WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Educational and Research Institute of Humanities Ukrainian Language and Culture Department PRACTICALS for Ukrainian Language (the 1-st course) Practice class 1.Language as asocial ...»

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

Educational and Research Institute of Humanities

Ukrainian Language and Culture Department

PRACTICALS

for Ukrainian Language (the 1-st course)

Practice class 1.Language as asocial phenomenon

Plan

The subject, the purpose and the task of the course«Ukrainian language».

Language and society. The basic functions of the language.

Ukrainianlanguage among the otherlanguages in the world.Formation anddevelopment of the Ukrainianlanguage.

The concept of thestatelanguage.Languagelegislationandlanguage policy inUkraine.

Ukrainian language in my profession.

Exercises and tasks

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Rewrite correctlysubmittedwords and phrases. Find out whichlanguage norms weredisturb:

Будь-ласка; оформлення відмостей; цікаві вдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів; моє протеже; повернувся з кіна;ефективнашампунь; органипочуттів; кінець-кінцем; не зловживати гостроюїжою; по-батькові; опанувати англійською мовою; зубнабіль; ажиотаж; різдв’яний; характерниййому; кріпкеволосся; об’ємкниги; день-у-день; підозрювана валіза;антимоскитна сітка;маленьке зебу;форменний одяг;буквенний шрифт; миючі шпалери; балакала з викладачем; Ігоревич; Ігора (Р.в.); за всіма семи ознаками; холдінг; чекатидоща; учбовий відділ, із сказаного слідує.

Editsurjikexpressions:

трамвай перегружений, битком набитий; автобус по заказу, по замовленню; готовте білети для контролю; яка слідуюча зупинка; остановка на перехрестку; можна доїхати любим автобусом; в десять годин будете в Рівно (Єнакієво); каса працює круглодобово; поїзд прибуває в десять хвилин сьомої; з приїздом!

Literature

Basic

Гриценко Т.Б. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.

Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – 696 с.

Additional

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002 – 208 с. [Електронний ресурс]. Доступ до джерела: http://chitalka.info/gp_26/gp_26index.htm.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2009.

ThomasonS. andKaufmanT. LanguageContact, Creolization and Genetic Linguistics. –University of California Press, 1991.

Practice class 2. Lexical Normsof Professional Language

Plan

Lexical meaning of the word. Mono- and polysemantic words. Correct choice of the word meaning.

Synonymic wealth of the Ukrainian language. Synonyms and euphemisms in professional speech.

Homonyms and their types. Peculiarities of use of inter-language homonyms.

Peculiarities of use of paronyms in professional speech.

Use of borrowed words. Barbarisms and exotisms.

Speech excess (pleonasms) and shortage.

Cliches and bureaucratic language.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Underline polysemantic words, choose five of them and make sentences:

Аланін, бетон, вогонь, добрий, земля, золотий, лисиця, лінія, орел, повітря, поле, радісний, риба,санація, січень, стіна, тролейбус, хромосома, черешня.

Find the synonyms to the words:

Гарний, благати, дбайливий, сумний, бити, безліч, вірно, гігант, тривати, раптово, шлях, біда, забруднювати, недавній, вежа, захворіти, відважний, квапитися.

Classify homonyms in three columns (homographs, homophones, homoforms), find inter-language homonyms:

rka(чес., в перекладі «кома») – чарка (укр.), гриби – греби, потри – по три, доро`га – дорога`, світи – світи, баня – баня, магазин – magazine,слідкувати – слід кувати, мала`– ма`ла, неділя – неделя, любо – Любо, кленок – клинок, луна – луна.

Explain the meaning of paronymsandmake the sentences with them.

Ефектний – ефективний, громадський – громадянський, виборний – виборчий,

батьків – батьківський, гірський – гірничий, дробовий – дрібний, жалібний –

жалобний, гласний – голосний, вид – вигляд – краєвид, жилий – житловий,

мішаний – змішаний, індійський – індіанський, недоторканий – недоторканний.

Replacethehighlightedwords by рaronyms.

Домашній адрес, виборча ділянка, гуманітарна людина, дипломат конкурсу, комунікативні шляхи, комфортна квартира, особиста справа з обліку кадрів, проникливий вітер, промениста терапія, натуральне мистецтво, корисливакнига.

Unitethewordsinsuchgroups: а) слова, що засвоїлися повністю; б) екзотизми; в) варваризми.

Тет-а-тет, еліта, бухгалтер, сейм, спікер, mementomori (лат.), чача (грузин. горілка), шериф, долар, мафія, мер, Аллах, вігвам, сиртакі, імідж, яранга, contraspemspero, саке, менеджер, сенат, гомо сапієнс, де-юре, notabene, іміджмейкер, adlitteram, продюсер, суші, персона нон ґрата.

Correct the words and phrases.

Колектив здійснює допомогу по наданню пільг репресованим громадянам. Видача довідок по безробіттю здійснюється в кінці кожного місяця. Правоохоронцям нелегко вести боротьбу із сучасним злочинним світом. З боку правоохоронних органів допущене зволікання із розслідуванням цієї справи. Включитися в обговорення проекту конституції повинні усі громадяни нашої держави.

Correct pleonasms.

На полях кипить гаряча робота; необхідно взаємно допомагати один одному; ви повинні написати свою автобіографію; товар є в наявності; композицію виконувало тріо з трьох виконавців; уперше дебютувати; основний лейтмотив твору; двічі дублювати; прейскурант цін.

Literature

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. — С. 45 – 60.

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л.: Світ, 2003. – 432 с.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – С. 86-106.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці:Книги. –ХХІ, 2006. – 496 с.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003. – С. 91 – 100.

Семеног О. М. Культура української наукової мови: навч. посіб. – К.: Академія, 2010. – С. 36 – 41.

Practice class 3. Grammar Norms of Professional Language

Plan

1. Grammar (morphologicaland syntax) norms as a kind of language norms.

2.Peculiarities of use of noun gender forms. Gender of nouns denoting names of professions, positions, and titles. Gender of unchangeable nouns, abbreviations.

3. Case endings of nouns (masculine of II declension in genitive, dative, instrumental cases; use of nouns in vocative case).

4. Spelling and declining surnames, names, and patronymic names (patronyms).

5. Syntax specifics of professional language.

6. Subject and predicate in the professional communication and documents.

7. Problems of coordination between subject and predicate in business documents.

8. Common mistakes in the professional texts.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Exclude odd word following genericindication. Use the dictionary of foreign words.

