WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Працюючи над виховною проблемою школи на 2012-2013 навчальний рік: «Формування комунікативних компетенцій учнів засобами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в ...»

Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік

Протягом 2012-2013 навчального року виховну роботу школи було організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Національною програмою виховання (1-11 кл.), обласною «Програмою розвитку освіти міста Кіровограда на 2011-2015 роки», Концепцією виховної роботи школи та Програмою розвитку школи

Працюючи над виховною проблемою школи на 2012-2013 навчальний рік: «Формування комунікативних компетенцій учнів засобами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в умовах компетентісно-зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі» вирішувались наступні завдання:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального

та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного

громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та

комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у

позаурочній діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного

здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовищата інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Завдання плану роботи школи виконано. Зазначені завдання вирішувались завдяки:

роботі з реалізації цільових програм: «Програма розвитку освіти міста Кіровограда», «Школа проти СНІДу», елементів програми «Рівний – рівному»;

навчанню в різноманітних гуртках, секціях, об'єднаннях за інтересами;

створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість пробувати, вибирати і приймати самостійні рішення;

усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм виховання є особистість випускника;

співпраці з громадськими організаціями.

Виховну робота школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано. За 2012-2013 навчальний рік були проведено наступні місячники і тижні: Місячник «Обережно, діти на дорозі», Місячник української писемності та мови, Місячник безпеки під час використання газу у побуті, Місячник морально – правового виховання, Місячник екологічного виховання; Тиждень безпеки «Твій друг-безпечний рух», Олімпійський Тиждень, Тиждень бібліотеки, Тиждень безпеки «Вогонь-не іграшка!», Тиждень «Профілактики шкідливих звичок», Тиждень «Права», Тиждень «Ми проти насильства», Тиждень «Толерантності», Тиждень безпеки життєдіяльності «Твоє життя - твій вибір!», Шевченківський Тиждень, Тиждень початкової школи, Тижні фізики та астрономії, Тиждень охорони праці, Тиждень безпеки «Наша безпека - у наших руках!», Тижні патріотичного виховання, естетичного та трудового виховання.

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішного виховного процесу. Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Планування ведеться за такими розділами: основні виховні заходи, індивідуальна робота з дітьми, охорона життя і здоров'я, робота з батьками.

Методичним супроводженням виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при директорі, нарадах при заступнику директора з виховної роботи, науково-методичних конференціях, педагогічних читаннях.

Виховна проблема методичного об'єднання класних керівників: «Формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу» дозволяла грамотно вирішити проблему школи.

Основними напрямками виховної роботи були:

1. Системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне

оновлення його змісту, залучення учасників навчально-виховного процесу до розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей якісна реалізація; національного виховання особистості;

2. Досягнення ефективності роботи щодо координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості;

3. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів,виховання національної свідомості і самосвідомості.

4. Виховання і розвиток потреби у здоровому способу життя; збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

З метою реалізації виховної проблеми школи було проведено круглий стіл на тему: «Впровадження інформаційно-комунікативних та комунікаційних навичок у виховній роботі», педагогічна рада за темою: «Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації».

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів (керівник – Бонк А.В.), головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення умов щодо збереження здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Бездоганно планують та ведуть документацію з виховної роботи класні керівники Бонк А.В.(9-Б), Подоляк Т.В.(11-В), Усачова А.О.(11-Б), Ворона Н.М.(11-А), Чижик Г.І.(9-А).

Групові форми та інтерактивні методи роботи практикують Пилипищина Н.М.(8-А), Рацул В.О.(8-Б), Фоменко Е.А.(7-В), Іванець І.А.(7-Б), Олалейє О.В.(9-В), Волкова А.Д.(10-Б), Наумова О.С.(6-А).

Індивідуальну роботу з учнями своїх класів застосовують Волошина Т.В.(5-Б), Бірюкова О. С. (5-А), Ворона К. С. (5-В), Цибульська Н.А.(6-Б), Герасименко В.І.(6-В), Нагорна В.В.(7-А).

Протягом навчального року класні керівники Цибульська Н.А., Іванець І. А., Фоменко Е. А., Бонк А.В., Ворона К. С., Герасименко В. І. з метою організації повноцінного дозвілля учнів організували і провели екскурсії до м. Чигирин, м. Полтава, м. Миколаїв, м. Розсошенці, м. Комсомольск, м. Умань, селище Розумівка, хутір «Надія».

За результатами моніторингу активності класних колективів у шкільному житті найактивнішими визнані класи:11-В, 11-Б, 10-Б, 9-Б, 11-А.

