WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НА 5 РОКІВ Державного підприємства «Державна циркова компанія України» Автор: КАБАКОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ Київ 2016 ЗМІСТ Вступ3 ...»

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

НА 5 РОКІВ

Державного підприємства

«Державна циркова компанія України»

Автор: КАБАКОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

Київ 2016

ЗМІСТ

Вступ3

Аналіз діяльності та перспективи розвитку підприємства4

Основні проблеми підприємства та шляхи їх вирішення5

Оптимізація штатного розпису5

Створення нових постановок6

Оптимізація організації управління в галузі6

ВСТУП

Цирк як феномен виду мистецтва, розвиваючись за основними законами будь-якого мистецтва, здавна посідає місце поруч з іншими видами мистецтва, де глядач переживає за свого героя, який виступає у цирковому просторі.

Накопичений досвід багатовікової історії циркового мистецтва характеризує його як один з найпопулярніших видів мистецтва серед широкого загалу, незалежно від вікових категорій та індивідуальних особливостей.

З розвитком суспільства, науково-технічного прогресу, виникають нові потреби створення відповідних умов для вдосконалення та підвищення художнього та технічного рівня виконавства артистів цирку, передусім - створення умов для роботи творчих циркових колективів. Циркова галузь все ще перебуває в стані, який не відповідає потребам культурного та духовного розвитку суспільства, тому потребує реформування.

Циркове мистецтво зазвичай не відносять до усталеного “канону” української національної культури, однак його існування в Україні, таланти наших циркових майстрів, а також його затребуваність суспільством, особливо - дітьми та молоддю, не підлягають жодному сумніву.

Водночас розвиток національної циркової галузі супроводжувався впродовж останніх років численними проблемами та конфліктами, які ставали предметом розгляду структур виконавчої і представницької влади, діставали розголос у ЗМІ.

У результаті – організаційне і творче управління галуззю як єдиним творчо-виробничим комплексом із плановим механізмом переміщення та показу українських циркових програм не здійснюється. А робота циркової компанії зводиться до намагання «пристроїти» свої номери на роботу по циркам України, а ще краще – на простій.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Аналізуючи звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2015 рік видно, що доходи, отримані у 2015 році, майже на 20% менші, ніж у попередньому. У поточному році тенденція залишається незмінною, а щоб виконати фінансовий план підприємство має отримати доходу на 70% більше фактичних надходжень.

Всі резерви підприємство вичерпало ще у 2014 році. Про це говорять показники Форми №2:

Показник 2014 2015 різниця

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3541 2955 -586

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 16218 15441 -777

Адміністративні витрати 6683 6693 -10

Інші операційні витрати 185 279 -94

Чистий фінансовий результат (збиток) 0 712 -712

Якщо у 2014 році навіть не виконавши плану по доходам, підприємству вдалося вийти на нульовий фінансовий результат, то вже наступного року, навіть при скороченні витрат майже на 900,0 тис. грн., фінансовий результат склав -712,0 тис. грн. вдалося зменшити собівартість послуг, тоді як адміністративні витрати лишилися на рівні минулого року.

Збільшення дебіторської заборгованості протягом 2015 року вдвічі також заважає підприємству нормально функціонувати. Слід зауважити, що майже половина 401,0 тис. із строком давності більше року. Все це негативно впливає на платоспроможність підприємства.

Показник Початок 2015 року Кінець 2015 року Різниця

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 492 1003 +511

З бюджетом 125 263 +138

Інша поточна дебіторська заборгованість 75 66 -9

РАЗОМ 692 1322 +640

Також слід зазначити, що не здійснювалися витрати за новими постановками.

Лишати все, як було досі не є можливим. Тимчасово скоротилася кількість стаціонарних цирків (Донецький, Луганський, Симферопольський), які мали потребу в номерах Компанії. А за межами України послуги підприємства не мають попиту. По-перше, через те, що не всі номери знаходяться на достатньому професійному та художньому рівні, а по-друге, про них майже не знають за межами країни, через те, що робота в цьому напрямку не ведеться.

Слід також зазначити, що не дивлячись на це, фінансова підтримка держави з роками не скорочується і планується до зростання. Але зводиться вона в основному на покриття витрат по заробітній платі і нічого для розвитку підприємства. Заробляти кошти самостійно, це беззаперечно важливо, але щоб створити дійсно якісний національний продукт, а мова йде про кілька постановок одночасно, необхідна кадрова реформа, яка дасть змогу заощадити значні кошти.

Звернемо увагу на собівартість реалізованих послуг. А саме - на статтю «Відрахування на гастролі», що передбачає оплату за організацію гастролей по циркам України. По суттєвості вона друга після витрат, які пов’язані з оплатою праці. Немає іншого виходу, окрім як провести гастролі самостійно, при такому штаті співробітників. Просто необхідно дещо переорієнтувати роботу підприємства.

