WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«library.sumdu.edu.ua | library 2685415-2159000Сучасна економіка: проблеми та перспективи Поточний інформаційний список за ...»

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.ua6515108826500

2685415-2159000Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за червень 2015 року

Економіка. Економічна наука

Колот, А. Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку / А. Колот, О. Кравчук // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 5-25.

Кричевська, Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 2. Федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913-1951 рр.) / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 50-73.

Марченко, О.С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини / О.С. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 29-35.

Теряник, О.А. Особливості формування та дослідження регіонального ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 66-69.

Хомів, О.В. Особливості проведення науково-економічних досліджень / О.В. Хомів // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Економіка природокористування

Замула, И.В. Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития / И.В. Замула // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 261-267.

Пашечко, О.А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси / О.А. Пашечко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 268-275.

Хвесик, Ю. Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 36-39.

Інвестиції

Греськів, І.Р. Характеристика інвестиційних ризиків та особливості процесу управління ними / І.Р. Греськів, Н.Р. Стасюк, О.І. Дорош // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Крайнік, О.М. Розробка інвестиційного проекту на підприємстві / О.М. Крайнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 12-15.

Стариченко, М.А. Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах / М.А. Стариченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Тихенко, В.С. Оцінювання ефективності проектів цільових зелених інвестицій в Україні, профінансованих за державні кошти / В.С. Тихенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 94-99.

Ходаківський, В.М. Вибір оптимальних рішень у процесі інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / В.М. Ходаківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 38-41.

Економічний розвиток. Інновації

Байрамов, Е.А. Правовий механізм забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва / Е.А. Байрамов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 77-80.

Білоцерківець, В.В. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 19-23.

Орлов, О. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода / О. Орлов, Е. Рясных // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 6-12.

Панухник, О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб'єктних зв'язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 51-57.

Підоричева, І.Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем / І.Ю.Підоричева // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 20-30.

Равлик, Н.В. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства / Н.В. Равлик // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 215-219.

Розанова, Т.П. Направления развития инновационной деятельности экономики региона / Т.П. Розанова, Ю.Ю. Швец, И.Ю. Швец // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 244-250.

Смаглюк, А.А. Міжсекторальні зв'язки і структурні зміни економіки України / А.А. Смаглюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Федулова, Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 94-104.

Математична економіка

Андрейшина, Н.Б. Аналіз сучасних підходів до моделювання економічної динаміки / Н.Б. Андрейшина // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 45-48.

Діденко, А.В. Методи моделювання стратегій для податкової оптимізації / А.В. Діденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Кононова, Е.Ю. Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов / Е.Ю. Кононова, Э.А. Ковпак // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Ястремська, О.М. Методичний підхід до стратегічного планування якості функціонування підприємства / О.М. Ястремська, Г.В. Строкович // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 470-483.

Рівень життя

Євтушевська, О.В. Особливості сприйняття добробуту у секулярному суспільстві / О.В. Євтушевська // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Попадинець, В.І. Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади та територіальної громади / В.І. Попадинець // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 77-82.

Історія економічних теорій, доктрин, догм

Дементьєв, В. Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля / В. Дементьєв // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 26-49.

Єфименко, Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 7-26.

Краус, Н.М. Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті структурної трансформації / Н.М. Краус // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 111-125.

Окландер, М. Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації / М. Окландер, І. Педько // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 13-18.

Праця. Організація праці

Мазко, О. Неповна зайнятість: зарахування до стажу / О.Мазко // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 23.- 5-11 червня. – С. 3.

Мачуга, Р.І. Інформатизація суспільства як основа професійного розвитку працівника та змін його організаційної поведінки / Р.І. Мачуга // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Заробітна плата. Виплати

Кравченко, Л. Оплачуємо роботу у вихідний день правильно / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 20. – 29 травня. – С. 10-13.

Кравченко, Л. Працівник травмований у стані алкогольного сп'яніння: чи оплачувати лікарняний / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 21. – С. 22-23.

Пушенко, Н. Вплив атестації на зарплату лікарів / Н. Пушенко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 20. – 29 травня. – С. 26-29.

