WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«гуртка «Кераміка» Керівник гуртка Пилипів Г.В. Ректору ІППО П. В.РуссолуХАРАКТЕРИСТИКА на авторську програму гуртка «Кераміка» керівника гуртка Тисменицького Будинку школяра Пилипів ...»

Тисменицький районний Будинок дитячої та юнацької творчості

Програма

гуртка «Кераміка»

Керівник гуртка

Пилипів Г.В.

Ректору ІППО

П. В.РуссолуХАРАКТЕРИСТИКА

на авторську програму гуртка «Кераміка»

керівника гуртка Тисменицького Будинку школяра

Пилипів Галини Володимирівни

Авторська програма гуртка «Кераміка» є актуальною, бо пов’язана з життям і побутом українського народу, дає можливість розвивати індивідуальні творчі здібності, естетичні смаки учнів, розширити їх інтелектуальні та духовні рівні.

Програма розрахована на учнів середнього шкільного віку, на два роки і ділиться на такі види:

- ліплення по пам'яті;

- за спостереженням;

- з натури;

- творча робота;

- декоративні завдання.

Програма побудована з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів за дидактичним принципом «Від простого до складного».

Вироби з глини гуртківців здобувають високу оцінку на районних і обласних виставках, вчителька ділиться досвідом роботи на обласних курсах підготовки вчителів образотворчого мистецтва та керівників гуртків.

Начальник відділу освіти В. Боднарчук

Програма

гуртка «Кераміка»

Пояснювальна записка

Одним із видів занять зображувальної діяльності учнів є ліплення. Своєрідність ліплення полягає в тому, що за допомогою цього виду діяльності передається форма предмета в трьох вимірах. Заняття в гуртку «Кераміка» збагачують знання учнів про предмет, його будову, форму, колір, призначення, красу; розвивають зв’язну мову, за допомогою якої можна описати задуману композицію по пам'яті; сприяють розвитку мислення, уваги, уяви, творчості; виховують цілеспрямованість, цікавість до образотворчої діяльності.

Мета гуртка – розвиток індивідуальних творчих здібностей, естетичних смаків учнів. Розширення інтелектуальних та духовних рівнів на основі культурної спадщини українського народу.

Учні ознайомлюються з прийомами та способами ліплення, застосовують їх у практичній діяльності. Навчаються виконувати об'ємні творчі роботи, рельєфні композиції.

Програма розрахована на учнів середнього шкільного віку.

Навчальна робота гуртка «Кераміка» ділиться на такі види:

- ліплення по пам'яті;

- за спостереженням;

- з натури;

- творча робота;

- декоративні завдання.

Програма виконується протягом двох років навчання, враховуючи індивідуальні особливості учнів допускаються зміни і доповнення.

На заняттях з ліплення учні вчаться розуміти красу предметів. Набуті знання застосовують у розв’язанні навчальних завдань, які переростають у творчість.

Ліплення за спостереженням, по пам'яті розвивають у дітей самостійність, ініціативу, творчі здібності.

Значне місце відводиться ліпленню з натури, де критерієм оцінки є подібність. На таких заняттях учні вивчають предмет його форму, будову, пропорції, співвідношення частин, особливості характеру.

На сюжетне ліплення відводиться найбільше годин. Мотивами композицій гуртківці переважно обирають епізоди українських народних казок. Вони створюють багатофігурні композиції, зображують людей, звірів. Героїв жартівливої народної пісні «Ой служив я в пана…» учні ліплять з задоволенням, бо «весела компанія» домашніх тварин і птахів оточують сільських дітей повсякденно.

Саме декоративні завдання дають змогу учням прикрасити вироби яскравим орнаментом, надаючи їм святкового вигляду.

Початковий рівень навчання

Орієнтовний тематичний план

№ п/пНазва теми Кількість годин

Всього На теоретичні заняття На практичні заняття

1. Вступні заняття 4 2 2

2. Обладнання робочого місця 12 4 8

3. Глина – основний матеріал для ліплення 8 2 6

4. Прийоми і способи ліплення 10 2 8

5. Ліплення іграшок 56 12 44

6. Декоративні завдання 10 2 8

7. Композиційна робота 40 10 30

8. Підсумкове заняття 4 2 2

Усього 144 36 108

У перший рік навчання учні більше ліплять за уявою, ніж з натури. Від них не можна вимагати точності та правильності в зображенні людей і тварин. Виконання роботи спрямовувати на загальний характер предмета, форму, вміння правильно передавати пропорції.

