WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«А Врегулювання міжкнязівських відносин в тогочасних законах. Б Зростання впливу місцевої родоплемінної знаті. В Усталення принципу успадкування великокнязівського столу. Г ...»

Культура Тренувальний тест до теми 4 1. Хто з князів є автором твору, у якому подано приклад взірцевого правителя і який навчає гідної цього високого звання поведінки та способу життя? А Всеволод Ярославич Б Володимир Мономах В Мстислав Володимирович Г Ярослав Осмомисл

2. Що з переліченого характеризує політичне життя Русі в першій половині 11 ст.?

А Врегулювання міжкнязівських відносин в тогочасних законах.

Б Зростання впливу місцевої родоплемінної знаті.

В Усталення принципу успадкування великокнязівського столу.

Г Зміцнення монархічної влади династії Рюриковичів.

3. У якому рядку верстви та станові групи Київської Русі перелічено відповідно до щаблів соціальної піраміди?

А Купці, бояри, князі, смерди. Б Закупи, князі, дружинники, смерди. В Холопи, челядь, смерди, бояри, князі.

Г Бояри, холопи, князі, смерди.

4. Доповніть твердження.

А У першій половині 11 ст. бояри А формувалися як стан внаслідок запровадження християнства;

Б були найчисельнішою групою тогочасного суспільства;

В мали землю, вели власне господарство та платили князеві данину;

Г отримували від князів земельні маєтки за військову службу.

5.Хто такі смерди?

А Залежні, але особисто вільні люди, які мали власне господарство, землю, мешкали в

князівських селах і платили князеві данину.

Б Залежні люди, здебільшого полонені,, яких можна було продавати, дарувати, передавати в спадщину.

В Люди, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв'язок.

Г Селяни, які працювали «за купу» в господарстві пана.

8. За чийого князювання з'явилася перша школа для навчання дітей знаті?

А за княгині Ольги

Б за князя Володимира Святославича

В за князя Ярослава Мудрого

Г за князя Володимира Мономаха

9. Укажіть пропущений термін.

За правління Ярослава виникло багато шкіл; свідченням поширення письменності з-поміж різних верств тогочасного Києва є -написи, видряпані на стінах та архітектурних деталях давніх будівель, посудинах тощо.

А фрески Б мініатюри В графіті Г чернь

10. Доповніть твердження.

Жанрами оригінальної літератури часів Київської Русі є

А кирилиця, глаголиця; Б літописи, проповіді, житія; В фреска, мозаїка; Г чернь, скань.

11. Доповніть твердження.

Про Галицько-Волинський літопис відомо, що

А його перша частина є життєписом Лева Даниловича та його сина Юрія І;

Б створено його як цілісну оповідь без дотримання суворої хронологічної послідовності;

В його писали сучасники подій - ченці Києво-Печерського монастиря;

Г попри світський характер, він містить багато мініатюр із зображенням Ісуса Христа.

12. У якому столітті відбуваються події, про які йдеться в уривку з літературного твору?

«Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився

та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!»

А друга половина 11 ст. Б перша половина 12 ст. В друга половина 12 ст. Г перша половина 13 ст.

13. Укажіть, з якого літературного твору наведено уривок.

«Тож, Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас. Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по

силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступайтеся самі, а не давайте-сильним погубити людину,- Ні

правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його; не погубляйте ніякої душі християнської. Лінощі

ж - усякому лихому мати: що людина вміє - те забуде, а чого ж не вміє - то того не вчиться».

А «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

Б «Слово о полку Ігоревім» В «Ізборник Святослава» Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха

14. До якого князя звертається автор «Слово о полку Ігоревім»: «Високо сидиш ти на своїм золотокованім пре-

столі, підперши гори угорські своїми залізними полками...»?

А новгород-сіверського князя Ігоря Святославича

Б волинського князя Романа Мстиславича

В галицького князя Ярослава Осмомисла

Г переяславського Володимира Глібовича

15. Доповніть твердження.

Про «Єлово о полку Ігоревім» відомо, що твір

А створено Володимиром Мономахом за свіжими слідами події, десь 1187 p.;

Б присвячено боротьбі князя Ігоря Святославича за новгород-сіверський стіл;

В закликає князів до припинення чвар, збереження єдності Русі;

Г створено за візантійськими книжними традиціями.

16. У якому рядку названо історико-літературні пам'ятки, уривки з яких наведено?

«Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає, жаль йому брата любо-

го Всеволода. Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»

«..Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами...»

А «Слово о полку Ігоревім» та Галицько-Волинський літопис

Б «Повість минулих літ» та Галицько-Волинський літопис

В Київський літопис та «Повість минулих літ»

Г «Слово о полку Ігоревім» та «Повість минулих літ» 18. Хто такий Агапіт?

А найвідоміший лікар кінця її ст.

Б київський іконописець кінця 11 ст.

В відомий літописець початку 12 ст.

Г перший з русичів митрополит середини 11 ст.

19. Які пам'ятки монументального живопису створено на початку 12 ст.?