А.жако; сулугуні, імпресаріо, портьє, безе.

Б.імпресаріо, аташе, ара, денді, путасу.

В.алоє, каланхоє, амплуа, галіфе, гінді.

Г. фрау, гінді, міледі, альма-матер, денді.

Д. івасі, гупі, гурамі, кольрабі, гризлі;

Є.СНІДУ, НАНУ, НАБУ, НБУ, ГПУ

3.Write down the adjectives to the nouns. For example: Сочі(курорт) –чорноморський Сочі.

Сочі (місто), сопрано (співачка), бієнале (виставка), Динго, есперанто, кюре, візаві, кольє, івасі, фламінго, кольрабі, боа(змія), фламінго (птах), ківі (фрукт), Перу (країна), Міссурі(річка), Сан-Маріно (місто), Ніагара  (пустеля), Капрі (острів).

Write down the submitted nouns in the genitive singular.Specify what determines their end in this case.

Алмаз (коштовний камінь, мінерал), акт (документ, дія) апарат (прилад,установа), блок (у техніці, об’єднання держав), буряка (одиничне, збірне), Вавилон (місто, держава), вал (деталь машини,насип), елемент(абстрактне, конкретне), інструмент (одиничне,збірне), камінь (одиничне, збірне), клин (предмет, просторове поняття), пояс (предмет, просторове поняття), рахунок (документ, дія), сектор (математичний термін, підрозділ)соняшник (рослина, насіння), термін (слово, строк).

5. Write down the submitted words and combinations of words in the vocative case.

А.ПетроПетрович, Марія Андріївна, пан Ілля(е), другАндрій,, козак Голота, лікар Павло, лис Микита, пан полковник, Юлія Володимирівна, асистент Ірина Мирославівна, студент Олег, панна Ганна, свідок Софія, Соня, Оля, Ольга, Володимир, Володя, пан суддя, колега Степан

Б.В якому рядку подано правильні форми кличного відмінка іменників:

1. Осене, бабусю, Іра, луже, сусідко.

2. Мама, Одарко, сусіде, вовче, сестричко.

3. Пані, пане, мадам, маестро, панно.

6.Write down thes ubmitted names, surnamesandpatronymsinGenitive, Dativeand Ablative cases:

Дмитро Анатолійович Андрухів, Ірина Олександрівна Бакалейко, Анастасія Іванівна Безушка, Руслан-Володимир Бейгуленко-Салук, Рома Звір, Ілля Крук, професорівна Палатна.

Writedownthesentences,coordinating the subject with the predicate:

Вісімдесят один першокласник (переступив, переступили) сьогодні поріг щойно відремонтованої школи.

Більшість випускників НАУ не лише (демонструє, демонструють) глибокі теоретичні знання, а й уміло (застосовує, застосовують) їх на практиці.

І мати, і донька разом (побіліла, побіліли), (стали, стала) прислухатись і миттю (схопилася, схопилися)(І. Котляревський).

Коло півночі (обгорнула, обгорнули )їх така сонливість і втома, що похід треба було зупинити (Б. Лепкий).

Порядок і умови укладення шлюбу (визначається, визначаються) Сімейним кодексом України.

Не дикі гуси, а дике збіговисько ворогів (налетіло, налетіли) з чужого краю, (скривавило, скривавили) воду в тихім Дунаї і на всій тихій землі (М. Стельмах.

Сотня молодих людей (прийшла, прийшли, прийшло) до Центру крові, щоби здати кров для бійців, поранених у зоні АТО.

(Минули, минуло) кілька місяців, і в газетах та журналах можна було прочитати про перші літальні машини — аероплани й відважних людей-авіаторів, що знімаються в повітря на тих машинах (Б. Антоненко-Давидович)

(Висить, висять), як меч, півмісяця над нами серед зірок навмисне золотих (Г. Чубач);

Reconstructthe sentencesaccordingtothesyntacticandlexicalnorms.

Готуючись до заняття з математики, знайшовся в мене підручник. 2. Прочитавши лекцію, усе стало нам зрозуміло. 3. Беручи на кафедрі літературу, нас здивував її широкий вибір. 4. Приймаючи участь у конференції, нам надали можливість виступити з доповіддю. 5. Пишучи текст доповіді, було використано багато літератури. 6. Зустрівшись з другом на вулиці, було вирішено піти на тренування разом.

Choose the correctphrase.

(Знеболюючий, знеболювальний) препарат; (чинне, діюче) законодавство; (наступаюче, прийдешнє) свято; (засоби для миття, мийні, миючі) засоби; (виступаючий перед аудиторією, доповідач, промовець); (занепокуююча, тривожна) думка; (процвітаюча, успішна) фірма; (бувше, попереднє, колишнє) керівництво; (бувший,попередній, колишній) уряд; (застарівша, застаріла) інформація; (наболівше, наболіле) питання.

10.Replacethe complexsentencesby the simple sentences.

1) До уваги жителів Києва, які мешкають по вул. А.Малишка та О.Бойченка! 2) Студенти, що навчаються на І курсі обліково-фінансового факультету, запрошують на літературну конференцію «Остап Вишня. Нові сторінки життя і творчості». 3) Книжка стане у пригоді учням, студентам і всім, хто не байдужий до історії. 4) Навчання в групах англійської мови пожвавилося, коли прийшов новий викладач. 5) Вахтеру автобази № 3 м. Києва Лісовому А. О. було повідомлено про те, що його звільнено згідно з наказом директора автобази Назаренка М. В.

11. Rewrite the sentences and put punctuation, explain their use.

1. На доброму шматкові виноградника оголеному від зрубаних кущів стирчали невисокі пні порубані та поранені немилосердною сокирою (М. Коцюбинський). 2. Народжена для пісень вона проплакала все життя проводжаючи (дітей) назавжди (О. Довженко). 3. Прожив той вік мов поле перейшов квітчастеє веселе та зелене (Л. Глібов). 4. Битий не раз ворог відступав на захід (І. Цюпа). 5. І наша земля засніжена й біла кличе в простори свої (В. Сосюра). 6. Тремтячий блідий він привітався до доктора попрохав його сісти (М. Коцюбинський). 7. Незнайомий простяг свої натружені важкою працею руки (О. Гончар). 8. На городі цвіли соняшники цвіла молода картопля добре прополота та обгорнена вже двічі (А. Шиян). 9. Ледве-ледве пізнав Хо в ньому того юнака з повним рум’яним обличчям що рвався до слова пам’ятного вечора (М. Коцюбинський). 10. А він сліпий сивоусий про колишнє плаче! (Т. Шевченко).