Активну участь в виховній роботі школи приймали вчителі та вихователі початкової школи (керівник методичного об’єднання - Басиста А.Л.). В цьому навчальному році класними керівниками проведено: інструктивно – методичний семінар, семінар – практикум та засідання круглого столу з теми: «Самоврядування в початковій школі», панораму творчості «Фізкультурно-оздоровча робота в групі продовженого дня», круглий стіл «Особливості роботи в групі продовженого дня», акмеперегони «До вершин майстерності». Їх вихованці приймали участь у всіх шкільних заходах та конкурсах. У квітні 3013 року пройшов Тиждень початкової школи. Змістовно і цікаво пройшли конкурси «Цікаве перетворення повітряної кульки», «Юний легоконструктор», виставка родинної творчості, фото колажі «Ми мандруємо Україною», «Наші найменші друзі», колективні творчі справи всієї початкової школи «Цікава країна Математика», «Екологічна навколосвітка», виставки малюнків до казок В.О.Сухомлинського, «Природа потребує допомоги», відгадування загадок, ребусів, кросвордів, інсценізація казок В.О.Сухомлинського, завершився Тиждень святом «Життя людини починається з родини».

Вчителі початкової школі проводили відкриті класні години для паралелі класів за темами:

- правила дорожнього руху (паралель 1–х класів, класний керівник: Ярова С.А.);

- «Вогонь–друг, вогонь–ворог» (паралель 2–х класів, класний керівник: Тихонова О.А.);

- «Шкідливі звички» (паралель 3–х класів, класний керівник: Погребняк Л.М.).

Вчителями початкової школи проведено:

семінар-практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації, та виховний захід «Природа – наш дім, а ми – господарі в нім» (класні керівники: Кучеренко Л.І., Войченко І.В., Ярова Н.В., Басиста А.Л.);

свято Першокласника (класні керівники: Іващенко Л.А., Шмундир І.О., Ярова С.А.);

родинне свято «Життя людини починається з родини» (класні керівники: Горщак Л.О., Тихонова О.А., Погребняк Л.М.);

свято «Ми діти твої, Україно!» (класні керівники: Кизилова Н.М., Гуменюк Т.Л., Волощенко І.І.);

екологічне свято «Природа – наш дім, а ми – господарі в нім»;

свято до дня Перемоги «Ваш вічний подвиг» (вчитель: Ярова Н.В.);

свято до 8 Березня «8 Березня – свято наших любих мам», до дня Іменинника, до дня захисника Вітчизни (класний керівник: Ярова С.А.);

тренінг «Світлофор ввічливості», бесіда «Ми за них відповідаємо», (класний керівник: Шмундир І.О.);

виховний захід «Мандрівка до країни Корисних продуктів», фотовиставка «Я мандрую Україною», конкурс «Замість ялинки зимовий букет» (класний керівник: Горщак Л.О.);

класна година «Ніхто незабутий, ніщо не забуто», бесіда краще навчатися – більше знати» (класний керівник: Тихонова О.А.);

свято «Ми відповідаємо за тебе Земля», виховний захід «Екологія навколо нас» (класний керівник: Кизилова Н.М);

інсценізація «Це ми – мікроби,можна до вас?», майстер-клас «Що вміють наші батьки», презентація «Моя улюблена тварина», усний журнал до дня Захисника Вітчизни (класний керівник: Гуменюк Т.Л.);

свято до 8 березня «Твоя величність жінко» (класний керівник: Кучеренко Л.І.);

свято «Всі роботи прекрасні, всі роботи хороші»,виховний захід «Геніальним малюкам про Е. Успенського», бесіда «Ось що означає справжній друг» (класний керівник: Войченко І.В.).

Проведено виховні заходи вихователями груп продовженого дня:

- 1-А класу - усний журнал «Культура побуту українців», година спілкування «Чому треба робити добро», свято «Святий Миколай, в нашу хату завітай», година поезії «Портрети весни», творча гра «Уникаючи небезпеки», виставка «Родинна вишивка», періодичне відвідування бібліотеки ім.. Гайдара, художнього музею (вихователь: Чуйко В.А.);

- 1-В класу - свято «Святий Миколай, в нашу хату завітай», театралізована вистава за участю батьків до дня іменинника, виставка родинних реліквій, конкурс знавців про природу, проектна діяльність «Такі цікаві букви», творча групова справа «Чесним треба бути всюди», диспут «Дисципліна – це добре чи погано?», періодичне відвідування бібліотеки ім.. Гайдара, художнього музею (вихователь: Гуліда В.В.);

- 2–А класу – відкрита спортивна година «Рух – це здоров’я», літературна вікторина «У казки на гостинах», вікторина «В гостях у світлофора Моргайка», виставка дитячих робіт «Місто веселих майстрів» (вихователь: Горщак Л.О.), майстер-клас «Виготовлення ялинкових прикрас», виховна година «Дерево мого роду», бесіда «Збережемо красу природу» (вихователь: Коваленко Л.В.);

- 2–Б, 2–В класів – рольова гра «Я на вулиці»,відкритий виховний захід «Країна домісолька», бесіда «Друг – це другий я», відеоперегляд «Вулицями рідного міста» (вихователь: Руднік О.М.);

- 3–Б, 3–В класів – конкурс «Мамина помічниця», відкрита виховна година «Україна колись і тепер», інсценізація казки В.О. Сухомлинського «Ледача подушка», зустріч з ветераном ВВВ «9 травня – день Перемоги» (вихователь: Гуменюк Т.Л.),

- 1–Б, 3–А, 4–Б класів – бесіда «Нехай добрим буда розум у вас,а серце розумним буде», дискусія «Що таке здоровий спосіб життя», відкрита спортивна година «Прогулянка у джунглі» «вихователь: Войченко І.В.), відкрита виховна година «У здоровому тілі – здоровий дух» (вихователь: Кизилова Н.М.)

