WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«І дрежелі дипломдар Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы Аталиков Якуб Маыстау облысы, Мнайлы ауданы, №8 орта мектебі ...»

«здік авторлы бадарлама»

Республикалы конкурсыны жеімпаздар мен жлдегерлеріні тізімі

І дрежелі дипломдар

Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы

Аталиков Якуб Маыстау облысы, Мнайлы ауданы, №8 орта мектебі Тарих пні малімі «Маыстау тарихы»

Бекбулатова Кунслу Куспековна Амола облысы, Ккшетау аласы, №11 «Арай» балабашасы логопед Программа «Использование войлочных шариков как разновидность Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушении

Алибеков

Мурат

Сабирович Павлодар облысы, «Жас дарын» мамандандырылан мектебі, Павлодар. Химии пні малімі "Жалпы химия курсынан есептер шешу дістемесі" 8-11 сыныптарына арналан оу-дістемелік рал

Байменова Зейнеш Сарсеновна араанды облысы, №8 мектеп-гимназия,

Жезазан аласы Биология пні малімі «Медициналы генетика» 10-11 сыныптара арналан

Молдадосова Алтынай Кайыповна Отстік-азастан облысы, Матарал ауданыны мамандандырылан мектебі Тарих пні малімі «Тркия республикасыны кеес одаымен жне туелсіз азастан республикасымен атынастары

(1918-2015 жж.)»

Нурушева

Айжан Иманбековна Амола облысы, Бурабай ауданы, «Мирас» кпбейінді мектеп-гимназия Аылшын тілі малімі «Аылшын тілін йренейік» бадарламасы 6 сыныпа арналан

Кушнир

Марина

Францевна Амола облысы, Ккшетау аласы, №37 «Алёнушка» балабашасы трбиеші Программа дополнительного образования по изобразительному искусству (пластилинография) «Пластилиновое чудо»

Айдарбекова Сауле

Рысбаевна

Тамабекова

Саулет

Махатовна Жамбыл облысы, Ерекше дарынды балалара арналан облысты «Дарын» мектеп-интернаты, Тараз. Аылшын тілі малімі

Информатика пні малімі «Информатика аылшын тілінде» 8 сыныпа арналан

Дербисалиева Хадиша Жамбыл облысы, №45 мектеп-гимназия,

Тараз. Бастауыш сынып малімі «ызыты математика»

Жнісова

Дана

Заурбайызы Жамбыл облысы, №32 орта мектеп, Тараз. аза тілі мен дебиет пні малімі «аза тіліні синтаксистік негіздері»

Серикбаев

Алмас Сансызбаевич Павлодар облысы, №19, Павлодар. Информатика пні малімі Мобильді осымшаларды зірлеу дісі (Android-Delphi XE5)

ІІ дрежелі дипломдар

№ Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы

1. Мукашева Меруерт Козыкановна Шыыс азастан облысы, дарынды балалара арналан Жамбыл атындаы облысты мамандандырылан мектеп-гимназия-интернаты аза тілі мен дебиет пні малімі «анипатану»

2. Бектурысова

Камила Оралбековна

Жумагулова Гульзира Даулетхановна Шыыс азастан облысы, дарынды балалара арналан облысты мамандандырылан мектеп-лицей-интернаты трбиеші,

кітапхана мегерушісі «Кітап – жан азыы»

3. Байболова Алмагуль Нуралиевна Отстік азастан облысы, «Дарын» мектеп-интернаты, Кентау. педагог –психолог Оушыны ойлау абілетін дамыту жолдары

4. Жаукумова Айжан

Ракишевна араанды облысы, №7. Стпаев атындаы мектеп-гимназия, араанды. география пні малімі Материктер мен мхиттар номенклатурасы

5. Байтасов

Азамат

Аметбекович М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. география пні малімі Дниежзіні экономикалы жне леуметтік аналитикасы

6. Лукьянчикова Светлана

Петровна Жамбыл облысы, ордай ауданы, №7 мектеп-гимназия Химия пні малімі «Решение задач по неорганической химии»

7. Рахимжанова Тургун Кабидолловна Амола облысы, М. абдуллин атындаы № 3 кптілде оытатын ксіби мектеп-гимназиясы, Ккшетау аласы Тарих пні малімі «азастан тарихы пні бойынша лтты Бірыай Тестілеуге дайындау бадарламасы 11 сынып»

