WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


Pages:   || 2 |

«Характеристика:демократизм.У СГ не було ані влади,ані війська поза народом. В межах громад.колективу виховувались особливі цінності,що забезпечували внутрішню ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. Особливості античної моделі розвитку стародавніх суспільств. Періодизація історія СГ.

Античність-це період,пов’язаний з історією держав СГ і СР. охоплює період близько 1тис(-)-5ст.(+).Своїм корінням гр..-рим. Світ уходить в 3тис.(-) до крито-мікенської культури,біля якої точиться дискусії,чи можна її вважати першою європейською цивілізацією.Ключове поняття-поліс. Поліс -місто-держава.,декілька населених міст або селищ об’єднані навколо одного центру. Порівняно невелика територія з невеликою кількістю населення;співтовариство вільних людей під егідою громад.общини.Особливіст полісної власності полягає у 2 іпостасях:одночасно є і суспільною,і приватною власністю.Поліс не дозволяв продавати землі іноземцям,так як піклувався про цілісність.

Характеристика:демократизм.У СГ не було ані влади,ані війська поза народом. В межах громад.колективу виховувались особливі цінності,що забезпечували внутрішню генерацію.Труд і багатство,нажите на землі-найважливіше.2.Рабовласницький характер.Порвняно із сходом,р. Було структурно-формуючим елементом економіки суспільства.Мислителі вважали,що рабство є необхідним,бо хтось керує суспільством з боку політики.Політикос-люди,що приходили на НЗ.Ідіотікас –ті,що не приймали участі.

Греки мали своє ставлення до світу.Риси:бажання до гедонізму,агоністичність,хвастливість,перемога в Олімпійських іграх.Грецьке суспільство-компліктивне(агональне).

1.крито-Мікенська культура 3-2 тис.(-)

2.гомерівський період 11-9ст(-)

Перед полісний період(темні століття) у ці періоди відбулось дорійське нашестя.

3.Архаїчний 8-6ст(-)-формування полісного суспільства.

4.класичний 5-4 ст(-)-розквіт СГ цивілізації,найвищий рівень рабовласництва,перемога у гр..-пер.війнах,розквіт полісного устрою,Пелопоннеська війна.

5.Період еллінізму -др.пол.4-сер1ст.(-).відбувається обєднання прцесів розвитку Греції та Сходу.

6.Завершальний етап.30р.(-)-римляни захопили Єгипет.Балканська Греція та Македонія у 146р. втратили незалежність і перетворились в Римську провінцію-Ахая.

2. Географічне положення та природні умови СГ, найдавніше населення. Джерела з історії Стародавньої Греції.

СГ була розташована на заході Малої Азії та Балканах.Півн.Греція-Епір,Фессалія. Цент.Греція-поєднується із півд.Фермопільським проходом. Південь-острів Пелопонес.омивається Егейським,Критським,Іонійським морем. Береги-порізані.Навіть у центрі Греції не було території,віддаленої від моря.Ланцюг островів-Кіклада;Спорада-біля берегів МА.Рельєф різний.Балканські гори досягають найвищої висоти в Македонії та Фракії.Більшість території-підвищення та узгір’я.Найбільші долини-Фесальська і Лаконська.землеробство поширене не так, як садівництво та виноградство.відрізняється багатством будівельного матеріалу:вапняку,глини,мармуру.У Фракії-золоті копальні.В Аттиці-срібно-свинцеві руди.На Евсеї і Халкідіці-мідні руди.в лакониці-залізо.

Територія заселена спрадавна.грецькі племена не називали себе греками,не були єдиним народом. Іменували себе еллінами.Їх родовід ведеться із 12ст(-).У 2тис.-ахейці;3тис –парійці.У Ахейській Греції існувало 3 групи:іонійці,ахейці,еолійці. Іонійці жили в Аттиці і на пів.Пелопонес;ахейці на Пелопонесі; іолійці-у Фесалії і Сер.Греції,окрім Аттики.

Розмовляли на численних діалектах,не мали спільної мови. Загальногрецька-лише за часів еллінізму.У 13-11ст.(-)на півдні Балкан приходять дорійці,які витісняють алійців на південь.З цього часу для центра Греції характерна етнічна однорідність.

Джерела з історії Стародавньої Греції.

3 группы источников:

-1-усные(мифы, эпичные произведения)

-2-археологические

-3-письменные- старейшим произведением были поэмы Гомера «Иллиада» и «Одиссея»,на границ 8-7ст(-) появили произвед Гесиода. Логограмы- мифы и легенды про местность на кот проживал автор,извест-е Гигатей Милецкий «Генеология», «Землеопись»-1ая карта греции.Перв истор Геродот,Фукидит авт истор посвящ пелопонесской войне,Аристотель-ученый-философ,Полибий «Общая история» 40 томов,сохран первые 5,ист Греции,македон,МА,Сирии,эгипта,карфагена,рима.В 1 ст появились автора пишущие истор в пределах греции Диодор сицил,40 книг,плутарх «сравнительное жизнеописание», «эпические произведен.» и т.д.

4. Отражен Троян войны в поэма Гомера и Диктиса Критского

У гомера сюжет по пямяти)))

Диктиса Критского

Очень сильно  отличается от оригинального сюжета "Илиады".

Самое главное - в отличие от Гомера, у автора предвзятое отношение к троянцам, несомненно, автор на стороне греков, которых автор называет "наши".Трогательный эпизод: Ахилл загашает вином тлеющий пепел от тела Патрокла.

Ахиллес узнает, что Гектор отправился встречать Пенфиселею с амазонками, устраивает засаду и убивает Гектора.Когда Ахилл привязывает тело Гектора к колеснице, колесницей управляет не он сам, а Автомедонт.Поликсена обещает Ахиллесу отдать себя в рабство ради выдачи тела Гектора. Приам просит, чтобы Ахиллес позаботился о Поликсене и взял ее к себе.Парис был ужЕ женат на Эноне.В труде ни слова о Брисеиде.Гнев Ахилла отсутствует.Ахиллес погибает, обманутый, в храме Аполлона.

3. Причини виникнення та особливості розвитку культури Криту і Мікен.

В епоху ранньої бронзи на тер.Егеїди утворилось багато самостійних культур,що розвивались:Троянська,Кейкладська,Ранньоеладська,Ранньомінойська.Їх поява і розвиток означала єдиний культурний процес.найбільший розвиток-Мікенський Крит.Всі культури розвивались автономно.згідно власної іст.-геог.ситуації.Дослідники виділяють такі позитивні характеристики КК:швидке зростання населення,виникнення конгломерату поблизу Каносса і Перата;сприятливі прир.умови.;торгові контакти.

Критяни у 3-2 тис.(-) значно випереджали представників Греції у торгівлі.Торгуючи з країнами Азії,вони відкривали ринок ідей.інтенсивний обмін інформацією зі Сходом був імпульсом до розвитку культури.

Ранньомінойський 3000-2200р.(-)-найдавніші поселення,в яких були знайдені неолітичні предмети-знаряддя з каменю і вироби із металу.Егеїда проходить ряд проміжних етапів.Займались землеробством,скотарством,рибальством.Характерна поява нового посуду різного кольору з гончарного круга;земле терки,прясельця,зображення биків.Жили пер.-общ. ладом.(однотипність гробниць).Зявляються великі поселення:покра,Міклос,Палекастро.хвиля переселень з Азії привела появу маси поселень на півдні Криму.Відсутні були укріплення. Утворили 3 групи.

Середньомінойський 2200-1600(-).Розповсюдження бронзи. Знайдено кинджали,різці,сокири.Острів не знаходився під владою одного правителя.палаци Кноссі, Миліші були обнесені могутніми стінами. 18-16ст.(-)-швидкий процес становлення держави на чолі із Гносом.Першого царя називають Міносом.(можливо,це збірний образ).Укріпленням для поселень цього періоду слугує море.кноський палац-госп.адмін.центр.грецьке суспільство стає класовим. Закінчується heqyedfyyz палацу Кносыв внаслыдок землетрусу та боротьби всередині КК.

Пізнємінойський період –поступовий занепад і остаточний крах.населення Криту –найчисельніше. Хар.ознака- зростання багатства знаті.Активно підіймається виробництво.У 15 ст. зявляється письмо. Крит було завойовано племенами ахейців.Зростання мат.власності-диференціація гр..суспільства.В селах-землевласники,в місті-заможні.Крит мав стосунки із Сирією,Кіпром.Міно повиганяв карітців,посадив правителем власного сина. У 13ст зростають ознаки розпаду Криту.Гегемонія переходить до Пелопонесу.Крит здійснив вплив на Грецію.Досягнення Криту розвинуть ахейці.

Причини занепаду:

- вторгнення дарійців

-ослаблення суспільства\

Зменш торгов зв’язків, посил оборони укріплень, необхідн до захисту х боку народів моря

КМК розвив в «нейтральні зоні», що говорить про неї як про мета цивілізацію, яка склад перший цикл Егейськ культурогенезу.

Властивий динаміз у поєднаггя з архаїчним примітивізмом(слабка ієрархія,матріархальна спрямованість,аморфні боги, людські жєертвопр...)

5. Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" (Гомеров вопрос)

В самом конце «героического века» произошла знаменитая Троянская война, которую воспел величайший греческий поэт Гомер. Сам певец жил уже в «железном веке», и о его жизни нет почти никаких сведений.

Троянская война началась около 1240 г. до н. э. Она была отображена в «Илиаде», которая дает описание похода ахейцев против Троянского царства. Песни «Илиады» исполнялись на пирах, передавались из уст в уста, из поколения в поколение.Еще одно произведение, по мнению потомков, принадлежит слепому поэту Гомеру. Оно рассказывает о необыкновенных странствиях Одиссея, басилея Итаки, и его спутников и называется древняя греческая поэма « Одиссея».Поэмы Гомера относят к эпическим поэмам, которые делятся на 3 этапа: фиванский цикл, охватывающий 2 поколения до Троянской войны, геракловский цикл и троянский цикл, который затрагивает также и последствия Троянской войны. Именно троянский цикл представляют «Илиада», «Одиссея» и эпические песни, сложенные уже не Гомером, которые повествуют об окончании Троянской войны.

Именно Троянский цикл позволил состоятся как литературному жанру эпическим поэмам и послужил сохранению этого героического повествования. Общая историческая ситуация и цивилизация, изображенные в поэме «Илиада», вполне историчны: описание военных действий, конфликта в целом и падения великой Трои. Очевидно и другое, что некоторые фрагменты «Илиады» и «Одиссеи» не основаны ни на каких исторических событиях - всевозможные сверхчеловеческие подвиги, случаи божественного вмешательства, мотивы народных сказок и появления мифических существ, вымышленные странствия попали в произведения только благодаря фантазии поэта. Олицетворенные олимпийские боги, которые то и дело вмешиваются в ход событий, соседствуют с точным историческим описанием самого правящего строя. А мифические существа, наделенные под час немыслимой силой, вступают в бой с героями-людьми. Точные географические сведения и этнологические названия соседствуют с несуществующими городами и землями.

«Илиада» и «Одиссея» передают только отдельные моменты троянской мифологии. «Илиада» охватывает события десятого года войны, незадолго до падения Трои. Но само падение Трои в ней не изображено. События в ней занимают всего 51 день. Однако поэма дает максимально насыщенное изображение военной жизни. По событиям этих дней можно составить яркое представление о тогдашней войне вообще.

Однако в «Одиссее» события изображаются не так разбросано, как в «Илиаде», но все же и она не лишена трудностей при ознакомлении с ходом описываемого в ней действия. «Одиссея» основана на небывалых странствиях доблестного героя и хитроумного повелителя Итаки, Одиссея, но также является историческим источником не только в литературном значении. Здесь приводится подробное описание государства феаков, которое представляет собой идеальное ионическое общество с его политической системой, иерархией. Царя сопровождают двенадцать царей - скипетроносцев и советников, - собирающихся в тронном зале. В народном собрании царь на глазах у народа обращается к старейшинам, вождям и правителям феакского народа. Возможно, что двенадцать царей - скипетроносцев являлись главами двенадцати фратрий, на которые делились четыре филы ионического государства, а старейшины возглавляли составляющие их семейные группы. В основном, эпическая поэма ведет речь о представителях правящего класса и об обществе в целом. Откуда мы можем почерпнуть не мало интересных сведений. Знатная верхушка и правители описаны как индивидуалисты, переступающие многие ограничения, служившие нормой для древнего греческого общества. В борьбе за власть они готовы убивать даже родственников, и многие из них не обращают внимания на требования фратрии и филы.Произведения Гомера бесспорно являются интересным историческим и литературным источником и заставляют нас снова и снова вместе с его героями возвращаться в прошлое.

Гомер вопрос

Однако в новое время, особенно с конца XVIII в., сильно развилось критическое, или аналитическое, направление в исследовании поэм Гомера, основоположником которого был Ф. А. Вольф. Сторонники этого направления отрицали единство текста поэм, принадлежность обеих поэм одному автору, ставили под сомнение само существование гениального поэта по имени Гомер, считали, что поэмы создавались отдельными кусками и в течение долгого времени передавались в рамках устной традиции.

Так возник гомеровский вопрос - одна из самых значительных проблем науки об античности. Но Гомер не долго оставался без умелых защитников - в начале XIX в. стало формироваться другое направление, получившее название унитарного, которое решительно отстаивало единство творческого акта и обусловленную этим художественную и идейную целостность гомеровских поэм. Родоначальником этого направления был в Германии Г.В.Нич, а в России видными его представителями были Н.И.Гнедич и В.А.Жуковский - переводчики Гомера.

Именем Гомера назван целый период в истории Греции - с середины XII по конец IX в. до н.э. Причина этого заключается в том, что поэмы Гомера - единственный (если не считать скудных археологических данных) источник наших знаний об этой эпохи, дающий представление об экономическом развитии, общественных и политических отношениях того времени. Своеобразие "Илиады" и "Одиссеи" как исторического источника заключается не только в стихотворной форме и мифологическом жанре, но и в многослойности поэм, вобравших в себя реалии различных эпох.

6. Социальн.-єконом развит Греции в 8-6вв(-). Ран. Полис. И причині Вели Греч колониз. Осн направл и хар-ка.

Распад родовых и возникновение раннеклассовых отношений были результатом серьезных перемен во всей социально-экономической структуре греческого общества. Происходит постепенная перестройка самой структуры производства. Это проявилось в развитии, как виноградарство и маслиноводство. Вложение дополнительных средств и рабочей силы создает возможность получения излишков винограда и оливок, которые не потреблялись целиком в данном хозяйстве и могли быть проданы на рынке.

Основными ячейками сельскохозяйственного производства в VIII—VI вв. до н. э. мелкие крестьянские хозяйства и более крупные поместья родовой знати. Важные изменения происходят в области ремесленного производства, которое отделяется от сельского хозяйства. - определило рост специализации и профессионализма. - способствовало техническому прогрессу и организации четко оформившихся отраслей: металлургии и обработки металлов, керамического производства и кораблестроения.

экономика греческих полисов в VIII—VI вв. до н. э. отличалась от прежних большей динамичностью, большим объемом ремесленных производств и размахом торговых операций, возрастанием роли товарного производства, преобладанием частных хозяйств и слабым вмешательством государственной власти в хозяйственную жизнь. Большую роль в социальных отношениях тех слоев населения, которые были связаны с ремеслами и торговыми операциями. Таковы аграрные полисы внутренних областей Балканской Греции (например, Спарта в Пелопоннесе), Беотии, многих городов Фессалии и др.

Отношения кровного родства и представления об известном коллективизме жизни сохранялись довольно долго и осложняли процесс классообразования.

Первый этап (VIII — первая половина VII в. до н. э.) характеризуется существованием сильных пережитков родового строя и господством родовой знати.

С середины VII в. до н. э. начинается новый, второй, этап социальной стратификации греческого общества. Происходит усложнение традиционной социальной структуры. Формирующиеся социальные группы конституируются как особые классы населения, имеющие разные социально-экономические и политические интересы. Торгово-ремесленные слои входили представители аристократии, оценившей значение ремесел и торговли, горожане владеющие участками земли, но свои интересы видевшие в ремесленных мастерских, простые ремесленники, живущие трудом своих рук, мелкие торговцы, матросы и гребцы, грузчики и строители, которые могли иметь крошечный земельный надел, а могли и потерять совсем связь с землей

Крупной победой широких кругов демоса, т. е. мелких земледельцев и городского торгово-ремесленного населения, была кодификация обычного права и запись действующих правовых норм, регулирующих социально-экономические отношения.