- 4–А, 4-В класів екологічний проект «Природа потребує охорони», усний журнал «В.О. Сухомлинський – видатний земляк», дискусія «Ми обираємо стежку життя», подорож у країну Доброти, виховний захід з використанням інтерактивних технологій «Життя людини – найвища цінність» (вихователь: Басиста А.Л.), свято до 8 Березня «ЇЇ величність, жінко» (вихователь: Кучеренко Л.І.).

Аналіз статистичних даних свідчить про динаміку збільшення кількості проведених відкритих виховних заходів порівняно з минулим навчальним роком (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

З метою сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації та організації змістовного дозвілля школярів протягом року проводилися виховні заходи в рамках школи у співпраці з державними та громадськими організаціями.

Пріоритетним напрямком роботи в 2012 - 2013 навчальному році було громадянське та родинно-сімейне виховання. Проведено заходи з метою виховання поваги до українського народу, формування громадянських і конституційних обов'язків, вшанування батьків. Протягом року педагогічний колектив, учні школи та їхні батьки приймали участь в обласній акції «Зірка пам'яті», створені презентації на сайті школи, надана посильна допомога учасникам Великої Вітчизняної війни.

Слід зазначити, що проведені протягом року заходи мали великий емоційний вплив і відіграли значну роль у вихованні патріотичних почуттів учнів.

З метою формування національної самосвідомості, виховання громадянина України, що шанує культурне надбання свого народу, проведено:

- свято «Я люблю Україну»;

- відкритий захід «Україна – наш спільний дім»;

- свято «Мова наша солов'їна»;

- зустрічі з учасником бойових дій в Афганістані Сривковим С.Є., ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС Коломійцем О.І., учасницею паролімпійських ігор А.Мальчик та її тренером О.Соколовським, військовослужбовцями;

- виховні заходи «Наші звичаї та обряди», «Кіровоградщина – козацький край» за участю працівників обласного краєзнавчого музею, музею імені Кароля Шимановського, бібліотек імені Гайдара, Бойченко та Чижевського;

- конкурс малюнка «Країн багато – планета єдина»;

- регіональний етап Міжнародного конкурсу «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»;

- відзначення Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;

- заходи щодо відзначення Дня соборності та Свободи;

- заходи щодо вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка;

- конкурс «Писанки моєї родини»;

- Місячник української писемності;

- участь у фестивалі «Єврофест-2013».

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

У вересні 2012 - 2013 навчального року пройшли уроки духовності з батьками та вчителями, на які був запрошений настоятель Свято-Успенського храму міста Кіровограда архімандрит Боголеп.

Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.

Велика увага в школі приділяється роботі постійно діючого університету психолого-педагогічних знань для батьків. Робота сесій університету (чотири на навчальний рік) планується згідно з аналізом проведеного наприкінці навчального року анкетування батьків.

У навчальному році проведено лекції:

- «Відповідальність батьків за виховання дітей»;

- «Профілактика вживання отруйних і психотропних речовин та прекурсорів»;

- «Попередження правопорушень та злочинності в дитячому середовищі. Зустріч зі спеціалістами служби у справах дітей»;

- «Попередження насильства в сім’ї»;

- «Попередження дитячого травматизму».

У постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів,безпека життєдіяльності учнів в літній період.

На батьківських зборах виступили вчителі – предметники, які ознайомили батьків про стан успішності дітей та проблемами, які виникають під час навчання. Були організовані зустрічі з медичними працівниками, представниками служби у справах неповнолітніх.

Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості впроваджувалось класними керівниками, педагогом -організатором, вчителями, адміністрацією. В 2012 - 2013 навчальному році були проведені заходи:

- конкурс малюнків, плакатів: «Моє рідне місто», «Країн багато – планета єдина», «Діти за чисту енергію», «Хліб очима дітей».

- конкурс «Щедрий урожай», 1-11 класи;

- виставка декоративно-ужиткового мистецтва (Заєць І.В., Тарасенко С.А., Новохатська О.О.);

- уроки музики та культури в Кіровоградській обласній філармонії;

- інтелектуальна гра «Музикальний калейдоскоп», (Виноградова Ю.В.);

- участь у ІХ міжнародній акції «Ніч музеїв», (Собчук Д.О.);

- виховний захід «Українські традиції» (Фоменко Е.А.);

- конкурс «Найталановитіший», 5-11 класи, (Собчук Д.О.) ;

- фотовиставка «Рідне місто очима дітей», (Собчук Д.О.);

- збір інформації для музею школи, (Криховецька Т.Г.);

- «Міс школи», 8-11 класи (Собчук Д.О.);

- відвідування галереї Єлисаветград, музеїв, виставок, дитячої філармонії, подорожі та екскурсії містом, Україною.

Підсумком річної роботи, в травні 2013 року, проведений Тиждень художньо-естетичного виховання.

Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на правову освіту учнів. В школі проводяться Місячники морально-правового виховання. Під час Місячника відбулися такі заходи:

- виставка літератури «Право і закон»;

- дискусія «Основи конституції»,(9-10 класи);

- виставка плакатів(7-9 класи);

- співпраця з бібліотекою ім.Бойченка: зустріч з юристом «Права дитини»;

- гендерний урок (співпраця з бібліотекою Чижевського);

- класні години «Твої права та обов'язки». Ознайомлення з Конвенцією ООН про права дитини;

- конкурс малюнків «Твої права та обов'язки»;

- правовий всеобуч для учнів. Зустріч із спеціалістами служби у справах дітей (8-9 кл.)

- консультації психолога для особливої групи дітей.

Одним із напрямків виховної роботи школи було формування здорового способу життя. З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей протягом навчального року робота проводилася класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час, перед екскурсіями та культпоходами. Протягом року проведено:

- День здоровя, 1-11 класи (21 вересня 2012 року);

- Олімпійський тиждень (17.09.- 21.09.2012 року);

- військово-спортивне свято «Козацькі забави « (07.12.2012 року);

- Тиждень «Профілактика шкідливих звичок « (17.12.- 21.12.2012 року);

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності «Твоє життя-твій вибір!» (04.02.- 08.02. 2013 року);

- футбольний матч між учнями та вчителями;

- спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім'я» (14.03.2013 року).

Учні школи прийняли участь у Всеукраїнських дитячо-спортивних іграх «Старти надій», в міському етапі фізкультурно-патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави», в міських спортивних змаганнях «Шкіряний мяч», в змаганнях з волейболу, баскетболу, туризму. У міській олімпіаді з фізичної культури Правда Віталій та Банявічуте Еріка зайняли ІІ місце, а збірна команда з настільного тенісу в місті посіла І місце.

Щорічно проводиться робота з попередження дитячого травматизму, яку організовано у відповідності до вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 року №563, «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 року № 9 (ДНАОП 0.00-4.15-98), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 року №225 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року протокол №1/8-5 «Про стан травматизму під час навчально-виховного процесу серед вихованців, учнів, студентів, працівників і заходи його профілактики» в школі видано накази від 1 вересня 2012 року № 435/о «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності», № 457/о «Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму та збереження життя і здоров'я дітей в школі» створена служба з охорони праці, безпеки життєдіяльності, розроблено та затверджено Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу, введена в дію систему управління охороною праці в СЗШ № 6. В плані роботи школи на 2012-2013 навчальний рік передбачений розділ «Заходи з охорони праці».

На початок навчального року були оформлені акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт санітарно-технічного стану школи.

Ведуться журнали для реєстрації інструктажів із охорони праці працівників та учнів школи. Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності діють відповідно до наказів по школі.

За I семестр 2012-2013 навчального року з дітьми в школі зафіксовано 17 випадків побутового травматизму. У вересні 2012 року в школі було зафіксовано п’ять випадків побутового травматизму, у жовтні – чотири, в листопаді – 6, в грудні -2. Одинадцять випадків – це травми пов’язані із заняттями спортом у спортивній секції або грою у дворі, п’ять випадків - необережність учнів в будинку, один випадок – подія пов’язана із правопорушенням перехожого на вулиці.

За II семестр 2012-2013 навчального року з дітьми в школі зафіксовано 25 випадків дитячого травматизму у побуті (січень - 3, лютий – 8, березень -4, квітень – 6, травень - 4).

За 2012-2013 навчальний рік в школі зафіксовано 42 випадки побутового дитячого травматизму. Основними причинами дитячого травматизму є падіння, ушкодження при спортивних іграх.

Відповідно до Положення про проведення Тижнів знань з безпеки

життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

області в 2012 – 2013 навчальному році проведено чотири Тижні безпеки

життєдіяльності. Для проведення виховних годин залучалися фахівці: працівники ДАІ, пожежної частини, медичної сфери. Матеріали надані у відділ спеціалісту Цегельнику О.М.

Протягом року питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядалось на педагогічних радах:

31.08.12. Протокол № 11. «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму».

11.01.13. Протокол № 01. «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально – виховного процесу. Стан роботи з попередження дитячого травматизму у навчальному закладі».

На нарадах при директорі:

13.09.12 «Про організацію медичного обслуговування та медико – педагогічного контролю в навчальному закладі»;

27.09.12 «Про посилення контролю за чергуванням вчителів та учнів на перервах»;

14.12.12 «Результати контролю за зміною груп з фізичної культури. Контроль за ведення листів здоров’я».

10.01.13 «Про результати перевірки готовності навчальних кабінетів до навчального процесу».

10.01.13 «Підсумки роботи з ЦЗ за 2012 рік. Про організацію ЦЗ у 2013 році».

Щомісяця аналізується стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

У II семестрі на батьківських зборах класні керівники ознайомили батьків із «Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (зі змінами).