Відпустка

Житкова, І. Відпустка з наступним звільненням і звільнення під час відпустки / І. Житкова, О. Ніколаєнко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 20. – 29 травня. – С. 14-18.

Морєва, О. Відпустки педпрацівників: мікс практичних порад / О. Морєва // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 21. – С. 14-21.

Ринок праці. Працевлаштування

Давидова, І.О. Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик / І.О. Давидова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Федоренко, В.Г. Економіка та робочі місця в Україні / В.Г. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 11-13.

Регіональна економіка

Гоблик, В.В. Маркетинговий механізм становлення та розвитку транскордонного регіону / В.В. Гоблик, М.М. Наливайко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 85-87.

Соколенко, Л.Ф. Теоретико-методичні засади стратегічного управління фінансово-екологічною безпекою регіонального розвитку / Л.Ф. Соколенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Теряник, О.А. Оцінювання сталого екологічного розвитку регіону / О.А. Теряник // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Тищенко, О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне / О.П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 251-260.

Економіка землі

Ступень, М. Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку / М. Ступень, Ю. Дума // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 40-41.

Форми органiзацiї та співробітництва в економiцi

Бережна, Ю. Роль національного кластеру охорони здоров'я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров'я / Ю. Бережна // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 29-32.

Голік, І.Л. Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань / І.Л. Голік // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Милованова, К.І. Державні механізми сприяння розвитку венчурного підприємництва в Україні / К.І. Милованова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Паливода, О.М. Ризики формування та функціонування кластерної моделі розвитку організацій / О.М. Паливода, Д.О. Пальоха // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Піскунова, О.В. Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства / О.В. Піскунова, Л.Г. Тарасова, І.Ф. Шатарська // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Тройной юбилей "Укрросметалла" : в 2015 г. сразу три предприятия, входящие в состав концерна, празднуют важные даты: 55 лет исполняется Глуховскому заводу "Электропанель", 10 лет - МИКЭМу и 21 год - концерну "Укрросметалл" // Панорама. – 2015. – № 24. – 10-17 июня. – С. А6-А7.

"Укрросметалл": сразу три юбилея! : 2015 год знаковый для концерна "Укрросметалл", ему - 21 год! В этом году отмечают юбилеи и два его предприятия: Глуховский завод "Электропанель" - 55 лет, Международный институт компрессорного и энергетического машиностроения - 10 лет // ДС-экспресс. – 2015. – № 23. – 10 июня. – С. 7.

Федотова, Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів / Ю.В. Федотова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 30-32.

Фінанси

Алексєєнко, І.І. Теоретичні основи визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / І.І. Алексєєнко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Дем'янчук, І.А. Теоретичні основи фіскального механізму як організації фіскальних відносин у системі формування і використання державних ресурсів / І.А. Дем'янчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 20-23.

Зельдіс, В.В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству / В.В. Зельдіс // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 98-110.

Кашубіна, Ю.Б. Фінансові аспекти функціонування органів місцевого самоврядування / Ю.Б. Кашубіна, А.Я. Царенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Науменкова, С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С.В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 363-371.

Татуев, А.А. Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве / А.А. Татуев, Т.В. Бахтуразова, Т.В. Касаева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 372-379.

Уманський, І.І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів / І.І. Уманський // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 9-28.

Шумська, С. Взаємозв'язок дисбалансів у фінансовій сфері України / С. Шумська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 74-88.

Бюджет

Булавинець, В.М. Видатки місцевих бюджетів соціального призначення у контексті концепції соціальної держави / В.М. Булавинець // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Зварич, О.В. Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних установ / О.В. Зварич // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 39-71.

Колосова, В.П. Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями / В.П. Колосова // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 27-38.

Набатова, Ю.О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Ю.О. Набатова, Т.В. Ус // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Податки. Оподаткування

Буцька, О. Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід і українські наміри / О. Буцька, О. Тимошенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 44-49.

Буцька, О.Ю. Непрямі податки: економічна сутність, види, переваги та недоліки / О.Ю. Буцька, О.В. Тимошенко, І.А. Продай // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 67-72.

