WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«МЕТА: Навчальна: поглибити розуміння змісту роману, його композиції, розкрити оригінальність філософського тлумачення біблійних сюжетів у романі Булгакова у порівнянні з ...»

11 клас.

Тема уроку: ІДЕЯ ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ДОБРА І ЗЛА В АВТОРСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ РОМАНУ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» ( Булгаківська «дияволіада» в контексті світової культурної традиції).

МЕТА:

Навчальна: поглибити розуміння змісту роману, його композиції, розкрити оригінальність філософського тлумачення біблійних сюжетів у романі Булгакова у порівнянні з філософськими концепціями інших авторів;

Розвивальна: формувати критичне мислення, розвивати та удосконалювати навички компаративного аналізу художнього твору, уміння узагальнювати навчальний матеріал, користуватися додатковою літературою, створювати міні- проекти та комп’ютерні презентації.

Виховна: виховувати моральні якості та формувати гуманістичний світогляд особистості.

Обладнання уроку: портрет М.Булгакова, книжкова підбірка: Біблія, «Фауст» Гете, «Демон» М.Лермонтова, « Скорбота Сатани» Б.Стокера, репродукція картини Врубеля «Демон», мультимедійний проектор.

ПЛАН УРОКУ:

1.Актуалізація знань.

2.Робота над проблемою уроку:

- особливості композиції роману, реальне та ірреальне у творі;

- уособлення світового Зла в теології та художніх концепціях письменників

різних епох і народів (захист проектів).

3.Художні засоби розкриття ідеї взаємозалежності та взаємообумовленості Добра і Зла в авторській концепції роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита»4.Підсумки та узагальнення.

5.Домашнє завдання.

Епіграф:

Я тої сили часть, що робить лиш

добро, бажаючи лиш злого.

Гете «Фауст»

ХІД УРОКУ.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ

- З яким твором ми познайомились на минулому уроці?

-В чому особливості композиції твору?

(Твір складний і в звичайні схеми не вкладається. Його композиційна своєрідність – розповідь у двох часових шарах, «роман в романі», елементи фантастики, поєднання реального та ірраціонального. Це філософський твір з глибокими думками та узагальненнями, і романтичний – у ньому розгортається розповідь про чисте, піднесене кохання головних героїв, і сатиричний – у ньому нищівній критиці піддається московське міщанство і особливо навкололітературна братія).

-Які факти біографії письменника спонукали його до проведення аналогій з історією земного життя Ісуса (Єшуа Га-Ноцрі), з протиборством темних сил Зла та світлих сил Добра у світовій історії?

(1928-29 р.р. – початок роботи над романом - були для Булгакова дуже складними. Раппівська критика несамовито паплюжила його нові й старі твори. Із 300 рецензій, зібраних ним у ці роки, 298 были нищівними. Очевидно, тоді Булгакову не раз згадувалась біблійна исторія розправи над мандрівним проповідником добра, справедливості і нової віри – Ісусом Христом.

В житті Булгакова був і свій Понтій Пілат – це установа під назвою Головрепертком, який «судив» его п’єси і від якого залежала їх доля. Тому зі всією вірогідністю можна стверджувати, що саме власна доля змусила письменника згадати біблійну історію і ввести її в роман).

- Яка з сюжетних ліній вас найбільше зацікавила, що було незрозумілим, складним для сприйняття? ( фронтальна бесіда).

ІІ. ВИСУВАННЯ ГІПОТЕЗИ.

Учитель: До проблеми трагічного протистояння творчої особистості і влади, поета і тирана, поета и натовпу зверталося багато російських письменників: Пушкін, Лєрмонтов, Гоголь, Достоєвський, Толстой. Дослідники творчості Булгакова відзначають, що великий вплив на нього справила особистість і творча доля М. Гоголя. Не випадково, його головний герой – Майстер має портретну схожість з Гоголем, а психологізм роману йде від психологізму Достоєвського.

Складно осягнути всю різноманітність проблематики роману. Та, вочевидь, і не потрібно, адже є дещо більш важливе, що об’єднує всі лінії роману і що допоможе нам усвідомити авторську позицію.

Сьогодні ми розглянемо проблемне питання, запропоноване самим автором, над яким цікаво поміркувати всім:

- Коли твоя ласка, подумай над питанням, що б робило твоє добро, якби не існувало зла, і як би виглядала земля, якби з неї зникли тіні?

- Кому належать ці слова і з якого приводу вони сказані? (з цими словами Воланд звертається до Левія Матвія, що прийшов просити Воланда дати спокій Майстеру і Маргариті.) - Чи зміг відповісти на це питання Левій Матвій?