Великая греческая колонизация. Процесс социально-экономического, политического и культурного развития греческого общества VIII—VI вв. до н. э. породил такое интересное явление в древнегреческой истории, как Великая колонизация. Причины расширения поля деятельности полисов: нужны были новые земли для теряющих свои наделы граждан, нужны были источники сырья, рынки сбыта для продукции ремесленных мастерских. Процесс классообразования и социальной дифференциации греческого общества, протекавший в VIII—VI вв. до н. э. Греция VIII—VI вв. до н. э. переживала своего рода демографический взрыв, вызванный целым рядом причин, до конца еще не исследованных, Одной из главных было бурное развитие греческой экономики, создающей излишки продукции, требующей сбыта, достаточного количества сырья, рабочей силы, обеспечивающей определенный материальный достаток.направления. западное направление. Первой колонией, - на острове Питекуссы и город Кумы (в Кампании), выведенные около середины VIII в. до н. э. Процветающие полисы: Сиракузы (733 г. до н. э.), Занкла (730 г. до н. э.), Регий (720 г. до н. э.), Тарент (706 г. до н. э.), Сибарис, Кротон и др. На южном побережье Франции была основана Массалия (ок. 600 г. до н. э.), впоследствии ставшая многонаселенным полисом, через который по реке Родану греческие товары направлялись во внутренние области Галлии.движение в северо-восточном направлении. Здесь ведущую роль играл Милет, также один из крупнейших и богатых греческих городов. Самыми значительными греческими колониями на Западном Причерноморье считались Истрия (657 г. до н. э.), Аполлония Понтийская, Одессос, Томы, Каллатия. В VI в. до н. э. колонизационная волна достигла Северного Причерноморья. Древнейшее греческое поселение было основано на островке Березань на рубеже VII—VI вв. до н. э., но вскоре Березанское поселение вошло в состав более крупной колонии Ольвии, основанной в первой половине VI в. до н. э. Целый ряд греческих колоний возник в древней Таврике крупными из них стали Пантикапей (рубеж VII—VI вв.

до н. э.) на месте современной Керчи и Фанагория (547 г. до н. э.) на азиатской стороне Керченского пролива. В начале V в. до н. э. греческие колонии Керченского пролива объединились под властью сильного города Пантикапея, и это объединение стало называться Боспорским государством.Значительно слабее представлена греческая колонизация в юго-восточном и южном направлениях, приморских районах Египта и Ливии. В этих областях греческие колонисты встретили сильное сопротивление финикийских торговцев и стоящих за ними могущественных ассирийских, нововавилонских царей и египетских фараонов. Первые колонии были немноголюдны. В колониях значительно слабее ощущался груз старых родовых традиций, и потому экономика, социальные процессы, новые органы государственной власти, культура развивалась свободнее и быстрее, чем в метрополии. ^Многие греческие колонии, первоначально небольшие и бедные поселения, превращаются в процветающие многолюдные, богатые города с развитой экономикой, активной социально-политической и культурной жизнью. Быстрый рост колоний оказывал стимулирующее воздействие на развитие греческого общества в целом, на установление зрелых форм полисного строя.Великая греческая колонизация VIII— VI вв. до н, э., вызванная глубинными процессами общественного развития Балканской Греции, сама стала мощным фактором социально-экономического и культурного развития всего греческого мира.

7. реформи Перікла. Державний устрій Афін у 5 ст.

С именем Перикла связаны законодательные мероприятия, приведшие к дальнейшей демократизации афинского государственного строя: Народное собрание. Главным органом управления было народное собрание. В нем участвовали все граждане. А гражданином считался мужчина, достигший 20 лет, у которого и мать, и отец были афинянами. Народное собрание собиралось 3-4 раза в месяц и обычно проходило в центре города на холме Пникс. На собрании решали все основные вопросы жизни города-государства, принимали новые законы.

Перикл провел гражданскую реформу. Было установлено, что полноправным гражданином Афин является лишь тот, чьи мать и отец были афинянами.

Должностные лица. Народное собрание выбирало многочисленных должностных лиц полиса (мы могли бы назвать их чиновниками). Через год они отчитывались перед собранием. Тех, кто плохо работал, наказывали, чаще всего они платили штраф. Должностные лица занимались разными вопросами: следили за поступлением в казну денег, за соблюдением законов и правил торговли на рынке, за чистотой на улицах и т. д.

Большую роль в жизни Афин играл суд. В его работе могли участвовать все граждане, которым исполнилось 30 лет. Ежегодно избирали 6 тысяч судей, но они обычно заседали не все вместе. Для разных дел создавались отдельные комиссии. Судьи не знали заранее, в какой комиссии будут заседать. Так исключалась возможность подкупа.

Введение оплаты. Участие в управлении государством требовало от граждан много времени. Не все афиняне могли приходить на заседания народного собрания и суда, быть чиновниками. Бедняки должны были постоянно работать: крестьяне - обрабатывать свою землю, ремесленники - трудиться в мастерской. Для них каждый раз возникал вопрос: пойти сегодня назаседание или заработать деньги на жизнь? Перикл считал, что это неправильно. Он хотел, чтобы даже самые бедные граждане участвовали в управлении, и нашел способ, как этого добиться.

Как рассказывают древние авторы, по его предложению государство стало оплачивать судей. Когда они заседали, то получали денег столько, сколько нужно, чтобы прожить один день. Потом ввели оплату некоторых должностей. Позднее начали платить и тем, кто приходил на заседание народного собрания. Благодаря этому даже самые бедные граждане имели реальную возможность участвовать в управлении государством. Перикл добился и установления пенсий сиротам и инвалидам.

Ни в одном из греческих государств народ не имел столько прав, как в Афинах. Но это были права меньшинства. Всего в Аттике жило примерно 200 тысяч человек, а граждан насчитывалось лишь 30-40 тысяч. В управлении государством не могли участвовать женщины-гражданки. Древним грекам казалась просто смешной мысль, что женщина может прийти в народное собрание. Никаких политических прав не имели свободные люди, переселившиеся в Афины из других полисов, ни тем более рабы.

Строительство в Афинах при Перикле. Перикл не хотел, чтобы простые граждане превратились в попрошаек, живущих за счет государства. Поэтому по его предложению в городе строились храмы, общественные здания, укрепления. Афины превратились в самый красивый город Греции.

Строительство дало работу многим гражданам. На стройках были заняты люди самых разных профессий - от грузчиков и погонщиков ослов до искусных скульпторов и архитекторов. Афиняне осваивали новые виды ремесла. Постепенно многие из них стали хорошими специалистами.

Военная сила Афин. Перикл много сделал для укрепления могущества своего полиса. Главную силу Афин он видел во флоте. Каждый год в течение восьми месяцев флот плавал по всему Средиземному морю. Морякам в это время тоже платили деньги.Афинский флот уничтожил пиратов. Наступило время расцвета морской торговли. Афинский порт Пирей превратился в крупнейший центр торговли. Здесь собирались иногда до 400 кораблей. От торговли афиняне имели большую выгоду.

При Перикле было завершено строительство стен от Афин до Пирея (их называли Длинными стенами). В Пирее было многолюдно и шумно. Здесь заключали торговые сделки, продавали и покупали большие партии товаров.

8. Природные условия Аттики. Разложение родового строя в Аттике и соц борьба в сер.7-нач 6ст(-)

На самом востоке Аттику, сыгравшую наиболее значительную роль в расцвете всей античной цивилизации, отделяет от Беотии воспетый в мифах горный хребет Киферон. С трех сторон Аттика омывается морем. Наличие удобных гаваней (Пирейская, Марафонская, Элевсинская и Фалерский залив) способствовало развитию мореходства.

Большая часть Аттики перерезана горными хребтами: покрытый лесами Парнет, богатый мрамором Пентелик, Гиметт, где собирался великолепный мед, и богатый серебряными рудами Лаврий. Между ними лежали долины с каменистыми, малоплодородными почвами. Самые обширные из них– Элевсинская, где в городе Элевсин располагался знаменитый храм богини плодородия Деметры, и Афинская с главным городом Аттики – Афинами. Природные условия (Аттика бедна водой) позволяли возделывать преимущественно маслины и виноград, дававшие наибольшие урожаи на бедных каменистых почвах. Своего хлеба жителям Аттики никогда не хватало, и его ввозили. Из природных ресурсов следует отметить тонкую глину с мыса Колиады и аттический «сил» – золотисто-желтое красящее вещество. Повсеместно в Греции этого периода прослеживается процесс возникновения и формирования частной собственности. Возможно, вначале это был захват свободных земель, освоение новых территорий. Вместе с этим, несмотря на существование сильных родовых пережитков, зарождались новые отношения рабовладельческой зависимости. Лаконика, Мессения, Фессалия — области, по преимуществу земледельческие, где ранее других мест распространились формы личной зависимости, аналогичные рабству. Аттика в VIII — VI вв. до н. э. вообще стала регионом наиболее интенсивного перехода от первобытного коммунизма к рабовладению.Уже в начале рассматриваемого нами времени в ряде земель Аттики и Беотии процветали формы долговой зависимости, начиная от самых простых и необременительных, и до потери как земли, так и личной свободы, причем не только для себя, но и для членов своей семьи.Одновременно с этим происходило разложение старой системы кровнородственных связей, постепенно отмирали родовые институты и сами формы взаимоотношений между людьми все более попадали в зависимость от новых товарно-денежных отношений. Демос теперь выступает против аристократических партий и появившихся форм зависимости вроде долгового рабства. Постепенно отношения собственников между собой, а также с собственным имуществом приходят в равновесие и получают законодательное отражение. На политическую арену выходят торговцы, ремесленники и мелкие и средние землевладельцы. Однако законодательство еще не в состоянии в полной мере противостоять желанию многих свободных граждан прибрать к своим рукам по возможности большее количество материальных ценностей, и потому VIII — VI вв. до н. э. насыщены фактами многочисленных военных стычек, переделов, подкрепленных силой оружия споров и прочей корректировки имущественных отношений. Ранее других мест назревшие экономические проблемы начали решать подобным образом в достаточно передовых по тому времени общинах городов Малой Азии, а.также Эпире, Акарнании, Этолии, в Ахайе и Аркадии Пелопоннесской, где классообразование затянулось потом на значительный период.

11.. Спарта как тип полиса.

Серед інших грецьких держав Спарта займає особливе місце. На відміну від демократичних Афін, Спарта обрала інший, на перший погляд простіший і легший шлях розвитку, встановлюючи систему «сумісної приватної власності» і безпосереднього контролю над повсякденним життям громадян. При контрольованій і тому низькодінамічній економіці під постійною загрозою повстань, така система була найпростішим і раціональнішим способом консолідації цивільного колективу, хоча це і спричинило окостеніння суспільного устрою Спарти і майже повної її ізоляції, результатом чого став стрімкий культурний занепад і духовна звироднілість. Порівняно з Афінами Спарта класичного періоду є досить примітивним видом полісу тоталітарного типу. Проте відсталість Спарти не слід перебільшувати. Поліс досяг тут досить високого ступеня розвитку, демонструбчи військову і політичну ефективність як в епоху греко-перських війн, так і у роки Пелопонесської війни, яка закінчилась перемогою Спарти.

Устрой. На чолі держави стояли 2 царі ( архагетиа ) (з двох династій: Евріпонтіди і Агіади ), основна функція яких була військова (очолювали цивільне ополчення під час війні). Влада царів була декілька обмежена герусією, до складу якої, окрім царів, входило 28 геронтів. Це були представники найзнатніших сімей, у віці не менше 60 років. Вони вибиралися довічно. Герусія здійснювала верховний суд, вирішувала питання внутрішньої і зовнішньої політики Спарти. Під час виборів до герусії перед народом по черзі проходило багато кандидатів. Порядок голосування залишався украй примітивним: підтримка голосом (коли більше кричать ). Появу герусії традиція також пов'язує з ім'ям Лікурга.

Пересічні громадяни намагалися протиставити герусію народним зборам, які мали назву «апелла». Спочатку вона мала досить широкі повноваження: приймала і відкидала закони, вирішувала питання війни і миру. Але поступово влада апелли знижувалася. Найважливішої і чи не єдиною функцією апелли став вибір посадовців. Поступово апелла перетворилася на дорадчий орган при герусії.

Вся система життя спартіатів і виховання підростаючого покоління мали військовий відбиток. Все життя громадянина з моменту його народження і до самої смерті піддавалася невсипущому державному контролю. Наріжним каменем спартанського "космосу" були сисситії – сумісні трапези, на яких панував дух рівності. На них були нормовані не лише порції пересічних учасників трапези, але також і почесних учасників, царів і геронтів.

Хлопці також були об'єднані в агели – воєнізовані союзи. Разом з дітьми самих спартіатов виховувалися і мофаки – діти нижчих шарів суспільства. У Спарті такод було регламентовано вільний час громадян

9. Реформы Солона, Клисфена и их историческое значение

По предложению Солона были отменены долги крестьян. Афиняне, попавшие в рабство за долги, получили свободу. Запрещалось и впредь обращать свободных афинян в рабов.

Реформы Солона не изменили положения рабов, привозимых в Афины из других стран. Оно оставалось таким же тяжелым. По тимократической реформе все афинские граждане были разделены по имущественному положению на 4 разряда.

Лица, получившие 500 (1 медимн – ок.52 кг) медимнов, были отнесены к первому разряду и стали называться пентакосиомедимнами. Второй разряд составили те, кто получал доход в 300 мер, их называли всадниками. Граждане третьего разряда – зевгиты – имели 200 мер. В четвертый разряд входили так называемые феты, получавшие доход менее 200 мер. Демос – свободные афиняне: крестьяне, ремесленники, матросы, поденщики, купцы, владельцы кораблей и мастерских. Граждане – люди, пользующиеся правами, установленными законом и несущие обязанности перед государством.

Самой крупной реформой Солона была сисахфия ("стряхивание бремени"). Она освободила должников, которых в Аттике было в большом количестве. Впредь запрещались личная кабала, продажа несостоятельных должников за долги в рабство. Солон создал новый государственный орган – Совет четырехсот. Он избирался ежегодно из граждан первых 3 разрядов по 100 человек от каждого племени. Совет четырехсот руководил подготовкой дел обсуждения Народным собранием, рассматривал текущие дела управления.

Большое значение имело создание Солоном поистине демократического органа – гелиеи – многочисленной коллегии судей, избранных из всех граждан, включая и фетов.

После ухода Солона с политической арены вновь возобновилась борьба Во главе этой борьбы стал Писистрат, который объединил две противоборствующие группировки: торговцев, судовладельцев и крестьян, наемников. Опираясь на них, Писистрату удалось утвердить свою власть и стать тираном на 19 лет. При нем беднякам раздавалась государственная земля, организовывались общественные работы, выдавался дешевый кредит, заключались торговые договоры со многими государствами. Был введен постоянный подоходный налог – 10%, который был снижен до 5%. Политика Писистрата оказала положительное влияние на развитие общества, т. к. была направлена на поддержание государственного порядка, социального спокойствия, стимулировала экономический и культурный прогресс.

После падения тирании Писистрата к власти пришел Клисфен, которым было введено территориальное разделение граждан вместо родоплеменного. Аттика была разделена на 10 фил, каждая из которых включала 3 находящиеся в разных местах территории (тритии): городскую, прибрежную и земледельческую, которые распадались на демы.

Совет четырехсот был ликвидирован. Вместо него стали выбирать совет пятисот – по 50 человек от каждой филы.

Клисфеном был создан новый орган – коллегия стратегов, в которую входило по одному представителю от каждой филы. Ввел остракізм.

10. Сущность тирании в греческом полисе. Тирания Писистрата.

Заметное явление в истории архаической Греции — тирания. Термины «тиран», «тирания» образованы на лингвистической основе лидийского языка. По существу в городе-полисе власть захватывалась узурпатором, который в своей политической деятельности игнорировал законы и волю традиционных учреждений, таких как совет, народное собрание и др. Часто тирания была самым простым способом разрешения конфликта со своими политическими оппонентами. Потерпевшие поражение подвергались высылке, казна пополнялась их имуществом. В результате реальная политика наполнила содержанием термин «тирания» и придала тот негативный оттенок, что мы встречаем у позднейших историков. Методы правления тиранов отличались популизмом, политикой заигрывания с демосом путем популярных установлений против роскоши богатых слоев общества, демагогическим заступничеством за права малоимущих, показательными разделами конфискованных земель...

Как тиран Писистрат 560 по 527 г. до н. э. начал свою деятельность с популярных переделов земель своих проигравших противников. Для сохранения власти он должен был обеспечить поддержку крестьян. При Солоне было запрещено закабалять свободного крестьянина, утратившего по экономическим причинам наделы. Тогда же были введены совершенно кабальные ростовщические операции. Введение дешевого государственного кредитования привлекло на сторону тирана новые массы крестьян, укрепило его положение в борьбе с родовой знатью.

Среди важных мер, укрепивших демократические основы афинского гражданского общества, было введение разъездных судов для разбора спорных земельных и гражданских дел. В казну поступали доходы от разработки рудников на берегах Стримона. Укрепляя свои позиции внутри страны, Писистрат проводил дальновидную внешнюю политику — к числу удачных относится кампания по закреплению на побережье Геллеспонта, по освоению международных торговых путей. Известно, что Писистрат заключал союзы с тиранами островов Наксос и Самос. Писистрат не избежал в своей политике захвата территории с целью контроля важнейших торговых путей колоний. Писистрат активно вмешивался в борьбу городов на Балканах, установил политические связи с Аргосом, противником Спарты и Лидии. Среди направлений, освоенных во времена Писистрата, был остров Наксос, наикрупнейший из Кикладских островов.

Изменение облика Афин во время тирании Писистрата связано с расширением социальной базы режима тирании. При Писистрате с размахом была организована строительная отрасль (коммунальных сооружений). Водопровод и водоем дали возможность бесперебойно снабжать город водой; имеются данные о прокладывании необходимых дорог из города в пригороды.

Исследователи отмечали важность подобных мер в связи с привлечением рабочих, организацией общественных работ и обеспечением благодаря этому заработком ремесленников.

Ввиду широких внешнеполитических акций Писистрата видоизменялась в сторону увеличения налоговая политика, что затронуло интересы всех слоев, в особенности мелких землевладельцев.