8. Герасименко Евгения

Сергеевна араанды облысы, «Мрагер» мамандандырылан мектеп-интернаты, араанды. Аылшын тілі пні малімі English and Culture

9. Саыналиев

Дурен Наурызбайлы М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. Тарих жне ы пні малімі «азастан тарихыны негізгі кезедері», 10-11-сынып

10. Губашева

Индира Жамбыл облысы, Ерекше дарынды балалара арналан облысты «Дарын» мектеп-интернаты, Тараз. Сызу жне сурет малімі «Line – я художник!» мастерская ученика

11. Хает

Вадим

Эдуардович «Арыстан» мамандандырылан лицейі, Алматы. АД малімі Интегрированная учебная программа по начальной военной подготовке для 9,10,11 классов

12. Бимбетова Алуа Нурлыбековна

Омарова

Лаура Оразмухамбетовна Шыыс-азастан облысы, Шкрім атындаы облысты ш тілде оытатын мамандандырылан дарынды балалара арналан мектеп, Семей аласы учителя физики «Studying the physical terminus in English» физикадан

аылшын тіліндегі

бадарлама

(7-11сыныптар)

13. Тулебаева

сия Трсынбайызы Амола облысы, Бланды ауданы, "Балдыран" мектеп-балабашасы воспитатель "Кілді саусатар" йірме жмысы.

14. Вторыгина Светлана Николаевна

Жунусова

Алтын Кабашевна араанды облысы, №15 орта мектеп,

араанды. учителя начальных классов «Я –между прошлым и настоящим» лкетану курсы бойынша бадарлама 2-4 сынып

15. Сатымбаева

Лйла

мірзаызы М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. учитель начальных классов «Алматытану»,

4-сынып

16. Каленова

Куляим Серикбаевна

Тулеубекова Мейрамгуль Керейбаевна Шыыс-азастан облысы, Шкрім атындаы облысты ш тілде оытатын мамандандырылан дарынды балалара арналан мектеп, Семей аласы учитель начальных классов «Логика ліппесі»

Бастауыш сыныпа арналан бадарлама

17. Скоробогатова Ольга

Николаевна

Цемох

Светлана Михайловна араанды облысы Н.Нрмаов атындаы мамандандырылан мектеп-интернаты учителя русского языка и литературы УМК по рус.яз. и литературе на примере полиязычной школы.

18. Ахмет

Глбаша Тлегенызы

Тусенова Глбаша Тлегенызы араанды облысы,.Бкейханов атындаы №76 орта мектебі, араанды. аза тілі жне дебиет пні малімдері Кешенді бадарлама.

1.«лихантану бадарламасы»

2.«лихантану» малімдерге арналан дістемелік.

3.«лихантану» оушыа арналан дптер

19. Кауров

Станислав Сергеевич араанды облысы, «Мрагер» мамандандырылан мектеп-интернаты Орыс тілі жне дебиет пні малімі Решение лингвистических задач

20. Железнова Ирина Олеговна №165 «Арыстан» мамандандырылан лицейі, Алматы. Физика пні малімі «Основы робототехники» для учащихся 5-9 классов;

21. Оразлі

Гулина

Хамытхожаева

Дамира

Душаханызы Алматы облысы, дарынды балалара арналан ш тілде оытатын л-Фараби атындаы арнаулы гимназиясы, арасай ауданы Математика пні малімі «100 баллды баалау бойынша крделі функцияны мазмнды есептерін шыару»

22. Ликарь

Наталия Александровна Павлодар облысы, №16 мектеп-лицейі,

Павлодар. Физика пні малімі "Е-learning негізінде физиканы оытуда оушыларды шыармашылы абілеттерін дамыту бадарламасы"

23. Балтабаева Бибинур Тохтаровна Жамбыл облысы, Ерекше дарынды балалара арналан облысты «Дарын» мектеп-интернаты, Тараз. Математика пін малімі «Практикум решении сложных задач»

24. Жунусова

Асель Салямхановна

Омаралина

Айгуль Исахановна Алматы облысы, дарынды балалара арналан ш тілде оытатын л-Фараби атындаы арнаулы гимназиясы, арасай ауданы Орыс тілі жне дебиет пні малімдері «Учимся писать эссе»

элективный курс по русскому языку для

10-го класса

ІІІ дрежелі дипломдар

№ Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы

1. Алиева

Лаззат Нургалыковна №48 мектеп-лицей, Астана аласы География пні малімі «Жас лкетанушылар мектебі» олданбалы курс, 6 сынып бадарламасы