(Ні. Ми знаємо, що Левій Матвій - догматик, він беззаперечно дотримується прищеплених йому поглядів, але відстоювати свої переконання не вміє, боїться мудрості «старого софіста» Воланда).

– Тож спробуймо і ми замислитися над цим питанням і, можливо, посперечатися з самим Князем пітьми.

ІІІ. РОБОТА НАД ПРОБЛЕМНИМ ПИТАННЯМ.

Учитель: Отже, світло й тіні, Добро і Зло в романі «Майстер и Маргарита». Перш за все, розглянемо самі поняття Добра і Зла.

Група дослідників: випереджувальне завдання - робота з словниками.

(Добро і Зло – філософські категорії. Філософія визначає ці два поняття як категорії, в яких дається позитивна і негативна оцінка суспільних і природних явищ відповідно до ціннісних орієнтацій певних груп людей.. Добро – все позитивне, гарне, корисне. Зло – все погане, шкідливе, те, що приносить страждання.

УЧИТЕЛЬ. Таке загальне поняття Добра і Зла. А як ці дві протилежні сутності відображені в системі образів роману? Розпочнемо з тих, що пов’язані з ідеєю світла, добра, справедливості.

УЧЕНЬ: Це образи Єшуа, Майстра, Маргариты. Єшуа – бродячий философ. На відміну від біблійного Христа, він не творить чудес, він цілком земна, смертна людина, одночасно мудра й наївна. Він слабкий фізично, але сильний духовно – він іде до людей з новим словом, проповідує добро, милосердя. Він вірить у майбутнє царство свободи і справедливості, де не буде влади людини над людиною. І він не відступає від своїх переконань навіть перед загрозою смерті. «Всі люди добрі» - головне його переконання. Єшуа Булгакова – носій вічного ідеалу, він вказує людству шлях у царство добра, любові й милосердя.

УЧИТЕЛЬ. Хто в романі протистоїть цим ідеалам добра, любові й милосердя? (Варіанти відповідей учнів: Воланд і його помічники; люди, які живуть не за законами добра ).

Спробуймо розібратися в цьому питанні.

- Хто такой Воланд? ( Це Диявол, Сатана)

- Яке в нас традиційне розуміння сутності Сатани, Диявола? Це уособлення вселенського зла, яке протистоїть Богові, спокушає людей і зводить їх зі шляху істинного.

Образ верховного втілення Зла хвилював уяву багатьох мислителів, письменників, поетів, художників. У світовій літературі та мистецтві це один із «вічних» образів. І зображається він по-різному – як уособлення зла, як богоборець, дух сумніву і заперечення, як одвічний мученик.

УЧИТЕЛЬ. Наші учні підготували дослідницькі проекти - презентації «Уособлення Зла в Біблії та в філософських концепціях різних письменників» Це допоможе нам усвідомити своєрідність концепції Булгакова і глибше зрозуміти сутність проблематики твору.

УІ. ЗАХИСТ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ (Місrjsoft Роwer Роіпt)

Проект1.Сили темряви та зла в Біблії.

В Біблії згадується численна кількість представників «царства пітьмы» і его верховних правителів. Із тих, чиї імена найбільш часто зустрічаються – Диявол, Демон, Сатана. Про Диявола згадується в Апокаліпсисі. Сатана – один із синів Бога, дух сумніву і протиріччя, дух пітьмы і зла Він противник Бога і випромінює чорне світло. Саме з ним укладають договір бажаючі продати душу. Із заздрості до перших людей, Адама і Єви, Сатана вирішив знищити їх. Обернувшись на змія, він спокусив Єву і примусив її з’їсти заборонений плід з древа пізнання Добра і Зла. Це геній Зла, занепалий ангел, скинутий Богом у пекло за непослух. Сатану никто не спокушав, навпаки, він спокусив інших, і його гріх став причиною первісного гріха людей і їх вигнання з раю.

Проект 2. Мефістофель у трагедії Гете «Фауст».

Деякі релігійні філософи вважають Сатану справжнім творцем, благодійником і духовним батьком людства, бо саме він наділив людей розумом. Функція Мефістофеля у трагедії Гете «Фауст» - моральне випробуванн ялюдини, яка є для нього об’єктом диявольських «експериментів». «Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого», - говорить він про себе. Мефістофель приходить на землю, щоб виявити приховані тваринні інстинкти, таємні темні бажання смертних. Він показує людині саму себе і жахливий світ, який вона творить сама – у цьому добро, яке робить для людства дух зла. Втративши надію удосконалити «рід людський», він прагне знищити людей, спокусою взявши в полон їх душі.

Проект 3.Демон в одноіменній поемі М.

