WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї ТА КРИМУ Тема Античні міста-держави у Північному Причорномор`ї та Криму. Мета Ознайомити учнів з діяльністю античних ...»

6 клас

Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс)

АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ В

ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї ТА КРИМУ

Тема Античні міста-держави у Північному Причорномор`ї та Криму.

Мета Ознайомити учнів з діяльністю античних колоній в Північному Причорномор’ї;

розглянути економічне та політичне життя;

вчити школярів висловлювати власну думку, аналізувати історичні факти, процеси, явища, розвивати їх логічне мислення, пам'ять, увагу;

виховувати учнів почуття патріотизму.

Очікувані результати Після уроку учні мають знати:

причини утворення грецьких колоній на Північному узбережжі Чорного моря;

особливості процесу розвитку античної Північно-Причорноморської колонізації;

особливості державного устрою та зовнішньополітичні відносини;

Після уроку учні повинні вміти:

аналізувати діяльність грецьких колоністів на території Північному узбережжі Чорного моря;

виступати з повідомленнями про погляди та діяльність міст-полісів;

застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «демос», «демократія», «громадянин», «стратег», «колонія», «метрополія»;

описувати умови життя давніх греків;

показувати на карті розташування античних колонії Північного Причорномор'я; пам'ятки культури та писемності; життя в грецьких містах-колоніях Північного Причорномор'я;

визначати внесок грецької цивілізації у світову культуру, у розвиток народів, що населяли територію України.

Тип уроку Комбінований (урок-презентація)

Обладнання: мультимедійні матеріали по темі; дидактичний матеріал; історичні документи.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Фронтальне опитування.

Які ви знаєте стилі архітектурних колон. Чим вони різняться між собою?

Чи відомі нам імена давньогрецьких архітекторів? Що вони створили?

Розкажіть про грецьких скульпторів. Кого вони зображували?

За якими історичними джерелами ми можемо скласти уявлення про мистецтво та культуру Давньої Греції?

Яку роль відіграло мистецтво Давньої Греції в розвитку світової культури?

Чи сприяло мистецтво розвитку патріотизму у греків?

Запитання для повторення.

Чи засновували давні греки колонії? Чому?

Які напрямки мала грецька колонізація? З чим це пов’язано?

Відзначаю, що одним із напрямків Великої грецької колонізації був північний схід. У VII—VI ст. до н. е. греки засновували колонії в Північному Причорномор'ї — на півдні території сучасної України.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Найголовніші міста-колонії. Розповідь учителя.

146051542415Перші поодинокі подорожі греків до північних берегів Чорного моря були здійснені до початку І тис. до н. е.. Однак перша колонія виникла тільки в середині VII ст. до н. е. на Березанському півострові. У VI ст. до н. е. на Південнобузькому лимані виникає Ольвія, на Дністровському лимані — Тіра і Никоній. У VI ст. до н. е. починається колонізація Криму. У цей час вихідці з Гераклеї Понтійської засновують Херсонес, вихідці з Мілету — Пантікапей, Феодосію, Німфей та інші міста. (Розповідь супроводжується показом карти).

2529205118110Заселення греками Північного Причорномор'я було частиною Великої грецької колонізації (VIII — VI ст. до н. е.), у результаті якої грецькі поселення поширилися від Іспанії і Південної Франції до Кавказу, від Африки до Криму.

Основною причиною колонізації була перенаселеність грецьких полісів. У результаті цього у великих полісах комплектувалися групи колоністів на чолі з ойкістом — старшим групи. Він керував групою як під час подорожі, так і при побудові поселення. Колонії будувалися за грецьким зразком, з самого початку виокремлювалися площі для культових і громадських потреб. Греки заселяли лише вузьку прибережну смугу (5—10 км углиб), тому конфлікти з місцевим населенням були спочатку рідкісними (окрім Херсонесу, поблизу якого розташувалося поселення таврів). Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди – еллінський та римський.

ПЕРІОДИ АНТИЧНОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Період грецької колонізації ще називають еллінським. Він тривав з 2 пол. VII по І ст. до н. е. і характеризувався тісними культурними та економічними зв’язками як із материковою Грецією, так і з навколишніми племенами, відносною стабільністю історичного розвитку, а також й тим, що у житті колоністів переважають еллінські традиції.