12.Put a dash in the simple sentences.

1) Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку (Л. Глібов). 2) Словом як листом стеле, а ділом як голками коле (Нар. творчість). 3) Буває, вірш ударить, наче грім, і ні слідів, ні пам’яті по нім! (Н. Забіла). 4) Ні, він не боягуз, за чужою спиною не ховатиметься (М. Стельмах). 5) А зимою сонце як вдовине серце (Нар. творчість). 6) Вода як скло (Л. Глібов). 6) Кров не вода, а серце не камінь (Нар. творчість). 7) Місто маленьке, обивательське (О. Довженко). 8) Син припав до материної руки, а мати до синової голови (Панас Мирний). 9) Від малих дітей болить голова, а від великих серце (Нар. творчість).

Literature

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009. – С. 165 – 211.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін. За ред. А. П. Грищенка. – 3-тє вид., допов.- К.: Вища школа, 2002. – 439 с.

Український правопис. – К.: Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання). – 240 с.

Шевчук С .В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – С. 532 – 597.

Practice class 4. Styles of Contemporary Ukrainian Literature Language in Professional Communication

Plan

Definitions of the functional styles of language.

Stylistic variability of Ukrainian language.

Scientific and official documents styles in the professional communication.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Complete thetable withthe titles of styles andsubstyles.

Functional styles of modern Ukrainian language

Fiction Scientific Official Publicistic Colloquial Confession epistolary

Complete the table.

Назва стилю Види творів, в яких реалізується стиль Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлення Сфера вживання Форма реалізації Мовні особливості

Identify the types of functional styles that can be characterized through the use of the following expressions and paragraphs:

А) Серденько матусине;

Б) Серце — це м'язовий порожнистий орган кровоносної системи; 

В) Інститут серця МОЗ України, Наказ про відзначення;

Г) Серце і спека. Як пережити спеку в місті сердечникам?

5.Identify the following texts as representing particular functional styles. Comment on style-forming features which helped you in the process of identification.

A.Калина звичайна, червона калина (лат.Viburnum opulus); місцеві назви: карина, калена, калинина — високий гіллястий кущ заввишки 2-4 м з сірою корою, з родукалина (Viburnum), родиниАдоксових (Adoxaceae).Гарний плодовий і декоративний чагарник. Росте на всій території Україні, особливо в поліській та лісостеповій зонах.Пагони зеленувато-сірі з супротивними, великими (до 57 мм) бруньками. Листки до 10 см завдовжки, супротивні, майже голі. Пластинка їх 3-5-лопатева з серцеподібною основою, зелена, з двома ниткоподібними прилистками, черешки довгі.Квіти зібрані в плоскі кінцеві щиткоподібні суцвіття: крайові квітки — великі, білі, безплідні; серединні — дрібніші, двостатеві. Чашечка з п'ятьма зубчиками, віночок (до 5 мм у діаметрі) п'ятироздільний, тичинок п'ять, маточка одна, стовпчик короткий з трироздільною приймочкою, зав'язь нижня. Плоди — ягодоподібні червоні овальні кістянки (6,5-14 мм завдовжки і 4,5-12 мм завширшки), містять забарвлену червоним соком плоску тверду кісточку. Залишаються на гілках дуже довго і прикрашають кущ навіть взимку.Калина звичайна росте в підліску мішаних і листяних лісів, по берегах рік і водойм. Найкраще росте на понижених, добре зволожених місцях. Рослина зимостійка, тіньовитривала, але вимоглива до вологи. Квітне у травні — червні, плоди достигають у вересні.

B.А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо…

C. Кaлина звичайна — дуже популярна в народі, оспівана в народних піснях рослина.Колись у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням Всесвіту, вогненної трійці: Сонця, Місяця і Зірок. Тому і назву свою має від давньої назви Сонця — «Коло». Зокрема, її вважають символом України. Її значна поширеність на теренах України, пов'язаність із родинно-побутовими, календарними обрядами (весілля, похорони, осінній обряд «похід на калину» та ін.) зумовили перехід із світу номінативної одиниці у світ художнього образу. Найбільше цей давній фольклорний образ виступає словом-символом як домінанта в асоціативному зв'язку калина — дівчина (мати), калина — Україна, калина — кров.

Домінує загальнопоширена спорідненість «калина — дівчина». Цю стійку асоціацію розглядали видатні фольклористи Микола Костомаров, О. Веселовський, Олександр Потебня. Багато народних легенд та казок складено про калину. Серед них такі відомі як «Калинова сопілка», «Калиновий міст», «Про Калинку і Килимку».Також калина вважалась «весільним деревом» і була обов'язковою учасницею весільного обряду. Гілками калини прикрашали столи, весільні короваї, дівочі вінки й гостинці.

D. – Галю! Ти чого це так розкашлялася?

– Та то в мене таке ускладнення після грипу. І антибіотики приймала, і стільки грошей вже витратила, а кашель все не проходить.

– А калину не пробувала?

_ Та що та калина, якщо навіть АЦЦ не допомагає.

– Даремно ти так. Пересип ягоди калини цукром, а потім пий сік. Побачиш: все, як рукою зніме.

Е. Було це дуже давно, коли на нашу землю хто тільки не нападав. Ось налетіли турки, з ними і греків чимало. Розлетілась тоді чутка, що головного воєводу поранено. Тому, хто його вилікує, обіцяли таку нагороду, яку загадає. Тоді прийшла в табір дівчина дуже красива і горда. Звалась вона Пелагея. Вона пообіцяла вилікувати грека, але якщо він більше не порти йде на нашу землю. Грек здивувався, що вона не хоче коштовностей, і забрав її в Грецію. У неї була сестра Калина. Прощаючись із сестрою, Пелагея сказала: „Твоїм ім'ям, сестро, назву рослину, яку найбільше люблю. Коли цвіте вона, то соловей прославляє її красу, а восени на ній горять дивні кетяги ягід, налитих ніби самою кров'ю щедрої нашої землі, ті, які повертають здоров'я людини. Буде вона зватися Калиною...

F.Червоні кетяги калиниГорять вогнями усіма.Без калини нема України,Без народу Вкраїни нема.

6. Read the texts, identify their styles and substyles.

1.Романенко О. В. Концепція людини в українській літературі 20-х рр.