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів у школі організовано роботу гуртків: «Хореографія» (керівник Собчук Д.О.), «Журналістика» (керівник Профатило І.І.), «Психологічний супровід 5-х класів» (керівник Дощенко А.А.), «Школа проти СНІДу» (керівник Волкова А.Д.), «Комп'ютерні технології для місцевої спільноти» (керівник Чала М.С.). На базі школи працює Центр естетичного виховання «Макор». При ЦЕВ працюють гуртки: «Декоративно – прикладного мистецтва» (керівник Тарасенко С.А.), «КВК» (керівник Рацул В.О.), Євроклуб «Надія» (керівник Бонк А.В.), Євроклуб «Шанс» (керівник Наумова О.С.), образотворчого мистецтва (керівник Гогоц Ю.І.), хор та вокал (керівник Ковальчук І.П.).

До занять у гуртках залучено 225 учнів (27,1% від всієї кількості учнів), з них: 197 дітей проживають в повній сім'ї, 28-в неповній сім'ї, діти сироти-1, 6-з багатодітних сімей, 2-інваліди.

Гуртківці брали участь в шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських заходах.

Керівники Євроклубів проводять постійну роботу з ознайомлення учнів з культурою, побутом та традиціями європейських країн. Наставники Бонк А. В. та Наумова О. С. у своїй роботі плідно співпрацюють з Радою євроклубів Кіровограда, області та України, з Центром європейської інформації ОУНБ та громадськими організаціями міста.

Вихованці євроклубу брали участь у таких заходах:

6 вересня 2012 року підготували та провели позашкільний захід для учнів 9 класів до Міжнародного дня мов

22 вересня 2012 року на святі країн національних меншин, присвяченому Дню міста, вдало представляв Арменію14 грудня 2012 року Тетяна Згривець та Сабіна Мурадова стали учасниками першого етапу Всеукраїнського конкурсу «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»

у березні 2013 року - участь в обласній Ярмарці проектів, презентація своєї подорожі країнами Європи

на V Міжнародному молодіжному форумі «Слов’янський союз дитячої дипломатії», що відбувся у м. Комсомольск 10-12 квітня 2013 року, команда Євроклубу представляла країну ЄС Італію

18 травня 2013 року представляли школу на обласному фестивалі «Єврофест 2013» до Дня Європи в Україні, де яскраво представили Францію та Англію на сцені, підготували інформаційний стенд про країни. Вихованка Євроклубу Марія Бабікова стала переможницею обласного конкурсу в номінації «Фотографія»

7 червня 2013 року на міському святі «Всі прапори завітали до нас» команда Євроклубу посіла ІІ місце.

Плідна робота Євроклубів школи протягом 2012-2013 навчального року відзначена грамотами управління освіти Кіровоградської міської ради за активну діяльність, спрямовану на формування у підростаючого покоління європейського мислення, інформування учнівської молоді міста про європейські цінності і стандарти суспільного життя, а також грамотою та дипломом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики в області.

Команда КВН «Без Понтов» (керівник Рацул В.О.) у 2012-2013 н. р. стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю команд КВН «Жарт-Птиця 2012», виборола перше місце в номінації «Краща КВН газета Жарт-птиці-2012» та виграла приз від журналу «Єралаш». Протягом сезону 2012-2013 команда стала срібним призером міського чемпіонату шкільних команд КВН, півфіналісти обласного чемпіонату студентських команд КВН. Паралельно команда виступала у Відкритому студентському чемпіонаті Кременчуцької ліги КВН. Єдина команда Чемпіонату Кременчуцької ліги КВН шкільного віку «Без Понтов» стає лауреатом фестивалю цієї ліги.

Команда КВН «Без Понтов» є активним учасником найпомітніших яскравих заходів у стінах школи та за її межами: участь в акції День міста, акції «За здоровий спосіб життя», презентації журналу «Єралаш» в дитячому будинку, СЗШ № 25, СЗШ № 26 тощо.

Активно працював гурток «Умілі ручки» (керівник Тарасенко С.А.). Вихованці приймали участь : у виставці до Дня міста, обласному конкурсі «Новорічна іграшка», всеукраїнському конкурсі-виставці «Знай і люби свій край», всеукраїнський конкурс «Писанковий рай». Керівником гуртка проводилися майстер-класи для батьків майбутніх учнів перших класів.

Перший рік працюють в школі гуртки «Хор» та «Вокал» (керівник Ковальчук І.П.). Вихованці цих гуртків проявили себе в багатьох шкільних та міських заходах. Кочуг Поліна стала лауреатом міського конкурсу «Степові джерела» та дипломантом конкурсу міжнародного фестивалю дитячої творчості «Майбутнє Європи», Паученко Катерина- дипломантом конкурсу міжнародного фестивалю дитячої творчості «Майбутнє Європи».

Педагогічний колектив школи велику увагу у 2012-2013 навчальному році приділяв формуванню превентивного виховання, попередження злочинності та правопорушень, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, наданню консультативної допомоги підліткам з девіантною поведінкою.

На початку навчального року Макаричевою Т.М., соціальним педагогом, були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій.

Діяльність соціального педагога школи проводилася відповідно плану роботи на 2012-2013 навчальний рік, на основі якого відбувалося щомісячне та щотижневе планування, проводився щоденний облік проведеної роботи. Робота соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько - інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально - педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя.

