра хлеб

Аснова ўсяго – хлеб. Беларус любіць чорны хлеб і сумуе па ім, трапіўшы туды, дзе яго няма. Так што хлеб у нас жытні, вельмі духмяны. Пякуць яго на паду, на капусных або на кляновых лістах, а пасля – спырскаюць вадою. Астывае хлеб пад ручніком, напаўняючы хату найлепшым у свеце пахам. Няма нічога смачней, як адрэзаць гарачую лусту, густа пасаліць яе і з’есці.

Хлеб даставаўся цяжка. Кінуць яго быў смяротны грэх. Упусціўшы, трэба было падняць кавалачак, пацалаваць і сказаць: “Даруй, Божухна!” Хлеб абагаўлялі.

Пра бульбу

Бульба – другі хлеб. Беларусы ведаюць каля тысячы страў з бульбы. Печаная на начлезе, якую так добра выкаціць з прыску, абскрэбці, разламаць і, калі яна яшчэ дыміцца, саліць і, захлынаючыся, глытаць. Яшчэ “клёцкі з душамі» – вялікія клёцкі з цёртай бульбы, начыненыя мясам. Бульба, фаршырованая сушанымі грыбамі і запечаная у печы. Апісаць усе спосабы немагчыма. Але і проста вараная, з падгарэлымі вяршкамі, высыпаная на абрус на стале, яна – дзіва! Бяры і еш. А да яе сала, салёныя агуркі (з кропам, халодныя) і селядзец (раней бульбу мачалі ў селядцовы расол – лёк). Або зялёны канапляны ці залаты сланечнікавы алей, масла каровіна ці міска кіслага малака… Смаката!

Пра першыя стравы

Галоўнай была капуста, кіслая або свежая. Затым ішлі поліўка – дужа тлусты гарачы суп, падбоўтаны мукой, панцак – пярловы суп з грыбамі. Булён (адкуль такая назва – невядома) – бульбяны суп, зашквараны салам. Супы па сезону – шчаўе, маладая крапіва з яйкамі. Славуты халаднік з халодным мясам і агуркамі. Малочныя супы, сярод якіх “гушча наліваная” – уласна, пшанічная каша, залітая гарачым малаком. І, урэшце, квас, род баршчу з буракоў. У чырвоны празрысты адвар клалі мяса, грыбы і іншае.

Пра квас пісаў Я. Колас:

Аздоблен квас быў і грыбамі

(Выключна ўсё баравічкамі)…

Цыбуля, перчык, ліст бабковы –

Ну, не ўясісь, каб я здаровы!

Пра другія стравы

Ну, ясна ж, на другое кашы. Усякія. Робяць у місцы з кашай «калодзеж», наліваюць туды падлівы з мясам і чэрпаюць па краях.

«Калодзеж», ясна, шырыцца. І туды даліваюць і даліваюць падліву, аж пакуль не зробіцца адна суцэльная “студня” з мяса. Тады яе дабіваюць лыжкамі і просяць яшчэ. І яшчэ некалькі назваў без усякай сістэмы. Скажам, калдуны – нешта накшталт вялікіх і доўгіх пельменяў. Ну і, вядома, яешня. Проста яешня-«глазуха» і яешня-«верашчака», запечаная з мясам і салам у гаршку. Мачанка з блінамі – своеасаблівая падліва з мяса, рабрынак і сала, падбоўтаная мукой, у якую «мачаюць» бліны.

Я.Колас аб беларускім застоллі:

І елі дружна, не драмалі,

Нарэшце ўсе па скварцы бралі.

Як верашчака ў дно спадала,

То маці есці пакідала

Ды йшла ў каморку па другое,

Яшчэ больш смачнае, ядкое,

І тарабаніла сюды

Для заканчэння ўжо яды.

Тварог, запраўлены смятанай.