2. Базаргалиева

Баян Темиржановна

Башембаева

Глшира

Менаждиновна Дарынды жасспірімдерге арналан Атбе облысты мамандандырылан аза-трік лицей-интернаты аза тілі жне дебиет пні малімдері «Мгілік ел» идеясы негізінде аза тілін оыту инновациясы

3. Федорович Валентин Леонидович №63 орта мектеп,

араанды аласы Трбие жмысы бойынша директор орынбасары «Расширение проектно –исследовательской деятельности как фактор повышения мотивации участников образовательного процесса»

4. Чонтыбаева

Суле Абдижалилызы Жамбыл облысы, Рыслов ауданы, Алабас орта мектебі психолог «Конфликтология»

5. абылханова

Назира

Шкерызы

Мелібаева

Жаагл

Жаабайызы Ы. Алтынсарин атындаы № 159 мектеп-гимназия,

Алматы аласы

География пні малімі

Биология пні малімі «Балабаша жне бастауыш сынып оушыларына арналан «лтты экологиялы ліппе»

6. Жайнакова

Ляззат Жамбылбековна Жамбылская область, специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках, г. Тараз Биология пні малімі «Программа по подготовке к олимпиаде по биологии»

7. Амзев

Рауан Есенгелділы

Тстікбаева ралай Абдикеримовна М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. Биология пні малімі «ызыты ботаника»,

9-сынып

8. Мухтарова

Гулсим Кайыржановна Атбе облысты мамандандырылан физика-математика мектеп-интернаты Биология пні малімі «Адам жне оны денсаулыы» (9 сынып оушыларына арналан биология пнінен тадау курсы)

9. Белая

Оксана Геннадьевна Жамбыл облысы, №7 мектеп-гимназия,

Тараз. Аылшын тілі пні малімі «Английский язык в классах с расширенным изучением предмета»

10. Абдезов

Мейржан Ергешович Отстік-азастан облысы, мамандандырылан мектеп-интернат, Тлеби ауданы Тарих пні малімі «Тан жер тарихы»

11. Ертуанова

Айгл

Кеесбайызы

Ертуанова

орлан Кеесбайызы М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. Аылшын тілі пні малімі «Практикалы грамматика», 5-9-сынып

12. аржасбаев

Тимур айроллаевич

Сланбекова Бибигуль №25 орта мектеп, Павлодар аласы Тарих пні малімі "азастанды ы"

5-8 сынып

13. Купреева

Марина

Валиевна Амола облысы, Ккшетау.,

№19 орта мектеп Музыка пні малімі Авторская программа музыкального кружка «Вокальное пение» с использованием игровой технологии. (2-х годичное обучение)

14. Алдабергенова

Бахыт Арыстанбековна Амола облысы, Атбасар аласы, №4 "Еркежан" балабашасы трбиеші  4-5 жастаы балалара арналан шыармашылы бойынша «Ермексаз лемі» йірме жмысынан дістемелік ралы

15. Срамысова Жазира Еркінызы Отстік азастан облысы, Нртай Одасынов атындаы Тркістан «Дарын» мектеп-интернаты аза тілі жне дебиет пні малімі Оушыларда аылшын тілін оытуда «Елтану» курсыны тиімділігі

16. Садвакасова Айдана Баытбековна Шыыс-азастан облысы, Шкрім атындаы облысты ш тілде оытатын мамандандырылан дарынды балалара арналан мектеп, Семей аласы Биология пні малімі «In the world ofbiology»

биологиядан аылшын тіліндегі

бадарлама

(5-6 сыныптар)

17. Макаренко

Марина Владимировна

Смолка

Галина Владимировна Павлодар облысы, № 24 мектеп-гимназия, Екібастз Бастауыш сынып малімдері «Живая планета» арнайы курсы

18. Сагимбаева

Дария

Мухтаровна

Аубакирова

Маржан

Калтаевна № 48 мектеп-лицей,

Астана аласы Бастауыш сынып малімдері Стандартты емес есептер

(2-сынып оулытарына осымша)

19. Камалова

Жанат

Мерекеевна Павлодар облысы, №2 Ертіс орта мектебі Бастауыш сынып малімдері «Дидактикалы материалдар мен ызыты тапсырмалар»

