WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Тема: Цвасти биљака – типови и значај Професор: Ученик: Јасмина Стошић Емилија Петрињац IIIa Београд, фебруар 2015. Садржај TOC \o 1-3 \h \z \u Увод ...»

Математичка гимназија

Семинарски рад из биологије

Тема: Цвасти биљака – типови и значај

Професор: Ученик:

Јасмина Стошић Емилија Петрињац IIIa

Београд, фебруар 2015.

Садржај

TOC \o "1-3" \h \z \u Увод PAGEREF _Toc412762657 \h - 2 -Одређење појма PAGEREF _Toc412762658 \h - 3 -Типови цвасти PAGEREF _Toc412762659 \h - 3 -1.Рацемозне PAGEREF _Toc412762660 \h - 3 -2.Цимезне PAGEREF _Toc412762661 \h - 5 -Значај цвасти PAGEREF _Toc412762662 \h - 6 -Закључак PAGEREF _Toc412762663 \h - 7 -Литература PAGEREF _Toc412762664 \h - 8 -

УводУ биљном свету цветна цваст је честа појава. У овом раду ћемо се потрудити, износећи чињенице базиране на стручној литератури, а прилагођене нашем степену знања, да ту појаву и објаснимо. Како су оне честе, а биљни свет разноврстан, јасно је да се и цвасти јављају у различитим типовима. Стога ћемо се, поред основних заједничких карактеристика цвасти, осврнути и на специфичности и примере њених различитих типова, као и њихов биолошки значај.

Одређење појмаКод већине биљних врста јавља се гранање цветног изданка. Такви системи гранања називају се цвастима (inflorescentia).

Цвасти као сложени системи гранања, или системи метаморфозираних изданака, су прилагођене размножавању биљака. На крајевима грана налазе се цветови поред којих изданак цветне цвасти носи и листове, тзв. листове носаче. Они су кратки, седећи, из њихових пазуха излазе цветови, али временом губе своју улогу услед чега закржљају у љуспе које се називају брактејама, или сасвим ишчезну. Брактеје најчешће врше заштитну улогу цвета, те се називају и заштитним листовима, али могу имати и другу сврху нпр. примамљивање инсеката.

Осим брактеја на цветним дршкама су присутни, по броју и облику мањи, примарни листови – брактеоле.

Средиште, тј. главна осовина око које се групишу цветне дршке, зове се вретено.

Како су системи гранања различити, различити су и типови цвасти. Тако долазимо до поделе цвасти и сврставања поменутих типова у две основне групе.

Типови цвастиКако је већ наведено, све цвасти се могу поделити у две групе у зависности од развијености главне осовине. Тако се оне сврставају у рацемозне, односно цимезне.

1.РацемознеКарактеристика цвасти ове групе јесте јаче развијено вретено са којег расту мање развијени бочни изданци. Вретено је развијеније од бочних изданака првог реда, ови од изданака другог реда итд.

Рацемозне цвасти се још називају и центрипеталним, моноподијалним, или једноставно гроздастим, а типови који спадају у ову групу су:

а) Клас (spica) – Цваст усправног, танког вретена са седећим цветовима. Међутим, на месту цветова могу бити мањи класићи. Тада за клас кажемо да је сложен. Овај тип цвасти је присутан код појединих трава.

б) Реса (ametum) – Oблик класа са танким вретеном које виси и једнополним цветовима. За пример наводимо брезу, леску, орах.

в) Клип (spadix) – Kлас са својим седећим цветовима, али дугачким, задебљалим, меснатим вретеном. У већини је обавијен саром (spatha). На пример: женска цваст кукуруза.

г) Грозд (racemus) – Oдликује га дугачко вретено са цветовима дугих дршки. Брактеја штити сваки цвет. Типичан је за багрем и зумбул.

д) Гроња – Форма грозда код којег су цветне дршке неједнаке дужине – све су дуже идући од врха ка основи, те су цветови приближно у истој равни, а цваст подсећа на штит. Присутна је код крушке, трешње и др.

ђ) Главица (capitulum) – Kратког вретена које може бити проширено и купасто, док су густо збијени цветови седећи. Како је чашица код ових цветова излишна, прилично је сведена или потпуно нестала, а заштитну улогу врше брактеје развијене при главици (инволукрум). Уочљива код маслачка, сунцокрета, камилице и др.

е) Штит (umbella) – Скраћене главне осовине са чијег врха полазе цветови на дугачким, приближно исто дугим, дршкама у виду зрака. Могуће је да се на месту цветова налазе нови штитови. У том случају се штит назива сложеним. Карактеристичан је за дрен, јагорчевину, бршљан и др.

ж) Метлица (panicula) – Са главног вретена полазе бочна на којима су цветови дугачких дршки. Као пример наводимо винову лозу.

клас ресица клипгрозд

гроња штит сложени штит

метлица главица

2.ЦимезнеУ ову групу сврставају се цвасти слабије развијеног главног вретена са цветом (терминалним) на свом крају, испод којег се развија један или више супфлоралних изданака, јаче развијених од главног вретена, који се такође завршавају цветом испод којег се аналогно може развити супфлорални изданак итд.

