WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Дата: Дата: Українська мова (4 години на тиждень) авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Прищепа О., Пономарьова К., Мартиненко В. підр. М.А.БілецькаМ.С.Вашуленко «Рідна мова», Київ ...»

Погоджено. Затверджено.

Заступник директора: Директор школи:

Дата: Дата:

Українська мова

(4 години на тиждень)

авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Прищепа О., Пономарьова К., Мартиненко В.

підр. М.А.БілецькаМ.С.Вашуленко «Рідна мова», Київ «Освіта», 2 клас, 2010 р.

Всього годин:64

РЗМ: 8

Перевірні роботи: 6

Тематичний бал : 3

№ з/п Зміст навчального матеріалу

Дата

з/п Дата фактич-наПримітки

1. Закріплення знань і вмінь, здобутих у першому класі

(8 год)

Звуки і букви української мови. Малі та великі літери. 03.09 2. Алфавіт. Алфавітні назви літер. 04.09 3. Голосні та приголосні звуки. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків. 05.09 4. Склад. Складотворча роль голосних звуків. 06.09 5. Перенесення частини слів з рядка в рядок по складах. Правила перенесення слів зі збігом двох та кількох приголосних звуків. 10.09 6. Правила перенесення частини слів з літерами й та ь у середині слова. 11.09 7. Закріплення знань про слово,речення. Окреме написання слів у реченні. 12.09 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 1)

Складання і записування підписів під серією малюнків(назв малюнків), які можуть слугувати планом розповіді. 13.09 9. Списування слів, речень, частин тексту з друкованого шрифту за підручником. 17.09 10. Мова і мовлення (9 год.)

Уявлення про мову,як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними та немовними знаками.

18.09 11. Українська мова і споріднені з нею мови. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених словах. 19.09 12. Старі і нові слова в мові. Поповнення мови новими словами. 20.09 13. Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. 24.09 14. Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. 25.09 15. Практичне ознайомлення зі словами- звертаннями. 26.09 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 2)

Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка. 27.09 17. Слова ввічливості. Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування. 01.10 18. Узагальнення знань та умінь учнів за темою «Мова і мовлення ».

Перевірна робота (мовна тема 1) 02.10 19. Текст (7 год.)

Аналіз перевірної роботи. Заголовок тексту. 03.10 20. Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту. 04.10 21. Спостереження за побудовою тексту: речення-зачин, у якому повідомляється, про що йтиметься в тексті;основна частина, в якій викладено зміст висловлювання;речення-кінцівка, яке свідчить про те, що висловлювання завершено. 08.10 22. Спостереження за роллю абзаців у тексті. 09.10 23. Дотримання абзаців,які відповідають трьом основним частинам висловлювання(зачин - основна частина - кінцівка). 10.10 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 3)

Побудова і записування речень, що передають вид вікна з класу. 11.10 25. Спостереження за використанням слів(він, вона, вони, цей,ця,це,ці, тоді, після того)для зв’язку речень у тексті.Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням та ті, що були вжиті раніше. Тематичний бал № 1. 15.10 26. Речення (16 год.)

Зміст та завершене інтонаційне оформлення речення. 16.10 27. Речення у яких є повідомлення, запитання, прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень. 17.10 28. Розділові знаки у кінці речення(.?!)велика літера у першому слові речення. 18.10 29. Розділові знаки у кінці речення(.?!)велика літера у першому слові речення. 22.10 30. Інтонація речень, різних за метою висловлення. 23.10 31. Інтонація речень, різних за метою висловлення. 24.10 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 4)

Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень; вилучення речення, що не відповідає темі. 25.10 33. Поширення речення за питаннями. поданими вчителем. 05.11 34. Об’єднання двох простих речень в одне складне - за зразком, без використання термінів. 06.11 35. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а,і. 07.11 36. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а,і. 08.11 37. Розуміння змісту речення. Перевірна робота. Діалог. 12.11 38. Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами. 13.11 39. Розуміння змісту речення. Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами. 14.11 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 5)

Добір до тексту заголовка; удосконалення тексту із часто повторюваними словами. 15.11 41. Контрольне списування. Тематичний бал № 2. 19.11 42. Слово. (36 год.)

