WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«14 – 15.30Водещ: проф. д-р Хараламби Паницидисд-р Сергей Методиев, Мартин Хайдегер и “Последният Бог”д-р Мирослав Бачев, Как мислим трансцендентното: полемиката между Карл Юнг и ...»

Програма - доклади на български език

ЧЕТВЪРТЪК1 ЗАЛАПолитическа Философия9 – 10.30Водещ: доц. д-р Здравко Поповпроф. д-р Витан Стефанов, Великите контрареволюции на Мохамед и Маркспроф. Тодор Тодоров, Философските реверанси към политикатадоц. д-р Ал. Каракачанов, Критика на моделите и теориите на преходаИстория на философията11 – 12.30Водещ: проф. д-р Витан Стефановпроф. д-р Иван Камбуров, Генезис на трансценденталната форма на съзнание в индийската философияпроф. дфн Красимир Делчев, Ориген контра Целз за раждането на Иисус от Назаретд-р Владимир Раденков, Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между философиите на Хайдегер и Дельоз

14 – 15.30Водещ: проф. д-р Хараламби Паницидисд-р Сергей Методиев, Мартин Хайдегер и “Последният Бог”д-р Мирослав Бачев, Как мислим трансцендентното: полемиката между Карл Юнг и Рудолф Отодокторант Лидия Кондова, Оправдание на реалността на телесната субстанция във философията на Лайбниц срещу „фантастичната приказка“ на феноменологията

16 – 17.30Водещ: проф. д-р Иван Камбуровпроф. д-р Хараламби Паницидис, Философията на възпитанието и образованието на В. Розановдоц. д-р Христо Стоев, Понятието на Кант за метафизикатад-р Диляна Филипова, Пред лицето на самотната вечер: общение и образование във философията на Мартин Бубер

2 залаАкадемичната традиция и философското образование у нас9 – 10.30Водещ: Проф. дфн Димитър Цацовчл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, Има ли бъдеще философията като университетска специалност?чл.

-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, Изяви на инерционния философски плурализъм у нас през 1945-1948 г.проф. дфн Добрин Тодоров, Философското образование в отстъпление11 – 13Водещ: проф. дфн Добрин Тодоровпроф. дфн Веселин Петров, Университетското образование пред опасността от тясно професионализиранед-р Евелина Варджийска, Философско образование и философска културад-р Милена Личева, Университетската философия: „ предговор“ и „ послеслов“д-р Бисера Колева, За действителните и мнимите неблагополучия във философското обучение на неспециалисти

14 – 15.30Водещ: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефановпроф. дфн Димитър Цацов, Презентационизмът: силната традиция на катедра Философияд-р Десислава Дамянова, Изтокът в историята на университетската философия в СУ „Св. Климен Охридски”д-р Силвия Кръстева, Делото на проф. дфн Иван С. Стефанов за популяризиране и изследване на немската класическа философия в България16 – 18.00Водещ: Доц. д-р Мариана Няголовапроф. дфн Венцеслав Кулов, За Димитър Михалчев и предмета на логиката като наукадоц. д-р Емил Димитров, Димитър Михалчев и Вълко Червенков: един неочакван диалогдоц. д-р Георги Белогашев, Димитър Михалчев и катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“докторант Мадлен Ангелова, Понятието за наука при Димитър Михалчев и проблемът за „единичното“ и „общото“

ПЕТЪК1 ЗАЛААкадемичната традиция и философското образование у нас9 – 10.30Водещ: доц. д-р Емил Димитровпроф. д-р Борис Манов, Парадигмално-доктриналният подход като метод за преподаване на история на политическата философиядоц. д-р Мариана Няголова, Съюзът между философията и психологията в българската академична традиция от първата половина на XX векдокторант Боян Василев, 125 години прогрес?Философия11 – 12.30Водещ: проф. дфн Стефан Пеновпроф. дфн Валентин Канавров, Философията като метафизикадоц. д-р Ивайло Лазаров, Представното мислене, представителният мислещ – един критико-феноменологичен ракурсПроф. д-р Иван Върбанов, „Подбутването” на Ричард Талер – критични бележки

 

14 – 15.30Водещ: проф. дфн Пламен Макариевпроф. дфн Сергей Герджиков, Теориии отвъд делението природа-културадоц. д-р Константин Янакиев, Наука ли е философията?доц. д-р Веселин Дафов, Онтологията – между метафизика и информатика16 – 18.00Водещ: доц. д-р Константин Янакиевдоц. д-р Владимир Теохаров, Идеята за Университета като религиозна идея в немската култура на 19 векдоц. д-р Валери Личев, Конфликтът на интерпретациите и херменевтичната перспектива пред философската антропологиядоц. д-р Иван Колев, Метафизично и поетично у човека като Erdwesenдокторант Вихрен Митев, Екзистенциално-антропологично реконструиране на биографичен опит. Флобер (Сартр)

2 ЗАЛА9 – 10.30Водещ: доц. д-р Ангел Кондевпроф. дфн Стефан Пенов, Философия, религия и светогледдоц. д-р Татяна Батулева, Философска рецепция и философска културад-р Илия Тодоров, Опит за метафизика на труда11 – 12.30Водещ: доц. д-р Татяна Батулевадоц. д-р Ангел Кондев, “Да се завърнеш в бащината къща“. Патриотизъм по време на глобализацияд-р Христо Гьошев, Философско-антропологически тенденции в парадигмата за признаването: предпоставки и следствия за една цялостна теорияпроф. дфн Пламен Макариев, Културната идентичност – същност, конструкция, конструирана същност? Една комуникативистка перспектива