З учнями девіантної поведінки постійно проводилася відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування учнів вдома, бесіда з учителями з приводу поведінки на уроках. До роботи з вищевказаними сім’ями та учнями залучалися медпрацівники, практичний психолог, кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх.

З метою виявлення випадків насильства проводилося анкетування у

8-11-х класах. В класах проведені бесіди з профілактики насильства серед дітей, про відповідальність перед законом за вчинення насильства.

З метою виявлення ступеню продуктивних взаємовідносин між учнями та вчителями, дотримання прав і обов’язків всіх учасників навчально-виховного процесу вивчалась проблема педагогічної взаємодії «Учитель-учень» серед учнів 8 - 9-х класів.

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітях толерантності, співробітництва з навколишніми (5-8 кл). Це дало змогу продуктивному спілкуванню з учнями в позитивному контексті.

В рамках проведення тематичних місячників та тижнів були організовані виставки літератури, малюнків, стіннівок на теми:

«Права і обов’язки дитини»; «Ми – за здоровий спосіб життя»; «Шкідливі звички»; «3 грудня – Міжнародний день інвалідів»; «Сніду - ні!»; «Ми проти насилля».

Протягом року здійснювалась робота по соціальному захисту дітей. У своїй діяльності соціальний педагог співпрацював зі службою у справах дітей міськвиконкому, центром сім’ї та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей, батьківською громадою. Соціальним педагогом розроблено та затверджено плани спільної роботи з цими службами.

Протягом року відбувався соціально-педагогічний супровід учнів школи:

- складено банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- проведено контроль стану утримання дітей-сиріт, дітей-інвалідів;

- оформлені соціальні паспорти дітей-інвалідів;

- проведено роботу по придбанню дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування спортивної форми;

- учні забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільним приладдям та підручниками;

- організовано літнє оздоровлення для дітей, які потребують соціальної підтримки.

Для батьків дітей, які потребують соціальної підтримки надавались консультації щодо соціального захисту. Діти поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю діти відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

У школі були проведені акції милосердя: «Щедрий врожай», «Скарбничка добрих справ», «Серце до серця». Налагоджена співпраця з обласною громадською організацією матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері».

Просвіта батьків відбувалася на зборах, були обговорені такі питання: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов’язки учнів». Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

З метою профілактики порушень правил поведінки та дисципліни в школі проводилась правова просвіта серед учнів. Було організовано зустрічі з працівниками центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

В рамках соціально-психологічної просвіти з учнями школи систематично проводилися індивідуальні та групові бесіди за темами: «Правила поведінки учня», «Обов’язки та права дитини», «Підліток та закон», «Спілкуємось та діємо», «Моє здоров’я», «Що руйнує здоров’я».

Соціальним педагогом школи постійно підтримуються зв’язки з громадськими установами, з органами виконавчої влади: Центром соціального захисту, Центром соціальних служб сім’ї та молоді, товариством «Червоного Хреста», службою у справах дітей з метою надання соціально-правової допомоги дітям та їх батькам, проведення гуманітарних акцій, оперативної допомоги проблемним дітям. 

З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах, радах профілактики. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

За 2012-2013 навчальний рік учнями було пропущено 89800 навчальних годин, з них за хворобою 35351, з поважної причини 53731, без поважної причини 718, спізнень на уроки 1303.

У 2012-2013 навчальному році основною метою психологічної служби школи було підвищення якості і забезпечення доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу; спрямування на побудову повноцінного освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку, самозбереження; формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базису особистісної культури.

Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Систематична робота психологічної служби протягом року забезпечувала своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Протягом року психологічною службою школи було вирішено наступні завдання, спрямовані на здійснення психологізації, поширення психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів:

1. Захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища.

2. Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

3. Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність.

4. Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів.

5. Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів та особистої зрілості;

6. Проводилась профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків; профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ-СНІДу, бродяжництва, безпритульності, насилля серед дітей та до дітей, безпека дітей в Інтернеті.

7. Здійснювався психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів та організації навчально-виховного процесу. 8. Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

9. Здійснювався психологічний супровід навчально-виховного процесу відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України.

10. Здійснювалась постійна співпраця:

- з медичними закладами – Центр здоров’я, Центр репродуктивного здоров’я;

- з організацією Червоного Хреста;

- з обласним центром зайнятості;

- з гендерним центром при бібліотеці ім. Чижевського;

- з Ленінським відділом у справах дітей;

- з Ленінським відділом кримінальної міліції для неповнолітніх;

- з міським центром соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді України;

- з міським центром практичної психології та соціальної роботи.

11. Проводилась просвітницька робота:

а) серед вчителів:

- «Формування позитивних взаємостосунків у класі»;

- «Особливості адаптації до навчання в 1-му класі»;

- «Особливості адаптації до школи ІІ ступеню»;

- «Особливості формування життєвих компетенцій старшокласників»;

- «Методи мотивації – психологічні особливості»;

- «Формування професійної компетенції вчителів»;

- «Особливості роботи з обдарованою дитиною»

б) серед батьків:

- «Як психологічно підготувати дитину до навчання в школі»

- «Проблеми та їх вирішення в процесі адаптації до умов навчання в

школі учнів 1-х класів»;

- «Особливості навчання в середній школі»;

- «Психофізіологічні особливості дітей 6-ти, 7-ми років»;

- «Як допомогти підлітку у формуванні життєвих компетентностей»;

- «Попередження насилля в сім”ї»;

- «Безпека дітей в Інтернеті».