20. Есенбекова

Алия

Абдуллаевна

Садвакасова

Сауле Адилхановна Алматы облысы, Дарынды балалара арналан ш тілде оытатын аралы № 2 арнаулы гимназиясы аза тілі жне дебиет пні малімдері «Тіл білімі»

тадау курс бадарламасы

5-6 сыныптар шін

(Ойын трлерін олдана отырып, тілді мегерту)

21. Джулаева

Балия Бабыковна

Джулаева

Гулзат Мырзагаликызы М. сайынов атындаы Атбе облысты дарынды балалара арналан мамандандырылан мектеп-интернаты, Атбе. аза тілі жне дебиет пні малімдері «Олимпиада шыы» (аза тілі мен дебиеті пнінен олимпиадаа дайындауа арналан дістемелік рал

(9-11- класс)

22. арабалаева

Глзада Дулетлызы М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. аза тілі жне дебиет пні малімі «Ханды дуір дебиеті» 9-сынып

23. сайынова Глмира

Уалиевна

Абдуова Венера Уалиевна М. Маатаев атындаы №140 мектеп-гимназиясы, Алматы. Орыс тілі жне дебиет пні малімі «Русское правописание: орфография и орфоэпия», 5-сынып

24. Бертлеуова Клара Алибековна №128 имени М. Ауезов атындаы гимназия, Алматы. аза тілі жне дебиет пні малімі «Дыбыстану» 6 сынып

25. Доломанская Евгения Николаевна Жамбыл облысыны кімдігі білім беру департаментіні ш тілде оытатын дарынды балалара арналан мектебі, Тараз. Орыс тілі жне дебиет пні малімі УМК «Литературное чтение» для 7 класса общей школы с казахским языком обучения

26. ожакеева

Арай Жамбыл облысы, Т.Рыскулов атындаы орта мектеп, Рыслов ауданы Математика пні малімі «Аналитикалы геометрия»

27. Маликова

Найла Тотамратыз

Акимешева Кайниса Баигадилевна Шоан Уалиханов атындаы №12 мамандандырылан гимназия, Алматы аласы Информатика пні малімі Web дизайн негіздері жне HTML тілі

28. Амренова

Ляззат

Мамыржановна

Дурмекбаева Жанар Нурлыбековна Шыыс-азастан облысы, Шкрім атындаы облысты ш тілде оытатын мамандандырылан дарынды балалара арналан мектеп, Семей аласы Математика пні малімі «Ойлау логикасы» курсыны бадарламасы

29. Бекетова

Клай №32 мектеп-гимназия, Атбе. аза тілі жне дебиет пні малімі «Туелсіздік тлеткен поэзия»

30. Сулейменова Рабила Таргыновна ш тілде оытатын № 21 орта мектеп-гимназия, Атбе. Биология пні малімі «Жануарлар физиологиясы» (7 сыныпа арналан арнаулы курс бадарламасы)

31. Тореханов

Руслан

Болатович Астана аласы, дарынды балалара арналан № 2 облысты мамандандырылан мектеп-интернаты Математика пні малімі «Логикалы есептерді шыаруды діс-тсілдері» 10-11 кл.

32. Достарбаева

Ажар

Аскарбаевна Алматы облысы, дарынды балалара арналан ш тілде оытатын л-Фараби атындаы арнаулы гимназиясы, арасай ауданы География пні малімі «аламтану»

6 сынып

«Дарын» республикалы ылыми-практикалы орталыыны грамоталары

№ Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы

«Мектепке дейінгі трбие жне бастауыш оыту» секциясы

1. Сурикова

Елена Александровна Амола облысы, Целиноград ауданы, Малотимофеевка ауылы, № 40 орта мектеп Бастауыш сынып малімі «Формирование мотивации учащихся начальных классов в процессе обучения в условиях малокомплектной школы»

2. Муратай

Юра Амола облысы,

Шучье аласы, №3 аза орта мектебі Бастауыш сынып малімі Оушыларды жазы демалысын ызыты йымдастыру жолдары.«Ойнайы та, ойлайы»

3. Садыкова

Бакытгуль

Сейтсултановна

Дуангалиева

Сауле

Алкановна

Абилкасымова

Айна

Нурадиновна №173 мектеп-лицей,

Алматы аласы Бастауыш сынып малімдері Бастауыш сынып оушыларына арналан математикадан логикалы жне шыармашылы тапсырмалар