ХХ ст. (на матеріалі прози Г. Михайличенка, М. Хвильового, М. Івченка,

В. Підмогильного). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних

наук за спеціальністю 10.01.01. – українська література. – Національний

педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, 2002.

Розвідка присвячена дослідженню художньої спадщини

Г. Михайличенка, М. Хвильового, М. Івченка, В. Підмогильного,

визначенню проблемно-стильових домінант української прози, які

зумовлюють особливості концепції людини доби Розстріляного

Відродження. У роботі запропоновано новий підхід до епосу 20-х років,

який трактується й аналізується як цілісний художній світ. Проаналізовано

важливі складові поетики прози доби Розстріляного Відродження:

асоціативні образи, психологізм як невіддільна складова мінливої психіки

героя, особливості художнього часу і простору новел, повістей, романів.

Епос 20-х років як неповторна та цілісна система визначає стрімку

еволюцію художньої концепції людини в творчості українських прозаїків:

від змалювання символічно-умовного характеру до роздвоєного, а згодом –

інтелектуального.

Основні результати дослідження апробовані в публікаціях і можуть

використовуватись в освітній практиці, наукових дослідженнях

української літератури 20-хрр. ХХ століття.

Ключові слова: художня концепція людини, характер героя,

психологізм, художній простір і час, образ людини, асоціація,

2. Які страшні слова, коли вони мовчать,

Коли вони зненацька причаїлись,

Коли не знаєш, з чого їх почать,

Бо всі слова були уже чиїмось.

Л.Костенко.

3.Всесвітній день комп'ютерної клавіатури займає в календарі два дні. Це 11 і 12 квітня кожного року. Такий цікавий факт пов'язаний з тим, що саме ці дні квітня є 101 та 102 днями року. Саме ці дві дати обрані світовою спільнотою IT, бо стандартна комп'ютерна клавіатура налічує 101 або 102 клавіші. Сучасні клавіатури частіше налічують 104 клавіші, однак стандарт - це так звана PC\AT клавіатура. Буквально за останні тридцять років комп'ютерна клавіатура зробила різкий скачок у своєму розвитку. На сьогодні існують сотні різних модифікацій клавіатур, що різняться за призначенням, функціональністю, ергономікою, дизайном та розкладками символів. Виділяються клавіатури для персональних комп'ютерів, для ноут- та нетбуків, для планшетів та смартфонів. арто відзначити спеціальні клавіатури для людей з обмеженими можливостями. Наприклад, клавіатура - «рукавичка» для глухих і сліпих, умовні ділянки якої відповідають за певні літери алфавіту та символи. Зовні цей пристрій мало нагадує клавіатуру. Цікава також звична оку клавіатура, але зі збільшеним розміром клавіш, адаптована для людей з сильним тремором (тремтінням) пальців. Розроблено також програмовані клавіатури. Цікаві та в певних ситуаціях корисні клавіатури оригінального пристрою та дизайну. Наприклад, клавіатура, яка закріплюються на зап'ясті. Або проекційна клавіатура, що являє собою оптичну проекцію на поверхню столу, наприклад. Або клавіатура з дисплеєм на місці кожної кнопки - картинка змінюється залежно від запущеної на комп'ютері програми. Позиціонуються також у продажу клавіатури для геймерів, наприклад, для фанатів популярних ігор, таких як World of Tanks, DotA, Counter Strike. Клавіатури з підсвічуванням роблять користування ними зручнішим. Яскраві клавіатури з веселими малюнками для дітей покликані робити спілкування дитини з комп'ютером ненав'язливим. Для безшумної роботи розроблена японська сенсорна клавіатура для комп'ютера No- Key- Keyboard. Клавіатури, що миються, та клавіатури з ультрафіолетовим опроміненням збережуть користувача від інфекцій. Створена навіть рожева «клавіатура для блондинок» зі спрощеними, а точніше, примітивними, але зате веселими підписами клавіш.

4.УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №675/2015

Про відзначення 25-ї річниці незалежності України

З нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України - знаменної події у багатовіковій історії національного державотворення, з метою її гідного відзначення у 2016 році, засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність, єднання суспільства у справі розбудови України як високорозвиненої європейської держави постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити у місячний строк Організаційний комітет з підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України (далі - Організаційний комітет), визначивши його співголовами Прем'єр-міністра України і Главу Адміністрації Президента України та залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань;

2) розробити у тримісячний строк з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та затвердити план заходів із відзначення 25-ї річниці незалежності України, передбачивши, зокрема:

а) проведення до Дня Державного Прапора України (23 серпня 2016 року) у місті Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України:

офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України;

тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких та інших заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України;

б) з нагоди Дня незалежності України:

проведення урочистостей у місті Києві за участю керівництва держави, представників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, громадськості, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства;

покладення квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

проведення для широкої аудиторії інформаційних, наукових, просвітницьких, культурних та інших заходів, присвячених історії здобуття Україною незалежності та 25-й річниці цієї знаменної події, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення, захисникам Батьківщини, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави, її європейський вибір;

організацію у навчальних, у тому числі дошкільних та позашкільних, закладах пізнавальних, ігрових, навчально-виховних, мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на формування у підростаючого покоління активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

забезпечення разом із Національним банком України виготовлення та випуску в обіг у встановленому порядку ювілейної монети на відзнаку 25-ї річниці незалежності України;

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 25-й річниці незалежності України, та здійснення спецпогашення поштової марки;

в) організацію урочистих, просвітницьких та інших тематичних заходів з нагоди 25-ї річниці референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України (1 грудня 1991 року);

3) ужити разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань соціального захисту осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, родин загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати надання державної підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України;

4) сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на консолідацію українського суспільства, розвиток міжрегіонального співробітництва, популяризацію України у світі, її культури, звичаїв і традицій;

5) забезпечити виконання плану заходів із відзначення 25-ї річниці незалежності України та вирішити в установленому порядку питання фінансування видатків на організацію та проведення зазначених заходів.

2. Запропонувати релігійним організаціям провести 24 серпня 2016 року молебні за Україну.

3. Міністерству освіти і науки України:

разом з Українським інститутом національної пам'яті забезпечити проведення завершального етапу конкурсу "Як зробити історію України цікавою для молоді" та нагородження переможців;

разом із Міністерством молоді та спорту України, обласними, Київською міською державними адміністраціями активізувати роботу, спрямовану на формування у молодіжному середовищі шанобливого ставлення до нинішніх захисників України, борців за її незалежність у XX столітті, поваги до державних символів України.