Писистрат снова теряет политических сторонников, а вскоре умирает. Его сыновья Гиппий и Гиппарх не смогли утвердиться у власти. После утраты ими власти в Афинах вновь вспыхивает борьба политических группировок.

Клисфен. После падения тирании Писистрата к власти пришел Клисфен, которым было введено территориальное разделение граждан вместо родоплеменного. Аттика была разделена на 10 фил, каждая из которых включала 3 находящиеся в разных местах территории (тритии): городскую, прибрежную и земледельческую, которые распадались на демы.

Совет четырехсот был ликвидирован. Вместо него стали выбирать совет пятисот – по 50 человек от каждой филы.

Клисфеном был создан новый орган – коллегия стратегов, в которую входило по одному представителю от каждой филы.

12. Кризис спартанского полиса. Вариативность кризисных явлений в различных греческих полисах определяется историческими особенностями и специфическими чертами тех или иных гражданских общин, на почве которых протекал общий для всей Греции IV века процесс. В Спарте, чья социально-экономическая и политическая структура в период классики была достаточно стабильной, кризис полиса имел свой "местный" колорит. Уникальность спартанского варианта кризиса полиса во многом определялась тем, что здесь негативные для полиса процессы долгое время протекали в латентной форме.

Греческие философы и историки не раз отмечали эту особенность Спарты, где многочисленные явления кризисного порядка произошли как бы сразу, без всякой предварительной подготовки. Тот процесс дестабилизации, который имел место в Спарте на рубеже V-IV вв., воспринимался современниками как некий единовременный акт или внезапный взрыв, одним ударом разрушивший все структуры спартанского общества.Как это ни парадоксально звучит, но именно активное участие и победа Спарты в Пелопоннесской войне сильнейшим образом ускорили те процессы дестабилизации, которые исподволь накапливались в спартанском обществе. Военная активность Спарты и нетрадиционное для нее обращение к морю привели к таким не полисным тенденциям в ее политике, как союз с Персией, который в свою очередь нарушил сложившийся в греческом мире баланс сил и послужил опасным прецедентом, последствия которого для Эллады были неисчислимы. В ходе Пелопоннесской войны существенные изменения претерпела военная организация спартанского полиса. Рождение флота и необходимость для Спарты в экстремальных условиях войны одержать верх над Афинами, традиционной военно-морской державой, привели к появлению новой, находящейся уже отчасти вне полисной структуры, должности наварха. Благодаря главным образом усилиям Лисандра эта ординарная магистратура была наделена новым содержанием. Навархия в конце Пелопоннесской войны уже сочетала в себе одновременно и военный и политический авторитет.При характерной для Спарты олигантропии ее военная активность естественно требовала от нее инкорпорации не-спартиатов во флот. Причем если традиционная гоплитская армия состояла еще из гражданского ополчения по преимуществу и руководилась царями, то спартанский флот как по своему составу, так и по способу экономического обеспечения, оказался по существу вне полисной системы. Само его существование с неизбежностью вело к нарушению обычных для Спарты социальных пропорций и к возникновению новых социальных групп, которые не вписывались в традиционную схему спартанского космоса.Возникшая в этот период "новая" элита во главе с Лисандром уже начинала ориентироваться на другие, не полисные ценности, мечтая не столько о пожизненном членстве в герусии, сколько о доходной должности за границей. Кризис "верхов" в Спарте выразился в частности в непрекращающейся на рубеже V-IV вв. "партийной" борьбе, которая парализовала весь механизм управления Спарты и привела к большим колебаниям в ее внешнеполитическом курсе. Фрагментом общей кризисной ситуации является также обвальное обнищание основной массы спартиатов, что привело к появлению целого класса полуграждан, т.н. гипомейонов. Спартиат, однажды оказавшись в разряде гипомейонов, передавал свой статус по наследству. Сыновья его назывались мофаками и имели мало шансов снова попасть в число полноправных граждан. Таким образом, победа Спарты в Пелопоннесской войне и последующая гегемония ее над всем греческим миром были явлениями незаурядного порядка. Выход Спарты на роль гегемона в свою очередь привел к большим метаморфозам в политической и социальной жизни общества. Эти внутренние перемены тем более важны, что они происходили в государстве с достаточно стабильной политической системой.

13. Греція і Персія перед початком війн. Причини і характер греко-перських війн. Периодизация

Після подій VI ст. до н.е грекам довелося захищати свою незалежність. Перська держава Ахеменідів утворилася в VI ст. до н.е. при Кірі Старшому. поетапно були підкорені Мідія, Вірменія, Каппадокія, Лівія, Вавилон, Мала Азія. найвищого розквіту Перська держава досягла при Дарії І, який володів необмеженою владою.При Дарії І була проведена адміні. реформа. вся територія держави була поділена на 20 областей - сатрапій на чолі з намісниками.важелі державного управління були зосереджені в містах Персеполь і Сузи. Сітка "царських доріг" з'єднувала Сузи, Сарди, Ефес було проведено фінансову реформу, за якою цар карбував золоту монету - дарик, сатрапи - срібну, а міста - мідну монети.

. Значна частина підкореного населення була незадоволена царською політикою. Особливо руйнівною була відкупна система (здача збору податків на відкуп), яка призводила до розорення підвладних територій.

Після розгрому персами Лідії (546 р. до н.е.) грецькі міста західного узбережжя Малої Азії потрапили під їхню владу1) При пануванні Лідії гроші від податків надходили в обіг, а тепер в скаржницях перських царів, що наносило шкоду товарно-грошовим відносинам.

2) Влада Лідії, яка не мала власного флоту, не зачіпала економічних

інтересів малоазіатських міст. Перси ж, які контролювали всі протоки,

обмежували торговельні можливості полісів Малої Азії. 3) Надзвичайно важкою була трудова повинність. Греків залучали до участі в ремонтно-будівельних роботах, у військових походах персів.

4) Перси втручалися у внутрішні справи малоазіатських міст, нав'язуючи правителів-тиранів з середовища місцевої аристократії. Підкоривши Малу Азію, перси намагалися просунути своє панування далі на захід та на північ. З цією метою Дарій І. здійснив похід в Західне та Півн. Причорномор'я під приводом помсти скіфам за здійснене ними вторгнення в VII ст. до н.е. у Півн. Іран. Дарій розраховував на швидку перемогу, і тому армія не була підготовлена до тривалого походуЄдиним результатом цього походу було завоювання Херсонеса Фракійського і Чорноморських проток,-загроза вторгненню персів на Балкани і ставило під загрозу економічну самостійність греків.Однак плани подальших завоювань довелося відмінити у зв'язку із повстанням грецьких міст Малої Азії.

У 500 р. до н.е. на зборах малоазіатських грецьких міст було прийнято рішення про відміну в них тиранії. Аристагор добровільно склав повноваження тирана, а інші були вигнані або страчені. Розуміючи труднощі боротьби з персами, малоазіатські греки звернулися за допомогою до Балканської Греції. Відгукнулися лише Афіни та Еретрія, Перші перемоги повсталих об'єктивно пояснювалися тим, що Персія не зразу змогла підтягнути свої військові сили. уже в 498 р. до н.е. союзників був розбитий, балканські греки повернулися додому. Поразки іонійських міст пояснювалися відсутністю у них загального плану військових дій та єдиного командування. В 495 р. до н.е. перси зібрали величезний флот і у Мілетській гавані розгромили флот малоазіатських греків. Мілет було зруйновано, населення міста продано в рабство. перси захопили Хіос, спалили Візантій і Калхедон. контроль над малоазійськими містами став суворішим. Поразка Мілета надзвичайно вразила афінян, які вважали його братнім містом.. Придушення малоазіатського повстання не змінило планів Персії,:

1. Затвердити свою владу в районі Егейського моря.

2. Підкорити собі другу частину грецького світу - Балкани, бо її панування над греками в Малій Азії не було надійним.

3. Контролювати всі торговельні шляхи у Східному Середземномор'ї.

4. Відновити володіння Фракією, яка відпала під час повстання малоазіатських греків.

Периодизация

В историографии греко-персидские войны принято делить на две : (первая — 492-490 до н. э., вторая — 480-479 до н. э.) или три войны (первая — 492 до н. э., вторая—490 до н. э., третья—480-479 (449) до н. э.).

Восстание Милета и других городов Ионии против персидского владычества (500/499—494 до н. э.).

Вторжение Дария I на Балканский полуостров, окончившееся его поражением при Марафоне (492—490 до н. э.).

Поход Ксеркса I (480—479 до н. э.).

Действия Делосского военного союза против персов в Эгейском море и Малой Азии (478—459 до н. э.).

Афинская экспедиция в Египет и окончание греко-персидских войн (459—449 до н. э.).

14. Начало греко-перс войн. Марафонская битва. Партии и Самин. срраж

Персидское царство, во главе которого стоял царь Дарий I, было тогда самым сильным государством мира. Под его властью находились и греческие города Малой Азии. Персы подчинили их тиранам, заставили платить большие налоги. Греки с трудом терпели этот гнет. В 500 году до н. э. в Милете вспыхнуло восстание, которое охватило и другие города. Восставшие обратились за помощью к свободным полисам. Но только Афины и Эретрия (город на острове Эвбея) прислали 25 кораблей. Вначале греки одержали несколько побед, но затем были разбиты.Дарий поклялся отомстить афинянам и эвбейцам, но планы его были грандиознее - он стремился покорить всю Грецию. Дарий отправил в полисы послов с требованием "земли и воды", то есть полного подчинения.Многие выразили покорность. Только Афины и Спарта решительно отказались. Спартанцы бросили царских послов в колодец, сказав: "Если хотите, можете сами взять там землю и воду!"В 490 году до н. э. персидский флот подошел с севера к Аттике, и войско высадилось у маленького селения Марафон. Афиняне немедленно отправили туда свое ополчение. Из всей Эллады на помощь им пришли только граждане маленького городка Платеи в Беотии. Персы числом воинов значительно превосходили греков.

Битва при Марафоне. Афинский полководец Мильтиад построил воинов в фалангу таким образом, что греки сумели сломить сопротивление персов. Эллины преследовали их до самого моря. Здесь они напали на корабли, которые стали быстро отходить от берега, бросая своих воинов. Греки одержали блестящую победу.Как рассказывают легенды, получив приказ, один из молодых воинов побежал в Афины. Граждане города томились в неизвестности, и следовало как можно быстрее сообщить им радостное известие о победе. Ни разу не останавливаясь, не выпив ни глотка воды, воин пробежал 42 км 195 м. Таково было расстояние между полем боя и Афинами. Появившись на площади, он остановился, крикнул: "Радуйтесь, афиняне, мы победили!" - и тут же упал бездыханным. В наши дни существует соревнование в беге на расстояние 42 км 195 м, которое называется марафонским бегом.Победа при Марафоне изменила настроение всех греков. Она разрушила легенду о непобедимости Персии. Сами афиняне гордились победой в битве при Марафоне больше, чем какой-либо другой в своей истории.

Борьба партий

В Афинах в это время снова разгорелась политическая борьба. Алкмеониды, настоявшие на оказании поддержки восставшим, были оттеснены сторонниками Писистратидов. Стоявший во главе последних Гиппарх, сын Харна, был избран на 496-495 г. до н. э. первым архонтом; очевидно, большинство народа, не рассчитывавшее на то, что восстание будет иметь успех, стояло за невмешательство в дела ионийских греков.

После разрушения Милета, бывшего в дружественных отношениях с Афинами, опасность стала угрожать и самому городу. В связи с создавшимся положением встал вопрос о непосредственной защите Афин. В конце 90-х гг. до н. э. там начинает преобладать группировка, которая может быть названа «морской». Вождем ее был Фемистокл, сын Неокла, архонт 493-492 г. до н. э. Фемистокл и его единомышленники считали, что афиняне должны направить главные усилия на создание морского флота, что предстоящая борьба с персами получит свое победоносное завершение лишь в том случае, если Афины будут сильны на море.

Против этой программы выступили афинская землевладельческая аристократия и часть крестьянства во главе с Мильтиадом, потомком Мильтиада Старшего, изгнанного из Афин Писистратом. После ионийского восстания Мильтиад Младший, спасаясь от персов, вернулся в Афины с накопленным им в Херсонесе богатством. Здесь он выступил против программы Фемистокла, считая, что афинянам прежде всего нужно заботиться о создании такого гражданского ополчения, которое могло бы противодействовать персидскому войску. В конечном счете этот план и был принят афинским народом.

Саламинское сражение

Сражение произошло 20 сентября; в священный день для Афин, так как в этот день начинались Дионисии. И персы, и греки приготовились к самой решительной битве. Эллины понимали, что эта будет битва на полное уничтожение их, а также их семей, которые наблюдали за битвой с высот Саламина.

Битва началась с отдельных стычек. Самые смелые предводители кораблей выдвигались вперед, увлекая за собой остальных в рукопашную битву. Постепенно борьба стала всеобщей, и все яснее стало виднее преимущество греков перед персами. Персы, которые полностью полагались исключительно на свое преимущество и сражались разрозненно, полностью без всякого плана сражения. Греки же держались вместе и сражались эскадрами. Мужество греков возрастало с каждым ударом, от которого потоплялось неприятельское судно. Для персов положение осложнялось еще и тем, что их тяжеловесные суда, которые были выстроены в три ряда, не могли свободно двигаться; поврежденные корабли персов не могли свободно отступить и становились легкой добычей греков.

Адмирал Ариабигн, брат царя, пал в борьбе; флот персов потерял всякое единство, и, для того чтобы сохранить хотя бы часть кораблей, флот персов стал отступать от места сражения. Во время отступления эгинская эскадра греков, которая крейсировала возле места сражения, стала наносить персам весьма чувствительные удары по флангам.

Последствия Саламина

Как ни блестяща была победа греков, все же она не смогла бы оказать такого влияния на общий ход войн, если бы не поведение Ксеркса. Флот персов не был уничтожен. Персы потеряли не более одной пятых своих кораблей, а потери греков были немногим незначительнее. Относительная численность воюющих сторон не изменилась. Сухопутные же силы персов осталось в той же численности что и до начала войны.

Однако Ксеркс испугался последствий Саламина. Он перестал чувствовать доверие к своим войскам и боялся больше всего уронить свое царское достоинство в случае еще одного поражения персов.

15. Перший Афінський морський союз:особливості виникнення,розвиток і причини розпаду.Заключний етап греко-перських війн і причини перемоги греків.

Афіни, які перетворилися на найсильнішу морську державу, об'єднали в 478 р. до н. є. грецькі поліси й утворили Перший Афінський морський союз для спільного захисту від зовнішніх ворогів. Усі учасники вносили кошти у скарбницю союзу на воєнні потреби. Скарбницю зберігали на острові Делосі, тому друга назва союзу — Делоський морський союз. Згодом Афіни прибрали усю владу в союзі, перевезли до міста скарбницю й підпорядкували собі майже всіх учасників. За союзом закріпилася назва Архе (влада).

У період нападу Ксеркса, головну роль у воєн. командуванні союзників відігравала Спарта. гегемонія в керівництві воєнними операціями не викликала.

Але коли війна після 479 р. була перенесена па море, становище спартанського командування виявилося найвищою мірою двозначним: спартанцям доводилося керувати морськими операціями, доводилося керувати флотом, у складі якого не було ні одного спартанського судна, а головне ядро було афінським.

Малоазіатські держави, що в міру визволення їх від перського панування вступали в союз греків протии Персії, в переважній більшості були демократичними общинами. утворювався розрив між дем. складом флоту і спартанським командуванням. Спарт. командувач Павсаній на Сході вступив у підозрілі зносини з персами. в 478 р. Гр. флот ввернувся до Афін з проханням взяти в свої руки керівництво воєнними операціями. Спарті довелося примиритися, тому що для неї це був дуже зручний вихід із становища.

на 477 р. Спарта та її пелопоннеські союзники вийшли з федерації, і в ній лишилися Афіни і ті острівні та малоазіатські міста, що були звільнені від перського панування.

Афіни надали союзові нової організації. Спочатку формально була федеративною. Війс.командування було в руках афінських стратегів. Але загальні справи союзу розв'язувалися радою (синодом), що складалася з представників усіх держав, які входили в союз. Афіни охоче пішли на заміну натуральних поставок грошовими, тому що їм зручніше було мати справу з гро­шовими сумами, на які можна було будувати однотипні судна. вплив Афін на справи союзу все більше посилюється. Афінські фінансові чиновники ведуть гр. справи союзу; Посилення Афін за рахунок коштів союзу викликало незадоволення серед інших общин. на островах Наксосі і Фасосі справа дійшла до відкритого повстання, після того як Афіни не дозволили їм вийти з союзу. Повстання були швидко придушені Афінами. Повсталі острови були позбавлені всякої самостійності і перетворилися в данників афінської республіки. Афінський морський союз поступово перетворювався в афінську морську державу, і перенесення союзної казни з острова Делоса до Афін у 50 - х рр. V ст. було зовн. виразом зміни, У союзні міста призначаються уповноважені Афін, У дальшому весь союз було розбито на п'ять податкових округ. Втрата самостійності общинами виявляється в їх судовій незалежності від Афін: Афіни починають також розпоряджатися територією союзників, ; засновуючи на ній свої колонії.

Завершення цього процесу створення афінської морської держави припадає на 40-і рр. V ст майже всі колишні «союзники» перетворилися в підданців. Афінська морська держава включала в себе частину середньої Греції, північні береги Егейського моря, малоазіатське узбережжя і майже весь острівний світ.