Войтко, С.В. Оподаткування прибутків підприємств в Україні в умовах євроінтеграції / С.В. Войтко, А.М. Малишева // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Кононова, А. Книжки та періодичні видання друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва: деякі питання оподаткування ПДВ / А. Кононова, Г. Нечипоренко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 16-18.

Крупей, О.М. Світова практика застосування політики фіскальної консолідації / О.М. Крупей // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Паєнтко, Т.В. Участь фінансових установ у типових схемах ухилення від оподаткування: до і після змін у податковому законодавстві 2015 року / Т.В. Паєнтко, А.О. Болошева // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 75-79.

Панасюк, О.В. Перспективи удосконалення альтернативних режимів оподаткування в Україні / О.В. Панасюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Тарасенко, В. Стягнення податкового боргу платників податків за задекларованими податками без рішення суду / В. Тарасенко, Я. Мороз // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 19-21.

Тимощук, Ю. Особливості сплати податку на нерухоме майно / Ю. Тимощук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 22-25.

Тредіт, В.Є. Податковий облік ПДФО та порядок розрахунку нарахувань і утримань із заробітної плати в 2015 році / В.Є. Тредіт // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Угрин, В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні / В. Угрин // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 19-22.

Банки. Банківська справа

Батаев, А.В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах / А.В. Батаев // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 404-413.

Бова, Н.В. Особливості формування ресурсної бази банків в Україні / Н.В. Бова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Галайко, Н.Р. Система гарантування вкладів в банківській системі України та Європейському Союзі / Н.Р. Галайко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Гмиря, В.П. Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів / В.П. Гмиря // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Гонтар, Д.Д. Вибір стратегій управління ринковою вартістю банку на основі матричних моделей / Д.Д. Гонтар // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Долина, Н. Справа "чорних банкірів" : Артур Віргіліо Альвес Рейс / Н. Долина // Фінансовий контроль. – 2015. – № 5. – С. 64-67.

Іщенко, О.О. Система індикаторів фінансової стійкості банку: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / О.О. Іщенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Ставицький, А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі / А.В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 47-58.

Філонова, І.Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні / І.Б. Філонова // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 83-93.

Гроші. Валюта

Іванов, В.В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В.В. Іванов, В.І. Міщенко, О.К. Малютін // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 414-425.

Міщенко, В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності / В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 29-46.

Фондовий ринок. Грошовий ринок. Ринок капіталу. Приватні довірчі товариства. Облігації

Диба, М.І. Масштаби діяльності суверенних фондів / М.І. Диба, І.В.Краснова // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 59-78.

Майстер, А. Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України / А. Майстер // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 33-35.

Пасажко, Т.С. Трансформація депозитів населення в інвестиційний ресурс банків / Т.С. Пасажко, Н.О. Шпигоцька // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Пелех, У.В. Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні / У.В. Пелех // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Петриків, А.В. Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових потреб регіонів / А.В. Петриків // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Щербина, О.В. Моделі розвитку ринків інститутів спільного інвестування / О.В. Щербина, О.М. Михайлик // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 34-38.

Економічне становище. Економічна політика.

Контроль економіки. Планування в економіці

Голюк, В.Я. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень / В.Я. Голюк, С.Д. Волощук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 24-29.

Капіца, Ю.М. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Ю.М. Капіца, Н.І. Аралова // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 55-74.

Лойко, В.В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки / В.В. Лойко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Опарін, В.М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки / В.М. Опарін // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Павлик, О.В. Сутність глобалізації у податковому регулюванні економічного розвитку / О.В. Павлик // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Ткачова, Н.М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління / Н.М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 124-126.

Україна. Державна служба статистики. Економіка України за січень-квітень 2015 року / Україна. Державна служба статистики // Урядовий кур'єр. – 2015. – № 98. – 4 червня. – С. 6.

Ярошенко, А.С. Системний підхід до організації державного аудиту ефективності / А.С. Ярошенко, Ж.А. Олексіч // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Виробництво. Економіка сільського господарства.

Економіка продовольчого виробництва.

Економіка промислового виробництва

Батракова, Т.І. Планування фінансових результатів діяльності машинобудівного підприємства під дією валютних ризиків / Т.І. Батракова, О.О. Коробов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 61-66.