А мозаїки Софійського собору в Києві

Б мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві

В фрески Кирилівської церкви в Києві

Г фрески Успенського собору Києво-Печерського монастиря

20. Доповніть твердження.

Про Реймське євангеліє відомо, що книга

А має сторінкові мініатюри з зображенням євангелістів Іоанна, Марка й Луки;

Б призначалася для особистого користування однієї з дочок Ярослава Мудрого;

В переписана 1056-1057 pp. в Києві з староболгарського оригіналу;

Г зберігається в Україні й на ній складають присягу новообрані президенти нашої держави.

22. Коли було створено Остромирове Євангеліє?

А 1056-1057 pp. В 1113-1125 pp. Б 1185 - 1187 pp. Г 1125-1132 рр;

27. Доповніть твердження.

Для архітектури галицьких земель другої половини 12 ст. - першої половини 14 ст. характерне

А використання здобутків романської архітектури;

Б будівництво храмових споруд винятково з каменю;

В завезення цегли для кам'яного будівництва з Візантії;

Г переорієнтація з будівництва фортифікацій на замкирезиденції князів;

28. Доповніть твердження.

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

А перший християнський кам'яний храм Київської Русі;

Б збудований братом Ярослава - Мстиславом Володимировичем;

В став місцем поховання Ярослава Мудрого;

Г головний митрополичий храм Русі,

29. Про спорудження якого храму йдеться у фрагменті з джерела?

«Заснована ж була сія божественна церква Богородична в літо 1073. У дні благовірного князя Святослава,

сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця».

А Успенський собор Києво-Печерського монастиря

Б Кирилівська церква в Києві

В Михайлівський собор Видубицького монастиря в Києві

Г Спасо-Преображенський собор в Чернігові

Тренувальний тест до теми 4

1. Хто з князів є автором твору, у якому подано приклад взірцевого правителя і який навчає гідної цього високого звання поведінки та способу життя? А Ярослав Осмомисл Б Всеволод Ярославич В Володимир Мономах Г Мстислав Володимирович

2. Що з переліченого характеризує політичне життя Русі в першій половині 11 ст.?

А Зміцнення монархічної влади династії Рюриковичів.

Б Врегулювання міжкнязівських відносин в тогочасних законах.

В Зростання впливу місцевої родоплемінної знаті.

Г Усталення принципу успадкування великокнязівського столу.

3. У якому рядку верстви та станові групи Київської Русі перелічено відповідно до щаблів соціальної піраміди?

А Купці, бояри, князі, смерди. Б Закупи, князі, дружинники, смерди.

В Холопи, челядь, смерди, бояри, князі. Г Бояри, холопи, князі, смерди.

4. Доповніть твердження.

А У першій половині 11 ст. бояри А формувалися як стан внаслідок запровадження християнства;

Б були найчисельнішою групою тогочасного суспільства;

В отримували від князів земельні маєтки за військову службу.

Г мали землю, вели власне господарство та платили князеві данину;

5.Хто такі смерди?

А Залежні, але особисто вільні люди, які мали власне господарство, землю, мешкали в

князівських селах і платили князеві данину.

Б Залежні люди, здебільшого полонені,, яких можна було продавати, дарувати, передавати в спадщину.

В Люди, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв'язок.

Г Селяни, які працювали «за купу» в господарстві пана.

6. За чийого князювання з'явилася перша школа для навчання дітей знаті?

А Володимира Святославича Б Ольги В Ярослава Мудрого Г Володимира Мономаха

7. Укажіть пропущений термін.

За правління Ярослава виникло багато шкіл; свідченням поширення письменності з-поміж різних верств тогочасного Києва є -написи, видряпані на стінах та архітектурних деталях давніх будівель, посудинах тощо.

А фрески Б мініатюри В графіті Г чернь

8. Доповніть твердження.

Жанрами оригінальної літератури часів Київської Русі є

А кирилиця, глаголиця; Б літописи, проповіді, житія; В фреска, мозаїка; Г чернь, скань.

9. Доповніть твердження.

Про Галицько-Волинський літопис відомо, що

А його перша частина є життєписом Лева Даниловича та його сина Юрія І;

Б створено його як цілісну оповідь без дотримання суворої хронологічної послідовності;

В його писали сучасники подій - ченці Києво-Печерського монастиря;

Г попри світський характер, він містить багато мініатюр із зображенням Ісуса Христа.

10. У якому столітті відбуваються події, про які йдеться в уривку з літературного твору?

«Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився

та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!»

А друга половина 11 ст. Б перша половина 12 ст. В друга половина 12 ст. Г перша половина 13 ст.

11. Укажіть, з якого літературного твору наведено уривок.

«Тож, Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас. Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по

силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступайтеся самі, а не давайте-сильним погубити людину,- Ні

правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його; не погубляйте ніякої душі християнської. Лінощі

ж - усякому лихому мати: що людина вміє - те забуде, а чого ж не вміє - то того не вчиться».