Лєрмонтова.

Лєрмонтовський демон – «гордий ворог небес», «цар пізнання і волі». Він переступив закони добра і залишився самотнім у пустелі остогидлого світу. У нього величезні внутрішні сили і водночас трагічне безсилля, прагнення перебороти самотність, прилучитися до добра і розуміння недосяжності цих прагнень.

Демонстрація репродукції картини Врубеля «Демон». Коментар до картини, обмін враженнями (евристична бесіда).

Проект 4. Люцифер у романі Б.

Стокера «Скорбота Сатани».

Оригінальність трактування цього образу в тому, що Люцифер –

найвищий за ієрархією архангел - не погодився з Богом у тому, що він створив людину за власним образом і подобою. Прослуховування уривка:

«Люцифер, сын Утра. Прекрасный и верховный стоял этот величественный архангел по правую руку Божества и перед его взором проносились великие Божественные мысли и мечты. Вдруг он заметил вдали… маленький мир и на нем существо, формирующееся медленно, существо, хотя слабое, но могущественное, хотя высшее, но легкомысленное, предназначенное пройти все фазисы жизни, пока, приняв душу творца, оно не коснется Вечного Торжества. Тогда Люцифер, полный гнева, повернулся к Властелину Сфер и кинул свой безумный вызов, закричав: «Не хочешь ли ты из этого ничтожного, слабого создания сделать Ангела, как я? Я протестую и осуждаю тебя! Если ты сделаешь человека по нашему образу, то я скорее уничтожу его совершенно, чем стану делить с ним великолепие твоей Мудрости и славу твоей Любви!»

И голос страшный и прекрасный ответил ему: « Люцифер, Сын Утра! Тебе хорошо известно, что ни одно праздное и безумное слово не должно быть произнесено при мне, так как свободная воля есть дар Бессмертных, поэтому, что ты говоришь, то ты и сделаешь! Поди, Гордый Дух! Я лишаю тебя твоего высокого чина. Ты падешь и твои ангелы вместе с тобой! И не возвратишься, пока человек сам не выкупит тебя! Каждая человеческая душа, уступившая твоему искушению, будет новой преградой между тобой и Небом, каждая душа, отвергшая и победившая тебя, поднимет тебя ближе к нему. Когда свет оттолкнет тебя, я прощу тебя и снова приму, но не до тех пор».

Его наказание вечно, потому что человек никогда не поможет ему исправить ошибку. Человек отвергнет скорее и охотнее Бога, но дьявола -никогда. Посудите, как должен этот Люцифер, Сын Утра, ненавидеть человечество!

УЧИТЕЛЬ: Ми познайомились з дослідженнями учнів, думаю, дізналися

багато нового і цікавого.

Якому ж із цих уявлень про духа пітьми відповідає булгаковський Воланд? Яка його роль в романі?

Дослідіть, проти кого спрямований гнів Воланда, кого карає він через своїх помічників? Кому допомагає? Чи постраждали від нього чесні, невинні люди?

Бегемот і Коров’єв - помічники Воланда, вони викривають шахраїв, бездарностей, пристосуванців, обивателів, при цьому кожному «воздається по ділам його», як говорить Воланд, цитуючи Біблію.

(Учні приводять приклади: сеанс чорної магії ( викриття міщанства, обивательщини); пригоди Стьопи Ліходєєва (гумор і прощення людського марнославства, легковажності).

Більш жорстоко карає Воланд представників мистецької братії, «людей без фантазії» (Берліоз, Латунський, Прохор Петрович, Варенуха).

ІУ. ВИСНОВКИ, УЗАГАЛЬНЕННЯ.

Яке ж місце відводить Булгаков Воланду і його супутникам в художній

канві роману? (Що

відповісти на це питання, варто звернутися до епіграфа.

Це також один з прийомів виявлення авторської позиції. Булгаков бере

епіграф з трагедії Гете «Фауст». На питання доктора Вагнера: «То

хто ж ти?»- Мефістофель відповідає: «Я тої сили часть, що робить

лиш добро, бажаючи лиш злого». Він викриває і карає зло в житті,

яке творять самі люди.

Це повністю відповідає философській концепції Булгакова – показати Воланда і його помічників як силу, що не творить зло безпричинно, а допомагає викорінити зло з життя людей та суспільства.

УЧИТЕЛЬ. Хто ж тоді творить зло на землі, запитує нас Булгаков?

(Фронтальна евристична бесіда)

Самі люди. Це вони зраджують, брешуть, пристосовуються, метушаться, катують своїх ближніх, віддають перевагу матеріальним, а не духовним цінностям. Людина сама творить свою долю, сама або вступає в боротьбу з пітьмою і прагне світла, або дозволяє силам пітьми оволодіти своєю душею. Вищі сили тільки спостерігають, чи є в людині сила, моральна стійкість і здатність протистояти спокусам і гріху.