14 – 15.30Водещ: доц. д-р Веселин Дафовпроф. дфн Александър Андонов, Причиняване и ставане (философия и научност)д-р Цена Желязкова, Достойнството на недостойнитедокторант Валентин Калинов, Истина – носталгия – философия

16 – 17.30ЕтикаВодещ: доц. д-р Емилия Мариновадоц. д-р Николай Атанасов, За персонализма и съвременното обществогл. ас. Александър Стойчев, ас. Мартин Мирчев, Етичните решения в практическата етика – – рационална аргументация и ценностна интерпретацияд-р Любослава Костова, Автономия и избор в процеса на взимане на репродуктивни решения в медицинската практика.

СЪБОТАНова конферентна зала9 – 10.30Водещ: проф. д-р Силвия Миневадоц. д-р Николай Михайлов, Българската академична етикадоц. д-р Емилия Маринова, Приложната етика– съвременни предизвикателства пред академичното образованиепроф. д-р Даниела Сотирова, Бизнес-етиката и нейните философски основания: концептуализация и контекстуализация в българските условия

11 – 12.30Водещ: доц. д-р Николай Михайловпроф. д-р Силвия Минева, Етика на интелектуалните технологии в киберекологичния контекст на дигиталната цивилизацияд-р Александър Лазаров, Конструираме ли изкуствения интелект по свой образ и подобие?д-р Петър Горанов, Естетика на живеенето и етика на умирането: импресия

Естетика14 – 15.30Водещ: д-р Петър Пламеновпроф. дфн Иванка Стъпова, Символната същност на двойникадоц. д-р Мая Иванова, Метаморфозите на естетическото (Появата на нови понятия)магистрант Меги Попова, Изкуството в различни контексти. Дебатите около изкуството от времето на тоталитаризма: етика vs естетика16 – 17.30Водещ: доц. д-р Мая Ивановад-р Петър Пламенов, Естетическо състрадание – или полифункционалност на интересното. За една парадоксална естетическа инвенция на Артур Шопенхауерд-р Николай Велев, Вещта между овещняването и изкуството. Естетически и онтологически аспекти на производственото изкуствод-р Мирослава Христоскова, Естетика на съществуването (Мишел Фуко)

1 ЗАЛАЕстетика9 – 10.30Водещ: доц. д-р Иван Колев

д-р Андрей Лешков, Мисловност и институция (Ритуалистичността на философстването)д-р Йордан Детев, Философия на въображението и разширена реалностд-р Вяра Попова, За фотографията и слепотата

Логика и методология на науката11 – 12.30Водещ: д-р Евелина Варджийскадоц. д-р Анна Бешкова, Определените описания: контекст и комуникациядоц. д-р Росен Люцканов, Събитийни тропи?доц. Борис Грозданов, Смисъл и значение във физическата геометрия

Методика на преподаването на философски дисциплини14.00 – 15.00Водещ: доц. д-р Анна Бешковад-р Мая Митренцева, За някои аспекти на промяната в обучението по философия в средното училищеучител Теодора Тодорова, Формирането на личната идентичност чрез философското познание или  за предизвикателството да преподаваш философия в училище

Похожие работы:

«ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 августа 2017 г. N 04-пОБ УСИЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХМЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Я, Гла...»

«План – конспект урока технологии 8 класс Тема урока: Лоскутная пластика.Цели: Образовательная: изучить новый материал, рассмотреть инструменты и приспособления для выполнения лоскутн...»

«Сценарий на "9 мая"Занавесь закрыта Все начинается с песни "Белый снег войны" Сцена: С одной стороны инсценировка войны, окоп или блиндаж, котелок, чайник. Слабое освещение. Сидит молоденький со...»

«К истории вопроса о незаконном лишении свободы человека в России Парфиненко И.П.Электронный ресурс, 2010. В статье рассматриваются виды незаконного лишения свободы человека в России со времен договора князя Олега с греками до Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Дается определение понятия посягате...»

«Информационное письмо Уважаемые коллеги! Центр германских политических исследований, Факультет международных отношений Воронежского государственного университета объявляют о формировании восьмого выпуска сборника научных материалов"ГЕРМАНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКА...»

«Муниципальное общеобразовательное учреждение Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа Коломенского района Московской области Сценарий классного часа "Моя малая Родина" Классный руководитель 5 класса Гага...»

«Цикл уроков по военным рассказам А. Платонова. Военные рассказы А. Платонова, образующие сложное эпическое полотно, объединены социально-нравственными, философскими проблемами и образной структурой. Они строятся на нескольких культурных кодах, которые сложно взаимодействуют между собой. В...»

«Фестиваль по кубановедениюНоминация: "Особенности организации внеклассной работы по кубановедению" Тема: "Организация внеклассной работы по кубановедениюна основе модульной технологии" Бугакова Елена Юрьевна, уч...»

«Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя школа № 1 Образ Петра I в произведениях русской литературы XVIII-начала XIX веков Научно-исследовательская работа по литературеАвтор: ученица 7 а классаПеревозкина ДаринаКонсультант: Пайкова Елена Юрьевна, учитель ру...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.