Розвивати чуття пластики, об’ємно-просторове мислення, вміння спостерігати зображувані об’єкти і передавати свої спостереження в ліпленні.

Розвивати творчу уяву учнів, уміння будувати композицію.

Виховувати в учнів емоційно-естетичне ставлення до занять.

Для успішного засвоєння початкового рівня навчання, гуртківці

повинні знати:

історичні витоки розвитку декоративно-прикладного мистецтва;

мистецьку спадщину рідного краю та її представників;

як обладнати робоче місце;

технологію приготування глини для роботи і її зберігання;

як визначити властивість глини;

правила користування стеками;

технологію виготовлення народної іграшки;

послідовність роботи над ліпленням іграшки.

повинні вміти:

визначати якість і пластичність глини;

приготувати глину для роботи;

застосувати в ліпленні прийоми та способи;

виконувати рельєфні та об'ємні композиції.

повинні мати уявлення:

про історію розвитку гончарства в Україні;

про творчий доробок народних умільців області;

народні ремесла та промисли рідного села.

Програма

Вступне заняття (4 год.)

Ознайомлення з програмою, завданням та планом роботи гуртка. Огляд робіт зроблених попередніми гуртківцями.

Обладнання робочого місця (12 год.)

Безпека життєдіяльності гуртківців. Обладнати робоче місце потрібним матеріалом: підкладна дошка 25*25 см з фанери; стеки різної форми; посудина для води, пензлик або шматочок паралону для згладжування.

Ознайомити з правилами користування гострими предметами (стеками), глиною.

Глина – основний матеріал для ліплення (8 год.)

Ознайомлення з властивостями глини.

Визначення якості і пластичності глини.

Технологія приготування глини для роботи і її зберігання.

Прийоми та способи ліплення (10 год.)

Ознайомити з прийомами ліплення: розкочування, розплющування, вдавлювання, защипування, витягування, примазування, згладжування. Положення і рухи рук до кожного прийому.

Способи ліплення – конструктивний, пластичний, комбінований.

Ліплення іграшок (56 год.)

Ліплення по пам'яті «Моя улюблена іграшка».

Ліплення за уявою предметів нескладної форми.

Ліплення за спостереженням риб, птахів, тварин, звірів.

Ліплення з натури листя, плодів, овочів.

Декоративні завдання (10 год.)

Ліплення кахлів з зображенням рослин, птахів, тварин.

Ліплення сувенірів, посуду.

Композиційна робота (40 год.)

Ліплення казкових героїв.

Композиції на теми: «Дівчинка грає у м’яч», «Кішка з кошенятами», «Мисливець з собакою».

Композиції на вільні теми.

Підсумкове заняття (4 год.)

Перегляд робіт. Обговорення. Виставка.

Завдання на літо.

Основний рівень навчання

Орієнтовний тематичний план

№ п/пНазва теми Кількість годин

Всього На теоретичні заняття На практичні заняття

1. Вступні заняття 3 - 3

2. Організація робочого місця 9 3 6

3. Українська народна іграшка 18 3 15

4. Багатофігурні композиції 24 6 18

5. Сюжетне ліплення 42 9 33

6. Герої українських жартівливих пісень 72 12 60

7. Творча робота 45 9 36

8. Підсумкове заняття 3 - 3

Усього 216 42 174

Під час навчання другого року гуртківців націлювати на самостійне задумування теми в ескізі, збирати необхідний матеріал і виконувати композицію.

Розвивати чуття пропорційності, виразності, вміння передавати внутрішній світ, переживання образу.

Більше уваги приділяти умінню ліпити від загального до часткового. Засвоїти повну послідовність в роботі: спочатку визначити загальний характер форми даного предмета (пропорції, рух, положення в просторі), а потім починати роботу над деталями.

Враховуючи знання початкового рівня навчання, гуртківці в основному рівні

повинні знати:

основні види кераміки: гончарна кераміка, майоліка, шамот, теракота, фарфор, фаянс, архітектурна кераміка;

традиційні види української кераміки: неполив'яні сірі, глазуровані вироби з кольорової глини;

основні центри української кераміки, специфіка виробів у різних регіонах України;

методику роботи над площиною та об'ємною скульптурою.