УЧИТЕЛЬ. Отже, перший висновок ми зробили – людина сама відповідає за все добро и зло, яке існує у світі. А тепер повернемося до нашої проблеми і спробуймо дати відповідь на питання Воланда: «Коли твоя ласка, подумай над питанням, що б робило твоє добро, якби не існувало зла, і як би виглядала земля, якби з неї зникли тіні?»

(Воланд упевнений, що добро і зло, світло і тіні нероздільні, вони існують разом. Це дві протилежності, а боротьба протилежностей і є життя.

Не буде зла – не будет і добра, і навпаки. Ми не можемо жити у світі, де немає тіней, адже тіні з’являються від людей, від гір, від дерев і будинків. Світ, де немає тіней, – мертвий. Але це в філософському сенсі. А в людському? Якщо співіснування і боротьба добра і зла вічна, то, можливо, з ним і не варто боротися? Яке призначення людини?

Організація дискусії з проблемного питання.

( Звичайно, зі злом у собі, з негідними рисами слід боротися і намагатися наблизитися до ідеалів добра, краси, справедливості. Примножувати добро і пам’ятати, що у боротьбі зі злом ми стаємо сильнішими і кращими. І чим менше буде в наших душах демонів зла, що спокушають і підштовхують до негідних вчинків, тим більше буде множитись добро у наших серцях і в суспільстві).

Про ці високі прагнення людини до до щастя, добра, свободи, про моральну відповідальність і красу кохання – наш наступний урок, у центрі якого - Майстер і Маргарита.

У. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

- підготуватись до аналізу епізодів, пов’язаних з головними героями твору;

- створити сенкани «Майстер», «Маргарита»;

Індивідуальне завдання групі дослідників: порівняти образи Маргарити (Гретхен) у трагедії Гете «Фауст» та Маргарити в романі Булгакова «Майстер і Маргарита», створити діаграму за технологією «кола Венна».

Похожие работы:

«РЭФЕРАТ Моссэ Дзмітрыя Аляксандравіча Тэма: Традыцыі харчавання шляхты на тэрыторыі Беларусі (2-я пал. XVI пач. ХХ стст.). Ключавыя словы: традыцыі харчавання, шляхта, шляхецкая кухня, нацыянальная беларуская кулінарыя...»

«"Утверждаю" Председатель Муниципальногоказенного учреждения "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" _ И.Г.Фахриев"" 2015 г. Должностная инструкция началь...»

«Ярославцева Н.Н., зав. НМО КОУНБ им. А.И. Герцена Итоги работы муниципальных библиотек Кировской области по духовно-нравственному воспитанию за 2013 год Работа в помощь возрождению духовной культуры одно из ведущих направлений деятельности муниципальных библиотек Кировской области. Библиотекари стремятся совершенствовать обслужива...»

«Рекомендации по выбору OIDов для подведомственных учреждений Департамента культуры города Москвы.    1. Сотрудник организации, работающий в ЕСЗ (Единая Система Записи), не являющийся руководителем или главным бухгалтером: Для оказания государственных услуг (АС ГУФ) Подписание сведений Базового регистра информации, необходимой для пр...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2009 г. N 13114МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 27 ноября 2008 г. N 56ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХВо исполнение пункта 5 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ О физической культуре и спорте в Российск...»

«Положение о беговом событии "Благотворительный забег "Достигая цели!" Саратов, 2017 г. Содержание TOC \o 1-1 \h \z \u 1.Общие положения PAGEREF _Toc485739647 \h 42.Организаторы PAGEREF _Toc485739648 \h 43.Партнеры PAGEREF _Toc485739649 \h 44.Основные характеристики45.Соревновательные дисцип...»

«ПроектКОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА>>РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ<&...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 ноября 2013 г. N 532-р Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Правительства Рязанской областиот 02.02.2015 N 30-р)Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р, в целях сохранения и развити...»

«ДПТНЗ "Броварський професійний ліцей" Методична розробка уроку з української літератури на тему: "Свідчать сосни Биківні: злочин проти людства" Номінація: Сучасний навчальний заклад як соціокультур...»

«УТВЕРЖДАЮ Президент ХРОО "Федерация спортивного ориентирования" Ю.Н.Семенчуков _ 2017 г.Р Е Г Л А М Е Н Т проведения Краевых спортивных соревнований по спортивному ориентированию г. Комсомольск-на-Амуре 25-26 марта 2017 г. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1...»
 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.