4. Міністерству закордонних справ України:

організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 25-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори;

забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із відзначення 25-ї річниці незалежності України за участю представників української громадськості за кордоном;

ужити разом з іншими центральними органами виконавчої влади додаткових заходів з метою донесення до міжнародної спільноти об'єктивної інформації про історичні події українського державотворення, а також про сучасні події, спрямовані на відстоювання незалежності і територіальної цілісності України, протидію агресії з боку Російської Федерації.

5. Міністерству інформаційної політики України разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади за участю Національної академії наук України забезпечити:

розроблення та впровадження інформаційних програм для державних засобів масової інформації про історію та сьогодення України, життя й діяльність видатних українців, історію державних символів України, а також створення тематичних анімаційних фільмів;

створення медійних проектів, спрямованих на утвердження позитивного іміджу України у світі як демократичної європейської держави, популяризацію української культури;

підготовку та розповсюдження тематичної соціальної реклами.

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки і відзначення 25-ї річниці незалежності України, підготовку циклів документальних фільмів, радіо-, телепередач, присвячених історії державотворення та боротьби за незалежність України, подіям в Україні під час Революції Гідності, подвигу учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів з нагоди 25-ї річниці незалежності України.

8. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України;

сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, діяльності громадських об'єднань, релігійних організацій, активістів, які надають підтримку особам, які втратили здоров'я і працездатність внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа;

сприяти реалізації ініціатив громадськості щодо проведення просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів патріотичного змісту, відповідних молодіжних акцій, розвитку міжрегіональних культурних обмінів;

уживати заходів із висвітлення інформації з історії українського державотворення, актуальних питань сучасного розвитку України;

забезпечити здійснення благоустрою населених пунктів, упорядкування об'єктів культурної спадщини, пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

9. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

грудня 2015 року

7.Choose the rightstatement.

1. Виділяють п’ять стилів польської мови.

2. Жанри наукового стилю: дисертація, монографія, наукова стаття.

3. Жанри розмовного стилю: казка, вірш.

4. Публіцистичний стиль – це мова художніх творів.

5. Виділяють п’ять стилів сучасної української літературної мови.

6. Лікар у своїй професійній діяльності використовує такі стилі мови: науковий, офіційно-діловий, розмовний.

7. Публіцистичний стиль – це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач.

8.  Жанри художнього стилю: вірш, комедія.

9.  Художній стиль – це мова художніх творів (поезії і прози).

10. Жанри художнього стилю: казка, вірш, комедія, драма.

11. Жанри публіцистичного стилю: стаття у журналі, газеті, виступ.

12. Виділяють п’ять стилів сучасної української літературної мови.

13. Виділяють п’ять стилів сучасної української літературної мови: науковий, офіційно-діловий, розмовний, художній, лікарський.

14.  Науковий стиль – це мова газет і журналів.

15. Виділяють п’ять стилів сучасної української літературної мови: науковий, офіційно-діловий, розмовний, художній, публіцистичний.

16. Автобіографія – це документ.

17. Резюме – це документ.

18. Оголошення – це не документ.

Literature

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів:

Світ, 2003. – С. 5 – 52.

2. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. посібник. – К.: МАУП,

2002. – С. 22 – 29.

3. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.: ВЧУ

«Академія», 2005. – С. 54 – 120.

4. Климова К.Я., Романюк П.Ф. Практична стилістика сучасної

української мови: навч. посібник для студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів

акредитації та викладачів-словесників закладів освіти. – Житомир: Вид-

во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 4 – 11.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.:

Вища шк., 1987. – С. 5 – 14.

6.Мацько Л. І. Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – С. 40 – 74.

7. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К.: ЦНЛ, 2009. – 390 с.

8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь,

1992. – С. 3 – 19.

9. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

10. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища

шк., 1994. – С. 3 – 13.

11. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. акад. І.К.

Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 5 – 55.

12. Шевчук С .В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – С. 532 – 597.

Practice class 5. Scientific Styles and its Means in Professional Communication. Forms of Elaboration of Scientific Text.

Plan

1. Lexical, grammatical, syntactical features of the scientific style.

2.Thesubstylesofthescientificstyle.

3. The rules of writing the scientific texts.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Complete the table«Мовніособливостінауковогостилю»:

Мовний рівень Мовні особливості Приклади

Лексичний рівень    

Морфологічний рівень    

Синтаксичний рівень    

Choose from the list of words words, typical for the scientific text:

Аберація, цукерочка, курвиметр, розвихрений, дурницімолоти, сонцесяйний,екологічниймоніторинг, екологіядуші, запалитисерцявогонь, високенебо, відсотоквідхилення, експеримент, душпастир, Попоїсти, протокол, ринковаекономіка, хатина, морфологія, гепнути, статистичнийаналіз, п’ятаминакивати, пектираків, біосфера, гомеостаз, нішадляодягу, екологічнаніша, барометр-анероїд, сріблястийгвинтокрил, вертоліт.

4.Find normative words and word combinations to the highlighted non-normative, which are used in the scientific text:

Відзив, в залежності, заключення, висновки по викладеному, відмітити, в деякій мірі, в кінці кінців, для наглядності, добавити, доказувати, досвід по розробці, задіяти, константувати, між тим, примірний, при наявності, приступати (до чого), навик, мова йде про, намітити, перечислити, підготовити, не дивлячись на, направляти, область виробництва, оточуюче середовище, по крайній мірі, поступати, пред'явити, при виробленні, признавати, приймати до уваги, приміняти, при таких умовах, рішити проблему, рахувати що, протирічити.

5. Prepare materials for the professional dictionary (25-30 terms).

6.Read the texts of the scientific style, identify their substyles, basic features and language tools.