Ове цвасти се још називају и центрифугалне, симподијалне, штитасте, или рачвасте, а у зависности од броја супфлоралних изданака и начину њиховог развијања, делимо их у три групе:

Монохазијум – Цваст код које се испод терминалног цвета главног вретена развија само један супфлорални изданак са цветом на крају. Међутим, у зависности од начина на који супфлорални изданци полазе, разликујемо:

а) Увојак (botryx) код којег су подцветни изданци на истој страни. Стога цваст делује увијено. На пример: наранџасти љиљан.

б) Кривударка (cincinnus) има изданке који се јављају наизменично на супротним странама. На пример: споменак.

в) Лепеза (rhipidum) са изданцима увек на задњој страни, где су старија вретена дужа од млађих, што цветове поставља готово у исту раван, дајући цвасти облик раширене лепезе.

г) Срп (drepanium) је попут лепезе са разликом да се изданци јављају искључиво са предње стране. На пример: перуника.

Дихазијум – Цимезна цваст са два наспрамна изданка са цветом испод цвета главне осовине. На пример: каранфил.

Полихазијум (плејохазијум) – Цимезна цваст са развијеним пршљеном испод терминалног цвета са више од два супфлорална изданка од којих се сваки завршава цветом. По изгледу подсећа на штит, те се и назива цимезним штитом. На пример: млечика.

увојак кривударка дихазијум полихазијум

Значај цвастиЦвасти знатно олакшавају процес опрашивања биљака, што придаје њиховом значају. У чему се састоји ово олакшање? Груписане цветове цвасти чине уочљивијима у лишћу што је значајно за биљке које се опрашују помоћу инсеката. Ефикасност овог начина опрашивања, цвасти такође потпомажу чињеницом да код груписаних цветова инсекти за краће време обиђу већи број истих. За биљке које се опрашују помоћу ветра значај цвасти је у томе што се груписани цветови лакше покрећу ветром, тј. ваздушном струјом, стварајући тако већи број семена. Побољшавајући овако процесе опрашивања, цвасти утичу на целокупни биљни свет и његову разноврсност, те самим тим и на читав живи свет.

ЗакључакУзимајући у обзир наведене карактеристике, разноврсност, свеукупну присутност и значај цвасти у биљном и живом свету уопште, са објективног биолошког становишта, можемо тврдити да су оне широко распрострањена појава и, вероватно, оптимално и најфункционалније решење за цветање и опрашивање биљака у њиховом досадашњем развићу.

ЛитератураСт. Ј. Јаковљевић, Општа ботаника. Медицинска књига, Београд, 1966.

Ј. М. Томас – Доменек, Ботаника. Вук Караџић, Београд, 1978.

Похожие работы:

«ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО Можете да изпратите попълненото заявление на е-мейл адрес: HYPERLINK mailto:office@cosmocert.bgoffice@cosmocert.bg С настоящото заявявам желанието си з...»

«Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Факультет Мировой Экономики и Мировой Политики Кафедра энергетических и сырьевых рынковДИПЛОМНАЯ РАБОТА На тему "Анализ взаимодейс...»

«Приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 декабря 2008 г. № 640   Список стипендиатов государственных научных стипендийдля талантливых молодых ученых   № п/п Ф.И.О. Место работы                    Биологические и медицинские нау...»

«АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ЛТТЫ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫЫСектор 5Нса: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6 1 2 СРА КІТАПШАСЫ 1612 НСА Аты-жні _ ала (Облыс) _ Аудан Мектеп Сынып _ Талапкерді олы _ 20...»

«Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пошехонье Ярославской области Рассмотренана заседании МО Протокол № от "_" _ 20 г. Утверждена приказом директора образовательного учреждения №_ от "_" _ 20 г. Биология 11 класс. "Общая биология" Базовый у...»

«СИЛЛАБУС (студенттерге арналан жмыс бадарламасы) Кафедра: оамды денсаулы сатау кафедрасы жалпы гигиена жне экология курсымен “Биостатистика”Bio 3214 – пні бойынша 5В110400 "Медициналы профилактикалы іс" мамандыы шін Оу сааттарыны клемі ( 2 кредит): 90 саат Курс 3 Семестр 6 "Медициналы профилактикалы іс" Алматы, 2015ЖАЛПЫ МЛІМЕ...»

«Приложение 1 к приказу Управления по делам образования города Челябинска от _ № _ Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательн...»

«ПРОЕКТ СТАНДАРТА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫВступление Современные подходы к лечению рака молочной железы требуют адекватной диагностики на дооперационном этапе и опреде...»

«Примерные тесты для проверки знаний студентов: 1 текущий контроль1. Предмет экологического права это:1) совокупность правовых норм, регулирующих природоресурсовые отношения2) вспомогательный элемент, определяющий отрасль экологического права3) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по испол...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.