4. Шафоренко

Лариса

Петровна

Соловьева

Ирина Юрьевна Дарынды балалара арналан № 8 лицей-мектебі, Павлодар. Бастауыш сынып малімдері Программа математического кружка «Бастау» для школы инновационного типа

«Трбие жмысы жне психология» секциясы

5. Шамшадина

Наима алшабекызы № 82 мамандандырылан «Дарын» лицейі, Астана. аза тілі жне дебиет пні малімі Кешенді бадарлама «Таным –таылымы»

6. Жолдасбаева

Айсанат

Облысты лтты дарынды балалара арналан интернатты мекемесі бар гимназия, Атырау. География пні малімі 7-сыныпа арналан «лкетану» бадарламасы

7. Хлесткина

Елена Владимировна Жамбыл облысы, №41 мектеп-гимназия, Тараз. психолог «Психолого-педагогического сопровождения подготовки к ЕНТ»

8. Керімулова Эльмира Бакадыровна Отстік азастан облысы, мамандандырылан мектеп-интернат, Толеби ауданы педагог-психолог «м терапиясы арылы оушыларды рухани-адамгершілік ндылытары мен асиеттерін дамыту»

«оамды-гуманитарлы баыттаы пндер» секциясы

(аза тілі мен дебиеті, орыс тілі мен дебиеті)

9. Сулейменова Галия

Ермекбаевна

Жексенбаева Айнур

Кенжеевна Жамбыл облысыны ш тілде оытатын дарынды балалара арналан мектебі, Тараз. аза тілі жне дебиет пні малімдері «азіргі аза поэзиясындаы туелсіздік идеясы»

10. Зиборова

Ольга

Анатольевна Алиферова Людмила

Юрьевна

Рудич

Тамара Константиновна Бастыс-азастан облысы, №17 орта мектеп, Орал. Орыс тілі жне дебиет пні малімдері «Стилистика русского языка.

олданбалы курс бадарламасы, 10-сынып

11. Абдуселимова Галина Александровна

Иоцус Светлана Викторовна араанды облысы, №1 мектеп-гимназия,

Стбаев.

Орыс тілі жне дебиет пні малімдері «Мастертсво написания эссе »

«оамды-гуманитарлы баыттаы пндер» секциясы

(тарих, ы, аылшын тілі)

12. Саден

Назгл

Жмаанызы

Рыбальченко

Инна

Арменовна Дарынды балалара арналан «Озат» мектеп-интернаты, останай аласы Аылшын тілі малімдері Система подготовки к итоговой аттестации одаренных учащихся по предмету «Англиийский язык»

13. Арынов

Бахытнр Тохтиярович Алматы облысы, Ю. Гагарин атындаы дарынды балалара арналан ш тілде оытатын мектеп жасына дейінгі шаын орталыы бар №8 арнаулы гимназиясы Талар ауданы Тарих пні малімі Жетісу іріні тарихи географиялы ерекшеліктері

14. Шакирова

Жанат Сагиолдановна Дарынды балалара арналан «Восток» дамыта оыту ылыми-зерттеу арнайы мектеп-кешен орталыы скемен. Тарих пні малімі азастан тарихы бойынша тжірибелік зертханалар

15. Тусупов

Жанат

Атыаевич С. Саттаровой №57 мектеп-гимназия,

араанды. Тарих пні малімі азастан тарихы пніне осымша дістемелік рал

азастан тарихы

«ылыми-жаратылыстану баыттаы пндер» секциясы

(химия, биология, география, экология)

16. Жматай

Жадыра Байзаызы Ккшетау аласы, (аза тілінде оытатын) дарынды балалара арналан № 3 облысты мамандандырылан мектеп-интернаты Биология пні малімі «сімдік лпалары» олданбалы курс бадарламасы

17. Мыжасарова Гулназ

Изтлеуовна М. сайынов атындаы Атбе облысты дарынды балалара арналан мамандандырылан мектеп-интернаты, Атбе облысы Биология пні малімі «Оушыларды функционалды сауаттылыын арттыруда практикалы жмыстарды тиімділігі»

18. Шетенова

Ермек Нуржауаровна №48 мектеп-лицейі,

Астана. Химия пні малімі «Химия. 5 сынып» химиялы практикум

19. Байназаров уат Маыстау облысы, №3 орта мектеп, Мнайлы ауданы География пні малімі Географиялы картамен байланысты тередетілген тапсырмаларды орындау