І. Улітку 1867 р. одинадцятирічна донька фермера-бура Джекобса проколола підошву своєї туфельки, наступивши на… алмаз. У 1871 р. було знайдено «голубу землю», що містила алмази. Незабаром в цей район посунула ціла армія алмазошукачів. Почався кривавий «алмазний бум»… Алмаз –– найтвердіший мінерал на Землі. За 10-бальною шкалою Мооса, за допомогою якої визначають відносну твердість мінералів, вважають твердість кварцу –– 7, топазу –– 8, корунду –– 9, алмазу –– 10. Фактично ж абсолютна твердість алмазу в 1000 разів більша, ніж у кварцу, і в 150 разів більша, ніж у корунду. Однак оскільки твердість його дещо відмінна в різних напрямах, то вдається обробляти (огранювати, шліфувати, полірувати) алмази алмазними-таки різцями й пудрою. Хоча є зразки, які абсолютно не піддаються обробці: вони так і зберігаються необробленими. До речі, саме слово «алмаз» походить від грецького «адамас», що в перекладі означає «непереможний», «незламний», «неподоланний». Згодом слово «адамас» у романо-германських мовах було трансформовано в «адамант», «демант», «діамант». Висока твердість алмазу поєднується з високим опором до стирання і механічною міцністю, стійкістю супроти хімічних реагентів: кислоти й луги на алмаз не діють. Усі ці властивості пов’язані з тим, що алмаз –– найчистіший вуглець з особливою кристалічною структурою. В нього найбільш щільна «упаковка» атомів вуглецю,на відміну, наприклад, від графіту –– одного із найм’якіших у світі кристалів, також вуглецю, але з набагато менш щільною кристалічною будовою.

В. Д. Войлошников, М. В. Войлошников

ІІ. Алмаз –– найтвердіший мінерал, кристалічна форма чистого вуглецю з унікальними властивостями прозорості, твердості, пружності, стійкості до агресивних середовищ. За фізико-механічними властивостями алмаз –– унікальний матеріал. Ковалентний зв’язок і питома вага атомів (3,51г/см 3) зумовлюють найвизначніші серед відомих матеріалів механічні властивості алмазів (модуль Юнга 1000 Гпа/м 2 ). Алмаз –– типовий діелектрик (питомий опір вище 10 10 Ом/см), при насиченні атомами азоту (глибокий донор) або бору (акцептор) стає напівпровідником. Теплопровідність алмазу при кімнатній температурі у 2––5 разів вища, ніж міді та срібла. У найчистіших алмазах ювелірної якості вміст домішок парамагнітного азоту складає 10 16 ––10 17 атомів/см 3. Домішки і структурні дефекти зумовлюють забарвлення кристалів алмазу. Найкращі, якісні алмази –– безбарвні, прозорі («чистої води»). Відомі також алмази жовті, зелені, коричневі, червонуваті, чорні та ін. Розрізняють алмази природні та синтетичні.

М. В. Новиков

ІІІ. Мінерали і гірські породи. Земна кора неоднорідна. Вона складається з різноманітних мінералів –– однорідних за своїми властивостями природних утворів, кожен з яких у своєму складі має лише одну речовину. Найпоширенішими на Землі мінералами є польові шпати, слюди, кварц. Найміцніший серед мінералів –– алмаз. Мінерали бувають і їстівними, як-от сіль. Є серед них і небезпечні, наприклад сірка, що входить до складу пороху. Наука стверджує !!! Мінерали «живі». Мінерали, на думку деяких учених, наділені життєвою енергією. Каміння народжується,живе, хворіє, втрачає свою силу і вмирає, якщо його не берегти. Не є винятком і коштовні камені, кристали яких здатні накопичувати, зберігати і випромінюва-ти накопичену енергію Космосу. Невидиме випромінювання мінералів може благотворно впливати на людину так само, як і людина на них. У природі різні мінерали здебільшого поєднуються і утворюють гірські породи. Інколи гірські породи складаються лише з одного мінералу. Наприклад, вапняк містить лише мінерал кальцит. Усі мінерали і гірські породи, які використовує для своїх потреб людина, називають корисними копалинами. Залежно від госпо-дарського призначення розрізняють рудні і нерудні копалини. З рудних корисних копалин (залізна, марганцева, алюмінієва руда тощо) видобувають різні метали. Нерудні корисні копалини вико-ристовуються як паливо (нафта, газ, вугілля, торф, горючі сланці), будівельні матеріали (вапняк, граніт, глина, пісок), хімічну сировину (кухонна сіль, сірка, фосфорити).

В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова

Literature

Власенко Л. А. Фахова українська мова : Навч.посібник / Л. А. Власенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. – К. : Центр учбової літ., 2008. – С.10-33.

2. Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. Мацько, Л. В. Кравець. –К.: ВЦ «Академія», 2007. –С.40-75.

3. Семеног О. М. Культура наукової української мови: Навч.посібник / О. М. Семеног. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2010. –С.62-99.

4. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод.посіб. / Ю. П. Сурмін. – К. : НАДУ,2008. – 184 с.

5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2012. –С.534-536.

Practice class 6. Design of Scientific Results in the Form of Scientific Works

Plan

1. Design of Scientific Results as an important part of the research activities.

2. An oral report and scientific literature as kinds of the scientific text.

3. Types of scientific literature.

4. Requirements for the abstracts.

5. Structure of the scientific articles.

6. Rules of writing a bachelor's paper and a master dissertation.

7. Bibliography.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Write the thesis to the proposed text. Identify the words of foreign originin the text and explain their meaning. Find Ukrainian equivalents to the words of foreign origin

Поширення наукової інформації у Всесвітній мережі Інтернет відбувається різними шляхами, зокрема, за допомоги розміщення на веб-сайтах наукових текстів – статей і анотацій Електронні статті, розташовані на персональних веб-сторінках лінгвістів, містять констатації, твердження та припущення наукових розвідок. За змістом і побудовою вони практично не відрізняються віданалогічних зразків цього жанру, репрезентованих у сучасних друкованих виданнях. Досить часто на веб-сторінках поряд із електронними статтями представлено й електронні анотації Анотацію визначають як форму короткого викладу змісту книжок, статей тощо, іншими словами, анотації є самостійнимитекстами, які утворені в результаті згортання основного тексту.

Основноюметою електронних анотацій є передавання адресатові попередніх уявлень про незнайому публікацію й тим самим надання допомоги в пошуку необхідної інформації. Такі тексти спрямовані на повідомлення нової наукової інформації й насичені термінологічними сполученнями. Електронні анотації мають клішовану композиційну структуру. Вони обмежуються назвою тематики або основної проблематики тексту-першоджерела та повідомляють відомості загального характеру. Тематичний зміст анотацій визначений завданнями викладу основних аспектів вихідного наукового тексту й складається з опису проблематики тексту-першоджерела та короткої характеристики дослідженого матеріалу. (За С. Данилюк).