Великий еллінський період можна поділити на кілька етапів:

Еллінський період

Архаїчний

Класичний

Елліністичний

(V — друга третина IV ст. до н.е.) — колонії розростаються, за зовнішнім виглядом наближаючись до метрополій. У них з'являються укріплення, монументальні споруди, багато полісів карбує власну монету. Значно посилюються контакти колоній із місцевим населенням.

(остання третина IV — середина І ст. до н. е.) — спочатку відзначається значний економічний розвиток, піднесення сільського господарства, ремесел, торгівлі, культури. Проте з другої половини III ст. до н. е. грецькі поліси переживають кризу.

(2 пол. VII—V ст. до н. е.) — становлення держав. Колонії являють собою скоріше сільські, ніж міські поселення. В цей час колоністи лише починають налагоджувати контакти з місцевим населенням. Мешканці починають розвивати ремесла, в найбільших полісах будуються храми та комплекси агори.

Додаткова інформація

Легенда «Понт Аксинський і Понт Евксинський»

Давно це було. Так давно, що навіть відлік часу йшов у зворотний бік. Жило в Тавриді горде і миролюбне плем'я горян. Жило тихо і мирно, багатіло з кожним роком завдяки своїй працьовитості.

Почули про Тавриду в далекій Елладі, і замислили греки підкорити цю багату землю.

Біля берегів Тавриди з'явилося безліч фелюг. У них сиділи озброєні елліни... Сполошилося селище горян. Жінки та діти сховалися в печери, а чоловіки приготувалися відбити напад. Вони зрозуміли, що битва буде не на життя, а на смерть: греків була незліченна кількість.

Але тут немов хмари закрили зірки. То гігантські орли-грифи злетіли зі скель і кинулися до моря. Розпластавши величезні крила, орли стали кружляти над грецькими фелюгами. Із переляку закричали елліни й позатуляли голови щитами. Горяни, побачивши підтримку з неба, почали штовхати згори у воду величезні валуни. Нажахані, повернули елліни свої фелюги назад. Але мало хто повернувся до своїх берегів.

Відтоді греки стали називати це море Понтом Аксинським - Негостинним морем. І наказали дітям своїм, щоб ті ніколи не піднімали зброї проти жителів Тавриди й ніколи не намагалися пройти Понтом Аксинським.

Минув час, знову почали вабити греків сонячні береги багатої Тавриди. Але вони добре пам'ятали наказ своїх предків, і не тисячі фелюг вийшли в Понт Аксинський, а лише п'ять. І сиділи у фелюгах не озброєні воїни, а мирні посли з багатими подарунками для горян. І домовилися горяни з греками, і заприсяглися, що ніколи не піднімуть зброї один проти одного. Відтоді й оселилися елліни вдалині від Еллади і щасливо зажили під сонцем Тавриди. Стали вони вирощувати виноград і троянди. Вели торгівлю з горянами й дивувалися: чому таке ласкаве море назване Аксинським — Негостинним?

Ні, це добре і гостинне море. І назвали греки море Понтом Евксинським — Гостинним морем.

2. Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях. Робота в групах.

Що означає назва колонії.

Де розташована колонія (показати на карті).

На який час припадає період розквіту.

Господарське життя.

Інформаційна картка 1. Тіра.

14605416560Назва походить від грецької назви Дністра — Тірас. Місце розташування залишків Тіри — околиця сучасного Білгорода-Дністровського Одеської області. Колонія заснована вихідцями з Мілета наприкінці VI — на початку V ст. до н.е. Час першого розквіту починається з V ст. до н.е. і триває до ІІІ ст. до н. е. Із кінця II ст. до н. е. і до 70-х p. І ст. до н. е., можливо, входила до складу Понтійської держави Мітрідата VI Євпатора. Тіра карбувала власну монету.

3215005781050-375920857250Населення Тіри займалося переважно торгівлею, сільським господарством, меншою мірою — ремеслами. Подібно до інших полісів, Тіра мала сільську округу.

1786255374650Інформаційна картка 2. Ніконій.

Назва міста походить, можливо, від імені Ойкіста. Розташовувалося воно на лівому березі Дністровського лиману, поблизу сучасного с. Роксолани.