Білокур, М.Д. Інноваційний підхід до використання пестицидів в аграрному секторі України / М.Д. Білокур, О.А. Савенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 42-44.

Богуславський, Є.І. Диверсифікація у сфері автомобілебудування / Є.І. Богуславський, М.С. Гресь // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Бугаєнко, С.А. Атрибути реального товару продовольчого призначення / С.А. Бугаєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 56-60.

Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, І.Ф. Острий, І.В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29-33.

Давлетханова, О.Х. Сутність та характеристики формування стратегій виробництва продукції на підприємствах АПК / О.Х. Давлетханова, В.Р. Шаймухамєтова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 192-197.

Жибак, М.М. До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств / М.М. Жибак, Г.М. Христенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 6-10.

Методологія дослідження в аграрній економіці / Г.М. Чорний, Н.Є. Голомша, С.В. Кузьменко, І.А. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 33-37.

Павлова, Г.Є. Застосування системного підходу до управління процесом впровадження інноваційних технологій в аграрний сектор національної економіки / Г.Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 45-50.

Павлова, Г.Є. Теоретичні основи еволюції розвитку аграрного сектору за рахунок використання інновацій в національній економіці України / Г.Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 39-44.

Петрушка, Т.О. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції: прогресивні технології і система чинників / Т.О. Петрушка, А.В. Симак, І.З. Крет // Гріш і математика. – 2015. – № 15. – С. 7-11.

Семак, Б.Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю / Б.Б. Семак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 155-161.

Тернавська, І.Б. Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва / І.Б. Тернавська, О.В. Семенда // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Чичуліна, К.В. Удосконалення системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах / К.В. Чичуліна, О.С. Петровець // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Сфера послуг

Аль, Р.Р. Специфические особенности и функции международной торговли услугами / Р.Р. Аль // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Ткачук, С.В. Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 220-228.

Економіка транспорту та комунікацій

Горбоконь, В.Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств / В.Ю. Горбоконь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 182-191.

Лебедева, И.Ю. Развитие оператора мобильной связи life:) и перспективы предоставления беспроводного интернета в Украине / И.Ю. Лебедева // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Токмакова, І.В. Протиріччя розвитку вітчизняного залізничного транспорту в умовах розбудови світової транспортно-логістичної системи / І.В. Токмакова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Політика у сфері туризму

Іванченко, Н.М. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму / Н.М. Іванченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Кравчук, А.О. Кластерний розвиток суб'єктів зеленого туризму в Україні / А.О. Кравчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Кужель, В.В. Інноваційні інструменти розвитку підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні / В.В. Кужель // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Маркетинг

Абдуліна, І. Private label - маркетингова стратегія / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 4. – С. 28-31.

Головня, Ю.І. Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу / Ю.І. Головня // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Зозульов, О. Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку / О. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 2. – березень-квітень. – С. 39-45.

Зюзиков, А. Возможности ремаркетинга на Facebook / А. Зюзиков // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 2.- березень-квітень. – С. 54-60.

Федоришина, І.Ф. До проблеми системного аналізу споживача та сегментування ринку / І.Ф. Федоришина // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Яцюк, Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу / Д.В. Яцюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 70-74.

Торгівля

Ломейко, Ю.А. Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні / Ю.А. Ломейко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 75-93.

Тараненко, І.В. Дослідження і оцінка лояльності споживачів роздрібної торговельної мережі в умовах економічної кризи / І.В. Тараненко, А.В. Дрозденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Міжнародна економіка. Міжнародні економічні зв’язки. Міжнародне економічне співробітництво

Гавришків, І.Р. Рекреаційна індустрія України на міжнародному ринку послуг / І.Р. Гавришків // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Головня, Ю.І. Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу / Ю.І. Головня // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Редзюк, Є.В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів / Є.В. Редзюк // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 98-110.