Аналіз перевірної роботи. Слова, що означають назви предметів.. складання речень. Вимова та правопис слів предмет, портфель. 20.11 43. Розпізнавання іменників за питаннями хто ? що? Складання речень. Вимова та правопис слова лисеня. 21.11 44. Групування предметів за груповими та видовими ознаками. Складання речень. Вимова та правопис слова диван. 22.11 45. Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини ( без вживання термінів). Вимова та правопис слів ясен, календар. 26.11 46. Змінювання іменників за зразком «один - багато». Редагування тексту. Вимова та правопис слів черевики, шістнадцять. 27.11 47. Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання. Вимова та правопис слів театр, ковдра, одіяло та днів тижня. 28.11 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 6)

Робота з деформованим текстом. Записування поновленого тексту. 29.11 49. Велика буква в іменах, по – батькові та прізвищах людей. Вимова та правопис словачерговий. 03.12 50. Доповнення діалогу. Складання усної розповіді за серією малюнків. Закріплення вміння правильного запису імені, по - батькові та прізвища людей. 04.12 51. Велика буква у кличках тварин. Складання опису тварин. 05.12 52. Велика буква у назвах сіл, міст, вулиць, річок. Навчальний діалог. Вимова та правопис слова вулиця. 06.12 53. Закріплення правил написання іменників з великої букви. 10.12 54. Повторення матеріалу за темою «Слова, що означають назви предметів ». Вимова та правопис слова метро. 11.12 55. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слово. Іменник».

Перевірна робота. (мовна тема 2) 12.12 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 7)

Читання, обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах; формування умінь бачити позитивне у роботі, давати поради щодо її опрацювання, уміння вдосконалювати написане.

13.12 57. Слова, що означають ознаки предметів. Роль прикметника у мовленні. Вимова та правопис слова ознака. 17.12 58. Зв'язок прикметника з іменником у реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова та правопис слова ґудзик. 18.12 59. Змінювання прикметників з іменниками за зразком « один – багато». Вимова та правопис слова іній. 19.12 60. Перевірна робота. Аудіювання. 20.12 61. Закріплення знань про прикметник. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом. 24.12 62. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок. Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання. Запитання для повторення. 25.12 63. Перевірна робота. Диктант. 26.12 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 8)

Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень; вилучення речення, що не відповідає темі. Тематичний бал № 3. 27.12

Похожие работы:

«территориальный этап Всероссийского конкурса сочиненийИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ возрастная группа 10-11 классы № Ф.И.О. участника ОО класс тематическое направление тема жанр итоговый балл рейтинг место 1 Чалынин...»

«БЕЛОРУССКИЙ ТАНЕЦ (VIII класс) Программа учебного предмета, содержание которого направлено на развитие способностей учащихся в области хореографического искусства Минск 2015Составители: Андрачик А. А., преподаватель специальных дисциплин учреждения образования "Белорусская г...»

«Утвержден распоряжением контрольно-счетной палаты Сахалинской области от "8"_августа_2016 № 01-02/36 ОТЧЕТО РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "Проверка использования средств областного бюджета Сахалинской области, направленных...»

«Предмет. Українська мова. Навчання грамоти. Тема: Складаємо речення.Мета: 1.Формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися – прийняття мети, добір засобів для її досягнення; співпрацювати в парі; загальнокультурної компетентності – розвиток мовленнєвих здібностей та н...»

«Водяно – Лоринська ЗОШ І – ІІ ст. Єланецький район Миколаївська область 2014р.Керівники пошукової групи: Лупенко К.В. – директор школи, Ванкевич О.С. – керівник шкільного краєзнавчого музею "Берегиня", Добролежа А.О. – керівник народознавчого гуртка "Народні стежинки";Консультанти: Раковці Я.В. – вчитель початкових класів,-1...»

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ имени А. В. НЕЖДАНОВОЙ Факультет высшей квалификацииДОВГОПОЛАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНАРИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ЮГЕ УКРАИНЫ: МУЗЫКАЛЬНЫЙ АСПЕКТМАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Шатова И. А. Рецензент – доктор и...»

«Рабочая программа Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс Пояснительная записка  Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса " Основы духовно-нравственной культуры народов России" ав...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 3 декабря 2014 г. N 35077МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 18 ноября 2014 г. N 452ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРАВ ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального зако...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.