«Союз » включав у себе не менше двох сот общин. Одночасно і війна з персами вступила в завершальну стадію. Послаблення могутності Перської імперії та смерть Ксеркса викликали сепаратистські рухи в Єгипті. Афіни допомогли повстанцям військом і суднами. Після кількох перемог афінська армія зазнала поразки,

що змінило політичну ситуацію на користь Персії. Володіючи значними силами, Афіни в 450—449 рр. до н. е. відновили бойові дії, але відмовилися від своїх претензій на Сх. Середземномор'я.У 449 р. до н. е. між Грецією і Персією укладено мир, який юридична завершив ГПВ, закріпивши перемогу греків. Перський цар визнав незалежність усіх, грецьких полісів Малої Азії, зобов'язувався не вести воєнних дій протии греків, не вводити військовий флот в Егейське море і протоки. Греки брали зобов'язання не втручатися у справи Східного Середземномор'я та Єгипту

20. Природні умови,населення і соц.-економічний устрій Македонії в 5-першій пол..4ст(-).македонія при Філіппі 2 и реформы.

Знаходиться на північ від гр..полісів,на південь-Епір і Фессалія,на сході-Халкідіка,на північ-гірська область. Прир.умови різноманітні.Майже не стикається з морем-повільні темпи розвитку.Гол.заняття-коневодство,землеробство,полювання.торгівля залежала від полісів Халкідікі.Вивозили продукти лісної промисловості. Населення склалось із змішаних племен-фессалійських та ілліро-фракійських.Панував родо-племінний устрій.Пасивне положення-родова патріархальна знать.На чолі-цар,що спирався на аристократію і гетаріїв-рада аристократів.Неоднорідне політичне утворення.Посилення починається з Пелопоннеської війни.Держ.мова-грецька.Аристократія бере собі філософів у якості вчителів. Під гр..впливом чеканиться мідна монета,створюється македонська кіннота.

Філіпп2(359-336).Реформи:

1)перетворив армію у сильну.Використовував грецькі знання.Винайшов македонську фалангу.У мысты Пела збираэ ополчення.Кожен воєн був озброєний прямокутним щитом,коротким мечем і довгим списом.Загальна практика бою.перед тяжко озброєною фалангою і з боків стояли легко озброєні воїни із луком,дротиком і пащею.Кіннота обіймала ворогів з боків.Використовували катапульт,вежі.Створив флот,який не набув великого значення.Набув чинності втручатись у військові справи Афін.

2)Завершив політичне обєднання Македонії,проголосив себе монархом.

3)Реорганізація фінансів-використовував фінанси,що збільшились в результаті захоплення фракійських мідних монет.Почав чеканити золоті філіппіки.Хотів захопити морське побережжя.Проникнення до Фракії спричинило конфлікт із Афінами.Розширив володіння за допомогою зброї,дипломатії,підкупу.

16. Причины и повод пелопонесских войн. Периодизация.

Война была вызвана целым рядом причин экономического и социального характера. Таких государств, которые могли бы претендовать на господствующее положение в экономической жизни Греции, к середине V в. до н. э. оставалось немного. Главная роль в области торговли принадлежала двум соперничавшим друг с другом греческим государствам: Афинам и Коринфу. В ходе давно уже начавшейся борьбы между Афинами и Коринфом существенное значение приобрели Мегары. Экономически Мегары были значительно слабее и Афин и Коринфа, но, когда около 460 г. до н. э. Мегары порвали с Коринфом, вышли из Пелопоннесского союза и вступили в союз с Афинами, коринфские купцы потеряли возможность транспортировать свои товары через мегарскую гавань. Вести дальнейшую борьбу с таким могущественным противником, как Афины, Коринф мог, только опираясь на своих союзников по Пелопоннесскому объединению, прежде всего на Спарту. Но у Спарты были и другие основания поддерживать коринфян в их борьбе с Афинами. Тут на первый план выступали противоречия между Спартой и Афинами, боровшимися за гегемонию над греческими полисами. Конфликт разгорался. В 433 г. керкиряне обратились за помощью к Афинам и заключили с ними союз. В происшедшем морском сражении у Сиботских островов афинская эскадра, действуя совместно с морскими силами Керкиры, заставила отступить флот Коринфа. Таким образом, афиняне в данном случае поддержали олигархов. Второе столкновение произошло из-за коринфской колонии на Халкидике — Потидеи. Афиняне снарядили большой флот и сухопутные силы и открыли военные действия против Потидеи. Потидеянам оказали военную помощь Коринф и македонский царь Пердикка. Между Афинами и Коринфом, таким образом, произошло второе военное столкновение.

Третьим поводом к Пелопоннесской войне явился конфликт Афин с Мегарами, закончившийся тем, что афинское народное собрание вынесло особое постановление, запрещавшее торговлю с мегарянами в Аттике и во всех портах Афинского союза, что нанесло страшный удар по мегарской торговле и поставило Мегары в крайне тяжёлое положение. В этой обстановке Коринф обратился к Спарте с требованием созвать съезд городов Пелопоннесского союза и объявить от его имени войну Афинам. В ходе переговоров афинянам был предъявлен ряд таких требований, на которые они заведомо не могли согласиться. После отклонения Афинами спартанского ультиматума началась война.

Традиционно Пелопоннесская война делится историками на два периода. В первый период («Архидамова война») (431-421 до н.э.)спартанцы предпринимали регулярные вторжения в Аттику, в то время как Афины использовали своё преимущество на море для рейдов на побережье Пелопоннеса и подавления любых признаков недовольства в своей державе. Этот период закончился в 421 году до н. э. с подписанием Никиева мира. Договор, однако, был вскоре нарушен возобновившимися стычками в Пелопоннесе. В 415 г. до н. э. Афины отправили экспедиционные силы в Сицилию для атаки Сиракуз. Атака закончилась сокрушительным поражением афинян; экспедиционные силы были полностью уничтожены. Это привело к заключительной фазе войны, обычно её называют Декелейской или Ионийской войной(415-404 до н.э.). В её ходе Спарта, получив внушительную поддержку от Персии, построила значительный флот. Это позволило ей оказать помощь зависимым от Афин государствам в Эгейском море и в Ионии, подрывая мощь Афинской державы и окончательно лишая Афины превосходства на море. Уничтожение афинского флота при Эгоспотамах (405 г. до н. э.) не оставило афинянам шансов на продолжение войны, и в следующем году Афины сдались.

17. Архидамова война и заключение Никиева мира. Сицилийская экспедиция и Декелейская война. Первый период войны, так называемая Архидамова война, начался с нападения союзников Спарты — фиванцев на Платеи в 431 г. до н. э. и вторжения спартанского царя Архидама с пелопоннесским войском в Аттику. Сухопутные силы афинян были значительно слабее пелопоннесских, зато благодаря своему флоту они имели огромное преимущество на море. Бедствием воспользовались политические противники Перикла. Активизировали свои действия олигархи, острым недовольством были охвачены и вынужденные бросить своё хозяйство крестьяне. Дело кончилось тем, что Перикл в 430 г. был отстранён от должности стратега, обвинён в должностных злоупотреблениях. После его смерти в Афинах обострилась борьба внутри демократических кругов населения. Одна из группировок, возглавленная богачом Никнем, в общем следовала политическому курсу Перикла, другая была настроена более радикально в области внутренней политики и одновременно более агрессивно в области политики внешней.

Между тем пелопоннесцы возобновили свои вторжения в Аттику, на которые афиняне отвечали действиями на море. Перелом в ходе военных действий, шедших в первый период войны с переменным успехом, наметился в 425 г., когда афинянам удалось овладеть на побережье Мессении Пилосом.

Афиняне были настолько встревожены начавшимся развалом своего союза, что направили на север Балканского полуострова войско, возглавленное Клеоном. В неудачном для афинян сражении у Амфиполя (422 г. до н. э.) были убиты и афинский полководец Клеон и спартанский полководец Брасид.

В результате переговоров Афины и Спарта в 421 г. до н. э. заключили так называемый Никиев мир, основным условием которого было восстановление существовавшего до войны положения. Политическая обстановка в Афинах после заключения мира оставалась напряжённой.

Сицилийская экспедицияЗавоевание Сицилии давало бы афинянам огромные преимущества перед пелопоннесцами, а важнейшему союзнику Спарты — Коринфу — наносило бы сильный удар по торговле. Командовать походом были назначены Никий, Ламах и Алкивиад. Но Алкивиад был отозван, он перешёл на сторону Спарты и выдал все тайны Афин, какие знал.

Существенным недостатком армии было практическое отсутствие конницы.

В морской битве афинский флот был полностью разбит.Значительная часть воинов попала в плен и позже была продана в рабство, а стратеги Никий и Демосфен были казнены.

Разгром сицилийской экспедиции был для Афин катастрофой. Погибло две трети флота, около трети всего гоплитского ополчения, которое мог выставить город, истощились финансы. Упало влияние Афин в Греции. Фактически это поражение стало поворотной точкой войны.

Декелейская (Ионийская) война

Спарта не ограничилась посылкой подкреплений сицилийцам. Весной 413 года до н. э. был занят и укреплён находившийся в 18 км от Афин посёлок Декелея, в котором теперь находился постоянный гарнизон.

В 412 году до н. э. восстал сильнейший союзник Афин Хиос. Изменения произошли и в самих Афинах. Военные неудачи привели к росту влияния сторонников олигархии, и в 411 году до н. э. они совершили государственный переворот. Новое правительство предложило Спарте мир.

Однако спартанцы отвергли предложения.

Последние битвы и завершение войны

У Афин не осталось ни флота, ни армии, ни денег, ни надежд на спасение. После пяти месяцев осады с суши и моря город сдался. В апреле 404 года до н. э. был подписан мирный договор. Афины лишались права иметь флот (кроме 12 кораблей), срывали Длинные стены, отказывались от всех своих заморских владений и входили в союз со Спартой. Причём эти условия были ещё сравнительно милосердны: так, Фивы и Коринф вообще предлагали разрушить город.

Отдельным условием в договоре значился возврат в Афины изгнанников (в основном сторонников олигархии).

18. Олигарх переворот в Афинах и заверш Пелепонск войн. Итоги и истор значение

Военные поражения отразились и на политической жизни Афин. Бедствия, обрушившиеся на Афинское государство, подрывали положение демократии и усиливали лагерь, враждебный демократии. Политическая борьба разгорелась с небывалой силой. Основными ячейками политической борьбы стали олигархические (гетерии товарищества – тайные объединения), члены которых были связаны клятвой свергнуть афинский демократический строй. Первый удар по афинской демократии был нанесен государственным переворотом 411 г. до н. э., осуществленным олигархическими гетериями. В результате которого были избраны 10 так называемых пробулов (по одному от каждой филы, не моложе 40 лет). Они должны были составить новую конституцию, которую удалось протащть через народное собрание. Было введено олигархическое устройство – «строй отцов». Высшим органом государственной власти стал совет четырехсот, состоявший из крайних реакционеров. Обвинение в противозаконии, гарантирующее демократический устой, и оплата должностей были отменены. Однако эта крайняя олигархия существовала недолго (около 4 месяцев). Самые ярые олигархи (Фриних и Антифонт) были казнены, и власть совета четырехсот свергнута.

Правление было передано народному собранию, состоящему из 5-ти тыс. лиц, которые имели тяжелые вооружения, то есть средним слоям. Однако это собрание существовало лишь формально и не созывалось. Этот факт, а также отмена раздач и оплаты государственных должностей вызывали большое недовольство среди широких демократических слоев. Наиболее организованную часть этой демократии представляли матросы и гребцы флота, стоявшего у о. Самос. Т.к. у флота в это время не было командира, пользовавшегося доверием, то моряки решили вновь призвать Алкивиада, находившегося в Малой Азии. На данном этапе войны шла борьба за освобождение от пелопонесцев Геллеспонда и пути в Черноморье. Алкивиаду удалось одержать несколько побед над Пелопонесским флотом (при Кизике и Абидосе), а также возобновить подвоз хлеба из Понта. Военные успехи Алкивиада способствовали падению «правительства 5 тысяч» и восстановлению прежних демократических порядков. Однако торжество Алкивиада было недолгим.

Решающей битвой, определившей победителя в Пелопонесской войне, была битва 405 г при эгоспотамах в Геллеспонде. В этом сражении Афиняне лишились фактически всего флота. После этого сражения началась 9 – тимесячная осада Афин с суши и с моря. В 404 г афиняне сдались на милость победителя.

Алкивиад вновь бежал в Персию. Персидскому сатрапу была направлена просьба избавиться от опасного человека. Его дом был подожжен.Алкивиаду удалось вырваться из огня, однако убийцам удалось расстрелять его из лука. После его смерти говорили: «Греция не вынесла бы второго такого Алкивиада».

Мир был заключен на тяжелых условиях. Афиняне обязались: 1) выдать весь свой флот за исключением 12 сторожевых кораблей; 2) срыть все укрепления; 3) распустить морской союз; 4) уничтожить демократию.

Причины гибели Афинской морской державы.

Она не была единой, а состояла из множества греческих государств.

Эксплуатация союзников и привилигированное положение афинян.

Великодержавное стремление.

Пелопонесская война нанесла сокрушительный удар по демократическим Афинам. Они постепенно утратили свою главенствующую роль в Греции. Афины всего последующего времени, по остроумному сравнению афинского оратора Демада «были похожи на дряхлую старушку, тихонько потягивающую свою микстуру и легонько бродящую, шлепая своими ночными туфлями».

19.Особенности рабовладельческой эконономики в Др. Греции в 5-4ст(-)

Чертой кризиса античных государств являлось дальнейшее развитие рабовладельческих отношений и все более глубокое проникновение рабского труда в основные сферы производства. В полосу кризиса греческие города-государства вступили далеко не одновременно. В первую очередь его воздействие ощутили на себе наиболее развитые полисы, тогда как ранее отсталые общины Греции, например города Беотийского союза, выйдя из-под опеки сильных государств, начали развиваться более интенсивными темпами. Некоторые из них превратились в крупные экономические и политические центры. Одним из основных источников пополнения числа рабов стали войны между полисами. Так, например, во время Пелопоннесской войны были проданы в рабство женщины и дети Платей, Мелоса, Иаса и других местностей. Сфера применения труда рабов беспрерывно расширялась. Характерно, что все сведения о мастерских, в которых труд рабов эксплуатировался в широких масштабах, относятся именно к IV в. до н. э. Так, известно, что в мастерской, принадлежавшей отцу афинского оратора Лисия, работало 120 рабов — небывалая для того времени цифра. В мастерской отца другого афинского оратора, Демосфена, работало 63 раба.

Широкое использование труда рабов в сельском хозяйстве также относится к IV в. до н. э. В хозяйствах таких крупных землевладельцев, как Эпикрат, состояние которого исчислялось в 600 талантов, или Каллий, стоимость имущества которого равнялось 200 талантам, применялся и труд рабов. Однако эксплуатация рабов в сельском хозяйстве Аттики считалась недостаточно выгодной с точки зрения самих землевладельцев.Увеличилось число рабов, эксплуатируемых на горных работах, например в принадлежавших Афинской республике Лаврийских серебряных рудниках. Как уже говорилось, в Афинах издавна практиковалась сдача внаем отдельными рабовладельцами принадлежавших им рабов крупными партиями в 300, 600 и даже 1000 человек подрядчикам.

21. Промакедонська і анти македонська партії в Афінах. Встановлення македонської гегемонії і Коринфський союз.

Після пелоппонеської битви Греція переживає кризу поліса.Громадянини виразили невдоволення.На цьому будують політичні платформи оппозиції-промакедонська і анти македонська партії.Представником про македонців був Сократ(436-338).Намагається довести,що Філіпп,як потомок Геракла повинен обєднати Грецію.Антимакедонська-Демосфен.Палкий прихильник Перікла.Нагадував грекам про підступність Філіпа.Доводив,що треба об’єднатись проти нього,що він-варвар,що придушить грецьку волелюбність. В цей час розпочинається Священна війна,що стала приводом для втручання Філіпа у грецькі cправи. Фіванці хотіли захопити пролив,прикривались лозунгом захисту.Фукіда,яка розпочинає війну,вимушена ще більше застосовувати гроші ліванського багатія.Фіви звертаються до Філіпа,який вводить свої війська у Фессалію і роправляється із Фокіною.Філиппа поранено. У 348 році Філіпп захоплює Олімп,який очолював союз халкідських міст,яке знаходилось під владою Македонії-причина військових дій із афінами.У 346році між ними укладено «Філократів мир».Філократ-один із стратегів.Демосфен призивав організувати союз проти Філіпа.Мобілізувалась лише Беотія,потім Фіви.Афіни напрямили свій флот на фракійське узбережжя.Філіпп вирішив зосередити сили у Сер.Греції.1 вересня 338 року в Херонеї-вирішальна битва,після якої греки майже відмовились від супротиву.Він вирішив дістати із полісів добровільну згоду.337р.-Корінфський конгресс прийняв 2 важливі рішення.

1)Проголошення загального миру.заборона окремим членам союзу воювати один проти одного.

2)Оголошення священної війни проти Персії.організатором став Філіпп.Але перед початком війни його вбито греком Вассанієм на весіллі дочки.