Тим не менш, в наступні п’ять років планується отримати доходи:

Найменування статей 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

ДОХОДИ

Виручка від реалізації товарів, робіт та послуг 5184 5443 5715 6001 6301

Інші операційні доходи 21037 21878 22753 23663 24610

Усього доходів 26221 27321 28468 29664 30911

Щоб щось докорінно змінити потрібен час. Істотна зміна показників відбудеться тільки після зміни структури підприємства, бачення того, як воно має працювати і на що орієнтуватись.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Важливою проблемою підприємства є забезпечення кадрового оновлення, в тому числі управлінської ланки, встановлення таких умов, де на першому плані буде створення самодостатнього й конкурентоспроможного вітчизняного мистецького продукту, нових програм та номерів.

Оптимізація штатного розпису:

скорочення на 50 % управлінського персоналу;

омолодження артистичного;

переведення артистичного персоналу на строкові контракти;

обмеження репетиційних та вимушених простоїв.

Скорочення адміністрації, якої доречи у кількісному співвідношенні до артистів 1:2, дасть можливість вивільнити кошти, а це близько 100000,00 грн. на місяць, і спрямувати їх на гідну оплату праці артистів в яких буде заінтересована держава, які зможуть підняти циркове мистецтво на рівень європейського, гідно представляти нашу державу за її межами.

Оновлення артистичного персоналу та переведення його на строкові контракти буде стимулювати артистів до розвитку, самовдосконалення, та знаходитися у постійному творчому пошуку, що дасть змогу бути завжди цікавими і різними до вибагливого глядача.

Налагодження роботи з вітчизняними закладами освіти, запрошення студентів старших курсів для участі в вітчизняних постановках з можливістю гастролювати за кордоном, представляючи і прославляючи свою державу, гідна оплата їх праці зацікавить молодих талановитих, перспективних спеціалістів не виїжджати у пошуках роботи за кордон. Рівень оплати артистів у Європі значно вищий і щоб нам досягти того ж необхідно попрацювати.

Ще один важливий момент. Вітчизняні артисти намагаються приймати участь у міжнародних фестивалях, конкурсах. Але роблять вони це самостійно, хоча це має бути переважно ініціатива компанії. Цікавитися цирковим життям поза межами держави, збирати необхідну інформацію, подавати заявки на участь своїх артистів представляти нашу державу, це також невід’ємна частина роботи циркової компанії. Тоді і запропоновані закордонні контракти не будуть обходити стороною державне підприємство, а будуть приносити йому дохід.

Репетиційні та вимушені простої, це втрата державних коштів. Графік роботи артиста має бути чітко спланований і повністю заповнений. В іншому випадку постає питання щодо його кваліфікації, професіоналізмі, необхідності підприємству.

Створення нових постановок

Коли підприємство буде укомплектоване достатньою кількістю професіональних кадрів, мається на увазі артистичний персонал, режисери та постановники, постане питання в підтримці, яку має забезпечити держава для створення постановок, які б гідно представляли нашу державу не тільки на території України, а і за її межами. Щоб наші програми могли конкурувати з аналогічними продуктами інших держав.

При цьому не завжди необхідно шукати щось нове, коли можна відновити старе, що показало себе як вдалий проект. Мається на увазі створений у 1996 році на базі ДП «Криворізький державний цирк» український колектив «Цирк на льоду». Майно якого тепер знаходиться на відповідальному зберіганні при криворізькому цирку. Почати є з чого – модернізувати обладнання, оновити костюми, а колектив, що працює на ковзанах в Україні вже існує. Якщо взяти його за основу, доповнити номерами з тваринами де хоча б дресирувальники могли б кататися, об’єднати їх спільною ідеєю і випустити повноцінну програму.

Другий проект вже раніше пропонувався харківським цирком. На базі артистів циркової компанії, включаючи номери з тваринами існує ідея створення історичної постановки, де буде висвітлена історія України за великий проміжок часу. Об’єднана ідеєю єдності, незламності, сили і добра постановка буде сприяти духовному, естетичному, культурному розвитку та вихованню зростаючого покоління, інших вікових і соціальних груп населення.

Запустивши дві повноцінні програми, буде час подумати над ідеями створення нових постановок та підбором кадрів. При створенні, обов’язково, кількох нових творчих колективів, запуску національного циркового конвеєру циркова галузь стане самоокупною, зможе відмовитися від державних дотацій, приноситиме не лише мистецьку славу Україні, а й даватиме відчутний доход до державного бюджету.