Рєзніков, В.В. Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами Бенілюксу: економіко-дипломатичний аспект / В.В. Рєзніков // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Семенюк, І.Ю. Проблеми адаптації українських підприємств до євроінтеграційного процесу / І.Ю. Семенюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Бухгалтерський облік. Аудит

Довга, Т.А. Проблеми оцінки виробничих запасів господарюючими суб'єктами в умовах інфляції / Т.А. Довга // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 88-94.

Золотухін, О. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості / О. Золотухін // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 20 : Облік заборгованості. – С. 10-16.

Коваленко, А.С. Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла / А.С. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 380-388.

Ковач, С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 34-43.

Коритник, Л. Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 18-25.

Кравченко, Л. Робота за умови підсумованого обліку робочого часу: оплачуємо лікарняний / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 22. – С. 16-19.

Матюха, М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності / М.М. Матюха // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 36-43.

Мельник, Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні / Н. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 10-17.

Мокринська, З.В. Національні стандарти обліку чи МСФЗ: досвід Швейцарії / З.В. Мокринська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 49-54.

Мурашко, Т. Витрати на позики: нюанси міжнародного обліку / Т. Мурашко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 9-15.

Невідомий, В.І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій / В.І. Невідомий // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 72-82.

Проданчук, М. Визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 26-33.

Сметанко, О.В. Розвиток методології внутрішнього аудиту / О.В. Сметанко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 389-398.

Хомин, П. Бухгалтерський облік: сакральні ритуали, чи інформація а'жур? / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 2-9.

Шура, Н.О. Вплив організації обліку виробничих запасів на прийняття управлінських рішень у контексті переходу до міжнародних стандартів / Н.О. Шура, М.В. Шатило // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 80-84.

Організація виробництва. Економіка підприємств

Бондаренко, О.С. Обґрунтування сутності логістичної інфраструктури та ролі в управлінні фінансовими потоками підприємств / О.С. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 51-55.

Верхоглядова, Н.І. Нестійкий розвиток підприємства: суть і визначальні чинники / Н.І. Верхоглядова, Ю.В. Лисенко, І.В. Кононова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 14-18.

Вініченко, О.М. Теоретичні аспекти ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства / О.М. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 55-60.

Добринь, С.В. Управління фінансовими ризиками підприємства / С.В. Добринь // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Дюжев, В.Г. Формирование вторичной инновационной восприимчивости предприятий к технологиям НВЭ на основе типовых перечней полезных эффектов и негативных воздействий / В.Г. Дюжев, С.В. Сусликов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 61-65.

Заворотній, Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі / Р.І. Заворотній // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 111-126.

Красношапка, В.В. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України / В.В. Красношапка, І.І. Трохимець // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Крейдич, І.М. Умови забезпечення платоспроможності підприємств у контексті їх фінансової безпеки / І.М. Крейдич, О.С. Наконечна, О.С. Харченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 95-101.

Крикавський, Є.В. Конфлікт цілей виникає на всіх рівнях управління ланцюгом поставок / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька, О.А. Похильченко // Логистика: проблемы и решения. – 2015. – № 2. – С. 18-26.

Кузенко, Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В.Сабліна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 123-130.

Магас, Н.В. Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства / Н.В. Магас // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Никифорова, Е.В. Методические аспекты стратегического анализа в определении устойчивого развития организации / Е.В. Никифорова, Е.Б. Вокина, Л.Ф. Бердникова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 44-50.

Отливанська, Г.А. Модель процесно-орієнтованого управління витратами підприємств сфери телекомунікацій / Г.А. Отливанська, К.О. Охрущак // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Полуектова, Н.Р. Особливості оцінювання вартості використання хмарних ERP-сервісів / Н.Р. Полуектова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Семчук, Ж.В. Розвиток маркетингової та логістичної діяльності підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності підприємницького потенціалу / Ж.В. Семчук, Р.М. Скриньковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 16-19.

Управління. Менеджмент

Адаменко, М.В. Актуальність та напрями впровадження управлінського обліку для малих підприємств / М.В. Адаменко, О.В. Кулик // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Адамовська, В.С. Методологічні засади менеджменту внутрішнього і зовнішнього середовища / В.С. Адамовська, А.О. Кривоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 73-76.