А «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

Б «Слово о полку Ігоревім» В «Ізборник Святослава» Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха

12. До якого князя звертається автор «Слово о полку Ігоревім»: «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками...»?

А новгород-сіверського князя Ігоря Святославича

Б волинського князя Романа Мстиславича

В галицького князя Ярослава Осмомисла

Г переяславського Володимира Глібовича

13. Доповніть твердження.

Про «Єлово о полку Ігоревім» відомо, що твір

А створено Володимиром Мономахом за свіжими слідами події, десь 1187 p.;

Б присвячено боротьбі князя Ігоря Святославича за новгород-сіверський стіл;

В закликає князів до припинення чвар, збереження єдності Русі; Г створено за візантійськими книжними традиціями.

14. У якому рядку названо історико-літературні пам'ятки, уривки з яких наведено?

«Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає, жаль йому брата любо-

го Всеволода. Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»

«..Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами...»

А «Повість минулих літ» та Галицько-Волинський літопис

Б «Слово о полку Ігоревім» та Галицько-Волинський літопис

В Київський літопис та «Повість минулих літ»

Г «Слово о полку Ігоревім» та «Повість минулих літ» 15. Хто такий Агапіт?

А найвідоміший лікар кінця її ст. Б київський іконописець кінця 11 ст.

В відомий літописець початку 12 ст. Г перший з русичів митрополит середини 11 ст.

16. Які пам'ятки монументального живопису створено на початку 12 ст.?

А мозаїки Софійського собору в Києві

Б мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві

В фрески Кирилівської церкви в Києві

Г фрески Успенського собору Києво-Печерського монастиря

17. Доповніть твердження.

Про Реймське євангеліє відомо, що книга

А має сторінкові мініатюри з зображенням євангелістів Іоанна, Марка й Луки;

Б призначалася для особистого користування однієї з дочок Ярослава Мудрого;

В переписана 1056-1057 pp. в Києві з староболгарського оригіналу;

Г зберігається в Україні й на ній складають присягу новообрані президенти нашої держави.

18. Коли було створено Остромирове Євангеліє?

А 1056-1057 pp. В 1113-1125 pp. Б 1185 - 1187 pp. Г 1125-1132 рр;

19. Доповніть твердження.

Для архітектури галицьких земель другої половини 12 ст. - першої половини 14 ст. характерне

А використання здобутків романської архітектури;

Б будівництво храмових споруд винятково з каменю;

В завезення цегли для кам'яного будівництва з Візантії;

Г переорієнтація з будівництва фортифікацій на замкирезиденції князів;

20. Доповніть твердження.

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

А перший християнський кам'яний храм Київської Русі;

Б збудований братом Ярослава - Мстиславом Володимировичем;

В став місцем поховання Ярослава Мудрого;

Г головний митрополичий храм Русі,

21. Про спорудження якого храму йдеться у фрагменті з джерела?

«Заснована ж була сія божественна церква Богородична в літо 1073. У дні благовірного князя Святослава,

сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця».

А Успенський собор Києво-Печерського монастиря

Б Кирилівська церква в Києві

В Михайлівський собор Видубицького монастиря в Києві

Г Спасо-Преображенський собор в Чернігові

Похожие работы:

«"УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области _А.А. Сазанович ""_2016г. "СОГЛАСОВАНО" Директор ГАУ МО "Дирекция спортмероприятий" Т.В. Кравчук "_" _ 2016г. "СОГЛАСОВАНО" Президент Региональной об...»

«Сенаторова Г.С.,Омельченко О.В.,Іщенко Т.Б. Харківський національний медичний університет Кафедра педіатрії №1 та неонатології ЛЮДИНА, ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблема особистості – одна з найважливіших у сучасній соціології. Стосовно цієї проблеми використовується значний поняттєвий апарат. Це зумовлено, передусім, склад...»

«Мне цікава распрацоўваць сцэнарыі ўрокаў. Гэта праца, якая мае канкрэтны вынік, які можна “патрымаць у руках”, можна выкарыстаць для дзейнасці. Дадзены сцэнарый урока спалучае метады АА, актыўныя і інтэрактыўныя прыёмы, самастойную, час...»

«Департамент культуры и архивного дела Воронежской области Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина" Научно-методический отделЛИТЕРАТУРА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ Методические рекомендации в помощь библиот...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №169 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №169ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТАХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НАКАЗ 24.08.2016 м. Харків № 78 Про організацію уроків фізичної культури у комунальному закладі "Харківськ...»

«ГБПОУ Пермский Краевой колледж и искусств и культуры. Учебно-методическое пособие По дисциплине " Грим" " Приемы выполнения гримов на пути создания сценического образа" Разраб...»

«Управление образования Альметьевского муниципального района Сценарий спортивного развлечения "В гости к Старичку – Лесовичку" туристический оздоровительный поход в старшей группе. Инструктор по физической культуре Бадретдинова Р.Р. МБДОУ № 21...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ КУРАТОРУСПЕЦИФИКА КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Важное место в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста занимает воспитательная деятельность, о...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.