-13970967105Заснований переселенцями з Іонії в останній третині 6 ст. до н. е., Ніконій являв собою невеликий поліс що складався із власне міста і близько десятка лівобережних сільських поселень із землянковою забудовою. Основу економіки становило землеробство. На відміну від Тіри власної монетної чеканки не мав. В 1-6 ст. до н. е. основним платіжним засобом на внутрішньому ринку Ніконія були істрійські мідні литі монети. Але можливо, що в 5 ст. до н. е. Ніконій вже випускав власну литу монету із зображенням сови.

Підтримував торгівельні зв'язки з містами Іонії, Антіки, острівною Грецією, з Істрією, Ольвією.

138112535560В 6 - першій половині 5 ст. до н. е. забудовувався землянковими житлами, які згодом змінювалися будинками звичайного грецького типу. На другу половину 5-4 ст. до н. е. припадає розквіт міста, коли, зокрема, зводяться оборонні споруди. Близько третьої чверті 4 ст. до н. е. Ніконій занепадає.

Інформаційна картка 3. Ольвія.

246253067945Давньогрецькою назва цієї колонії означає «щаслива». Вона знаходилася на правому березі Південнобузького лиману біля сучасного с. Тарутине Очаківського району Миколаївської області. Заснована близько середини VI ст. до н. е. вихідцями з району Мілета і проіснувала до середини III ст. н. е.

На етапі розквіту — наприкінці IV — у VІ ст. до н. е. — Ольвія займала територію площею близько 55 га, чисельність її мешканців становила близько 20 тис. осіб.

Економічну базу поліса становило сільське господарство. Ольвійська держава мала свої гроші. Ольвію добре знали в античному світі. Деякий час вона входила до Афінського Морського союзу. Її торговельні і культурні зв'язки сягали не тільки причорноморських міст, а й Східного Середземномор'я — Греції, Малої Азії, Александрії Єгипетської.

Інформаційна картка 4. Керкінітіда.

Назва походить від імені ойкіста або назви затоки в Західному Криму. Колонія виникла наприкінці VI ст. до н.е. (на місці сучасної Євпаторії). Заснована вихідцями з Іонії. Із другої половини IV ст. до н. е. входить до складу Херсонеської держави. Розквіт міста припадає на V—III ст. до н. е., коли воно мало прямокутне регулярне планування. Територія становила близько 8 га. За периметром проходили фортечні мури і вежі. Розкопками відкрито значну кількість житлових будинків типової грецької схеми. А також залишки оборонних стін. Населення займалося рільництвом, рибальством, торгівлею.

У середині II ст. до н. е. Керкінітіду захопили скіфи, від влади яких наприкінці II ст. до н. е. їй вдалося звільнитися.

Інформаційна картка 5. Херсонес.

Херсонес Таврійський (назва походить від грецького слова «півострів»). Руїни міста розташовані на околиці сучасного Севастополя. Херсонес заснований у 422—421 році до н. е. вихідцями з Гераклеї Понтійської. Розквіт держави припадає на кінець 4-3 ст. до н. е..

Це одне з трьох великих античних північнопричорноморських міст, які дожили до пізнього середньовіччя. Територія сягала 33 га, а населення – 15 тисяч жителів. Місто мало єдине прямокутне планування та було обнесене міцними захисними стінами, що збереглися до нашого часу, мало добре укріплений порт, а в римські часи — цитадель. Наприкінці 4 ст. до н. е. Херсонес підкорив Керкінітіду, заснував нове місто — Калос Лімен. Тоді до складу Херсонеської держави увійшло узбережжя практично всього Західного Криму.

У 179 році до н. е. Херсонес уклав угоду з царем Понтійської держави Фарнаком I про «дружбу». Однак уже в середині 2 ст. до н. е. Північно-Західний Крим опинився під владою скіфів. У боротьбі проти них Херсонес звернувся по допомогу до Мітрідата VI Євпатора. Під час його походів на скіфів (110—108 рр. до н. е.) Херсонес було звільнено від скіфської залежності. Але після цього місто потрапляє під зверхність Боспорської держави, якої позбавляється за поміччю Риму лише в другій половині І ст. н. е.. Неподалік від Херсонеса, в Хараксі, римські війська будують фортецю, від якої до наших днів збереглися рештки фортечних мурів, терми, німфей. Некрополь Херсонеса оточує місто з усіх боків. Основний тип поховальних споруд — прямокутні ями. В середині 4 ст. до н. е. з'являються могили, обкладені черепицею, у 2 ст до н. е. — ком'яні ящики й вирубані в скелі склепи з нішами — лежанками.