Протягом року робота психологічної служби здійснювалась за такими напрямками:

- психодіагностична робота;

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;

- психологічно-просвітницька робота;

- зв’язок з громадським організаціями.

Протягом навчального року психологічна служба активно співпрацювала з громадськістю міста.

1. Співпраця із Центром репродуктивного здоров’я – 8-А, 8-Б, 8-В, 10-А,10-Б класи.

2. Співпраця із Центром здоров’я – 9-А, 9-Б, 9-В, 10-А, 10-Б класи.

3. Співпраця із Центром зайнятості – 9-А, 9-Б, 11-А, 11-Б, 11-В класи.

4. Співпраця з організацією «Червоний Хрест» - до Дня боротьби зі СНІДом, 10-А, 10-Б класи.

5. Співпраця із Гендерним центром (бібліотека ім.Чижевського) –

10-А, 10-Б класи.

6. Співпраця із бібліотекою імені Бойченка – різні виховні заходи - 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В, класи.

7. Співпраця із Ленінським відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх та Ленінським відділом у справах дітей.

8. Співпраця із міським Центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді України.

9. Співпраця із міським Центром практичної психології та соціальної роботи.

10. Постійна співпраця із батьками шляхом індивідуального консультування та відвідування батьківських зборів.

В школі налагоджена робота учнівського самоврядування. Ця робота покликана реалізувати організаційний, творчий та науковий потенціали школярів. Структура самоврядування досить проста: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Але в роботі учнівського самоврядування є недоліки - недостатня активність учнів. 01 квітня 2013 року в школі було проведено День самоврядування, під час якого учні проявили активність, зацікавленість і творчість. Було залучені учні 10-11 класів, які провели заняття з різних предметів з вчителями, учнями та виконували обов’язки адміністрації школи.

З метою збагачення високого освітнього рівня та комфортного дозвілля учнів шкільний парламент тісно співпрацює з міським парламентом дітей. В цьому навчальному році члени шкільного парламенту приймали участь в сесіях міського парламенту дітей.

Окрім співпраці з МПД, учні школи брали участь у всіх запропонованих шкільних заходах, а саме :

- в підготовці та проведенні Свята першого дзвоника;

- в заходах, присвячених дню партизанської слави;

- «Макулатурингу» (1-11 класи);

- у підготовці концерту до Дня працівника освіти;

- в шкільному та міському турах інтелектуальних ігор;

- у Дні милосердя (1-11 класи);

- у конкурсі «Щедрий урожай» (1-4 класи);

- в інтелектуальному патріот-шоу «Я люблю Україну» (до місячника української мови та писемності);

- у конкурсі краси «Міс Школа – 2011»(8-11 класи);

- випуск стіннівок до Дня збройних сил України «Наші хлопці – молодці»;

- виготовлення листівок Діду Морозу (1-4 класи);

- подаруй ялинці новорічну іграшку (1-11 класи)

- новорічні святкування;

- участь у заході, присвяченого річниці визволення міста Кіровограда від німецько-фашистських загарбників;

- участь в заході до Дня соборності України;

- участь в обласній акції «Зірка пам‘яті»;

- підготовка вечора-зустрічі випускників «Сто років не бачились…»;

- День святого Валентина – робота поштової скриньки;

- підготовка розважальної конкурсної програми для старшокласників «Романтична пара» (10-11 класи);

- святковий концерт до Міжнародного жіночого дня;

- фестиваль – конкурс талантів «Найталановитіший»;

- конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка;

- День самоврядування;

- конкурс «Писанка моєї родини»;

- заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, зустріч із ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС;

- заходи до Дня Великої перемоги;

- заходи до міжнародного дня не куріння;

- випуск стіннівок на тему «Останній дзвоник»;

- Свято останнього дзвоника «Лунай дзвінок на радість дітворі»;

- робота оздоровчого табору «Сонечко».

Роботою шкільного парламенту керує педагог-організатор Собчук Д.О. Дмитро Олександрович завжди у творчому пошуку нових ідей та організації цікавих форм проведення шкільних заходів.

У 2012-2013 навчальному році адміністрацією школи, методистами методичного центру вивчався стан впровадження самоврядування в початковій школі. В результаті аналізу даної перевірки було встановлено, що робота ведеться на високому рівні.

У 2012-2013 навчальному році адміністрацією, класними керівниками, соціально- психологічною службою виконані наступні рішення:

- створено ініціативну групу з планування виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік;

- проведено анкетування батьків, учителів, учнів щодо визначення основних пріоритетних культурних цінностей шкільної громади;

- розроблено заходи щодо впровадження у навчально-виховний процес культурних цінностей та включено до плану роботи на 2013-2014 навчальний рік;

- в навчально-виховному процесі ширше використовуються можливості мережі Інтернет, інформаційні технології.