22. Эллинизмом называется исторический период средиземноморских территорий. Длился этот период с тех времен, как Александр Македонский производил свои походы. Закончился период с установлением господства римлян на данных территориях. Это совпадает с падением Птолемея, последнего греческого правителя Египта, что случилось в 30  году до нашей эры. Иными словами, эллинизм начался приблизительно в 334 году д.э и закончился в 30 году до нашей эры. Этот термин появился благодаря историку из Германии Дройзену.

Эллинизм характерен широчайшим распространением культуры и языка греков на всех территориях, которые относились к государствам диадохов. Эти государства возникли после того, как скончался полководец и завоеватель Александр Македонский. Тогда началось взаимопроникновение греческой и персидской культур друг в друга.  Начало эпохи характеризуется трансформацией полисной организации общества к монархии. Данное культурное взаимопроникновение нескольких народов привело к тому, что образовалась единая эллинистическая культура, хотя в некоторых областях были заметны небольшие различия, впрочем, совершенно несущественные. Для всех народов, где царил эллинизм, родным и общим языком был греческий, были в ходу эстетические моменты, присущие грекам, а также мифы, легенды и, зачастую, религия Древней Греции.

24. Основн события вост похода А.Макед.

Отправляясь в вост поход, Ал истребил из числа своих родственников и придворных полит опасных для него лиц и оставил для обеспечения прочного тыла в Макед и Грец преданного ему опытного военачальника Антипатра, дав ему права своего наместника. Во главе хорошо обученных более чем 30тыс пехотинцев и 5тыс всадников Ал весн 334г до н.э. переправился через Геллеспонт и вступил на персид тер-ю Май,334г.дон э.—Битва на р.Граник—Ал разбил войско персидских сатрапов на реке Граник в Малой Азии, недалеко от легендарной Трои. После битвы вся Малая Азия в течение года попала под власть Александра. Осень,334г.дон.э.—Осада Галикарнаса—осада и штурм столицы Карии, прибрежного города Галикарнаса на южной оконечности полуострова Малая Азия. В ходе осады погибло немало солдат из гарнизона, но персам удалось вырваться морем. Галикарнасс был сдан после тяжелого боя без населения и разрушен по приказу Александра. Ноябрь, 333г.дон.э.—Битва при Иссе — разгромлено персидское войско царя Дария III в Киликии (Малая Азия). Александр легко ранен мечом в бедро. Дарий бежал, Александр мог без помех продолжить завоевание Азии. Январь-июль, 332г.дон.э.—Осада Тира—семимесячная осада и взятие штурмом неприступного финикийского города Тира. Персидская держава лишилась своего морского флота, так как все основные приморские базы и города оказались во власти Александра. Сентябрь-октябрь, 332г.дон.э.—Осада Газы—2-х месячная осада и взятие штурмом города Газа в Палестине. Александр тяжело ранен стрелой в плечо. После падения Газы Александр легко овладел Египтом. 1 октября, 331 г. дон.э.—Битва при Гавгамелах—решающее сражение, после которого Персидская империя прекратила существование. Войско персидского царя Дария III разбито за рекой Евфрат, на территории современного иракского Курдистана. Дарий бежал, но вскоре был убит своим сатрапом. 329—327гг.дн.э.—Горная война -Война в Согдиане и Бактрии с местными повстанцами. Сражения носят локальный характер, местные правители при помощи партизанских действий пытаются завоевать феодальную независимость. После уничтожения лидеров и захвата горных крепостей сопротивление местной знати в основном подавлено. Июль, 326гдон.э.—Битва на реке Гидасп—битва с индийским царём Пором на реке Гидасп, восточным притоком реки Инд. Македонцы впервые сражались со слонами и понесли тяжёлые потери, после которых отказались следовать за Александром дальше на восток за реку Ганг. 326—325гг.дон.э.—Штурм города маллов — бои с племенами Индии, проживающими вдоль рек Гидасп и Инд. Вынужденный отказаться от похода на Восток, Александр возвращался в Персию через новые земли, присоединяя или истребляя местных жителей. В бою за один из городов маллов Александр был тяжело ранен стрелой в грудь и лишь чудом выжил.

23. Причины вост похода А.Макед. Подготовка и начало похода.

. Расстройство гос системы явственно проявилось в 60-е годы IV в. до н. э., когда Ахемениды потеряли значительные территории. От них отпали почти все западные сатрапии ("великое восстание сатрапов"), ряд городов Финикии, их покинул египетский фараон Tax, и др. 20-летнее правление царя Артаксеркса III Оха (358-337 гг. до н. э.) было заполнено борьбой с непокорными сатрапами, племенами и городами. Энергичному царю удалось подавить восстания в Малой Азии и Сирии. Незадолго до похода Александра, в 336 г. до н. э., на персидском престоле в результате дворцовых интриг оказался представитель боковой линии Ахеменидоп, принявший тронное имя Дарий III. Несколько лет его правления -время гибели державы Ахеменидов. В Греции социально-политический кризис, которым отмечен IV н, до н. э., побудил теоретиков и политиков к поискам выхода из него. Все большую популярность получает идея похода на Восток. Особенно активным пропагандистом ее выступает известный оратор и публицист Исократ, который, видя главное бедствие Эллады в междоусобных войнах полисов и постоянных разногласиях между гражданами, находит выход из создавшегося положения в объединении всех греков в общем походе против Персии

Причины восточного похода:1. был идеологически и полит оформлен как священная месть персамза разорение Греции и поруганеи греч святынь во время похода Ксеркса в период Греко-персид войн.

2. месть за убийство своего отца Филиппа, которое, по официальной македонской версии, было организовано персидским царем.

3. желание установить контроль над поставками хлеба в Элладу, приобретение новых рынков рабов. Своего хлеба в Греции как мы знаем, выращивалось очень мало. Основной поток хлеба шел на Балканы из принадлежавшим персам Египта. Именно Египет и был главной целью Александра Македонского.

Назначив Антипатра своим наместником в Европе и оставив ему 12 тысяч пехотинцев и 1500 конных, Ал во главе соединённых сил Македонии, Греции и союзных фракийцев выступил в поход против персов.

В мае 334 до н. э. он переправился через Геллеспонт в Малую Азию в районе местоположения легендарной Трои. Античный историк Диодор приводит состав его войск, подтверждённый в целом другими источниками: пехота — 32 тыс — 12 тыс македонян (9 тысяч в македонской фаланге и 3 тысячи в отрядах щитоносцев), 7 тыс союзников (из греческих городов), 5 тысяч наёмников (греков), 7 ты варваров (фракийцев и иллирийцев), 1 тысяча лучников и агриан (пеонийское племя во Фракии). Конница — всего 5100 — 1800 македонян (гетайры), 1800 фессалийцев, 600 греков, 900 фракийцев и пеонийцев. Первое сражение с войсками персидских сатрапов произошло на реке Граник недалеко от Трои. В битве при Гранике отряды сатрапов, преимущественно конные (числом до 20 тысяч), были рассеяны, персидская пехота разбежалась, а греческие гоплиты-наёмники были окружены и истреблены (2 тысячи взято в плен). Большинство малоазийских городов добровольно открыло ворота победителю, в том числе Сарды и Гордий, столицы Лидии и Фригии. Сопротивление оказали прибрежные Милет и Галикарнас, где находились сильные персидские гарнизоны, и где скопились уцелевшие после сражения при Гранике войска сатрапов. Особенно долго и упорно сопротивлялся Галикарнас, но после нескольких штурмов был оставлен гарнизоном. В кон334 до н. э.- нач 333 до н.э. Александр покорил всю Малую Азию.25. Период ист Др Рима. Памяин иатер культуры. Др письменные источн Ранего периода. Научное и художеств направление в античн историогр

Періодиз за Ковалевим:

І. пер.- Найдавн істор Італії. Царський період – 753-510 р(-)

ІІ. Пер. – Рання Римська республіка – 510р.-сер. 3ст.(-) до 264 р.»

ІІІ. пер. – Пізня Римська республ. Утвор імперії – Середземн. сер. 3 ст.- 1 ст. (-)

ІV. пер. – Принцмпат, Рання монархія – 30 р.(-) – 284 р (+), правління династій Юліїв, Клавдіїв, Антонінів, Флавіїв, Северів.

V. пер. – Пізня Римська імперія, Домінат, - 284 р. – 466 р(падіння)(+)

Источники по истории Рима весьма разнообразны: это памятники материальной культуры, письменные памятники и языковые данные. При использовании памятников материальной культуры прежде всего определяют их назначение и датировку. Письменны источники сохранились в виде рукописей на папирусе, коже, пергамене, написанных или переписанных в античную либо средневековую эпоху, а также в виде надписей на камне, керамике, металле. По содержанию все письменные источники делятся на повествовательные (произведения исторического характера, художественной литературы, философские трактаты и документальные (государственные акты, завещания, долговые расписки и т. д.). Все исторические памятники, как материальные, так л письменные, могут быть классифицированы по тематике — характеризующие экономику, социальную жизнь, религию

К концу VIII—VII вв. до н.э. относятся остатки поселений и святилищ карфагенян на острове Сардиния, что свидетельствует об их колонизационном движении. Большой материал, характеризующий этрусскую культуру и быт, обнаружен в Тоскане, Лации и Кампании, на Паданской равнине преимущественно в некрополях. Погребальные камеры дают представление о планировке и убранстве жилищ, об оружии, утвари и ювелирных украшениях. Стены гробниц расписаны сценами пиров, охоты, спортивных состязаний, изображениями божеств, зачастую сопровождающимися надписями. Тарквинии знамениты погребальными склепами с красочной росписью. Близ современного Марцаботто в Северной Италии был открыт план города VB. до н. э. Он представлял собой прямоугольник, состоящий из пересечения параллельных мощеных улиц, образующих регулярные кварталы.

Благодаря аэрофотосъемке был найден упоминавшийся античными авторами город — порт Спина на Адриатике, отдаленный ныне на десятки километров от моря наносами реки По. Город процветал между VI — IV вв. до н. э. Его культура и население носили греко-этрусский характер. Через Спину осуществлялся ввоз аттической керамики, огромное количество которой указывает на развитие торговли идатирует ее расцвет. Невдалеке от Рима в этрусском городе Пирги были открыты остатки святилищ VB. ДО я. э. Одно из сооружений представляет собой храм, в тайнике которого найдены золотые пластинки с этрусскими и финикийскими надписями, содержащими посвящение этрус-ско-карфагенской богине Уни-Астарте. В последние годы близ Аквы Россы были впервые обнаружены остатки этрусских жилых домов.

Научное: Основное внимание автора сосредоточено на истории политических событий и учреждений, хотя в поле его зрения попадают и социальные отношения, хозяйственная жизнь и культурный процесс.

Цей напрямок представляють полібій та Салюсцій.Засновник-Полібій(205-125(-)).вихідецб із Аркадії.у Римі опинився як заручник.прожив та 16 роуів,став членом Стифіонового гуртка(прихильники грецької культури).За цей час стає прихильником римського держ.устрою,бо він втілював змішаний устрій6аристократії і демократії.Зосереджавався на політ.історії.Охоплює період із 264 до 114 року і є першою спробою загальної історії. Мета:зрозуміти, як Рим підпорядковує усе Середземноморє.пояснює це досконалістю влади.Вважав,що історія-прагматична.Вимагав від історика знання джерел,знайомство із місцевістю,життєвий досвід.

Перше століття-переходний момент від республіки до монархії в умовах гострої політичної боротьби. Джерела: твори сучасників, політиків, ГАя Юлія Цезаря, Гая Севістія Кріспа, Марка Тулія Цицерона. 106-43р.(-)-Цицерон.Опинився в Італії юнаком. Отримав освіту у Римі. В 25 років вперше виступає публічно.Карєра розвивалась у напрямку магістратур(посада помічника консула у Сицилії).У 160 році відмовився приєднатись до Триумвіату Цезаря.після цього намагався не торкатись політики. Ніколи не був одружений.після смерті Цезаря пропагував відродження республіки,за що його вписали в проскрипції(чорний список).Був автором 10 філ.книг і 58 промов.

Художественій напр.. Тит Ливий  (59 (-) – 17 (+)) — один из самых известных римских историков, автор чаще всего цитируемой «Истории от основания города» (насчитывает более 142 книг, писал 40 лет, осталось 35 книг, Калигула приказал уничтожить этот труд) , несохранившихся историко-философских диалогов и риторического произведения эпистолярной формы к сыну.

Публий или Гай Корнелий Тацит((ок. 56 – ок. 117 (+)) - древнеримский историк.Произведения: кон. 1 ст. «Диалог об ораторах», 98 г. (+) «Юлий Агрикола», «Германия», ок. 110 г. (+) «История», после 117 г. (+) «Анналы». Критически настроен против нобилитета – «бич тиранов» (А. С. Пушкин).

Аммиан Марцеллин (около 330 – после 395) — древнеримский историк. Сочинение «Деяния». По происхождению сирийский грек, но написал на латыни. Включает в себя 31 книгу. Хронологически продолжает историю Тацита. Описывал то, что видел и пережил сам. Сохранившаяся часть исторического труда (книги XIV—XXXI) охватывает период 353—378 годов, вообще же повествование начиналось с правления императора Нервы (96 год (-)). Аммиана Марцеллина зачастую характеризуют как «последнего великого римского историка».

26. Географ.положение и население древн.Рима. Етруські міста-держави.состоит из двух частей: материковой, расположенной в долине реки По (древний Пад) у подножья самых высоких в Европе Альпийских гор, и Апеннинского полуострова, узкого и длинного, напоминающего по форме сапожок. К югу от него простирается обширный остров Сицилия, отделенный от Италии узким Мессинским проливом. Фактически он представляет собой продолжение и часть Апеннинского полуострова.. Со временем такое стратегически выгодное положение страны обеспечило римлянам наилучшие условия для их завоеваний в Средиземноморье и для контроля захваченных областей. Климат в Северной Италии не средиземноморский, а умеренный, правда, в смягченном варианте: зима не такая холодная, как за Альпами, а лето не очень жаркое из-за близости Средиземного моря. Население Италии в эпоху античности Италия с ее населением в 7-8 миллионов человек была самой многолюдной страной Средиземноморья, местом обитания множества разных племен и народов.Большую часть Апеннинского полуострова к началу I тысячелетия занимали италики, переселившиеся туда, как предполагают, со своей прародины в Подунавье. Они разделялись на множество племен, говоривших на близких друг другу языках. К ним принадлежали латины, поселившиеся в холмистом Лации, сабины, жившие к северу от них в каменистых предгорьях Апеннин, оски, утвердившиеся в Кампании, самниты, луканы и бруттии, которые пасли свои стада в горах Самния и южной части полуострова.Эти родственные племена принадлежали к разным мирам: к середине I тысячелетия до н.э. у оседлых земледельцев (латинов и осков) уже были города государства, письменность и законы, а горцы (самниты, луканы и бруттии) жили по старинке суровым племенным бытом.Самым передовым и культурным народом Италии были греки, жившие в Великой Греции и Кампании. Их города-государства к середине I тысячелетия до н.э. достигли высочайшего расцвета и процветания. Греческие законодатели, философы и ораторы родом из Италии были украшением и славой всего эллинского мира.Мало в чем уступали грекам загадочные этруски, поселившиеся около VIII в. до н.э. на обширной равнине Этрурии. До сих пор неизвестно, откуда они пришли. Многие современные ученые связывают их происхождение с Малой Азией. Поскольку письменность этрусков расшифровать пока еще не удалось, остается неясным, к какой языковой семье принадлежит этрусский язык.12 богатых этрусских городов-государств составляли единый религиозный союз. Этрусские аристократы, лукумоны, владели большими поместьями, в которых трудились зависимые, фактически крепостные крестьяне. Этрурия славилась на всю Италию своими ремесленниками (особенно мастерами по металлу), художниками и скульпторами, жрецами-прорицателями, купцами и пиратами.

Етрусские города-государства. У 7ст.(-) в Етрувії була велика кількість ремісників,які були вільними і об’єднувались в колегії за проф..ознакою.Вели торгівлю із Грецією,Фінікією,МА.У торгових підприємствах етрусцям було важко висвободитись від протекторату Греції,яка виступала посередником.

За часів незалежності Етрурія була федерацією 12 держав-Дванадцятигратія.Незважаючи до близькості до монархії дослідники пишуть про виборність посад.У 6 ст.(-) перетворюється в аристократичну-олігархічну республіку.Соціальна структура:

1)Категорія еторів-місцеве населення,що займалось військовою справою і виконувала повинність на користь держави. Мали свою землю,віддавали частину врожаю.

2)Лаутні-люди,що входили до складу дом.общини.Походили із чужеземців,не були вільними.

3)Раби-слуги,раби-гладіатори(винайдено тут)

На початку суспільство було архаїчним,але цивілізованим.Розробили музичну традицію,що мала сакральний характер.Мали не дешифрований алфавіт,культуру розваг,спортивні змагання.

30.Завоювання Італії Римом. Створення Італійського Союзу.

Завоювання Італії проходило в 4-3ст.(-) внаслідок цього виникає Італійський союз-обєднання інших італіков під владою Риму.

Причини війн:зі зростом населення риму необхідно було розширювати земельний фонд;у зв’язку із соц.диференціацією частина населення намагалась покращити своє становище;необхідність розширення контактів. До 265р.усі Апенніни були підкорені Римом,окрім Польсінія,де жили етруси. Причини перемоги:вдале розташування,швидкий екон.розвиток,воєнно-техн.преобладання Риму,розрізненість завойованих племен,пришвидшений соц.розвиток риму. Общини у складі ІС мали різні права:

1)Муніципій-жителіЛация,які після приєднання до Риму отримали повні гром.права і мали обов’язки громадян латинські і етруські міста мали рівне становище.