«Физика-математикалы баыттаы пндер» секциясы

(математика, физика, информатика)

20. Подгородецкая Оксана

Васильевна Амола облысы, № 8 мектеп-гимназия,

Щучье. Информатика пні малімі «Занимательная информатика. Программируем в Scratch» для учащихся 5-6 классов

21. Джаласбаева Айнагуль Анваровна Жамбыл облысы, ордай ауданы, №43 орта мектеп Информатика пні малімі «Информатика пнінен СТО технологиясына негізделген тапсырмалар»

22. Якубова

Тахира Зайнуддиновна Отстік азастан облысы,

«Дарын» мектеп-интернаты, Кентау. Физика пні малімі Развитие навыков исследовательского и деятельности учащихся при решении физических задач

23. Каирова

Лаура Кажикеновна

ЕргалиеваМентай

Советовна

Асанова

Мергуль Жоламанызы Ы.Алтынсарин атындаы дарынды балалара арналан облысты аза гимназия-интернаты, Павлодар. Математика пні малімі Стереометрия фигураларыны асиеттерін есеп шыаруда олдану математика 10-сынып

24. Елшиманова Гулдана Нурдиновна Алматы облысы, дарынды балалара арналан ш тілде оытатын л-Фараби атындаы арнаулы гимназиясы, арасай ауданы аза тілі жне дебиет пні малімі «Журналистика жне сз мдениеті»

Секция «Эстетикалы баыттаы пндер»

(Технология, бейнелеу нері, музыка жне алашы скери дайынды)

25. Мальцева

Ольга

Нурпашевна Амола облысы,

Ккшетау., №37 «Алёнушка» мектеп-балабашасы трбиеші Программа дополнительного образования по изобразительному искусству (рисование) «Юный художник» по методике

Силивон В.А.

26. Тасболатова Калима Каиргельдиновна Амола облысы,

Ерейментау аласы, «Болашак» б/бДене шынытыру жаттытырушысы «Кілді доптар» вариативтік компоненті

«Аылшын тіліндегі жаратылыстану-математикалы баыттаы пндер» секциясы

27. Таукебаева Улбосын Мухановна № 2 мамандандырылан ш тілде оытатын мектеп-интернаты, Шымкент. Аылшын тілі пні малімі Биология пнінде оушыларды з бетінше ізденіс шыармашылы абілеттерін дамытудаы логикалы операцияларды ыпалы

Похожие работы:

«17.12.2013 группа 1к2м/сТема урока " Закономерности наследования признаков. Законы Грегора Менделя" Вид урока: обобщающий урок.Цели:Образовательные: Обобщить и закрепить знания основных генетических...»

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского совместно с Межрегиональной экологической общественной организацией "ГРИНЛАЙФ", ОАО "ТВЭЛ", АО "Техснабэкспорт", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Общественным движением "Мусора. Больше. Нет.", Российской экологической академией, Государст...»

«УДК УДК 579:222 С.А. Джокебаева*, Т.А. Карпенюк, С.Б. Оразова НИИ проблем биологии и биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан *е-mail: Saule.Jokebayeva@kaznu.kzОптимизация среды культивирования диатомовой водоросли Anomoeoneis elliptica Zakrz. для накопления экономически важных метаболитов...»

«Положение об олимпиаде "Аль-Фараби"1. Общие положения1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады "Аль-Фараби" для школьников (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.2. Основными целями и...»

«Темы рефератов по курсу Экологический менеджмент Преподаватель – доцент Гатилова Алла Викторовна, algat1@mail.ruОценка экономического ущерба и платежи за загрязнение окружающей природной среды. Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, функции и характерис...»

«Санатова Т. С., Амренова А.Ж. Алматинский университет энергетики и связи, г.АлматыАнализ состояния теории и практики оценки вредного воздействия парниковых газов В данной статье представлен анализ состояния теории и практики оценк...»

«Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пошехонье Ярославской области Рассмотренана заседании МО Протокол № от "_" _ 20 г. Утверждена приказом директора образовательного учреждения №_ от "_" _ 20 г. Биология 11 класс. "Общая биоло...»

«РЫБАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА Антипролиферативное действие карнозина и его производных на опухолевые клетки нейрального происхождения 03.01.04 – биохимия Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Научный руководитель: доктор биологиче...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №6КУРС ЛЕКЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.