Інформаційна картка 6. Пантікапей.

Пантікапей був заснований в першій половині 6 століття до н. е. на західному березі Керченської протоки, на місці сучасної Керчі, переселенцями з Мілета та інших центрів Давньої Греції. З другої половини 6 століття до н. е. Пантікапей карбував власну монету. З утворенням близько 480 до н. е. Боспорської держави він став її столицею.

Розквіт Пантікапея припадає на 5 - початок 3 століття до н. е., коли він був найбільшим ремісничим і торговельним центром Північного Причорномор'я. Площа Пантікапея дорівнювала 100 га. Він був розташований на схилах та біля підніжжя сучасної гори Мітрідат. На вершині гори був акрополь з храмами Аполлона, Кібели та палацами правителів Боспору. В приморській частині розташовувалась агора та великий порт, до якого прибували товари із Середземномор'я (маслинова олія, вино, керамічний посуд) та скіфських земель (хліб, риба, шкіра). На схилах гори стояли будинки заможних жителів міста. Халупи трударів концентрувалися на околицях міста. Пантікапей був оточений оборонним муром. За межами міста на північ, захід та південь простягся некрополь із похованнями царів, знатної верхівки населення міста (кургани Юз-Оби, Золотий курган).

Наприкінці 2 століття до н. е. Пантікапей став осередком повстання на чолі з Савмаком. Про Пантікапей у своїх працях згадували Демосфен, Діодор Сицилійський, Страбон, Птолемей, Пліній Старший, Стефан Візантійський.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда.

Як складалися відносини між колоніями та метрополіями?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

У VIII - VI ст. до н. е. греки заснували в чужих краях поселення, що стали притулком для селян, які втратили землю, неуспішних політиків і заповзятливих купців.

Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. е. Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н. е. до 70-х р. IV ст. н. е. і називається римським.

Колоністи прагнули налагоджувати гарні стосунки з місцевим населенням і намагалися не втрачати зв'язку з батьківщиною — метрополією.

Найбільшими колоніями на території Північного Причорномор'я були Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати текст параграфа.

Скласти стислий репортаж про один з полісів Північного Причорномор’я.

Похожие работы:

«Клас: 11 – А, 11 – Б, зарубіжна література Тема: Утілення в оповіданні М. Павича "Дамаскин" рис постмодернізму.Мета: дидактична: допомогти учням усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника; розглянути нелінійність сюжету оповідання та факти візантійської та поствізантійської культури, і...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" (с этнокультурным компонентом образования) Утверждаю Директор МБОУ "СОШ № 13" Т.Г. Кузнецова Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год Начало учебного года: 02.09...»

«Приложение № 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Минспорта России на 2014-2017 годы Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ и федеральных целевых программ, реализуемых Минспортом России Показатели (наименование, единица измерения) Отчетный...»

«Управлiння освiти і науки Миколаївської обласної адміністрації Миколаївський обласний інститут післядипломної освіти Управління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр Міський Палац твор...»

«Сценарій виховного заходу на тему:Підготувала: Лихтей Тетяна Василівна Тема. День зимуючих птахів.Мета: спираючись на знання учнів, продовжувати формувати поняття "птахи" дати уявлення про зимуючих птахів і їх життя взимку, встановити взаємозв’язок між змінами в неживій природі і житті птахів; ознайо...»

«№ п/п Назва програми Координатор виконання програми Документ, яким затверджено програму Термін дії програми Управління з організаційної роботи апарату облдержадміністрації1. Запровадження системи управління якістю в апараті обласної державної адміністрації Управління з організаційної роботи апарату облдерж...»

«Утверждаю: Председатель Правления МБФ "Мир на ладони" Чиркова Наталья Борисовна Благотворительный Фонд поддержки и развития культуры и образования "Мир на ладони" Многопрофильная фирма ООО "Пилигрим" 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19, оф. 127...»

«1278890-1162685УТВЕРЖДАЮ Руководитель (уполномоченное лицо) Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя сред...»

«Тема урока: Сервировка стола к завтраку. Цель урока: Формировать знания и умения учащихся о правилах сервировки стола к завтраку, о культуре поведения за столом; воспитывать аккуратность, опрятность; развивать эстетический вкус. Планируемые результаты: Учащиеся должны научиться правилам сервировки стола к завтраку, знать правила эт...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.