2)Префектури-част.самоуправління(какуя,куми).

3)Союзні общини мали різні права.

4)Найнижча ступінь-дедитіон(ті,що здались)-галли.Повна заборона самостійної діяльності.

Рим ставав великою рабовласницькою державою(39 провінцій).Були засновані:Сицилія,Сардинія,Корсика,Іспанія,Іллівія,Цезальвійська Галлія,Македонія,Ахайя,провінції Африка і Гірена,в Азії-Понт,Сирія,Керинія.

27. Возникновение Рима.. О древнейшей истории Рима и Лация рассказывают легенды, переданные античными авторами. Рим, было издревле заселено и постоянно привлекало к себе иноземцев. Первыми из них были греки, сначала аркадянин Эвандр, а вскоре затем - знаменитый герой Геракл, или Геркулес. после падения Трои к побережью Лация пристали корабли троянских беглецов во главе с героем Энеем. По наиболее распространенной версии, Эней на трудном пути в Италию лишился жены Креусы, отца Анхиза и остался лишь с сыном Асканием-Юлом, Все троянцы были истомлены скитаниями, и одна из троянских женщин предложила прекратить плаванье, а для этого сжечь корабли. Звали ее Ромой. Согласно одному из вариантов предания, ее именем и назвали потом Рим. Традиция неизменно говорит о семи римских царях, всегда называя их одними и теми же именами и в одном и том же порядке: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск (Древний), Сервий Туллий и Тарквиний Гордый.Ромул Ромулу приписывали укрепление Палатина и организацию римской общины. Он создал сенат из 100 «отцов», установил знаки отличия верховной власти (12 ликторов), разделил народ на 30 курий по именам сабинских женщин, учредил три трибы — Рамнов, Тициев и Люцеров, устроил убежище для беглецов. Вторым царем был Нума Помпилий. Традиция называет его сабином из г. Кур (Cures). После смерти Ромула сенат избрал его римским царем за справедливость и набожность. Ему приписывается религиозное устройство Рима: создание жреческих коллегий, календаря и проч. введение Нумой 12-месячного календаря вместо старого 10-месячного имеет под собой какой-то реальный факт, поскольку такая реформа не могла произойти стихийно, а была актом сознательной воли законодателя. В образах двух следующих царей — Тулла Гостилия и Анка Марция — есть моменты дублирования Ромула и Нумы. Тулл Гостилий отличался воинственностью: он разрушил Альбу Лонгу, воевал с Фиденами, Вейями, сабинами. Жителей разрушенной Альбы он переселил в Рим, дав им права гражданства, а знать зачислил в сенат. В лице Анка Марция Рим снова получил царя-сабина. Он был внуком Нумы и в области богопочитания старался во всем подражать деду.Однако не все здесь дублирует двух первых царей.= В Риме он обосновался и принял имя Люция Тарквиния Приска (Древнего). Богатство и обходительный нрав сделали его настолько заметным среди римского общества, что после смерти Анка его избрали царем. Тарквиний вел удачные войны с соседями, увеличил количество сенаторов еще на 100 человек, учредил общественные игры, приступил к осушению посредством каналов.Тарквиний Гордый! сын Тарквиния Приска, следовательно, этруск. Власть захватывает насильственным путем убийства своего тестя (был женат на дочери С. Туллия, свирепой Туллии). Правление его носило деспотический характер: он не считался с мнением сената, прибегал к казням, изгнаниям и конфискациям. Когда Тарквиний был изгнан из Рима, этруски пытались оказать ему помощь и восстановить на троне.

28. Общ строй Рима в Царск период. Реформы Сервия Тулия. Класова і станова боротьба в Давньому Римі періоду Ранньої республіки.

Время основания города Рима (753 г. до н. э.) характеризуется процессами разложения первобытнообщинного строя у племен, обосновавшихся у реки Тибр. Объединение путем войн трех племен (древних латинян, сабинян и этрусков) привело к образованию в Риме общины. Экономической основой ранней римской общины было сельское хозяйство.

Все полноправное население делилось на три племени, племена делились на роды(по сто в каждом племени, всего триста),курии (объединение из десяти родов, всего их было тридцать) и трибы(объединение десяти курий,всего три).

Старейшины родов входили в сенат - совет старейшин, составленный, по преданию, Ромулом из трехсот'сенаторов. В компетенцию сената входило предварительное обсуждение всех дел, которые выносились на решение Народного собрания, а также ведение текущими делами по управлению Римом.

Главой римской общины, ее гражданским правителем и верховным военачальником был реке - царь. Он избирался на комициях (народных собраниях, проходивших по куриям, - куриатных комициях), участвовать в которых могли только патриции, члены старейших римских родов. Каждый из патрициев обладал следующими правами:

- правом на земельный надел, закрепленный за ним и его семьей (будучи, таким образом, участником общей земельной собственности);

- правом на наследование этого надела и родового имущества вообще;

- правом на получение от рода помощи и защиты;

- правом на участие в религиозных обрядах и празднествах и т. д.

Другая часть населения, стоявшая вне родовой организации, называлась плебеями. Плебеи были лично свободными, несли военную службу наряду с патрициями, но получали не равную с ними долю военной добычи и должны были довольствоваться лишь подачками.

В родах выделяются отдельные богатые аристократические семьи. Из их среды выходят военачальники, городские магистраты. Постепенно патриции составили господствующее сословие, владевшее крупными наделами земли и рабами, а также обзавелись клиентами. Клиенты - обедневшие сородичи, бесправные завоеванные или пришлые жители, - будучи лично свободными, но ограниченными в правах, находились под покровительством патронов из патрициев, получали от них земельные наделы, а также их родовое имя, за что должны были нести в их пользу разные повинности, прежде всего воинскую. Плебеи этого времени могут быть отождествлены с мелкими и средними землевладельцами, а также ремесленниками.

С течением времени численность плебса увеличилась, и он превратился в политическую и экономическую силу, противостоявшую патрициату. Политическая история Рима нескольких веков отмечена борьбой плебеев за уравнение своих прав с патрициями.

Традиция приписывает царю Сервию Туллию (середина V в. до н. э.) реформу общественного устройства, в результате которой плебеи были введены в состав populus romanus (римского народа). Она основывалась на имущественном различии и территориальном делении, что усилило процесс ослабления кровнородственных связей, лежавших в основе первобытнообщинной организации.

Первая часть реформы - деление всего свободного населения Рима на шесть имущественных разрядов и на сотни - центурии. В основу деления был положен размер земельного надела, которым владел человек. Позднее, с появлением в IV в. до н. э. денег, была введена денежная оценка имущества, на ассы. Обладавшие полным наделом входили в-первый разряд, тремя четвертями надела - во второй и т. д. Кроме того, из первого разряда была выделена особая группа граждан -всадники, а безземельные - пролетарии - объединялись в шестой разряд.

Общее число центурий равнялось 193. Из них 18 центурий всадников и 80 центурий первого разряда составляли больше половины всех центурий. Поскольку каждая центурия имела один голос, то голоса богатых и самых богатых центурий составляли большинство - 98 голосов из 193. Центурии стали не только военной, но и политической силой. После реформ наряду с куриатными народными собраниями стали созываться народные собрания по центуриям. Решение народного собрания по центуриям получало силу закона, и это собрание оттесняло на вторые роли народное собрание по куриям.

Вторая часть реформы - деление свободного населения по территориальному принципу.

В Риме было образовано 4 городских и 17 сельских территориальных округов, за которыми сохранили старое название племен - трибы. Триба объединяла и патрициев, и плебеев, живших в ней. Они подчинялись старосте, в обязанности которого входил также сбор налогов. Позднее по территориальным трибам также стали созываться свои собрания, в которых каждая триба имела один голос.

Реформа Сервия Туллия завершила процесс ломки основ родового строя. Включив плебеев в состав римского народа, допустив их к участию в центуриатном и трибутном народных собраниях, она способствовала консолидации свободных, обеспечивала их господство над рабами.

.Класова і станова боротьба в Давньому Римі періоду Ранньої республіки.

Щоб бути членом рим.граж.общини,треба було мати право голоса на НЗ,право вибору на посаду(магістратура),право апеляції до народу на рішення судової влади.У приват.житті. мали право вступати у громадянський шлюб та правом на майно.Всі називались як римський народ.мали право носити тогу і башлаки-одяг громадянина.Права громадянина-чи при народженні,чи за гроші.Терит.-майнові і станово-правовий принцип:період республіки-старі родові поділи і родові організації.кожен був прив’язаний до округу чи криві.Їх число росло.При прийнятті нових членів число крив не збільшувалосьЗберіглось ділення на центру вії,які мали право голоса на НЗ.Плебеї і патриції продовжували існувати.Права,за які боролись плебеї:

494р.(-)-створен Інститут нар.трибун.Кількість-від 2 до 5. З 457р.-10 чоловік із числа вільних плебеїв.Не мали покидати дім,більше ніж на сутки.

479р.-Закон про недоторканність НТ.

451-450-Закони 12 таблиць,які прийняті у 449р.

444р.-дозволені браки між плебеями і патриціями.

367р.-плееї отримують правв землеволодіння.Вони могли стати диктаторами.

326р.-Закон Трибуна Третелія відінює дольову каббалу від рабів.

287р.-Закон не дозволив плебісцитам право законотворення.

29. Рим в период Ранней Республики  

Римляне сформировали государство, в котором власть принадлежала народу – в период Ранней республики было создано народное собрание, которое принимало законы и решало важные вопросы республики.

Были также должности магистратов – избранных лиц, которые управляли государством и обеспечивали разные направления его деятельности. Они избирались на один год, а несли ответственность за свои действия и решения перед народным собранием. Подобная структура республики называлась системой народного представительства.

Деление населения: гражданство и сословия. Римское население делилось на граждан и неграждан. Гражданство передавалось по наследству, а по истечении некоторого времени его стали предоставлять всему свободному населению Рима.

Права граждан заключались в том, что они могли владеть землей, являться членами народного собрания, быть избранными на различные должности. В период Ранней республики стало формироваться общество граждан, которое носило название цивитас.

Также в Риме граждане делились на сословия, большие группы, которые отличались друг от друга положением. Высшим сословием Рима считались патриции, так как они относились к древней родовой аристократии. Было еще одно сословие – плебеи, которые занимали более низкое положение в римском обществе.

Система покровительства. В Ранней республике действовала система покровительства, это означало, что богатые представители высшего сословия могли помогать простым и обедневшим римлянам.

Тогда их называли патронами, а тех, кому они помогали, звали клиентами. Патрон мог защитить своего клиента и помочь ему даже деньгами. В ответ на это, клиент мог нести военную службу для покровителя или выполнять для него определенные работы.

А что неграждане и рабы?

Часть населения, которую в период Ранней республики называли негражданами, состояла из иноземцев. Они были вынуждены платить налоги, и не имели таких прав, как полноценные граждане Рима. Чаще всего они были жителями земель, которые были покорены римлянами.

Если говорить о рабовладельческом строе в Ранней республике, то стоит отметить, что в отличие от рабства в эпоху Поздней Республики, тогда рабов было немного. Но они были бесправны, изначально они выполняли домашнюю работу, но когда их численность заметно возросла – их труд стали использовать и для других, более обширных работ.

Система управления государства. Помимо народного собрания к системе управления государства относился и сенат, который состоял из знатных граждан республики и бывших магистратов. В период ранней Республики число сенаторов увеличилось со 100 до 300 человек.

В их обязанности входило распределять надлежащим образом денежные средства, подписывать мирные договоры, следить за состоянием и развитием армии.

Также они должны были рассматривать законы, утверждающиеся на народном собрании. Сенаторы заседали в специальном здании, которое было расположено на центральном форуме Рима. Здание носило название – курия. Сенаторы избирались пожизненно, и их звание было очень почетным для любого гражданина Рима.

Борьба патрициеев и плебеев. История Ранней Республики известна благодаря развернувшейся в ней борьбы патрициев и плебеев. Так как вся власть республики была в руках патрициев, плебеи настаивали на том, что бы и у них появились политические права.

Неоднократно они отказывались нести военную службу и создали свое народное собрание, которое назвали плебисцитом. Им удалось добиться должности трибунов для своего сословия, трибуны защищали права плебеев и созывали народное собрание. У них было право «вето», то есть плебеи могли наложить запрет на любое решение сената.

«Законы XII таблиц». Итогом борьбы патрициев и плебеев стали «Законы XII таблиц», которые были высечены на 12 медных досках и выставлены на центральном форуме. В них были казаны те суровые наказания, которые ожидали того, кто будет покушаться на жизнь свободного человека и на его имущества.

Впоследствии плебеи и патриции стали равными в правах и свободах, разрешались браки между этими сословиями, а с 366 года до н.э. избирали одного консула из числа плебеев, а другого – из числа патрициев.

31.Рим іКарфаген перед Пунічними війнами. 1-Пунічна війна.

На поч. 3 ст.(-)Рим був великою державою. цього римлянам здавалося замало, тому їх погляди все частіше зверталися на не завойовані ними теріторії.

звернули свою увагу на острів Сицилію.Але,щоб добути його, римлянам довелося зіткнутися з Карфагеном. Карфаген - давнє місто-держава у Півн. Африці - було засноване у 825 році до нашої ери фінікійцями. На поч. 3 ст., захопивши Півн. Африку, майже всю Сицилію (крім міста Сиракузи), Сардинію та Південну Іспанію, Карфаген перетворився на могутню державу.

Саме ця обставина - володіння Карфагеном більшою частиною Сицилії - й привела до виникнення трьох війн між ним та Римом, які названі були пізніше Пуничними.

Ця назва виникла завдяки римлянам, які за темний колір шкіри називали карфагенян "пунийцями", що у перекладі з латинської означає “пурпурний”). Рим вів постійні війни з своїми сусідами. За період з 382 до 275 рр. до н.е. відбулося близько 10 великих війн, внаслідок яких римляни підкорили весь Аппенінській півострів). Римляни були зацікавлені у війні як у способі привласнення багатства, розширення земельного фонду, а також поширення влади римського народу та системи експлуатації підкорених територій. Війни збагачували всіх учасників, але очікування військової здобичі зумовлювало певне ставлення римського суспільства до війни, яке мислило скоріш категоріями грабежу та загарбання, ніж виробництва. Військовий успіх вважався належним джерелом багатства. була невід’ємною частиною всього римського життя. Військова слава була важливою передумовою політичної кар’єри.. Карфагеняни були чудовими моряками і підприємливими купцями. За державним устроєм Карфаген був республікою, яка була республікою багатіїв. Це була міська республіка з величезною кількістю рабів). Карфаген володів обширними територіями, Рим мав більший людський потенціал. Багатства Карфагена здавались невичерпними, проте римлянам було легше налагодити постачання армії, що проводила воєнні дії на Сицилії. В армії Карфагена воювали найманці, але римське ополчення було надійнішим. Грошей найманці вимагали більше, а управляти ними, було важче. Професійність карфагенських офіцерів була безсумнівною, у римських солдатів була чудова дисципліна.

Перша Пунична війна - 264-261 рр. до н.е.

Війна розпочалася коли римська армія захопила Мессану, розгромивши спочатку карфагенян, а потім і сіракузьке військо. З 263 р. до н.е. сіракузці сталі союзниками Рима). Незабаром римляни вторглися до зах. Сицилії і взяли в облогу карфагенську фортецю Агригент.битва при Агригенті відбулася в 262 р. Захисники під командуванням Ганнібала Гіско оборонялися, а Карфаген надіслав для підтримки армію під командуванням Ганнона. У наступній битві Ганнон зазнав поразки, але Ганнібалові зі своєю армією вдалося втекти з міста. Ця перемога принесла Риму владу над більшою частиною Сицилії, за винятком декількох карфагенських фортець, розкиданих по західному берегу (які Карфаген боронив за допомогою свого флоту

Битва біля Липарських островів 260 р. до н.е. в якому римська ескадра під командуванням С. Корнелія Сципіона зазнала поразки, підтвердила перевагу карфагенського флоту

в тому ж 260 р. до н.е. відбулась морська битва біля Міл, в якій римський флот, що комплектувався кораблями, збудованими за зразком пунічної п’ятиреми, під проводом Гая Дуїлія переміг карфагенський). Карфагеняни втратили контроль над морем. Римські експедиційні сили вторглися на Корсику і Сардинію Рим, заохочений першим успіхом, вирішив розбудувати морську силу й атакувати сам Карфаген. Але і цього разу в тяжкому бою перемогла нова римська тактикаПеремога в цьому бою дозволила римлянам у 256 р. до н.е. висадитись в Африці.. Римський флот з врятованими залишками війська було знищено штормом. Після цього війна знову повернулась на сицилійську землю, де вона проходила із перемінним успіхом.Римляни, завойовують Сицилію, окрім карфагенських баз Лілібей, Дрепанум та Ерікс

Втрата римського флоту і зникнення загрози столиці дозволили карфагенянам 254 р. до н.е. укріпити взяті в облогу фортеці в Сицилії і повернути Агригент. Римляни відповіли успішним десантом на укріплене місто Панормуспішне ведення війни римлянами перекреслила битва біля Дрепанума. римський флот вступив в бій з карфагенським ; Римляни зазнали поразки...Завдяки знову відродженому флоту, римляни у 242 р. до н.е. захопили карфагенські фортеці Лілібей та Дрепанум. А у 241 р. до н.е. відбулася вирішальна морська битва біля Егатських островів. Карфагеняни направили в сицилійські води Ганнона із флотом чисельністю близько 200 кораблів. Римляни із Катулом на чолі здобули повну перемогу.. Мир був укладений на умовах відмови Карфагена на користь Риму від частини Сицилії, що належала йому, і від островів між Італією і Сицилією, з вимогою повернення переможцям полонених без викупу і виплати грошової контрибуції.Рим дозволив Сіракузам зберегти контроль над східною Сицилією, але організував західну Сицилію як свою першу заморську провінцію. Проте в Римі залишилися незадоволені умовами миру. Торговельна монополія карфагенян у Західному Середземномор’ї була підірвана.розміщені на Сицилії Рим. могли вторгнутись в Африку. Під загрозою опинилось саме існування Карфагенської держави.Перша Пунічна війна, яка тривала впродовж 23 років, з 264 по 241 рр. до н.е. закінчилася перемогою Риму)., після війни сталися зміни в організації влади Карфагена. Зростає роль народних зборів та народу в цілому. Олігархія, позиція якої похитнулась, розкололась на два угруповування.