3. Writeanannotationto«Словник екологічних термінів до курсу «Основи екології».

4. Write an answer to the question «What does the thesis differ from the abstract?»

5. Choose a correct answer:

А. Реферат – це:

а) наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення низки публікацій;

б) службовий документ, в якому викладені настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних або фізичних осіб;

в) перелік правил, які регулюють основи організації та діяльності установ

Б. Науковий стиль має такі сфери поширення:

а) усне повсякденне спілкування в побуті, транспорті, на виробництві;

б) наука, техніка, освіта;

в) офіційно-ділові стосунки, спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті.

6. Make a title page to an

Abstract

(as required) on the theme «Текст як форма існування наукового знання».

Literature

1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.: ВЧУ «Академія», 2005. – С. 54 – 120.

2.Мацько Л. І. Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – С. 40 – 74.

3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К.: ЦНЛ, 2009. – 390 с.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь,

1992. – С. 3 – 19.

5. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

6. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. акад. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 5 – 55.

7.Шевчук С .В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – С. 532 – 597.

Practice class 7. Public Speech as a Means of Communication

Plan

1. Public Speech is an important means of oral communication.

2.Main aspects of speech correctness.

3. Types of public speech.

4. Non-verbal Communication.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Using theoretical knowledge, make a «code of an orator».

Read the text. Express your thoughts about the role of non-verbal communication.

А.Немає, мабуть, нанашійЗемліспільноти, якабнезверталаувагинаспосібведеннярозмови, ненадавалазначенняусмішці, помаховіруки, байдужесприймалалагіднийчинасупленийвиразобличчя, нерозрізнялазацікавленогозневажливогоачиворожогопогляду, невловлювалабнайрізноманітнішівідтінкивінтонації. Вербальні (словесні) йневербальні(жести, міміка, поза, хода, покашлювання, погляд, інтонаціятощо) засобитісновзаємодіють, доповнюютьтапідсилюютьоднеодногопідчасспілкування. Уважно поспостерігаймо хіба мало виникає ситуацій, коли розмова відбувається без слів? Про одну із них, наприклад, говориться в староарабській поезії «За мій язик говорить зір мій»:

(Переклад І Франка)

Отак наші очі і брови

Нам служать замість розмов,

Ми не промовляємо ні слова

Сама лиш говорить любов

Сьогодні виокремилися науки,якіцим займаються (кінетика,проксеміката ін), організовані спеціальні лабораторії, кафедри. Дослідники виявили величезну кількість невербальних сигналів ідійшли цікавих висновків. Кільказних– у людини «говорить» усе: усмішка, погляд, порухи голови,брів,рухирук, положенняніг,поза, інтонація, манера ходити,стояти тощо, очевидно,все це треба вміти «читати», розрізняти випадковевідсуттєвого, природневіднатренованого. Моватіладуже часто дає правдивішу інформацію,ніжмоваслів, важливо пізнати національні особливості «граматики» мовитіла. Дослідники стверджують, що частота жестикуляції залежить насампередвід національної належностіі– зрозуміло – відзагальної культури людини. Цікавим, наприклад, є висновок англійського психолога Майкла Арджайла. Підчас своєї навколосвітньої мандрівкивінз'ясував, що в середньому протягом годинної розмовивінвикористовує жестикуляцію один раз, італієць – 80, француз – 120, а мексиканець – 180 разів. Українці сьогодні поки щоне стали об'єктом таких спостережень, хоч у записах мандрівників минулихепох, у художніх творах, у працях культурологів є ряд цінних думок. Алепам'ятаймо, що невербальне спілкування також створює відповідний образ.

(За О. Сербенська).

Б.Про вигляд оратора

Хто відчуває, й відчує сильно, того обличчя є дзеркалом душі. Звідси виходить, що мова обличчя завжди була визнана найточнішим тлумачем почуваньдушевних. Часто один погляд, одне опускання брови говорить більшеніжусіслова оратора, а томувінповинен вважати найістотнішою частиноюсвого мистецтва-вміння налаштувати обличчя відповідно до мовлення, а особливоочі –органдушінастільки сильний, наскільки й виразний, якімова, – повинні прямувати за всіма його рухами й передавати слухачам почування серця.

Найпрекраснішапромова стає мертвою, коли не оживлюєтьсяйобличчя. Щасливий той, кому природа подарувала гнучкий, сильний, чистийідзвінкий голос. Древні мудреці настільки поважали це обдаровання, що винайшли науку робити його приємним. Часті вправи, напруження грудейісмакдо музики можуть доповнити або приховати недоліки природи. Хто має справу з людьми, той повинен мислити добре, а говорити краще. Роздумуючи про вигляд оратора загалом, ми відкрили істинний початокрухів руки й побачили зв'язок, який існуєміжними та словом. Ми переконані, що рука доповнює думки,якіне можна висловити,й,відповідно, рух її. Тоділише потрібен, коли оратор більше відчуває,ніжможе сказати, колисерце його зігріте пристрастю, коли мовлення не встигає за швидкістю йогопочуттів. Звідси можна вивести важливе правило, що рукатодітільки повинна діяти, колисліддоповнювати поняття.

(М. Сперанський).

4.Readthetext, write down in two columns gender communication features.

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тотальність великою мірою залежать від гендерних і комунікативних статусів учасників спілкування.

Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою, комунікативна поведінка жінок часто експресивна, надто емоційна, не завжди послідовна. Українські жінки значно краще аналізують емоції, настрій людини за мімікою і виразом обличчя, ніж чоловіки. Вони здатні розрізняти не менше десяти емоційних станів співрозмовника: сором, страх, відразу тощо. Чоловіки ж переважно зауважують один стан - антипатію. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову, а чоловіки контролюють і спрямовують її, виявляючи зацікавленість (тоді підтакують) або ж бажаючи змінити тему (тоді промовисто мовчать). Жінки в двічі частіше вживають умовну форму, а в п'ять разів - слова, що виражають оцінку повідомлюваного (напевно, очевидно, можливо, сподіваюся, слід гадати, безперечно тощо). Мовленню жінок властиві часті застереження, докладні пояснення, вибачення, незавершеність початих думок.

У зорових контактах теж спостерігається певна відмінність між статями: жінки зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника, чоловіки прямого погляду уникають.

Гендерні особливості спілкування виразно виявляються у компліментах, які традиційно адресують чоловіки жінкам.

(За М. Стахів).

Express your thoughts about:«Стипендіяякоплатапрацістудента».

Make a dialogue on the theme: «2 стипедійніфондидлястудентів: заіпроти».