Долот, В.Д. Корпоративна інформаційна система в управлінні організацією: категорійно-понятійний апарат (за матеріалами зарубіжних авторів) / В.Д. Долот // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 116-117.

Колодин, В.С. Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента / В.С. Колодин, К.В. Федотов, М.С. Чернышенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 23-28.

Федулин, А.А. Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма / А.А. Федулин, Е.С. Сахарчук, О.Е. Лебедева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 332-335.

Юрченко, Н.Б. Трансформація структури попиту на робочу силу на аграрному ринку / Н.Б. Юрченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Страхування

Баранов, А.Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній / А.Л. Баранов // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 83-97.

Бренер, А.В. Аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення України з 2010-2015 рр. / А.В. Бренер, Ю.О.Набатова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Гончарук, С. Пільгові пенсії: відшкодування витрат на виплату й доставку / С. Гончарук // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 24. – 12-18 червня. – С. 4.

Грабчук, О.М. Особливості розвитку страхування туризму в Україні / О.М. Грабчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 24-28.

Журавка, О.С. Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування / О.С. Журавка, С.Г. Лопатченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.

Мастюгіна, Г. Оптимізація зарплати і її вплив на розмір пенсії / Г. Мастюгіна // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 20 : Облік заборгованості. – С. 33-35.

Мастюгіна, Г. Пенсії за вислугу років: вимоги до стажу : із 1 квітня змінено порядок призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку особи / Г. Мастюгіна // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 21. – 22-28 травня. – С. 4.

Мастюгіна, Г. Пенсія за вислугу років: як змінилися умови призначення / Г. Мастюгіна // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 23. – 5-11 червня. – С. 3.

Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 24. – 12-18 червня. – С. 4.

Охріменко, О. Пенсії науковим працівникам: зміни в порядку виплати / О. Охріменко // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 22. – 29 травня-4 червня. – С. 4.

Ступін, О. Легалізація заробітної плати. Залежність пенсії від страхового стажу та зарплати / О. Ступін // Діалог. – 2015. – № 22. – 11 червня. – С. 2.

Шевченко, М. Зміни в призначенні пенсій за віком на пільгових умовах за Списком № 1 / М. Шевченко // Діалог. – 2015. – № 22. – 11 червня. – С. 2.

Шута, С. Пенсії медикам: нюанси : особливості виходу на пенсію працівників охорони здоров'я / С. Шута // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 20. – 15-21 травня. – С. 4.

Щодо пенсійного забезпечення : лист від 24 березня 2015 р. № 1/9-143 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 5. – С. 67-68.

Місця збереження документів:

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Бухгалтерія

Чит. зал ННК

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

Пат.-ліц. група

Похожие работы:

«Планы практических занятий Тема № 1.Языкознание как наука. Его связь с другими науками Объект и предмет языкознания. Основные проблемы языкознания. Основные разделы и аспекты в языкознании. Связь языкознания с другими науками. Место языкознания среди д...»

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждениевысшего профессионального образования"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт фундаментальной биологии и биотехнол...»

«ТЕМА: ИЗДЕЛИЯ ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ Изделия пониженной калорийности могут быть рекомендованы для рационального и диетического питания (диеты № 5, 7, 10, 11, 15). В новом виде булочных и кондитерских изделий часть высококалорийного сырья (жира, сахара, муки) заменена менее энерг...»

«Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртской Республике уведомляет граждан о соблюдении правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ...»

«Пояснительная записка к рабочей программе по биологии. Основное общее образование. 6-9 класс.Статус документа: Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по биологии, примерной программы основного общего образования по биологи...»

«Положение о районном творческом конкурсе "Эко-чудо Чебоксарского района"1. Цели и задачи конкурса: Пробудить у жителей Чебоксарского района неравнодушное отношение к окружающей природе; Привлечь внимание к необыкновенно красивым местам нашего района; Воспитывать экологическую культуру; Развивать у жителей района творческие спос...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском конкурсе детских рисунков "Красота леса" Общие положения Всероссийский конкурс детских рисунков "Красота леса" проводится в 2017 году Федеральным бюджетным учреждением "Российский центр защиты леса" в рамках Года экологии на всей территории России. Настоящее Положение...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.