32.Друга Пунічні Війни. Ганнібал.

Ганнібал вирішив, що час звести рахунки з Римом.

карфагенское уряд не думав захоплюватися задумами 26-річного полководца, а Ганнібал не вирішувалося розпочати війну явно наперекір законній владі, але намагався викликати порушення світу із боку іспанської колонії Сагунта, перебувала під заступництвом Риму. Сагунтцы звернулися із скаргою в Рим. римський сенат послав у Іспанію комісарів. Різким поводженням Ганнібал думав змусити вони оголошення війни, але комісари зрозуміли, у чому річ, мовчали й повідомили у Рим про який збирався грозі. Рим почав посилено озброюватися.

Він надіслав в Карфаген звістка, що сагунтцы стали тіснити карфагенских підданих, торболетов, і чекаючи відповіді, відкрив воєнних дій.

Після 8-месячной облоги Сагунт загинув у 218 р.

Римские посли зажадали в Карфагені видачі Ганнібала і не отримавши оголосили війну, яка названа Другий Пунічної війною, яке древні історики називали " Ганнибаловой війною ".

Римский план ведення бойових дій в передбачав звичайне у разі розподіл сил армії й флоту між двома консулами 218 року. Одне з яких мусив був зосередити свої військ у Сицилії і, зробивши звідти переправу до Африки, розпочати воєнних дій біля ворога, в безпосередній близькості до самого Карфагена. Інший консул мав зі своїми армією переправитися в Іспанію і скувати там сили Ганнібала.. Римлянам зрозуміли намір Ганнібала втрапити у Італію з півночі.

Это змусило римлян відмовитися від початкового плану кампанії. Обидві консульські армії були спрямовані північ, назустріч Ганнибалу. В кінці жовтня 218 р. армія Ганнібала після 5,5 місяців походу спустилася до долини річки По.втрати, були величезні, отже після прибуття Італію у Ганнібала б під руками залишалося лише 20000 піхоти і 6000 кінноти.

зруйнувавши Турін, Ганнібал здобув перемогу над римлянами біля річки Тичино (Тицин), та був цілком розбив їх у річці Треббии, Відкриття кампанії 217 р. дві ворожі армії - Фламиния і Сервилия - виставили шляхах наступу Ганнібала до Риму. Ганнібал був у скруті: війська були виснажені безперервними переходами, терпіли в усьому недолік, та якщо з Карфагена, по інтриг ворожої полководцеві партії, підкріплень не присылалось. Римляни мали армію, що нараховувала 80 тисяч піхотинців і 6 тисяч вершників. Піхота Ганнібала нараховувала лише 40 тисяч воїнів, зате в кінноті - 14 тисяч вершників. Там римляни зазнали жахливе поразка; більша частина армії знищена, а Павло Эмилий був убитий. (Канни).. На бік карфагенского полководця почали переходити одна одною громади Південної Італії. Від римлян відпала більшість Самния, Бруттия, значної частини Лукании.

У Сицилії набік Ганнібала перейшли Сіракузи. Римляни ризикували втратити весь острів. Не одержуючи допомоги з батьківщини, полководець викликав з Іспанії свого брата, Гасдрубала, який (207 рік) внаслідок цього вирушив із своїми військами в Італію, але з'єднатися з Ганнібалом було важко Консул Клавдій Нерон здобув перемогу над Ганнібалом при Грументуме, та розбив Гасдрубала.Ганнібал відступив в Бруциум, де ще протягом 3 років витримував нерівну боротьбу з своїми заклятими врагами.

Головними причинами римо-карфагенських протистоянь є соціально-економічні протиріччя, які постають тим ядром, на основі якого можна окреслити реальну картинку минулого, зрозуміти сутність подій і конфронтації між Римом і Карфагеном.

33. 3-пунична війна. Загальні висновки і наслідки історичного протистояння Риму і Карфагена.

Третя Пунічна війна (149—146 рр. до н. е.). Незважаючи на поразку Карфагену, Рим побоювався його. Катон, один із римських сенаторів, кожну свою промову закінчував словами: "Карфаген має бути зруйнований!" Зруйнувати Карфаген було вже не так важко. Щоб не розпочинати війну, Карфаген намагався виконати всі умови Риму. Зрештою римляни зажадали, щоб пуни зруйнували власне місто та переселилися кудись подалі. Та карфагеняни вирішили захищатися. Після тривалої облоги римляни захопили Карфаген. Більшість його населення було знищено, а тих, хто лишився в живих, продали в рабство. Місто було зруйновано вщент. Таким чином, у III— II ст. до н. е. Рим поширив свою владу за межі Італії. знищив суперника — Карфаген. Це відкрило римлянам шлях до подальших завоювань.

Друга Пунична війна - 218-201 рр. до н.е.

Третя Пунична війна - 149-146 рр. до н.е.

34.Класическое рабство. Источники и положение рабов.

В отличие от патриархального рабства, присущего всем древним и многим средневековым обществам, классическое рабство существовало только в рамках античной гражданской общины, где свободному полноправному гражданину противостоял бесправный и приравненный к вещи раб.

Наиболее развитым и зрелым классическое рабство было в тех античных обществах, в хозяйстве которых товарно-денежные отношения играли достаточно заметную роль.

Своего наивысшего развития и распространения классическое рабство достигло в древнем Риме. Во II I вв. до н.э. оно постепенно вытесняет патриархальное рабство и начинает оказывать глубокое воздействие на все области жизни древнего Рима: его хозяйство, общество и культуру.

Начиная с этого времени, Рим можно с полным правом называть рабовладельческим обществом.

Утверждение и быстрое развитие классического рабства в Риме было обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. Победа плебеев в борьбе сословий привела к отмене в 326 г. до н.э. по закону Петелия долгового рабства для римских граждан и к ограничению долговой кабалы, тем самым был поставлен предел эксплуатации зависимых и неполноправных работников внутри римской общины.

Главной фигурой среди такого рода работников становится отныне приравненный к вещи раб-чужеземец, эксплуатацию которого не ограничивает ни закон, ни обычай. По принятому в первой половине III в. до н.э. закону Аквилия убийство чужого раба, так же как и чужого быка, рассматривалось не как уголовное преступление, а лишь как причинение имущественного ущерба. Провинившийся должен был только заплатить хозяину раба или быка их стоимость. Раб, таким образом, считается частью хозяйственного инвентаря. В агрономическом трактате Теренция Варрона выделяются три вида орудий, входящих в инвентарь поместья: немые (плуги, телеги), полуговорящие (волы, ослы) и говорящие (instrumenta vocalia, то есть рабы). Нормы эксплуатации рабов зависели не только от их происхождения, обычаев и законов, но также и от условий и характера их труда.

Патриархальное рабство предполагает натуральное хозяйство, в условиях которого рабы производили продукцию для непосредственного потребления господина, его домочадцев и работников, то есть то, что экономисты именуют потребительской стоимостью. Поэтому не было особой необходимости в интенсификации хозяйства, в постоянном количественном и качественном росте производимой продукции, значит и в усилении эксплуатации рабов

Классическое рабство нормально функционирует в хозяйстве, связанном с рынком, в условиях простого товарного производства, когда товаром становится все, кроме рабочей силы, поскольку она не принадлежит работнику. В этом случае рабы производили меновую тоимость, то есть товар, и, следовательно, их господа были заинтересованы в постоянной интенсификации производства и в усилении эксплуатации рабов до предела.

В экономике Рима товарно-денежные отношения утверждаются и развиваются уже в III в. до н.э., но особенно быстро и интенсивно со II в. до н.э. в связи с заморскими завоеваниями и созданием Римской империи. Вместе с ними быстро развивается и проникает во все области жизни классическое рабство.

По подсчетам современных ученых, во II I вв. до н.э. в Италии было два-три миллиона рабов, составлявших примерно треть всего ее населения.

Поскольку доля работоспособных людей, участвующих в производстве, то есть так называемого самодеятельного населения среди рабов была гораздо выше, чем среди свободных, а рабы, как правило, были заняты в самых передовых типах хозяйства и в ключевых областях общественной жизни, то их значение в развитии хозяйства и общества было намного больше, чем их относительная численность.Таким образом, хотя раб считался вещью или в лучшем случае человеком, стоящим вне общества, фактически он являлся ключевой фигурой этого общества, без которой его дальнейшее развитие было невозможным.

35. Борьба Мария и Суллы. Дикт Суллы

Борьба Мария с Суллою выражалась в массовых убийствах, изгнаниях и конфискации имущества, преимущественно богатейшей части граждан

Преследование не ограничивалось одной столицей, оно распространялось на целые города и даже области. Впродолжение войны истребляли все мужское население завоеванных городов. Этого мало, по окончании войны последовали приговоры над городами, по которым следовало срыть их стены и отнять у них всю поземельную собственность, или по крайней мере часть его, за согласие с врагами Рима. Самым варварским образом поступали тогда с Самнитами, Луканами и Этрусками, вооруженные шайки по приказанию Суллы проходили по их областям, повсюду грабили, убивали, сожигали, и страны, прежде населенные, совершенно опустели.

Сенат возложил на Суллу диктатуру в необычайных размерах: издавать законы, распоряжаться жизнью и имуществом граждан,

провинциями и вассальными державами. Такое право предоставило в распоряжение диктатора римские государственные имущества, уступленным в пользование бывших италийским союзным общинам и теперь с упразднением их возвратившиеся обратно к римскому правительству и конфискованные территории попавших под наказание общин. Он ими воспользовался чтобы поселить на них солдат своей победоносной армии. Значительное число этих раздач произведено по гракховскому способу с причислением новых поселений к существующим общинам. Число розданных полевых участков, доходило, как утверждают, до120.000, наполнивших опустошенный Суллой и предшествующей революцией ряды италийского

земледельчества. Некоторые участки розданы любимцам Суллы на правах оккупации.

Устройство некоторого числа колоний и путем раздробления от правительства крупных поместьев в Италии, Сулла увеличивал число мелкопоместных пахарей и вместе с тем возобновил запрещение скопа полевых участков в одни руки. Кроме того в военных поселениях Сулла видел постоянные гарнизоны, отстаивающие новые государственные порядки

По государственному устройству Рима до Суллы и союзнических италийских войн в Италии легально различались Город, окруженный стенами, и земля за их чертою —померия, другие италийские государства входили в виде федерации — союза государств.

Новый порядок поставил на месте Города новую в качестве замиренной земли, освобожденную от военного управления Италию — определенную территорию в составе единого Римского государства с континентальной и заморской территориею, называемых провинциями, находящихся под властию военных правителей

Выдающейся чертою, в эту эпоху, была идущая в уровень с политическою —финансовая олигархия римских капиталистов.

В их руках соединяется поземельная рента почти всей Италии и лучших участков земли в провинциях, торговый барыш со всего государства и в форме откупного пользования значительная доля римских государственных доходов. Громадный финансовый кризис вслед за италийско-азиатскими смутами (90 и след. годов) разразился над италийскими капиталистами, банкротство государства и частных лиц, всеобщий упадок поземельной собственности вызвал возобновление Суллою закона о наибольшей мере дозволенного процента, скидку 75% со всех долговых претензий.

Последствием такой системы в провинциях было всеобщее обеднение и обезлюдение тогда как число странствующих и временно поселяющихся италийцев в различных странах — росло

В дальнейшем развитии римской истории в первое десятилетие со времени Суллинской реставрации понтийско-армянская война, восстания испанских эмигрантов, рабов и пиратов, подрывали материальные блага государственной, жизни: обеспеченность границ, ненарушимость мирных сношений, покровительство законов, стройность управления – все это начало понемногу утрачиваться народностями, сгруппированными в римском государстве, и жалкая земля предоставлена была должностным или добровольным грабителям и мучителям36.Первый триумвират.

Организатором триумвирата выступил Цезарь, только что вернувшийс из Дальней Испании в должности пропретора. У стен Рима ему пришлось выбирать между триумфом, на который он надеялся, и консульством.

Человек, вошедший в Рим, уже не мог претендовать на триумф, а оставаясь за стенами Рима, Цезарь не мог выставить свою кандидатуру в консулы. Хотя Цезарь просил сенат сделать для него исключение и позволить выставить свою кандидатуру своим друзьям, против этого резко выступил Катон Но многие сенаторы всё же были готовы поддержать Цезаря, и поэтому Катон устроил обструкцию, произнеся речь, которая заняла всё время заседания. После этого Цезарь отказался от попыток получить и триумф, и консульство сразу, и вошёл в Рим, чтобы выставить свою кандидатуру в консулы. Вскоре после этого недовольный сенатом Цезарь вступил с союз с Помпеем, который также был недоволен политикой сенаторов, отменивших многие из его постановлений, сделанных во время войны в Азии] и тем самым принизивших его достижения. Кроме того, Цезарь нуждался в поддержке известного в Риме человека на выборах консула. Однако Цезарь понимал, что вступив в союз с Помпеем, он автоматически сделает своим врагом не менее могущественного Красса, и вскоре ему удалось примирить Красса и

Помпея, убедив их, что разногласия между ними лишь усиливают сенаторов, то есть придав союзу ярко выраженную антисенатскую направленность. Несмотря на известные обстоятельства заключения триумвирата, вопрос о точном времени его создания неясен из-за изначально тайного характера соглашения — было ли это лето 60 года, осень или же вовсе это был 59 год

Делятельн триумвиров

Благодаря поддержке известнейшего на тот момент полководца Помпея и богатейшего из римлян Красса Цезарь был выбран консулом на 59 год. В то же время, его коллегой стал ставленник сената[3] Марк Кальпурний Бибул, с которым Цезарь вступил в непрекращавшийся до окончания их совместного консульства конфликт. Цезарю удалось провести закон о разделе земли между неимущими и о выводе колоний, причём второй консул Бибул даже не был допущен на форум — сторонники Цезаря и Помпея сперва ему на голову вывернули корзину навоза, а его ликторам сломали фасции, после чего забросали Бибула и его сторонников камнями[8]. Также в дополнение к этому закону было принято постановление, по которому все сенаторы должны были принести клятву в обязательстве выполнять закон. Затем был принят закон о разделе земель в Кампании[9]. Катона, решительно протестовавшего против принятия этого закона, Цезарь приказал отправить в тюрьму[10][11], но вскоре сам же освободил его. Также Цезарь утвердил сделанные Помпеем в Азии распоряжения, которые ранее отказался утверждать сенат. Несмотря на традиционный принцип коллегиальности, Цезарь фактически узурпировал власть и перестал созывать сенат[9], так что некоторые стали даже именовать 59 год «годом Юлия и Цезаря»[12] вместо традиционной нормы. Однако политический вес Цезаря был в то время ещё незначительным, и считалось, что он проводит свои радикальные законы в интересах Помпея. Например, известно, что Цицерон в мае 60 года говорил о намерении Помпея установить тиранию как о широко распространённом мнении[13].

Цезарь добился, чтобы ему в ранге проконсула доверили управление Цизальпийской Галлией, Нарбонской Галлией и Иллириком на 5 лет. В 56 году на совместном совещании триумвиров в Лукке было принято решение о продлении проконсульства Цезаря ещё на 5 лет.

В 53 году Марк Лициний Красс, отправившись на войну с Парфией, погиб, и триумвират прекратил своё существование.