повинні вміти:

обирати тему, збирати необхідний матеріал для творчої роботи;

застосовувати знання, отримані протягом навчання у створенні композицій;

відчувати рівновагу, пропорційність і цілісність зображувальних предметів;

аналізувати твори мистецтва, розкривати зміст, визначати художньо-естетичне значення.

мати уявлення:

про технологію виготовлення мистецьких творів народними майстрами;

про значення і розвиток декоративно-прикладного мистецтва в сучасному світі.

Програма

Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з програмою і планом роботи.

Організація робочого місця (9 год.)

Приготування глини, інструментів.

Перегляд зразків робіт попередніх гуртківців.

Українська народна іграшка (18 год.)

Ліплення півника, баранчика, оленя – за зразками Косівських умільців.

Елементи народного орнаменту.

Багатофігурні композиції (24 год.)

Композиції за мотивами українських народних казок.

Ліплення казкових персонажів: солом’яний бичок, дід і баба, курочка ряба, лисичка-сестричка, півник і котик, тощо.

Сюжетне ліплення (42 год.)

Сюжетне ліплення за українськими народними казками «Колобок», «Ріпка».

Сюжетне ліплення на вільну тему за вибором гуртківців.

Герої українських жартівливих пісень (72 год.)

Колективне ліплення за мотивами української жартівливої пісні «Ой служив я в пана…». Ліплення за задумом.

Творча робота (45 год.)

Багатофігурна композиція на вільну тему.

Підсумкове заняття ( 3 год.)

Перегляд робіт. Підготовка до творчого звіту.

Література

Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. Київ: Радянська школа, 1973 р.

Легенький Ю.Г. Від ремесла до творчості. Київ: Час 1990 р.

Молкович А.С. Художні техніки в школі. Методичні рекомендації.

Івано-Франківськ, 1998 р.

Халезова И.Б. Народная пластика и декоративная лепка. Москва: Просвещение, 1984 г.

Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII-XIX ст..). Навчальний посібник – Київ : Либідь, 1992 р.

Миропольська Н.Є. Художня культура світу. Вища школа. Київ, 2001 р.

Нельговський Ю.П. Українське мистецтво. Київ, 1976 р.

Казакова Т.Г. Развивайте у школьников творчество. Москва. Просвещение, 1985 г.

Полупина В.Н. Искусство и дети. Москва. Просвещение,1989 г.

Волков Н.Н. Мь/сли об искусстве. Москва. Советский художник, 1989 г.

Толстих В.І. Естетичне виховання. Київ. Вища школа, 1997 р.

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів. Світ, 1992 р.

Похожие работы:

«Пособие для подготовки к ГИА, ЕГЭ по географии "Определи субъект федерации по описанию" Пояснительная записка.Данное пособие, необходимость в написании которого появилась при подготовке 11-классников к сдаче ЕГЭ, предназначено и для 9-классников, собирающихся сдавать экзамен по...»

«Секція соціологіяТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Н.І.Грищенко Старший викладач кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету Феномен молодіжної субкультури вперше був досліджений західною наукою і тому розроблення сутнісних характеристик та...»

«Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ "Детский сад №95 "Сказка" Физкультурно оздоровительная деятельность Помещения Формы работы Физкультурный зал физкультурные занятия; утренняя гимнастика; оздоровительные мероприятия; физкультурные развлечения и праздники, эстафеты, соревнования; свободное посещение зала для о...»

«АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.07.2017г. № 534 г. Верхотурье О порядке проведения предвыборной агитации и определении специальных мест для размещения печатны...»

«11 класс. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. Форма урока: урок-лекция. Цель. Формировать представление о художественной культуре России XIX начала XX века.Задачи: познакомить учащихся с понятием авангард, жизнью и творчеством художников авангарда; обратить внимание учащихся на мировоззрен...»

«Министерство Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики Азербайджанский Государственный Аграрный Университет Кафедра: Общественных наук и мультикультурализма. Преподаватель: Алиева Фазиля БайрамовнаЛекционный материал по Мультикультурализму. Гянджа...»

«Санкт-Петербургский государственный университет факультет международных отношенийКУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ "Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. в." студент курса,отделения "Регионоведение",3 гр. КОНСТАНТИНОВ А.С. _С...»

«СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ НАЗВАЎ НА БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОВАХ (на прыкладзе фірмонімаў Беларусі)С.А. Шацёр-Шалюта (Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі)Існуюць два асноўныя спосабы перадачы ўласных ім...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.