Дадатак 4

Гістарычная спраўка

Першая у Расіі фабрыка па вырабу посуду была пабудавана купцом А.Грабеншчыковым у 1724 годзе у Маскве. Там выпускалі фаянсавы посуд белага колеру, пакрыты эмаллю.

У ХVII стагоддзі пачаў фарміравацца сучасны выгляд сталовых прыбораў (нажоў, відэльцаў, лыжак). Відэлец атрымаў усеагульнае распаўсюджанне і стаў мець тую форму, якую мае і па сённяшні дзень – з трымя ці чатырмя крыху загнутымі зубцамі. Лыжку сталі рабіць плоскай, а нож атрымаў закруглены канец.

Сурвэтка – абавязковы элемент сервіроўкі стала. Трэба сказаць, што у Старажытнай Грэцыі каля 3500 год таму назад было прынята, што ў час яды раб ці слуга выціралі свайму гаспадару губы лістком фігавага дрэва.

Можна лічыць, што ўпершыню сталі выкарыстоўваць у Старажытным Рыме каля 2000 гадоў таму назад. У знакамітых дамах яе шылі з палатна і упрыгожвалі вышыўкай у выглядзе вензелей з ініцыялаў гаспадара дома. Госці нярэдка забіралі з сабой гэтыя прыгожыя сурвэткі. У багатых сем’ях сурвэткі гасцям мянялі пасля кожнай стравы. Іх упрыгожвалі мастацкай вышыўкай з залатых і срэбных нітак.

Дадатак 5

Рэцэпты традыцыйных беларускіх страў

Хвораст бульбяны

6-7 бульбін

3 шклянкі мукі

1-2 яйкі

0,5 ст. алею

Соль, (ці цукар)

Бульбу адварыць, прапусціць праз мясарубку, змяшаць з мукой, яечнымі жаўткамі і ўзбітымі бялкамі. Атрыманую масу тонка раскатаць, нарэзаць у выглядзе ромбікаў, у сярэдзіне якіх зрабіць надрэз. Жарыць у фрыцюры. Асобна падаць малако ці смятану.

Кісель журавінавы

100-120 гр журавін

3-4 ст. лыжкі цукру

2-3 ст. лыжкі крухмалу

Журавіны перабраць, прамыць, працерці праз сіта, адціснуць сок. Мязгу заліць 4-5 кратнай колькасцю гарачай вады, давесці да кіпення і працадзіць. Частку адвара ахаладзіць і развесці ў ім бульбяны крухмал. З другой часткі адвара прыгатаваць цукровы сіроп: у яго пакласці цукар, давесці да кіпення, ахаладзіць і дабавіць адціснуты сок. Абедзьве часткі злучыць. Гатовы кісель разліць па кубках, зверху пасыпаць цукровым пяском, каб не ўтваралася плёнка і ахаладзіць.

Бабка бульбяная

10-12 бульбін

150 гр сала

2 цыбуліны

1 ст. лыжка мукі

соль

Бульбу ачысціць, нацерці на тарцы (вадкасць не зліваць), дабавіць муку, соль. Дробна парэзаныя кусочкі свінога сала з прораззю мяса і рэпчатую цыбулю, абжарыць да залацістага колеру, перамяшаць з бульбяной масай і запячы ў духоўцы.

Маркоўна-бульбяныя аладкі

8 бульбін

2 морквы

2 яйкі

2-3 ст. лыжкі мукі

2 ст. лыжкі смятаны

3-4 ст. лыжкі тлушчу

соль

Ачышчаныя бульбу і моркву (у суадносінах 4:1) нацерці на тарцы. Бульбяную масу змяшаць з маркоўнай, дабавіць яйкі, муку, смятану, пасаліць, добра перамяшаць.

Раскласці лыжкай на змазаную жырам скавародку і жарыць.