37..Диктатура Цезаря. Установлення диктатури Гая Юлія ЦезаряСитуація в державі значно загострилася, коли закінчився строк правління Цезаря в Галлії. Відбулося зіткнення інтересів окремих угруповань римської аристократії. Республіканський лад переживав гостру політичну кризу. Юлій Цезар мав повернутися до Італії, розпустити на кордоні військо й уже приватною особою податися до Рима для звітування перед сенатом. Політичні вороги на чолі з Помпеєм чекали на це, щоб віддати Цезаря під суд. Але той розумів, що такий перебіг подій зруйнує всі його мрії про верховну владу. Тому він приймає несподіване для всіх рішення: 10 січня 49 р. до н. е. він з одним легіоном перейшов річку Рубікон, яка була кордоном, і опинився на землях Риму. Це було порушенням закону й означало початок війни. У серпні 48 р. до н. е., у битві під Фарсалом (Греція), Цезар розбив армію Помпея, якому вдалося втекти до Єгипту. Там, разом із родиною, він сподівався знайти притулок і захист у царя Птолемея XII. Але на той час цар Єгипту вже помер, і за його трон сперечалися син і дочка — Птолемей і Клеопатра. Переміг Птолемей. Щоб не сваритися з Цезарем, він наказав убити Помпея. Цезар, прибувши з військом до Єгипту слідом за Помпеєм, утрутився в боротьбу за трон на боці Клеопатри. Під час війни Птолемей ХІІІ загинув, а Клеопатру було проголошено царицею Єгипту. Цезар провів в Александрії кілька місяців. Згодом йому довелося вирушити до Сирії, проти сина Мітридата VI Фарнака, який загрожував римським володінням в Азії. Війна тривала всього сорок днів. У дивовижно короткий строк Цезар розбив Фарнака, про що надіслав звіт до сенату в трьох словах: «Прийшов, побачив, переміг!» Криза республіканського ладу Риму досягла найвищого напруження. Фактично народовладдя зійшло нанівець. Настали часи одноосібних диктаторів. Повернувшись до Риму, Цезар відсвяткував чотири великих тріумфи: галльський, єгипетський, азіатський та африканський.А в Іспанії тим часом зібралася велика армія на чолі з двома синами Пом-пея — Гнеєм і Секстом. Цезареві довелося знову воювати. У 45 р. до н. е. біля міста Мунда відбулася битва. Сини Помпея зазнали поразки. Гней загинув, Секстові вдалося врятуватися. На певний час він зник із виру історичних подій. Громадянська війна закінчилася. Цезар залишився диктатором.Ставши диктатором, Цезар утримував у своїх руках величезну владу, обійнявши одночасно кілька магістратур: народного трибуна, консула, цензора, претора. До того ж ще із 63 р. до н. є. він був верховним нонтифіком Риму. У 44 р. до н. е. його було проголошено одвічним диктатором. Як цензор, він мав право визначати склад сенату. Як народний трибун — накладати «вето» на сенатські декрети. Народні збори за таких умов утратили реальну силу, хоча скликалися час від часу. За кілька місяців правління Цезар здійснив певні реформи: упорядкував систему управління  та збирання податків, збільшив кількість магістратур, що послабило роль кожної з них. У 45 р. він запровадив новий, сонячний календар замість місячного, який було названо «юліанським календарем». Прагнучи примиритися з політичними противниками, Цезар підкреслював свою поблажливість і доброзичливість до всіх. Гасло «милосердя та злагода» ним неухильно дотримувалося. Він дарував помилування всім ворогам, запобігав перед міським плебсом,  щоб здобути його прихильність. Але серед оптиматів проти Цезаря визрівала змова понад 60 сенаторів на чолі з Брутом і Кассієм. Змовники вважали, що Цезар єдиний становить загрозу для Республіки; варто його усунути й обрати на кожну магістратуру окремих осіб, як повернуться старі добрі часи розквіту держави. Заколотники неспроможні були зрозуміти, що республіканський лад вичерпав свої можливості. Криза Республіки полягала в тому, що Рим з невеликого полісу перетворився на величезну державу, яка володіла половиною світу, підкоривши інші народи. Республіканська форма правління вже не відповідала такому становищу. Часи Республіки завершувалися. 15 березня 44 р. до н. е. під час засідання в сенаті Цезаря було вбито заколотниками на очах сенаторів.

38. ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЦЕЗАРЯ. Второй триумвират

Заговорщики обладали весьма ограниченными силами и были обязаны своим успехом только всеобщей растерянности. 17 марта 44 г. сочувствующий им сенат вынес компромиссное решение: убийцы Цезаря получали амнистию, а все распоряжения диктатора оставались в силе. Последнее было выгодно и заговорщикам, поскольку многие из них занимали высокие посты согласно распоряжениям Цезаря, а один из них, Децим Брут, получал в управление Цизальпинскую Галлию. Власть вскоре перешла к видному сподвижнику Цезаря Марку Антонию, консулу 44 года. Антоний провел закон, по которому галльская провинция доставалась ему. Децим Брут отказался подчиниться.

В это время в Риме появился 19-летний внучатый племянник Цезаря Гай Октавий, которого диктатор усыновил незадолго до смерти. Не сумев найти общего языка с Антонием, Октавиан (После усыновления он получил имя Гай Юлий Цезарь Октавиан.) сближается с сенатской оппозицией во главе с Цицероном.

В начале 43 г. до н. э. Антоний двинулся против Децима Брута и осадил его в Мутине. Сенат объявил Антония врагом отечества и выслал сильную армиюво главе с консулами 43 года и Октавианом в ранге пропретора. Марк Брут получил Македонию, а Кассий — Сирию.

В двух сражениях у Мутины Антония потерпел поражение и бежал на север. Оба консула погибли в бою, и сенат, не доверяя Октавиану, приказал ему передать войска Дециму Бруту. Это сблизило Октавиана с Антонием. Октавиана поддержали бывшие ветераны Цезаря.

В ноябре 43 г. Октавиан Антоний и наместник Ближней Испании Марк Эмилий Лепид были объявлены триумвирами для устройства государства с неограниченными полномочиями сроком на пять лет. Прежде всего они решили расправиться с противниками пезарианпев. Убийцы Цезаря были поставлены вне закона. После вступления в Рим триумвиры начали репрессии, которые превзошли даже проскрипции Суллы. Террор уничтожил всех противников триумвиров и сопровождался грабежами и конфискациями. Одной из жертв террора стал Цицерон.

В 27 г. до н. э. Октавиан принял имя Августа («благословенный, почитаемый») и титул принцепса («первого»—имелось в виду «из сенаторов»). Начался первый период истории Римской империи — эпоха принципата. Кардинальным вопросом истории гражданских войн является вопрос о том, можно ли считать события II—1 вв. до н. э. социальной революцией. На наш взгляд, квалификация этих событии как социальной революции в марксистском понимании этого термина невозможна. Гражданские войны не привели (и не стремились привести) ни к смене способа производства, ни к смене формы собственности, ни к смене производственных отношений: в Риме того времени отсутствовал класс, способный на какое-либо революционное преобразование общества.

Второй триумвират

Первым Т. называют соглашение Красса, Помпея и Юлия Цезаря в 60 г. до Р. Хр. О нем см. Рим и Юлий Цезарь. В отличие от него второй Т. был настоящим учреждением, а триумвиры (Лепид, Антоний и Гай Юлий Цезарь, впоследствии "Август") — чрезвычайными магистратами, получившими на пять лет неограниченную учредительную власть (triumviri rei publicae constituendae),

посредством народного постановления, состоявшегося 27 ноября 43 г. до Р. Хр. по предложению народного трибуна Тиция. Этот Т. вырос, как удачно выразился Моммсен, из "конкуренции монархов".

О ходе событий в эпоху второго Т. см. соотв. статью. Лепид вскоре был лишен власти Гаем Цезарем; последний и Антоний сохранили власть и после истечения ее срока. Вскоре (37 г.), впрочем, триумвирская власть была продолжена им народом на пять лет. Когда Антоний рассорился с Гаем Цезарем, он был лишен, по настоянию последнего, всех своих полномочий, но не признавал законности этого постановления и до самой смерти официально называл себя триумвиром. Гай Цезарь перестал быть триумвиром вследствие истечении второго пятилетия или, может быть, уже ранее отказался от должности триумвира, но чрезвычайную власть он сохранил и после этого, на каком основании — этого мы не знаем.

Так распался второй Т., составляющий одну из важнейших фаз в развитии чрезвычайных полномочий в Риме; он привел к принципату, а потом к настоящей монархии.

39. Борьба между Антонием и Октавианом.

Антоний после соглашения в Брундизии направился на Восток для войны с парфянами, которые при поддержке враждебного Риму населения заняли тем временем почти всю Сирию. Сопротивление им оказали лишь такие крупные эллинизованные торговые города, как Антиохия, Апамея, Тир. Военные действия Антония были в общем неудачны. Правда, его войскам удалось вытеснить парфян из Сирии, но продвинуться на территорию зависимой от Парфии Атропатены Антоний не смог. В 37 г. Антоний вновь встретился с Клеопатрой и, вступив с нею в брак (недействительный с точки зрения римского права), объявил, что дарит ей и её детям Ливию, Сирию, Финикию, Киликшо, Армению и ещё не завоёвагчую Парфию. На Востоке Клеопатру поддерживали жречество и высшая аристократия Теперь и Антоний стал фактически сближаться с этими кругами. Усиление египетской царицы вызвало недовольство среди сторонников Рима из числа восточных рабовладельцев, италийских дельцов и римской знати. В Италии ходили усердно раздувавшиеся Октавианом слухи, что Клеопатра мечтает о господстве над всем миром и клянётся «издавать законы на Капитолии», что Антоний окончательно подпал под её влияние и перестал быть «истинным римлянином». Развод с Октавией и официальный брак с Клеопатрой, а также оглашение по инициативе Октавиана завещания, в котором Антоний просил похоронить его в Александрии, окончательно подорвали его былую популярность. Готовясь к войне с Антонием, Октавиан усиленно обрабатывал общественное мнение, представляя эту войну, как борьбу Рима с восточным «варварством», или, как писали близкие ему поэты, борьбу светлого Аполлона с чудовищными божествами Египта. Среди рабовладельцев Италии, стремившихся к прекращению гражданских войн и восстановлению «исконно римских» начал, эта агитация пользовалась большим успехом. Перед началом войны жители западных провинций, очевидно, под нажимом Октавиана, принесли ему присягу в верности, что делало их как бы его клиентами. В самом лагере Антония начался раскол: римляне, жившие вместе с ним в Александрии, потребовали, чтобы Антоний порвал с Клеопатрой, на что он не мог решиться. Исход начавшейся войны был решён 2 сентября 31 г. до н. э. морской битвой у мыса Акция в Эпире: флот Антония и Клеопатры потерпел поражение. Сопровождавшие Антония римляне и римские войска, недовольные его союзом с Клеопатрой, перешли к Октавиану. Почти целый год Октавиан не преследовал Антония и Клеопатру, использовав это время для укрепления своего тыла. В Италии он окончил наделение землёй и деньгами солдат, на этот раз не прибегая к конфискациям, а покупая земли за счёт казны. В Азии он сложил с населения долги, сместил поддерживавших Антония царьков и наделил римским гражданством и различными привилегиями своих сторонников и жителей азиатских провинций, служивших в его армии и флоте. Только летом 30 г. Октавиан прибыл в Египет. Антоний и Клеопатра не могли ничего противопоставить его военной силе. Отчаявшись в дальнейшей борьбе, они покончили жизнь самоубийством. Египет был присоединён к Риму и поставлен под личное управление императора, который выступал здесь как преемник Птолемеев. Длившиеся десятки лет гражданские войны были окончены, но победа Октавиана в этих войнах одновременно означала окончательное падение республики.

42.Эконом и соц.политика Флавиев.

В целом, правление Флавиев оказалось переломной эпохой для развития имперских и монархических тенденций принципата за счет полисных и республиканских элементов. Во всех сферах государственного управления, имеющих отношение к развитию Римской империи как целостного, стабильного, унифицированного организма под контролем сильной центральной власти, политика Флавиев была очень последовательной и весьма эффективной.

Правление Веспасиана, Тита и Домициана подготовило расцвет римской державы в эпоху Антонинов, и во многом успех Флавиев определялся их принадлежностью к той силе в политической элите, для которой главными были интересы единого государства, охватывающего весь известный римлянам мир.Однако в сфере построения взаимоотношений с различными слоями населения и особенно с сенаторским сословием, теоретическим партнером принцепсов в управлении государством, где фактор личного поведения императора был чрезвычайно важен, правление Флавиев оказалось контрастным. Принципат Веспасиана и Тита был временем выработки баланса в отношениях между сенатом и принцепсом. Основами этого баланса были, с одной стороны, расширение сенаторского сословия за счет выходцев из провинций, с другой - отказ императоров от широкомасштабного террора против сената, а результатом - постепенное нивелирование традиционного конфликта, существовавшего во взаимоотношениях императорской власти и республиканской аристократии.

Правление Домициана, напротив, было временем экзальтации абсолютной власти принцепса и целенаправленных репрессий против любого проявления недовольства и независимости сената, что, впрочем, хотя и более жестко, но не менее эффективно расчищало путь тому новому стилю отношений междуимператором и сенатом последующей эпохи, при котором дуализм власти был формальным и целиком контролировался монархом.

40. Прич паден республики. Возник Принципата. Окт Авг. И его политика.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Аннотация к элективному прикладному курсу по английскому языкуТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ для 9 класса Прикладной элективный курс Туризм и путешествия является актуальным и востребованным, потому что открывает мир интересный, как с познавательной, так и с практической точки зрения. Элективный прикладной курс Туриз...»

«Государственное бюджетное учреждение культуры "Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского Зерновые культуры Медведев, А. М. О проблемах научных достижений российских ученых по зерновым и другим сельскохозяйственным культурам / А. М. Медведев...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИНІЖИНСЬКИЙ БУДИНОК ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВАПОГОДЖЕНО Протокол засідання науковометодичної ради Ніжинського ММК _ №_ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ управління освітиНіжинської міської ради _ №_ Програма гуртка художньо-естетичного напрямку "Гра на гітарі" 2 роки на...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИПРИКАЗ от 25 апреля 2017 г. N 291ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЛОВОМ РЫБЫ, ДОБЫЧЕЙ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ИЗЪЯТИЕМ ОБЪЕК...»

«Государственное бюджетное учреждение культуры "Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского Зерновые культуры Макаров, В. И. Оценка перспективных отечественных сортов зерновых культур в современных условиях / В. И. Макаров // Зерновое хозяйство. 2015. № 4. С. 68-71. В статье представле...»

«Утвержден Советом отделения Региональной общественной организации "Собор русских Башкортостана" в муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан от 20.12.2013г., протокол № 1ПЛАН РАБОТЫ Отделения Собора русских Калтасинского...»

«4.1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам № п/п Уровень, ступень образования,вид образовательной программы (основная/дополнительная), на...»

«Положение о проведении общешкольного спортивного праздника Папа,мама, я спортивная семья! в школе Посольства России в Мексике1. Цели и задачи: Укрепление здоровья детей и их родителей. Воспитание лю...»

«1.Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности физкультурных занятиях, называется: Физической культурой; Физической подготовкой; Физическим воспитанием; Физическим образовани...»

«Министерство спорта Российской Федерации Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "Урал ГУФК" Е.П. САЛЬНИКОВА Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплине СПОРТИВНАЯ МОРФОЛОГИЯ Уфа, 2016 УДК 611 ББК 28.706 М 54 Рецензенты: д-р. мед. наук, профессор О.С...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВАСТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Всеукраїнське соціологічне дослідження Програма Київ 2015 Актуальність дослідження В сучасних умовах проблема волонтерства молоді набуває особливої ваги і з...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФГАОУ ВО ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУККАФЕДРА ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ, ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИДОН...»

«Уважаемые друзья ! В соответствии с планом проведения учебно-тренировочных сборов по подготовке спортсменов и практического семинара для тренеров "Торговый Дом Фигурного катания" проводит в период с 16 по 29 июня и с 01 по 14 июля 2017 года учебно-тренировочные сборы по фигурному катанию на коньках...»

«Рассмотрен коллегией управления культуры области "25" февраля 2015 года Утвержден приказом управления культуры области от "11" февраля 2015 года № 52 П Л А НР А Б О Т Ы У П Р А В Л Е Н И Я К У Л Ь Т У Р ЫБ Е Л Г О Р О Д...»

«УТВЕРЖДЕНО распоряжением Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан от " 25 " ноября 2014 г. № 100-р ПОЛОЖЕНИЕ о реализации в Республике Башкортостан Федерального патриотического проекта "Память и гордость в сердцах...»

«Урок мовы ў 7 класе Распрацавала настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА “Багушэўская санаторная школа – інтэрнат Сенненскага раёна” Булычава А.П. Дзеепрыметнікавы зварот. Знакі прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароцеМэта: садзейнічаць узнаўл...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Мельничук С.В. "_"_2014 р.ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу за напрямом 6.051701 „Харчові...»

«РАСТИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛВ РОССИИ И ВО ВЬЕТНАМЕCC BIU TNG CY CA NGA V VIT NAM Студентка : Чиеу Хыонг ЖангНаучная руководительница: Маг.филолог.наук.Май Тхи Ван АньОГЛАВЛЕНИЕ TOC \o 1-5 \h \z \u А. ВВЕДЕНИЕ PAGEREF...»

«Министерство культуры Свердловской области Свердловский государственный областной Дворец народного творчестваОРГАНИЗАТОРАМ СЕМЕЙНОГО ДОСУГАВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И СЦЕНАРНЫ...»

«Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и спортивное ориентирование Часть VІ. Содержание, организация и проведение массовых туристских мероприятий Глава 18. Методика организации и проведения массовых туристских мероприятий...»

«Соглашение № о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Голова В НОК України в Донецькій області _В.В. Ремський "_"_2017 рокуПОГОДЖЕНО Начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької ОДА В.П. Мицик "_"_2017 рокуПОГОДЖЕНО Директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА _Н.В. Ок...»

«МКОУ "Новокаринская средняя общеобразовательная школа" Самоанализ деятельности заместителя директора по УВР Гамзатханова Магомеда Османовичаза 2015/16 учебный год.МКОУ "Новокаринская средняя общеобразовательная школа" в соответствии с Уставо...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.