Оптимізація організації управління в галузі

Нині у цирковій галузі функціонує 9 юридичних осіб, які за організаційно-правовою формою, згідно зі статутними документами, є державними підприємствами і діють на основі Закону України "Про підприємства в Україні". Особливістю циркової галузі є те, що артистичний персонал та необхідні для його роботи циркове обладнання, реквізит, дресировані тварини були зосереджені, в основному, в трьох державних циркових підприємствах — "Державна циркова компанія України", "Дирекція пересувних циркових колективів", Національний цирк України. 6 державних циркових підприємств мають власні будівлі та приміщення, транспортні засоби, але не мають у своєму складі творчих циркових колективів. Основний штат в усіх 6 закладах — це адміністративно-управлінські працівники, оркестр, балетна група, обслуговуючий персонал.

Існує необхідність виробити певний алгоритм взаємодії між власниками приміщень і власниками колективів, яким ці приміщення необхідні для репетицій.

Для реалізації нових постановок необхідно створити дійсно діючий цирковий конвеєр; покращити стан матеріально-технічної бази циркових підприємств; визначити порядок та обсяг державного фінансування для створення нових програм та атракціонів, проведення фестивалів циркового мистецтва в Україні.

Раніше, Рада директорів (що була створена і діяла згідно з наказами Міністерства культури і мистецтв України № 423 від 23.06.2001р. «Про створення Ради директорів державних циркових підприємств» та № 451 від 03.07.2001р. «Про затвердження Положення про Раду директорів державних циркових підприємств») вирішувала нагальні питання, що поставали перед цирковими колективами, узгоджувала графіки роботи цирків України на конкретні періоди. Сьогодні немає узгодженості між директорами цирків, домовленості досягнуті під час нарад не виконуються. З’явилася необхідність оформлення результатів роботи нарад в формі наказу, обов’язкового для виконання керівниками цирків для злагодженої роботи конвеєру. Тому необхідно спробувати підпорядкувати цирки, не лишаючи їх юридичного статусу, компанії. Це дасть змогу зкоординувати спільну роботу і налагодити її як єдиний механізм.

Похожие работы:

«Утверждены        приказом Министра    образования и науки   Республики Казахстан   от 17 июня 2015 года № 391 Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и переч...»

«Відділ культури і туризму Чернігівської районної державної адміністрації Централізована бібліотечна система Відділ обслуговування ЦРБ Василь Михайлович ЕлланськийБлакитний Бібліографічний покажчик М.-Коцюбинське, 2014 ББК 91.9.83 Е 52 Василь...»

«Программа фестиваля "Лето на Русском-2017" Даты проведения: 7-9 июля 2017 год Время Мероприятие Место проведения Формат проведения 6 июля (чт.) Инклюзивный блок 19:00-21:00 Теннис корпус S, теннисный зал, Отборочные соревнования 7 июля (пт.) Культурно-массовые...»

«ДНЗ "Черкаський професійний автодорожній ліцей" Cистематичне і всебічне використання різних форм контролю знань на уроках "Художньої культури"Розробила: викладач предмета "Художня культура" О.В. Журавел...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Луцький національний технічний університет Товарознавство непродовольчих товарів Модульний контроль знань для студентів напряму підготовки 6.030510 Товарознавство і торгівельне підприємництво денної форми навчання Редакційно-видавничий відді...»

«Е. А. ГОЛОВАНОВА. КЛАСС: 4. ТЕМА УРОКА: Русская народная плясовая песня. ЦЕЛЬ: расширять представления детей о русской народной музыкальной традиции.ЗАДАЧИ:Предметные: осваивать понятия "вариант" и "вариации" в разных видах музыкальной деятельности учащихся; са...»

«Министерство культуры Свердловской области Свердловский государственный областной Дворец народного творчестваОРГАНИЗАТОРАМ СЕМЕЙНОГО ДОСУГАВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И СЦЕНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Выпуск III Екатеринбург 2012 ББК 77.02 В 84 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ: выпуск...»

«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Контрольные работы для студентов факультета заочного обучения по английскому языку Смотрова И.В. Сложеницына Л.В.ВОРОНЕЖ 2016 Предисловие Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1 курса заочного обучения ВГИФК. Заочная система обучения предусматривает, главным...»

«Модернізація вітчизняної освітньонаукової галузі в умовах сучасних викликів. Сьогодні ми констатуємо перехід світової цивілізації від індустріального до інформаційного суспільства, су спільства знань. Відтак особливе значення в цих умовах починає відігравати...»

«Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра культурології Левченко М.Г., Шушляннікова Н.В., Думасенко С.А.ІСТОРІЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів І, ІІ курсів напряму підготовки (спеціальності) "Образотворче мис...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.