WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«рішення від 18 серпня 2017 р. № 3 м.Баштанка ХІУ сесія сьомого кликання Про затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальній ...»

баштанська Міська рада

Баштанського району Миколаївської області

рішення

від 18 серпня 2017 р. № 3 м.Баштанка ХІУ сесія сьомого кликання

Про затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання

Керуючись статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 26 Закону України “Про позашкільну освіту”, ст. 32, ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, від 06.07.1992 № 374 “Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, від 25.03.1997 № 260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, заслухавши начальника відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Ракітіну Н.М про встановлення розміру щомісячної батьківської плати за навчання в Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити «Положення про встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» (додаток 1).

Встановити щомісячний розмір плати за навчання з 01 вересня 2017 року в Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» (додаток 2).Відділу організаційно-кадрової роботи та контролю забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради та районній газеті «Голос Баштанщини».

Дане рішення набуває чинності після оприлюднення згідно законодавства.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Міський голова І.В. Рубський

Додаток 1

до рішення міської ради

від 18 серпня 2017 року № 3

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання)

комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа»

 1. Положення встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» (далі – Положення) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» (далі – навчальному закладі), що зазначені в пункті 6 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2001 № 433.

2. Це Положення затверджує порядок внесення, використання батьківської плати за навчання, встановлення пільг по оплаті за навчання визначеним категоріям учнів, а також розміри батьківської плати за навчання у навчальному закладі з таких спеціальностей :

- фортепіано;

- сольний спів;

- струнно-смичкові інструменти (скрипка):

- народні інструменти (баян, акордеон, гітара);

- духові інструменти (труба, ксилофон).

3. Положення розроблено у відповідності до Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про початковий спеціалізований навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523, постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 р. № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання».

4. Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється один раз на рік до початку навчального року та затверджується щорічно рішенням сесії міської ради, до початку нового навчального року.

5. Встановлення керівником розміру плати за навчання здійснюється на засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною групою музичних інструментів та за кожним напрямком навчання окремо, з урахуванням специфіки закладу.

6. Згідно із Законом України “Про позашкільну освіту” та враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються, надаються пільги таким категоріям дітей:

6.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %: - діти із багатодітних сімей;- діти із малозабезпечених сімей; - діти-інваліди;- діти-сироти (напівсироти);- діти, позбавлені батьківського піклування;

- дітям, батьки яких постраждали від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільняються від оплати за навчання на 50%:

- дітям військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків;

- дітям, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції;

- дітям, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, інвалідами І та ІІ групи загального захворювання;

- дітям, батьки яких є особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення.

6.3. При навчанні двох дітей з однієї сім’ї (плата погоджується за навчання одного учня в повному розмірі, за другого – 50%).

6.4. Учні які навчаються на двох або більше інструментах за перший інструмент плата в розмірі 100%, за інші 50%.

7. При навчанні за двома і більше спеціальностями пільги з плати за навчання надаються за однією спеціальністю за вибором батьків.

8. За поданням керівника навчального закладу виконавчий комітет Баштанської міської ради має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей міського бюджету у розмірі 100% та 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

9. В разі хвороби учня понад один місяць - плата за навчання, при наданні підтверджуючих документів лікувального закладу, не нараховується.

10. Плата за навчання вищеперерахованих учнів повністю або у встановленій частині здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань навчального закладу.

11.Пільги надаються навчальним закладом на підставі подання батьками, або особами, що їх замінюють пакету документів, затверджених цим Порядком, відповідно до статусу, що дає право на пільги лише по одній із вищезазначених категорій (додаток). Пільги надаються з 01 числа місяця, наступного за місяцем звернення щодо встановлення пільги.

12. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор навчального закладу має враховувати, що дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку і систематично відвідують уроки, передбачені навчальним планом. При неуспішності учня чи порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги.

13. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 10 числа поточного місяця.

14. Учні, батьки яких згідно зобов’язання, не внесли плату за навчання до 10 числа, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством.

15. Розмір плати за навчання учнів в навчальному закладі визначається згідно розрахунку, по тим спеціальностям, які складають більшу частину від загального контингенту.

Плата за навчання учнів по тим спеціальностям, які складають меншу частину від загального контингенту, встановлюється в меншому розмірі на 28%, у зв'язку з необхідністю підтримки та стимулювання колективного музикування, та створення творчих колективів на базі навчального закладу.

16. Плата за навчання вноситься до банківської установи, визначеної головним розпорядником коштів навчального закладу і зараховується на відповідний реєстраційний рахунок.

17. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на поточні витрати установи.

18. Облік видатків та надходжень навчального закладу покладається на бухгалтерію відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради.