Галушкі бульбяныя з малаком

9-10 бульбін

3 ст. лыжкі пшанічнай мукі

1 яйка

4 шклянкі малака

1-2 ст. лыжкі масла сметанковага

соль

Бульбу ачысціць, нацерці на тарцы, злёгку аджаць вадкасць. У бульбяную масу ўсыпаць мукі ці крахмала, соль, убіць яйка і добра перамяшаць. Ад бульбяной масы аддзяляць кусочкі, скатваць іх у выглядзе шарыкаў і апускаць у кіпячую падсоленую ваду. Звараныя галушкі заліць кіпячоным малаком і дабавіць сметанковае масла.

Дранікі

12 бульбін

2 ст. лыжкі мукі

0,5 шклянкі алею

2-3 цыбуліны

100 гр сала

0,5 стакана прастаквашы ці кефіра

соль

Бульбу ачысціць, нацерці на тарцы з дробнымі адтулінамі, дабавіць муку, сыраквашу ці кефір, соль і перамяшаць. Масу выкладваць лыжкай на моцна разагрэтую скавараду з алеем і жарыць. Гатовыя дранікі перакласці дробна нарэзанымі і абжаранымі з цыбуляй кусочкамі сала і паставіць на непрацяглы час у духоўку. Падаць з малаком.

Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра культурології Левченко М.Г., Шушляннікова Н.В., Думасенко С.А.ІСТОРІЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Методичні рекомен...»

«М-Б17-1-1 М-Б16-1-1 М-Б15-1-1 М-Б15-2-1 ПО Н Е Д Е Л Ь Н И К 09.00-10.35 Статистика, лк, 1к, 209, Яскин С.В. Элективные курсы по физической культуре, пр 1к Статистика, пр, 1к, 406, Яскин С.В. 10.45-12.20 Информатика, лбСидоренко А.Ю. 1к,чит.зал Межд. менеджмент, лк, 1к, 217 Маркетинг...»

«Международный фольклорный фестиваль "Народные мотивы" Валлетта, Мальта 27 мая 2 июня 2017 годаОрганизаторы: Европейский Фонд поддержки культуры (Мальта). Образовательный центр "Радуга" (Мальта). Международный фести...»

«Статут Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви Преамбула Патріарший Собор Української Греко-Католицької Церкви, який об’єднує єпископат, духовенство, богопосвячених осіб та мирян, продовжує давню традицію соборного діяння Київської Церкви. Собор, який створює необхідний духо...»

«Міністерство культури України Державна бібліотека України для юнацтва "Закоханий у вроду слів.": до 125-річчя від дня народження М. К. Зерова Бібліографічний покажчик Київ 2015 ББК 83.34Укр6-8я1 З-19 "Закоханий у вроду слів.": до 125-річчя від дня народження М...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор МКУ УФКиС ГО Богданович _ П.Ю. Валов "_" _20 _г.ПОЛОЖЕНИЕ о проведении спортивного праздника "Всероссийский день дворового спорта", при поддержке регионального отделения Партии "Единая Россия"ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЦели: Развитие уличных видов спорта среди жителей...»

«УКРАЇНАМІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯБРАГИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ТРЕТЯ СЕСІЯ РІШЕННЯ Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2016 рік Керуючись ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в...»

«"Група продовженого дня в системі початкової загальної освіти" Супровід презентації до районного семінару-практикуму вихователів груп продовженого дня заступника директора з НВР Швалюк Лариси Віталіївни Слайд 1. Тема семінар...»

«-529590-73850500Согласовано: Утверждаю: Начальник управления культуры Глава администрации Белгородского района Яснозоренского сельского поселения Белгородской области _Ю.В.Калашник _ В.Ю.ТимошковПЛАН РАБОТЫМБУК "Яснозоренский сельский Дом ку...»

«УТВЕРЖДЕНО приказом директора ГБУК "Сахалинский областной центр народного творчества" от "_" _ 20_г. № _ПОЛОЖЕНИЕ о проведении III Областного фестиваля-конкурса народного танца"ПОТЕШНЫЕ ЗАКОВЫРКИ" Уч...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.