Discuss the question: «Студентськістипендії: «дірка» вбюджетічивинагородазанавчання?»

Literature

Мацько Л. І. Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. К: ВЦ «Академія», 2007.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.

Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – 696 с.

Practice class 8. Culture of Written Business Communication

Plan

Notion of a document.

Classification of documents.

National standard of Ukraine.

Requirements to contents and location of details.

Requirements to document blank forms.

Page setup.

Requirements to document text.

Tasks and exercises

Prepare for the theoretical questions in accordancewith the plan.

Read the text. Determine which type of a document it is according to: 1) origin; 2) creation; 3) purpose; 4) name.

Міністерство освіти і науки України

Одеський педагогічний університет

вул..М.Рильського,6,м.Одеса, тел. 54-02-13 02.03.2010.

Про виготовлення бланків

індивідуальних планів

роботи викладачів

м. Одеса, 65011

вул. Польова, 10

Друкарні видавництва «Освіта»

Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом II кварталу 2010 року. Оплату гарантуємо.

Ректор університету(підпис)В. В. Могилко

Головний бухгалтер(підпис)К. Л. Лук'янчук

Readthetext. Name the main details of this document.

Голові

Профспілкового комітету

Вінницької середньої школи № 2

учителя української мови і літератури

Сніжок Л. В.,

яка проживає за адресою:

вул. Б. Грінченка, буд. ЗО, кв. 5,м. Вінниця

Заява

Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період моєї відпустки (серпень, 2009 р.).

До заяви додаю довідку з лікувального закладу про необхідність лікування серцево-судинного захворювання.

17.04.2013Підпис

4. Correct the mistakes in the “Addressee” detail. Write the correct options.

1. Декану факультету іноземної філології Гончаров B.I.

2. Міністерству освіти і науки України.

3. Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова академік АПН України проф. Андрущенко В.П.

4. Генеральні директори виробничих об'єднань, директори підприємстві керівники організацій.

5. Міністерство юстиції України Управління справами Головний спеціаліст Левчук З. М.

5. Execute the signature detail correctly.

1. Директор інституту Кудін А.П. (підпис).

2. Сергієчко М.К. Директор зош № 186 (підпис).

3. (підпис) Головний бухгалтер О. Васильченко.

6. Explain the meaning of the words below using the Foreign Words Dictionary (Словник іншомовних слів):

Абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловодство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.

7.Executethefollowingdetailsinwriting:

«Назва організації вищого рівня», «Назва вищого навчального закладу», (whereyoustudy), «Довідкові дані про вищий навчальний заклад».

8. Correctthemistakesinthesignaturedetailexecution.

1.(Підпис) голова Державного комітету архівів України Дмитрійчук І.

2.Секретар Р. М. Петрик (підпис).

3. Антипенко В. С. голова колегії (підпис).

4. Костенко А. П., Гетьман О. П., Петренко В. В., члени комісії Кудько В.П. голова комісії (підпис).

9.Write the date in figures. Explain which day a document is dated with.

Десятого грудня дві тисячі третього року, першого липня тисяча дев'ятсот вісімдесят шостого року, двадцять третього вересня двохтисячного року, сьомого січня дві тисячі четвертого року, дев'ятого лютого дві тисячі дев'ятого року, сьомого вересня дві тисячі десятого року.

Literature

1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html2. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 624 с.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. – 352 с.

4. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

Похожие работы:

«Б. А. Тимощук Древнерусские города Северной Буковины  OCR по Б. А. Тимощук. Древнерусские города Северной Буковины. // Древнерусские города. Отв. ред. В. В. Седов. — М:. Наука, 1981. Стр. 116—136Деление на страницы сохранено. Номера страниц проставлены внизу страницы. (Как и в книге) OCR и подготовку к...»

«Лекция Начало европеизации русской культуры (XVII в.). Феномен старообрядчества На предыдущих занятиях шла речь о церковном характере русской культуры. Все составляющие культуры были религиозными по своему характеру. Если живопись, т...»

«Тема уроку: Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. Мета уроку:організувати діяльність учнів з вивчення будови, принципу дії та призначення трансформатора, ознайомити учнів із с...»

«Кажарновіч Марыны 5 курс, 2 група План-канспект урока па беларускай мове Клас. 11 Тып урока. Урок засваення новых ведаў Тэма. Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Фанетычныя законы. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Мэта. Узгадаць асноўныя звесткі пра фанетыку як раздзел мовазнаўства і гук як...»

«05.09.2013  Лекция №1 Открытые данные: введение Часть 1 Иван БегтинЯ вначале скажу краткое вступительное слово о том, кто мы, что мы, как это началось, и о чем будет сегодняшняя лекция. Мы, то есть некоммерческое партнерство "Информационная культура", при поддержке Открытого Правительства и, отчасти по его инициативе, мы открываем "Школу открыт...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФНОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра физического воспитанияРАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУНОВОСИБИРСК 2012 Рабочая программа курса "Физическая культура" переработана и д...»

«Тест-опросник на профориентацию. Методика Йовайши: Сфера профессиональных предпочтений учащихся.Инструкция: Укажите, к какому из двух ответов на вопрос вы отдаете предпочтение. Напишите ответ рядом с выбранным вариантом. Некоторые вопросы могут показаться вам одинаково интересными, в таком...»

«ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 25 января 2017 г. № 1/17)ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" (МОДУЛЬ 4 "ГАНДБОЛ")ДЛЯ ОБРАЗО...»

«Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского района" Библиотечный вестник Информационно-аналитический ежеквартальник1 квартал 2015 года Кричев 2015 Библиотечный вестник: информацио...»

«Государственный Флаг Республики Казахстан Флаг – это один из главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность. Термин "флаг" происходит от нидерландского слова "vlag". Флаг – это прикрепленное к древку или шнуру полотнище установленных размеров и цветов, обычно с изображе...»

«Культура: ячмень яровой Сорт: Илек 36 Авторы: Цыганков В.И., Цыганков И.Г., Тулеуов А.С., Цыганкова М.Ю., Сариев Б.С. Оригинатор: ТОО "Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция", ТОО "Казахский научно-исследовательский институт земледелие и рас...»

«Проект по патриотическому воспитанию детей Русские народные подвижные игрыВыполнила: Руководитель физического воспитания Савиных В.И. п. ВоротынецАктуальность темы: Русские народные подвижные игры должны стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом порождающим личность. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и м...»

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 5 КЛАСС Пояснительная записка Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обще...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.