Начальник відділу розвитку культури

і туризму Виконавчого комітету

Баштанської міської ради Н.М.Ракітіна

      Додаток

        до Положення про встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа»

           

    ПЕРЕЛІК    

документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг

з плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому

навчальному закладі (школі естетичного виховання)

комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа»

           

Перелік документів для отримання пільг та додаткових пільг з плати за навчання згідно із Законом України “Про позашкільну освіту”:

1. Для дітей з багатодітних сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3);

- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення - довідка адміністрації району за місцем проживання дитини, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім`ї) (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

3. Для дітей-інвалідів:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про інвалідність (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом.

 4. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування:

- свідоцтво про народження (копія);

- рішення про призначення опіки чи піклування (копія);

- заява опікуна.

5. Для дітей, батьки яких постраждали від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення, що підтверджує статус батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

6. Для дітей військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної служби та працівників органів внутрішніх справ України, загиблих при виконанні службових обов’язків:

- свідоцтво про народження (копія);

- документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

7. Для дітей, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника антитерористичної операції або посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 8. Для дітей, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, інвалідами І та ІІ групи загального захворювання:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про інвалідність батька чи матері(копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

9. Для дітей, батьки яких є особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка структурного підрозділу Миколаївської міської ради з питань соціального захисту населення про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

10. Для другої дитини при навчанні двох дітей з одної сім’ї:

- свідоцтво про народження (копія);

- виписка, що підтверджує навчання першої родини з сім’ї у даному закладі;

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

Начальнику відділу розвитку культури і туризму Н.М.Ракітіна

Додаток 2

до рішення міської ради

2017 року

Щомісячний розмір плати за навчання

в комунальній установі «Баштанська

дитяча музична школа»

Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» на 2017-2018 навчальний рік

згідно переліку діючих відділів в таких розмірах:

Найменування інструменту

  Розмір плати 

(грн./міс.)

Фортепіано

  115,00 грн.;

Сольний спів

  115,00 грн.;

Народні інструменти (гітара) 115,00 грн.;

Народні інструменти (баян, акордеон)

  83,00 грн.;

Струнно-смичкові інструменти (скрипка)

  83,00 грн.;

Духові інструменти (труба, ксилофон)

  83,00 грн.;

 

Щомісячний розмір плати за навчання встановлюється з 1 вересня 2017 року

Начальник відділу розвитку культури

і туризму Виконавчого комітету

Баштанської міської ради Н.М.Ракітіна

РОЗРАХУНОК

вартості плати за навчання

Видатки на заробітну плату

Середня вартість за 45 хв. робочого часу викладача :

3200,00 грн./167 год. * 45 хв / 60 хв. = 14,37 грн

3200,00 грн. - місячний оклад за місяць

167 год. - середня норма відпрацьованих годин за місяць враховуючи час навчального навантаження та час на

Кількість занять на місяць – 8 уроків.

Всього місячна вартість занять ( 8 уроків ) 14,37 * 8 = 115 грн.

Загальна місячна вартість батьківської плати за навчання учнів по тим спеціальностям які складають меншу частину від загального контингенту за спеціальностями (акордеон, баян, скрипка, труба, ксилофон ) встановлюється в меншому розмірі на 28 % від суми калькуляції за основними видами предметів відповідно до пункту «Положення встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа»

Всього місячна вартість занять за спеціальностями (акордеон, баян, скрипка, труба, ксилофон ) ( 8 уроків ) (зменшена на 28%) – 83 грн.

Похожие работы:

«Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Подольский социально-спортивный институт" "УТВЕРЖДАЮ" "УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе Ректор НОУ ВПО "ПССИ" А.А. Булгак...»

«2 клас (за новою програмою) Літературне читання. Тема: Квіти окраса землі. За Ю.Смоличем "Квіти – землі окраса". Навчальний проект "Весняні квіти у поезії". Мета: Удосконалювати техніку читання проз...»

«ПОДПРОГРАММА 6ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТАИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА (в ред. Постановлений Правительства Свердловской областиот 07.05.2014 N 389-ПП, от...»

«Перечень изданий издательства "Просвещение" по сериям "Стандарты второго поколения", "Работаем по новым стандартам" и "ФГОС: оценка образовательных достижений"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Алексеева Л. Л., Анащенкова С. В., Би...»

«О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО Доклад начальника отдела Регионального оператора Республиканского центра тестирования ГТО На республиканском семинаре-совещании с руководителями (специалистами) Центров тестирования, органов управления образованием Республики Коми, органов управления физической культурой и спортом и за...»

«Пояснительная запискаДанная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 11 класса и реализуется на основе следующих документов:1.Программа для средней (полной) школы (базовый уровень). Авторы: А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова М.: "Просвещение",...»

«Приложение к приказу Минтруда России от 2 августа 2014 г. № 601 Состав рабочей группы по реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г.№ 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения нез...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.