Контрольно-аналітична діяльність з виховної роботи складалася з таких компонентів:

- вивчення та аналіз виховного процесу, його закономірностей;

- визначення найважливіших справ, термінів їх виконання;

- аналіз стану виховної роботи, планів роботи;

- вивчення змісту роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків – вивчення документації (планів роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків), сценаріїв загальношкільних заходів, контролю за виконанням запланованих заходів;

- виявлення недоліків і визначення шляхів їх усунення;

- повсякденна перевірка виконання рішень.

Результати вивчення роботи розглядалися на педагогічній раді, нарадах, методичних оперативках, засіданнях методичного об’єднання класних керівників наказ № 897/о від 29.12.12 «Про аналіз стану виховної роботи з І семестр 2012-2013 н. р.», № 7/о від 03.01.2013 «Про стан відвідування учнями навчальних занять за I семестр», № 1/о від 02.01.13 «Про підсумки чергування по школі в I семестрі», №3/о від 02.01.13 «Про підсумки дитячого травматизму за I семестр 2012-2013 навчального року №867/о від 24.12.12 «Про стан ведення щоденників учнів 5-11 класів», № 44/о від 23.01.13 «Про вивчення стану профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх» тощо.

У цілому завдання, поставлені на 2012-2013 н. р., виконані.

Але у виховній роботі були і недоліки. За технічними причинами не було проведено виховний захід «Ми прийшли в середню школу» для учнів 5-х класів. Не достатньо активно приймали участь у підготовці та проведенні виховних заходів класні керівники 6-8 класів. Не достатньо активно працює система учнівського самоврядування. Протягом року зафіксовано багато спізнень на уроки без поважних причин.

На 2013 – 2014 навчальний рік запланувати роботу із реалізації ІІ етапу Програми розвитку школи; створити ініціативну групу з вивчення моніторингу активності класних керівників та класних колективів на 2013-2014 навчальний рік; посилити роботу із розвитку соціальної активності учнів через залучення їх до участі у виховних заходах у класі та роботі в учнівському самоврядуванні; урізноманітнити форми та методи методичної роботи з класними керівниками; урізноманітнити форми та методи виховної роботи з учнями та їх батьками.

Похожие работы:

«Багач СЦЭНАРЫЙ ФАЛЬКЛОРНАГА свята. З удзелам бацькоў і дзяцей старэйшай группы. Музычная зала оформлена пад інтэр'ер вясковай хаты: усюды развешаны саматканыя ручнікі, дываны. Уваходзіць па-святочнам...»

«ПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИНОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання науково-методичної ради Новоград-Волинського Інформаційно-методичного центру Наказ управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради № від О.В. Ільяхова № від начальник управління освіти і науки П.К.Ліневич завідувач і...»

«ПРЕСС-РЕЛИЗ Обновленные методические рекомендации по организации выполнения испытаний ГТО Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков утвердил новые методические рекомендации по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне. Документ содержит в себе правила...»

«ОТЧЕТ О деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Калининграда СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике за 2013 год В 2013 учебном...»

«Российский и мировой рынок зерновых и масличных культурЗЕРНОВЫЕ Текущая ситуация на рынке зерна Объем биржевых торгов при закупке зерна в интервенционный фонд за период (с 30 сентября 2014 г. по 3 июня 2015 г.) составил 1 036,8 тыс. тонн на общую сумму 8 858,2 млн....»

«Приложение к распоряжению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 615-р Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года TOC \o 1-3 Введение3 Ра...»

«Тема: Стародавній Єгипет. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Мета: дослідити зв’язок між природними умовами та особливостями господарського життя країни; познайомити учнів із суспільним ладом Єгипту; удосконалювати вміння роботи з історичною схемою; вміння виділяти головне в темі, коротко формулювати думки; виховувати ку...»

«"Конькобежный центр Московской области "Коломна" Пресс-релиз №99 (сезон 2015-2016)   от 08 апреля 2016 г. Итоги Единого дня ГТО среди взрослого трудоспособного населения г.о. Коломны 07.04.2016 7 апреля 2016 года легкоатлетический манеж, бассейн и тир Конь...»

«КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОШІЛЬНА ОСВІТАТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОММЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ Мета викладання дисципліни “Трудове навчання з практикумом ” є формування творчої осо...»

«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ НА 2014 ГОДСОДЕРЖАНИЕ1. ОБРАЗОВАНИЕ 2-32. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4-53. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6-74. КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 85. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 96. СПОРТ 107. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМО...»

«Тема: Дифференцированный подход к детям 5-7 лет при организации физкультурно-оздоровительных мероприятий Очередько Татьяна Александровна г. Томск. МАДОУ99, руководитель по физическому воспитанию: e – mail. irgyk@sibmail.comАннотация: В статье описан опыт испол...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Министр спорта Вице-президент Федерации Нижегородской области бодибилдинга и фитнеса России _ С. Ю. Панов по приволжскому ФО _О.Ю.Погодин""_2017г. ""_2017г. УТВЕРЖДАЮ президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Нижегородской области _К.Д. Уланов ""_2017г -38290549974500 ПОЛОЖЕНИЕ Об открытом К...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.